Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Ավտորիտար և ժողովրդավարական վարչակարգերի համեմատական վերլուծություն
CODE(2020000108)
էջերի քանակ: 21
Անգլիական պառլամենտ
CODE(2020000109)
էջերի քանակ: 23
Աշխարհի ժողովրդավարացումը 20-րդ դարի վերջին և 21-րդ դարի սկզբին
CODE(2020000110)
էջերի քանակ: 20
Աղքատության հաղթահարումը ՀՀ-ում
CODE(2020000112)
էջերի քանակ: 21
Ազգային գաղափարախոսության էությունը
CODE(2020000114)
էջերի քանակ: 23
Բյուրոկրատիա
CODE(2020000116)
էջերի քանակ: 21
Դեմոկրատիա
CODE(2020000117)
էջերի քանակ: 23
Եզնիկ Կողբացու քաղաքական հայացքները
CODE(2020000118)
էջերի քանակ: 20
Եվրոպական Միություն
CODE(2020000119)
էջերի քանակ: 17
Հայ քաղաքական մշակույթը
CODE(2020000121)
էջերի քանակ: 16
Հայ քաղաքական մշակակույթի բնորոշ գծերը
CODE(2020000161)
էջերի քանակ: 18
Հայկական հարցը Լոնդոնի կոնֆերանսում
CODE(2020000162)
էջերի քանակ: 20
Հայկական հարցի արդի տեսությունները
CODE(2020000163)
էջերի քանակ: 20
Հանս Մորգենթաուն որպես ռեալիստական մտածող
CODE(2020000166)
էջերի քանակ: 24
Հոբսի ուսմունքը բնական իրավունքի մասին
CODE(2020000169)
էջերի քանակ: 15
Տեղեկատվական պատերազմներ
CODE(2020000175)
էջերի քանակ: 23
Իշխանության հոգեբանություն
CODE(2020000177)
էջերի քանակ: 19
Իշխանության տարանջատումը
CODE(2020000184)
էջերի քանակ: 20
Իշխանության իրականացման արդյունավետ սկզբունքները, մեխանիզմները և միջոցները
CODE(2020000185)
էջերի քանակ: 22
Իսլամ և քաղաքականություն
CODE(2020000186)
էջերի քանակ: 21
Ժողովրդավարացման ալիքները
CODE(2020000188)
էջերի քանակ: 25
Կրոն և քաղաքականություն
CODE(2020000223)
էջերի քանակ: 22
Մովսես Խորենացու քաղաքական ծրագիրը
CODE(2020000224)
էջերի քանակ: 20
Քաղաքագիտության տեղը և դերը սոցիալական գիտությունների համակարգում
CODE(2020000225)
էջերի քանակ: 22
Քաղաքական անցում հասկացությունը և չափանիշները
CODE(2020000226)
էջերի քանակ: 21
Քաղաքական կոնֆլիկտի տեսությունը և էությունը
CODE(2020000227)
էջերի քանակ: 22
Քաղաքական կուսակցություններ
CODE(2020000228)
էջերի քանակ: 21
Միջազգային քաղաքականության ֆորմալ և ոչ ֆորմալ սուբյեկտները
CODE(2020000229)
էջերի քանակ: 23
Մորիս Դյուվերժեի քաղաքական հայացքները
CODE(2020000234)
էջերի քանակ: 25
Միակուսակցական և բազմակուսակցական համակարգեր
CODE(2020000265)
էջերի քանակ: 19
Միջազգային քաղաքականության ֆորմալ և ոչ ֆորմալ վիճակը
CODE(2020000266)
էջերի քանակ: 21
Նախագահական ինստիտուտները հանրապետական երկրներում
CODE(2020000270)
էջերի քանակ: 20
Քաղաքական գործընթացների առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(2020000295)
էջերի քանակ: 20
Քաղաքական հաղորդակցությունը տարածության առանձնահատկությունները
CODE(2020000318)
էջերի քանակ: 23
Քաղաքական մշակույթ և արդիականացման գործոններ
CODE(2020000319)
էջերի քանակ: 21
Քաղաքական վարչակարգի փոխակերպման ազդեցության գործոնները
CODE(2020000320)
էջերի քանակ: 22
Քաղաքական վարչակարգի տիպերը և ձևերը
CODE(2020000339)
էջերի քանակ: 22
Քաղաքականություն և բարոյականություն
CODE(2020000340)
էջերի քանակ: 29
Թովմա Աքվինացու քաղաքական հայացքները
CODE(2020000341)
էջերի քանակ: 29
Ժողովրդավարությունը և մարդկային զարգացումը
CODE(2020000371)
էջերի քանակ: 23
Սմբատ Գունդստաբլը պետության ծագման և ինքնիշխանության մասին
CODE(2020000414)
էջերի քանակ: 21
Նախագահի և նախարարների խորհրդի լիազորությունները Ֆրանսիայում
CODE(2020000431)
էջերի քանակ: 19
Ղարաբաղի հիմնահարցը և նրա անդրադարձումը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության վրա
CODE(2020000432)
էջերի քանակ: 22
Բյուրոկրատիա-2
CODE(2020000576)
էջերի քանակ: 26
Ժողովրդավարություն և մարդկային զարգացում
CODE(2020000577)
էջերի քանակ: 25
ՀՀ կուսակցություններ
CODE(2020000578)
էջերի քանակ: 19
ՀՀ օրենքը կուսակցությունների մասին
CODE(2020000579)
էջերի քանակ: 21
ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարաբերությունները պետական կառավարման մարմինների հետ
CODE(2020000580)
էջերի քանակ: 37
Իշխանության ռեսուրսներ
CODE(2020000581)
էջերի քանակ: 21
Նալբանդյանի քաղաքական հայացքները
CODE(2020000583)
էջերի քանակ: 18
Սմբատ Գունդստաբլը պետության ծագման և ինքնիշխանության մասին-2
CODE(2020000584)
էջերի քանակ: 21
Քաղաքական վարք
CODE(2020000585)
էջերի քանակ: 21
Նիկոլո Մաքիավելլի-2
CODE(2020000586)
էջերի քանակ: 22
Քաղաքական կուսակցություններ.երկկուսակցական քաղաքական համակարգ
CODE(2020000587)
էջերի քանակ: 19
Քաղաքական կուսակցություն
CODE(2020000588)
էջերի քանակ: 32
Քաղաքական կուսակցություն.երկկուսակցական համակարգ/Բրիտանիա,ԱՄՆ/
CODE(2020000589)
էջերի քանակ: 19
Քաղաքական կոնֆլիկտի տեսությունը և էությունը
CODE(2020000590)
էջերի քանակ: 18
Քաղաքական համակարգեր
CODE(2020000591)
էջերի քանակ: 18
Քաղաքագիտության կերտման գործընթացը
CODE(2020000592)
էջերի քանակ: 22
ՏԻՄ տեղական ինքնակառավարման համակարգ
CODE(2022000638)
էջերի քանակ: 37
Անցումը ավտորիտար ռեժիմից ժողովրդավարական վարչակարգի
CODE(2020000688)
էջերի քանակ: 21
Բրիտանական պառլամենտի կազմավորման և գործունեության առանձնահատկությունները-2/angliakan/
CODE(2020000689)
էջերի քանակ: 23
Էլիտար կրթություն
CODE(2020000690)
էջերի քանակ: 20
Առաջին հանրապետության քաղաքական համակարգի առանձնահատկությունները
CODE(2020000691)
էջերի քանակ: 23
Առաջին հանրապետության քաղաքական համակարգի առանձնահատկությունները-2
CODE(2020000692)
էջերի քանակ: 24
Աշխարհի ժողովրդավարացումը 20-րդ դարի վերջին և 21-րդ դարի վերջին
CODE(2020000693)
էջերի քանակ: 20
Աղքատության հաղթահարման ծրագրի իրականացումը ՀՀ-ում
CODE(2020000942)
էջերի քանակ: 21
Ազգային գաղափարախոսության էությունը-2
CODE(2020000943)
էջերի քանակ: 23
Բաց և փակ հասարակության Պլատոնյան մեկնաբանությունը
CODE(2020000944)
էջերի քանակ: 20
Բյուրոկրատիա-3
CODE(2020000945)
էջերի քանակ: 21
Դեմոկրատիա-2
CODE(2020000946)
էջերի քանակ: 24
Դեմոկրատիա-3
CODE(2020000947)
էջերի քանակ: 20
էլիտային կրթությունը Ռուսաստանում և ԱՄՆ-ում
CODE(2020000948)
էջերի քանակ: 40
Եզնիկ Կողբացու քաղաքական հայացքները-2
CODE(2020000949)
էջերի քանակ: 21
Ժողովրդավարությունը և կոնսոլիդացիան հետսոցիալիստական Եվրոպայում
CODE(2020000950)
էջերի քանակ: 6
Հայկական հարցը Լոնդոնի կոնֆերանսում
CODE(2020000951)
էջերի քանակ: 20
Հայկական հարցի արդի տեսությունները-2
CODE(2020000952)
էջերի քանակ: 20
Հանս Մորգենթաու որպես ռեալիստական մտածող
CODE(2020000953)
էջերի քանակ: 24
Հաղորդակցության տարածության կազմակերպումը
CODE(2020000954)
էջերի քանակ: 21
Հին Հայաստանի ժողովրդական վեպը, գրականությունը,
CODE(2020000955)
էջերի քանակ: 21
Ինֆորմացիոն պատերազմներ
CODE(2020000956)
էջերի քանակ: 23
Իշխանության իրականացման արդյունավետ սկզբունքները,մեխանիզմները և միջոցները
CODE(2020000957)
էջերի քանակ: 22
Իշխանության հոգեբանություն
CODE(2020000959)
էջերի քանակ: 19
Իշխանության տարանջատումը
CODE(2020000960)
էջերի քանակ: 20
Ժողովրդավարացման ալիքներ
CODE(2020000961)
էջերի քանակ: 25
Պետության սոցիալական քաղաքականությունը Ռուսաստանում
CODE(2020000964)
էջերի քանակ: 39
Քաղաքկան մշակույթ և արդիականացման հիմնահարցերը
CODE(2020000967)
էջերի քանակ: 21
Քաղաքական վարչակարգի
CODE(2020000968)
էջերի քանակ: 22
Քաղաքական վարչակարգի տիպերը և ձևերը-2
CODE(2020000969)
էջերի քանակ: 22
Քաղաքականություն և բարոյականություն
CODE(2020000970)
էջերի քանակ: 29
Լիդերություն
CODE(2020001027)
էջերի քանակ: 21
Նախագահի և նախարարների խորհրդի լիազորությունները ֆրանսիայում
CODE(2020001037)
էջերի քանակ: 18
Քաղաքացիները որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտներ
CODE(2020001038)
էջերի քանակ: 20
Ռուսաստանը Բաքվի և Երևանի միջև
CODE(2020001039)
էջերի քանակ: 38
Բյուրոկրատիա-4
CODE(2020001086)
էջերի քանակ: 22
Նախագահական իստիտուտ
CODE(2020001088)
էջերի քանակ: 25
Քաղաքական համակարգը և դեմոկրատիայի մոդելները Արևելքում
CODE(2020001089)
էջերի քանակ: 17
Քաղաքական համակարգերի վերլուծական դասակարգումները-2
CODE(2020001090)
էջերի քանակ: 17
Քաղաքական հաղորդակցման դաշտի առանձնահատկությունները
CODE(2020001091)
էջերի քանակ: 16
Քաղաքական կուլտուրա
CODE(2020001092)
էջերի քանակ: 21
Իսլամը և քաղաքականությունը
CODE(2020001093)
էջերի քանակ: 19
Լատինական Ամերիկայի քաղաքական քարտեզն ու ապագաղությացումը
CODE(2020001281)
էջերի քանակ: 28
Նիկոլո Մաքիավելլի
CODE(2020001286)
էջերի քանակ: 21
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության կազմակերպական կառուցվածքը և խնդիրները
CODE(2020001298)
էջերի քանակ: 30
ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում
CODE(2020001317)
էջերի քանակ: 37
ԶԼՄ-ների տեսակները և նրանցում կիրառվող մանիպուլյացիոն մեթոդներըվ
CODE(2020001330)
էջերի քանակ: 28
Քաղաքական լիդերության հասկացությունը
CODE(2020001331)
էջերի քանակ: 19
Քաղաքական լիդերությունը քաղաքական գործընթացների համատեքստում
CODE(2020001495)
էջերի քանակ: 30
Քաղաքական ռեֆորմները Սաուդյան Արաբիայում
CODE(2020001496)
էջերի քանակ: 24
Սոցիալական աշխատանք, Սոցիալական քաղաքականություն
CODE(2020001510)
էջերի քանակ: 24
Կանխատեսող տեղեկատվությունը որպես քաղաքականության մեջ հասարակական կարծիքի կառավարման տարր
CODE(2020001646)
էջերի քանակ: 26
Մխիթար Գոշի քաղաքագիտականբ հայացքները
CODE(2020001810)
էջերի քանակ: 21
Սմբատ Գունդստաբլի իրավաքաղաքական հայացքները
CODE(2020001824)
էջերի քանակ: 27
Բենջամեն Ֆրանկլինի դիվանագիտությունը
CODE(2020002312)
էջերի քանակ: 30
Դիվանագիտական կոնտակտներ
CODE(2020002313)
էջերի քանակ: 23
Հասարակական կազմակերպությունների փոխհարաբերությունները
CODE(2020002314)
էջերի քանակ: 20
Հասարակական կազմակերպությունների փոխհարաբերությունները 1
CODE(2020002315)
էջերի քանակ: 21
Հայաստանի առաջին հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը
CODE(2020002316)
էջերի քանակ: 25
ՀՀ քաղաքական համակարգը
CODE(2020002317)
էջերի քանակ: 21
Իրավունքի հասկացությունը
CODE(2020002318)
էջերի քանակ: 25
Ժողովրդավարությունը զարգացող երկրներում
CODE(2020002319)
էջերի քանակ: 20
Պետության և իրավունքի առաջացումը
CODE(2020002320)
էջերի քանակ: 25
Պետության տեսակները
CODE(2020002321)
էջերի քանակ: 32
Պետությունը հասարակության քաղաքական համակարգում
CODE(2020002322)
էջերի քանակ: 30
Քաղաքական մշակույթ
CODE(2020002323)
էջերի քանակ: 27
Քաղաքական գաղափարախոսություն
CODE(2020002324)
էջերի քանակ: 25
Անգլիական հեղափոխություն
CODE(2020002682)
էջերի քանակ: 23
Արտերկրյա քաղաքական գաղափարը
CODE(2020002683)
էջերի քանակ: 20
Ազատ տնտեսական գոտիները որպես տարածաշրջանային ներուժի արդյունավետ օգտագործման գործոն
CODE(2020002684)
էջերի քանակ: 20
Ազգերի լիգա
CODE(2020002685)
էջերի քանակ: 20
Բեռլինյան ճգնաժամ
CODE(2020002686)
էջերի քանակ: 22
Հայ դիվանագիտությունը
CODE(2020002687)
էջերի քանակ: 25
Հայ-բյուզանդական հարաբերություններ
CODE(2020002688)
էջերի քանակ: 26
Հայ-իրանական հարաբերություններ
CODE(2020002689)
էջերի քանակ: 21
Հայկական հարց-3
CODE(2020002690)
էջերի քանակ: 25
Հայկական հարցը Սան-Ստեֆանոյի կոնֆերանսում
CODE(2020002691)
էջերի քանակ: 25
Հայ-ռուսական հարաբերություններ
CODE(2020002692)
էջերի քանակ: 30
ՀՀ արտաքին հարաբերություններ
CODE(2020002693)
էջերի քանակ: 21
Իտալիայի հյուպատոսական դրությունը
CODE(2020002694)
էջերի քանակ: 30
Իտալիայի միջազգային կապերը-2
CODE(2020002695)
էջերի քանակ: 30
Պետական կարգ
CODE(2020002696)
էջերի քանակ: 25
ետությունը հասարակության քաղաքական համակարգում, ՀՀ
CODE(2020002697)
էջերի քանակ: 35
Քաղաքական գաղափարախոսություն-2
CODE(2020002698)
էջերի քանակ: 20
Քաղաքական գաղափարի պատմություն-2
CODE(2020002699)
էջերի քանակ: 21
Քաղաքական գաղափարախոսություն-3
CODE(2020002700)
էջերի քանակ: 22
Շ. Շահամիրյանի բնաիրավական հայացքները
CODE(2020002701)
էջերի քանակ: 32
Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը
CODE(2020002702)
էջերի քանակ: 25
Ուկրաինա-Հայաստան
CODE(2020002703)
էջերի քանակ: 25
Ուկրաինա-ՀՀ արտաքին քաղաքականություն
CODE(2020002704)
էջերի քանակ: 20
Վարշավայի պայմանագիրը
CODE(2020002705)
էջերի քանակ: 21
Ադրբեջանի արտաքին քաղաքակա¬նության առաջնայնությունները արդի շրջանում
CODE(2020002950)
էջերի քանակ: 31
ԱՄՆ-ի դիվանագիտական քայլերը Լատինական Ամերիկայի երկրներում
CODE(2020002951)
էջերի քանակ: 24
Անտոնիոսների դիվանագիտությունը և արտաքին քաղաքականությունը
CODE(2020002952)
էջերի քանակ: 23
Առաջին մինիստր Ռիշելյեի արտաքին քաղաքականությունը
CODE(2020002953)
էջերի քանակ: 16
Արտաքին հարաբերությունների մարմինների և դիվանագիտական ծառայությունը Եվրոպայում
CODE(2020002954)
էջերի քանակ: 24
Բիսմարկի դիվանագիտությունը Ֆրանս-պրուսական պատերազմի տարիներին
CODE(2020002955)
էջերի քանակ: 18
Բրիտանական դիվանագիտությունը և Հայկական հարցը Բեռլինի կոնգրեսի նախօրեին և ընթացքում
CODE(2020002956)
էջերի քանակ: 25
Բյուզանդիայի դիվանագիտության ծառայությունները 6-10-րդ դարերում
CODE(2020002957)
էջերի քանակ: 22
Շանթի պատվիրակության առաքելությունը և Ռուսաստանի դիրքորոշումը
CODE(2020002958)
էջերի քանակ: 24
Դիոկլետիանոսի դիվանագիտությունը. Կոնստանդին կայսեր դիվանագիտությունը
CODE(2020002959)
էջերի քանակ: 22
Իրավագիտական նախապատրաստությունը Բեռլինի կոնգրեսին. Խրիմյանի պատվիրակության գործունեությունը
CODE(2020002960)
էջերի քանակ: 24
Դիվանագիտական ներկայացուցչությունների անձեռնմխելիությունը
CODE(2020002961)
էջերի քանակ: 26
Եգիպտոսի դիվանագիտությունը 18-րդ դինաստիայի գահակալության ժամանակ
CODE(2020002962)
էջերի քանակ: 25
Ֆաշիստական Գերմանիայի արտաքին քաղաքականությունը 1930-ական թվականների 2-րդ կեսին
CODE(2020002963)
էջերի քանակ: 24
Ֆրանսիական բուրժուական հեղափոխության դիվանագիտական նշանակությունը
CODE(2020002964)
էջերի քանակ: 24
Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը դիրեկտորիայի կառավարման շրջանում
CODE(2020002965)
էջերի քանակ: 26
Պետության և իրավունքի տեսություն: Իրավունքի հասկացությունը: Պետության տեսակները
CODE(2020002966)
էջերի քանակ: 20
Գերմանիայի քաղաքականությունը.Բաթումի կոնֆերանսը,թուրք-գերմանական հակասությունները 1918թ
CODE(2020002967)
էջերի քանակ: 23
Հակահիտլերյան կոալիցիայի երկրների համագործակցության ձևերը
CODE(2020002968)
էջերի քանակ: 18
Հայ-Ադրբեջանական հակասությունները
CODE(2020002969)
էջերի քանակ: 24
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո/1921-1922թթ-ին/
CODE(2020002970)
էջերի քանակ: 20
Հայաստանի դիվանագիտությունը 7-րդ դարի առաջին կեսին
CODE(2020002971)
էջերի քանակ: 23
Հայաստանի դիվանագիտությունը 15-րդ դարի առաջին կեսին
CODE(2020002972)
էջերի քանակ: 22
Հայաստանի Հանրապետության ներքին և արտաքին իրավիճակը 1918թ. հունիս-նոյեմբեր ամիսներին
CODE(2020002973)
էջերի քանակ: 32
Հայ-հունական հարաբերություններ.Հայաստան-Կիպրոս
CODE(2020002974)
էջերի քանակ: 25
Հայ-Իրանական հարաբերություններ
CODE(2020002975)
էջերի քանակ: 22
Հայ-մամլուքային հարաբերությունները.Կլիլկիայի արտաքին քաղաքականությունը և միջազգային դրությունը 14-րդ դ. երկրորդ կեսին
CODE(2020002976)
էջերի քանակ: 21
Հայոց դիվանագիտությունը առաջին աշխարհամարտի տարիներին
CODE(2020002977)
էջերի քանակ: 24
Հայ-պարսկական հարաբերությունները 6-րդ դարի երկրորդ կեսին
CODE(2020002978)
էջերի քանակ: 26
Հայ-պարսկական հարաբերությունները և Նադիր շահը
CODE(2020002979)
էջերի քանակ: 25
Հայ-Պոնտական և հայ պարթևական հարաբերությունները Տիգրան Մեծի օրոք
CODE(2020002980)
էջերի քանակ: 25
Հայ-ռուսական հարաբերությունները 18-րդ դարի 80-90-ական թվականներին
CODE(2020002981)
էջերի քանակ: 22
Հայ-Թուրք-Վրաց-Ադրբեջան. Հայստանի հարաբերությունները տարածաշրջանային և այլ պետությունների հետ անկախության հռչակումից հետո
CODE(2020002982)
էջերի քանակ: 25
Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները Սիբիրի և Հեռավոր արևելքի հակաբոլշևիկյան խռովարարների հետ
CODE(2020002983)
էջերի քանակ: 24
ՀՀ դիվանագիտությունը առաջին աշխարհամարտի տարիներին
CODE(2020002984)
էջերի քանակ: 23
Կիպրահայ համայնք.Հայ-Կիպրական հարաբերությունների դինամիկան
CODE(2020002985)
էջերի քանակ: 24
Մադրասի խմբակի դիվանգիտական գործունեությունը
CODE(2020002986)
էջերի քանակ: 25
Միջազգային դիվանագիտությունը Մերձավոր Արևելքում 90-ական թթ
CODE(2020002987)
էջերի քանակ: 22
Միջազգային իրադրությունը ռուս-ֆրանսիական պատերազմի նախօրեին.Տիլզիտ և Էրֆուրդ
CODE(2020002988)
էջերի քանակ: 30
Միջազգային հարաբերությունները մերձավոր Արևելքում 60-70-ական թվականներին
CODE(2020002989)
էջերի քանակ: 31
Նապոլեոն Բոնապարտի դիվանագիտությունը
CODE(2020002990)
էջերի քանակ: 24
Պարթևա-հռոմեական հակամարտությունը
CODE(2020002991)
էջերի քանակ: 25
Պատերազմի ուսումնասիրման տեսա-մեթոդաբանական հարցերը.Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ
CODE(2020002992)
էջերի քանակ: 21
Շումերի և աքքադիի դիվանագիտությունը
CODE(2020002993)
էջերի քանակ: 28
Տարածաշրջանային ուժի կենտրոնները և հայ-թուրքական հարաբերությունները
CODE(2020002994)
էջերի քանակ: 22
Տիգրան Մեծի ռազմադիվանագիտական գործունեությունը հռոմեական արշավանքների շրջանում
CODE(2020002995)
էջերի քանակ: 23
Վարչապետների ինստիտուտի ձևավորումը.Մեծ Բրիտանիայում կառավարման համակարգ
CODE(2020002996)
էջերի քանակ: 22
Վրաց-աբխազական քաղաքական հակամարտությունը
CODE(2020002997)
էջերի քանակ: 25
Վրաստանի արտաքին հարաբերությունները տարածաշրջանի երկրների` Հայաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի և Թուրքիայի հետ
CODE(2020002998)
էջերի քանակ: 19
Ղարաբաղի հիմնահարցը և նրա անդրադարձումը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության վրա-2
CODE(2020002999)
էջերի քանակ: 23
Խորհրդա-գերմանական հարաբերությունները 1930-1940-ական թթ
CODE(2020003000)
էջերի քանակ: 24
Քաղաքական կարգերի տիպաբանությունը
CODE(2020003132)
էջերի քանակ: 22
Կառավարման էթիկական համակարգ
CODE(2020003160)
էջերի քանակ: 25
Ցարական ընտանիքի սպանությունը
CODE(2020003198)
էջերի քանակ: 27
Գունավոր հեղափոխությությունների ազդեցությունը քաղաքացիական հասարակությունների զարգացման գործում
CODE(2020003199)
էջերի քանակ: 23
Հայ- թուրքական հարաբերությունները 1918-1920թթ
CODE(2020003200)
էջերի քանակ: 31
Հեղափոխության հասկացությունը և տեսակները
CODE(2020003201)
էջերի քանակ: 23
Հայաստանի երրորդ հանրապետության հարաբերությունները արևմտաեվրոպական պետության (Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի) հետ
CODE(2020003226)
էջերի քանակ: 25
Մավսես Բաղրամյանի նոր տետրակը
CODE(2020003266)
էջերի քանակ: 20
Մտավորականությունը և քաղաքականությունը
CODE(2020003267)
էջերի քանակ: 23
Պետական կառավարման արդյունավետության գնահատման գործոնները
CODE(2020003268)
էջերի քանակ: 21
Պետությունը որպես քաղաքական ինստիտուտ
CODE(2020003269)
էջերի քանակ: 26
Քաղաքական նոր առաջնորդների դերը ժամանակակից քաղաքական գործընթացում
CODE(2020003270)
էջերի քանակ: 24
Դիվանագիտական թղթակցություն
CODE(2020003271)
էջերի քանակ: 28
Ցարական ընտանիքի հետ կատարված հաշվեհարդարը-2
CODE(2020003272)
էջերի քանակ: 27
Գնահատումը քաղաքացիական ծառայության համակարգում
CODE(2020003289)
էջերի քանակ: 24
Առաջնորդություն և կառավարչական որոշումների ընդունում-2
CODE(2020003293)
էջերի քանակ: 27
ԱՄՆ ժողովրդավարությունը հետխորհրդային երկրներում
CODE(2020003693)
էջերի քանակ: 30
Անգլոսաքսոնական իրավական համակարգ
CODE(2020003694)
էջերի քանակ: 25
ՀՀ Սահմանադրության բնութագիրը
CODE(2020003695)
էջերի քանակ: 20
Ե. Կողբացու քաղաքական հայացքները-1
CODE(2020003696)
էջերի քանակ: 25
Հասարակական կազմակերպությունների փոխհարաբերությունները պետության հետ
CODE(2020003697)
էջերի քանակ: 22
Հասարակական նորմեր: Պետություն-եկեղեցի-հասարակություն
CODE(2020003698)
էջերի քանակ: 25
Իշխանության հասկացությունը, ձևերը և տեսակները
CODE(2020003699)
էջերի քանակ: 30
Ժամանակակից դեմոկրատիայի տարբեր դրսևորումները և դրանց բնութագրումները
CODE(2020003700)
էջերի քանակ: 25
Կառավարման միապետական ձևի կիրառումը տարբեր երկրներում
CODE(2020003701)
էջերի քանակ: 22
Լոբբիզմը և ժողովրդավարության դիվանագիտությունը
CODE(2020003702)
էջերի քանակ: 30
Մարոկկոյի քաղաքական վիճակը
CODE(2020003703)
էջերի քանակ: 40
Միակուսակցական կոալիցիա, անկուսակցական կառավարություններ
CODE(2020003704)
էջերի քանակ: 25
Միապետություն և հանրապետություն
CODE(2020003705)
էջերի քանակ: 20
Պետական կառավարման համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումները ՀՀ-ում
CODE(2020003706)
էջերի քանակ: 26
Պետության առաջացման պատճառները և հիմնական ձևերը, նորմատիվ իրավական ակտերը և տեսակները
CODE(2020003707)
էջերի քանակ: 21
Պետության էությունը և տեսակները
CODE(2020003708)
էջերի քանակ: 35
Պետության և իրավունքի տեսությունը
CODE(2020003709)
էջերի քանակ: 25
Պետության կառուցվածքը
CODE(2020003710)
էջերի քանակ: 20
Պետությունը որպես կառավարման սուբյեկտ և օբյեկտ
CODE(2020003711)
էջերի քանակ: 25
Քաղաքական իմիջ
CODE(2020003712)
էջերի քանակ: 25
Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները
CODE(2020003713)
էջերի քանակ: 35
Քաղաքական և վարչական որոշումներ
CODE(2020003714)
էջերի քանակ: 22
Քաղաքական գործընթացի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(2020003715)
էջերի քանակ: 22
Քաղաքական հաղորդակցության տարածքային կազմակերպումը
CODE(2020003716)
էջերի քանակ: 21
Քաղաքական կուսակցությունների դերը, քաղաքական իմիջ
CODE(2020003717)
էջերի քանակ: 26
Քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը
CODE(2020003718)
էջերի քանակ: 20
Քաղաքական և վարչական որոշումներ-1
CODE(2020003719)
էջերի քանակ: 22
Շահամիր Շահամիրյանի քաղաքական հայացքները
CODE(2020003720)
էջերի քանակ: 21
Սոցիալական պետության հիմունքները
CODE(2020003721)
էջերի քանակ: 21
Սոցիալական պետության հիմունքները-1
CODE(2020003722)
էջերի քանակ: 21
ԶԼՄ-ների ազդեցությունը քաղաքական գովազդի վրա
CODE(2020003723)
էջերի քանակ: 21
Իրավունքի նորմի և տեսակները
CODE(2020003726)
էջերի քանակ: 21
Կալանքի նախատեսում
CODE(2020003727)
էջերի քանակ: 20
Հայ քաղաքական մտքի զարգացման փուլերը
CODE(2020003919)
էջերի քանակ: 26
Հայ քաղաքական մտքի զարգացման փուլերը
CODE(2020003924)
էջերի քանակ: 26
Լիդերի կերպարի արդիականացման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
CODE(2020003966)
էջերի քանակ: 26
Հայաստանի երրորդ հանրապետություն հարաբերությունները Հունաստանի և Կիպրոսի հետ
CODE(2020003967)
էջերի քանակ: 30
Կառավարման էթնիկական համակարգի կայացման արտասահմանյան փորձը
CODE(2020003968)
էջերի քանակ: 24
Պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում
CODE(2020004024)
էջերի քանակ: 76
Яндекс.Метрика