Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Սմբատ 1-ինի և Աշոտ 2-րդի արտաքին քաղաքականությունը
CODE(2014000460)
էջերի քանակ: 23
Ռուբինյան իշխանությունը, նրա արտաքին քաղաքականությունը 11-րդ դարի վերջին և 12-րդ դարի առաջին կեսերին
CODE(2014000652)
էջերի քանակ: 26
Ֆաշիզմ
CODE(2022000673)
էջերի քանակ: 22
Սիրիայի և լիբանանի գաղթավայրերը XVIII և XIX դարերում
CODE(2014000677)
էջերի քանակ: 17
Գերմանական կայսրություն
CODE(2014000678)
էջերի քանակ: 22
Արշակունիներ
CODE(2014000825)
էջերի քանակ: 24
Պետության տիպեր
CODE(2014000826)
էջերի քանակ: 16
«Սոչիի հայերի ասպտամբության» կազմակերպիչները (1918թ. դետկեմբեր և 1919թ. հունվար-փետրվար)
CODE(2014000827)
էջերի քանակ: 20
Ալժիր
CODE(2014000867)
էջերի քանակ: 21
Արաբական դասընթացի բոլոր թեմաները
CODE(2014000868)
էջերի քանակ: 17
Թուրք ժողովուրդներ
CODE(2014000870)
էջերի քանակ: 25
Ռուսաստան
CODE(2014001021)
էջերի քանակ: 36
Հայ զինվորականությունը Բագրատունյաց դարաշրջանում,կենտրոնական և ենթակա թագավորություններում
CODE(2014001042)
էջերի քանակ: 30
Իրանը և Պաղեստինյան խնդիրը
CODE(2014001043)
էջերի քանակ: 28
Իրանի իսլամական հանրապետության դիրքորոշումը
CODE(2014001044)
էջերի քանակ: 21
Միցոս Ալեքսարդրապոլիս «Հայերը»
CODE(2014001045)
էջերի քանակ: 22
«Մենուայի եւ Արգիշտիի արտաքին քաղաքականությունըե
CODE(2014001046)
էջերի քանակ: 16
«Մենուայի և Արգիշտի Ա-ի արտաքին քաղաքականությունը»
CODE(2014001047)
էջերի քանակ: 28
Պատերազմը որպես ծայրահեղ միջոց
CODE(2014001049)
էջերի քանակ: 18
Քաղաքաները,արհեստները և առևտուրը 7-9-րդ դարերում
CODE(2014001050)
էջերի քանակ: 16
Ռուսաստանի եւ հայերի հարաբերությունները 1725-1730թթ
CODE(2014001051)
էջերի քանակ: 14
Պունիկյան պատերազմներ
CODE(2014001336)
էջերի քանակ: 23
Նվարսակի հաշտություն
CODE(2014001337)
էջերի քանակ: 35
Կարսի խորհրդաժողով
CODE(2014001338)
էջերի քանակ: 22
Սրբազան հռոմեական կայսրությունը և պապական իշխանությունը
CODE(2014001359)
էջերի քանակ: 10
Թուրքական ավանդութներ
CODE(2014001363)
էջերի քանակ: 30
Ավստրիայի տնտեսական վերլուծությունը և տնտեսական կապերը ՀՀ-ի հետ
CODE(2014001474)
էջերի քանակ: 24
Ժողովրդավարության ժամանակակից մոդելները
CODE(2014001475)
էջերի քանակ: 23
Միջազգային հարաբերությունները Ղրիմի պատերազմի ժամանակ
CODE(2014001476)
էջերի քանակ: 27
Վերսալ-վաշինգտոնյան համակարգի փլուզման գործընթացը.
CODE(2014001477)
էջերի քանակ: 23
Աշոտ 1-ին Բագրատունու արտաքին քաղաքականությունը
CODE(2014001478)
էջերի քանակ: 23
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ստրատեգիայի ձախողումը
CODE(2014001479)
էջերի քանակ: 24
Կիլիկյան Հայաստանի միջազգային դրությունը 14-րդ դարի երկրորդ կոսին
CODE(2014001502)
էջերի քանակ: 28
Տաթևի վանք
CODE(2014001693)
էջերի քանակ: 31
Ալժիրյան հեղափոխության պատճառները, հետագա ընթացքը և արդյունքները
CODE(2014001738)
էջերի քանակ: 20
Կիլիկյան Հայաստանի պատմաքաղաքական իրադրությունը 14-րդ դարում
CODE(2014001772)
էջերի քանակ: 27
ԽՍՀՄ-ը 1945-1985թթ.վերակառուցումից մինչև փլուզում,դասերի արդյունավետ ուսուցման մեթոդիկա
CODE(2014001818)
էջերի քանակ: 18
Հայրենական մեծ պատերազմը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին
CODE(2014001920)
էջերի քանակ: 25
Տիբեթի ֆիզիկաաշխարհագրական բնութագիրը
CODE(2014001921)
էջերի քանակ: 25
450-451 թթ. ապստամբությունը
CODE(2014002241)
էջերի քանակ: 23
ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը 18-րդ դարի վերջին և 19-րդ դարի սկզբին
CODE(2014002242)
էջերի քանակ: 32
ԱՄՆ-ն 18-րդ դարի վերջին և 19-րդ դարի սկզբին, Մոնրոյի դոկտրինան
CODE(2014002243)
էջերի քանակ: 32
Անգլիան 11-13-րդ դարերում
CODE(2014002244)
էջերի քանակ: 26
Անկախության Հռչակագրի ընդունումը
CODE(2014002245)
էջերի քանակ: 20
Արաբական ամիրայությունները
CODE(2014002246)
էջերի քանակ: 25
Արաբական ամիրայություննե
CODE(2014002247)
էջերի քանակ: 22
Արևմտյան Եվրոպայի զարգացման հիմնական գործընթացները 21-րդ դարի սկզբին
CODE(2014002248)
էջերի քանակ: 30
Արտաքին հարաբերությունների մարմինների և դիվանագիտական ծառայությունը Եվրոպայում 16-18-րդ դդ
CODE(2014002249)
էջերի քանակ: 25
Ավարայրի ճակատամարտը 450թ.
CODE(2014002250)
էջերի քանակ: 30
Բեռլինյան ճգնաժամ 1945-1949 թթ.
CODE(2014002251)
էջերի քանակ: 25
Բիսմարկի քաղաքականությունը
CODE(2014002252)
էջերի քանակ: 33
Բուրժուական կուսակցությունների կազմավորումը
CODE(2014002253)
էջերի քանակ: 18
Չարտիստական շարժում
CODE(2014002254)
էջերի քանակ: 22
Եգիպտոսի արտաքին քաղաքականությունը հին և միջին թագավորության օրոք
CODE(2014002256)
էջերի քանակ: 32
Եգիպտոսի արտաքին քաղաքականությունը հին և միջին թագավորության օրոք 1
CODE(2014002257)
էջերի քանակ: 32
Երրորդ հանրապետության հարաբերությունները Բալթյան երկրների հետ
CODE(2014002258)
էջերի քանակ: 30
Հայ–պարսկական երևանյան բանակցությունները 1918թ.
CODE(2014002259)
էջերի քանակ: 22
Հայ-արաբական հարաբերությունները 7-րդ դարում
CODE(2014002260)
էջերի քանակ: 25
Հայաստանը 5-7-րդ դդ.
CODE(2014002261)
էջերի քանակ: 29
Հայաստանը 7-րդ դարում
CODE(2014002262)
էջերի քանակ: 32
Հայ-բյուզանդական հարաբերություններ
CODE(2014002263)
էջերի քանակ: 28
Հայկական հարց
CODE(2014002264)
էջերի քանակ: 27
Հայոց դիվանագիտությունը 450-451 թթ.
CODE(2014002265)
էջերի քանակ: 30
Հայ-պարսկական հարաբերությունները 18-րդ դարի վերջին
CODE(2014002266)
էջերի քանակ: 29
Հայ - վրացական հարաբերությունները
CODE(2014002267)
էջերի քանակ: 26
Հռոմեական դիվանագիտությունը Սելևկյան պատերազմի տարիներին
CODE(2014002269)
էջերի քանակ: 30
Հռոմեական պետության զարգացումը
CODE(2014002270)
էջերի քանակ: 25
Առաջին համաշխարհային պատերազմը և դրա հետևանքները, Անտանտի երկրներ
CODE(2014002271)
էջերի քանակ: 22
Լյուդովիկոս 14-րդի դիվանագիտությունը
CODE(2014002272)
էջերի քանակ: 30
Օսմանյան կայսրությունը 16-րդ դարում
CODE(2014002273)
էջերի քանակ: 27
Պտղոմեոսյան Եգիպտոսի արտաքին քաղաքականությունը
CODE(2014002274)
էջերի քանակ: 24
Քրիստոնեություն 1
CODE(2014002275)
էջերի քանակ: 20
Սփյուռքը որպես հուդայական փոքրամասնություններ
CODE(2014002276)
էջերի քանակ: 21
Խաչակրաց արշավանքներ
CODE(2014002277)
էջերի քանակ: 20
Վանի թագավորությունը Ռուսա Բ-ի կառավարման ընթացքում
CODE(2014002278)
էջերի քանակ: 27
Վանի թագավորությունը Մենուայի և Արգիշտիի օրոք
CODE(2014002279)
էջերի քանակ: 25
Թուրքիայի քաղաքականությունը
CODE(2014002280)
էջերի քանակ: 25
Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը
CODE(2014002281)
էջերի քանակ: 23
Սելևկյան թագավորություն
CODE(2014002282)
էջերի քանակ: 31
Սասանյան Իրանի հակահայկական քաղաքականությունը
CODE(2014002283)
էջերի քանակ: 22
Քաղաքական իրադրությունը Եգիպտոսում
CODE(2014002285)
էջերի քանակ: 23
Պուգաչովի պատերազմի նախապայմաները
CODE(2014002286)
էջերի քանակ: 32
Միտանին և հայկական մլեռնաշխարհը
CODE(2014002287)
էջերի քանակ: 27
Միջազգային դրությունը 13-րդ դարի կեսերին
CODE(2014002288)
էջերի քանակ: 26
Մեծ Հայքի թագավորությունը
CODE(2014002289)
էջերի քանակ: 32
Մամլուքները Եգիպտոսում
CODE(2014002290)
էջերի քանակ: 30
Մակինդրի աշխարհագրական կոնցեպցիան
CODE(2014002291)
էջերի քանակ: 20
Մարշալի պլանը Եվրոպայի հետպատերազմյան կարգավորման համար
CODE(2014002292)
էջերի քանակ: 23
Դիալեկտիկայի հասկացությունը
CODE(2014002293)
էջերի քանակ: 20
Աբբասյան խալիֆայության կազմավորումը
CODE(2014002642)
էջերի քանակ: 25
Աֆղանստան
CODE(2014002643)
էջերի քանակ: 32
Անգլիական պառլամենտ-2
CODE(2014002644)
էջերի քանակ: 27
Անգլիայի բուրժուական հեղափոխություն
CODE(2014002645)
էջերի քանակ: 22
Արաբական ամիրայություններ
CODE(2014002646)
էջերի քանակ: 25
Արաբական արշավանքները և քաղաքականությունը
CODE(2014002647)
էջերի քանակ: 30
Արաբական ցեղեր
CODE(2014002648)
էջերի քանակ: 22
Արաբական նվաչումները և նրանց նշանակությունները
CODE(2014002649)
էջերի քանակ: 22
Բալկանյան պատերազմ
CODE(2014002650)
էջերի քանակ: 30
Բալկանյան պատերազմ-2
CODE(2014002651)
էջերի քանակ: 21
Բուրժուական հեղափոխությունը Անգլիայում
CODE(2014002653)
էջերի քանակ: 16
Բուրժուական կուսակցությունների կազմավորումը-2
CODE(2014002654)
էջերի քանակ: 17
Ճապոնիայի դիվանագիտական հարաբերությունները
CODE(2014002655)
էջերի քանակ: 25
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ
CODE(2014002656)
էջերի քանակ: 20
Հայաստանի երրորդ հանրապետություն
CODE(2014002657)
էջերի քանակ: 25
Երվանդունիների դիվանագիտությունը
CODE(2014002658)
էջերի քանակ: 30
Գրակքոս Բաբիոֆի գործունեությունը
CODE(2014002659)
էջերի քանակ: 26
Հակահիտլերյան կոալիցիայի ձևավորումը
CODE(2014002660)
էջերի քանակ: 20
Հայաստանը միջազգային դրությունը 13-րդ դարում
CODE(2014002661)
էջերի քանակ: 25
Հայերի ծագումը
CODE(2014002662)
էջերի քանակ: 20
Հայկական հարցը Սան-Ստեֆանոյի կոնֆերանսում և Բեռլինի կոնգրեսում
CODE(2014002663)
էջերի քանակ: 25
Հայկական հարց-2
CODE(2014002664)
էջերի քանակ: 25
Հայ-ռուսական հարաբերությունները 17-րդ դարում
CODE(2014002665)
էջերի քանակ: 30
Հենրի 4
CODE(2014002666)
էջերի քանակ: 25
“Հրացանակիր” ռազմական գործողության սկիզբն ու ընթացքը
CODE(2014002667)
էջերի քանակ: 25
Ջայինիզմի էթիկան
CODE(2014002668)
էջերի քանակ: 35
Լեռնային Ղարաբաղ
CODE(2014002669)
էջերի քանակ: 30
Լեռնային Ղարաբաղի հարցը
CODE(2014002670)
էջերի քանակ: 25
Օսմանյան կայսրություն
CODE(2014002671)
էջերի քանակ: 26
Հայ-հռոմեական հարաբերությունները 2-րդ դարում
CODE(2014002672)
էջերի քանակ: 22
Պլատոն
CODE(2014002673)
էջերի քանակ: 17
Քաղաքական գաղափարի պատմություն
CODE(2014002674)
էջերի քանակ: 20
Ռազմական գործողությունները Հեռավոր Արևելքում
CODE(2014002675)
էջերի քանակ: 21
Սովետական իշխանության հաստատումը Հայաստանում
CODE(2014002676)
էջերի քանակ: 22
Թուրքիայի ծրագրերը Անդրկովկասում
CODE(2014002677)
էջերի քանակ: 25
Թուրքիայի քաղաքականությունը-2
CODE(2014002678)
էջերի քանակ: 30
Կոնֆուցիոսի ուսմունքը
CODE(2014002679)
էջերի քանակ: 20
Մարդու բնույթի հիմնախնդիրները
CODE(2014002680)
էջերի քանակ: 21
Ֆրանսիան Հենրի 4-րդի գահակալման օրոք
CODE(2014002782)
էջերի քանակ: 23
Աֆղանստանի քաֆիրները
CODE(2014002882)
էջերի քանակ: 33
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, նրա պետական հասարակական կարգը, օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունները
CODE(2014003008)
էջերի քանակ: 16
Ռուսական պետության դիվանագիտությունը 15-րդ դարի վերջին և 16-րդ դարում
CODE(2014003009)
էջերի քանակ: 13
Շենգավիթ
CODE(2014003010)
էջերի քանակ: 32
Շենգավիթի պեղումներ
CODE(2014003011)
էջերի քանակ: 17
Խորհրդահայ մշակույթը հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին
CODE(2014003087)
էջերի քանակ: 12
Ասպետականությունը որպես միջնադարյան սոցիոմշակութային ֆենոմեն
CODE(2014003088)
էջերի քանակ: 24
Ցարական ընտանիքի հետ կատարված հաշվեհարդարը
CODE(2014003089)
էջերի քանակ: 30
Ֆաթիմյան Եգիպտոս
CODE(2014003090)
էջերի քանակ: 37
Գարնանային տոները հայոց մեջ
CODE(2014003091)
էջերի քանակ: 23
Հայաստանի սահմանների հարցը Կարսի Թուրք-անդրկովկասյան կոնֆերանսում 1921թթ
CODE(2014003092)
էջերի քանակ: 28
Կիլիկիայի դրությունը 14-րդ դարի 2-րդ կեսին
CODE(2014003093)
էջերի քանակ: 25
Կիլիկիայի Հայոց թագավորության և մոնղոլների հարաբերությունները 1243-1307թթ
CODE(2014003094)
էջերի քանակ: 20
Մեծ Հայքի միջազգային դրությունը և պարսկա­հռոմեական հարաբերությունները 216-298 թթ
CODE(2014003095)
էջերի քանակ: 25
Ռուսական բուրժուզիան 1-ին աշխարհամարտի տարիներին
CODE(2014003096)
էջերի քանակ: 30
Վլադիմիր -Սուզդալյան իշխանություն XI-XIII դդ.
CODE(2014003097)
էջերի քանակ: 22
Ցեղասպանության համաշխարհային ընդունումը և պատճառները
CODE(2014003098)
էջերի քանակ: 20
Ռուսական կայսրության արտաքին քաղաքականությունը 1907-1917 թթ.
CODE(2014003225)
էջերի քանակ: 27
Բագրատունյան թագավորության թուլացումը
CODE(2014003239)
էջերի քանակ: 25
Արաբական արշավանքները Հայաստան
CODE(2014003324)
էջերի քանակ: 25
Վանի թագավորության վարչատարածքային բաժանումը Արգիշտի I օրոք
CODE(2014003338)
էջերի քանակ: 25
Կիլիկիան Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը Սալահ ադ-Դին սուլթանի նվաճումների օրոք
CODE(2014003373)
էջերի քանակ: 25
18-րդ դինաստիա
CODE(2014003821)
էջերի քանակ: 25
Աբբասյան հալիֆայության ստեղծումը, կազմավորումը և կործանումը
CODE(2014003822)
էջերի քանակ: 30
Աքեմենյան տիրապետություն
CODE(2014003823)
էջերի քանակ: 25
Արաբական քաղաքը որպես պատմամշակութային կենտրոն
CODE(2014003824)
էջերի քանակ: 20
Աշոտ Բագրատունու վարած արտաքին քաղաքականությունը
CODE(2014003825)
էջերի քանակ: 23
Ասորեստանը մ.թ.ա. 8-րդ դարի վերջերին
CODE(2014003826)
էջերի քանակ: 25
Ավստրիայի բնութագիրը
CODE(2014003827)
էջերի քանակ: 32
Ազատագրական ծրագիրը 18-րդ դարում
CODE(2014003828)
էջերի քանակ: 25
Բրիտանական գաղութային կայսրության փլուզումը
CODE(2014003829)
էջերի քանակ: 31
Բուրժուական հեղափոխությունը Անգլիայում, Բուրժուական հարնապետության ձևավորումը
CODE(2014003830)
էջերի քանակ: 20
Չինաստանի ու Վիետնամի տնտեսական ռեֆորմների նմանություններն ու տարբերությունները
CODE(2014003831)
էջերի քանակ: 22
Ֆրանկների պետությունը
CODE(2014003832)
էջերի քանակ: 22
Քաղաքական համակարգերի անկումը
CODE(2014003833)
էջերի քանակ: 20
Համաշխարհային քաղաքականության մարտահրավերները 21-րդ դարի սկզբին
CODE(2014003834)
էջերի քանակ: 26
Հայ պատվիրակների գործունեությունը Բաթումի և Տրապիզոնի կոնֆերանում
CODE(2014003835)
էջերի քանակ: 25
ՀՅԴ գործունեությունը Վասպուրականում 1890-1908թթ.
CODE(2014003836)
էջերի քանակ: 31
18-րդ դարի II կեսին Հայաստանի ազատագրության ծրագրերի վերլուծությունը
CODE(2014003837)
էջերի քանակ: 30
Հայաստանի երրորդ Հանրապետության կազմավորումը, նրա անկախության հռչակումը
CODE(2014003838)
էջերի քանակ: 25
Հայկական եկեղեցիները Սիրիայում
CODE(2014003839)
էջերի քանակ: 25
Հայ-պարսկական հարաբերությունները 3-րդ դարում և Սասանյանների հաստատումը
CODE(2014003840)
էջերի քանակ: 30
Հայ-վրացական հարաբերությունները Հայաստանի անկախության հռչակման նախօրեին
CODE(2014003841)
էջերի քանակ: 20
Հեթում I-ը և հայ-մոնղոլական ռազմաքաղաքական համագործակցությունը
CODE(2014003842)
էջերի քանակ: 30
Հինգերորդ դարի պատմիչները և մտածողները
CODE(2014003843)
էջերի քանակ: 20
Հնդկահայ համայնքի գործունեությունը Հայաստանի ազատագրման հարցում 18-րդ դարի երկրորդ կեսին
CODE(2014003844)
էջերի քանակ: 31
Իրաքի հայ մշակույթային կենտրոնները
CODE(2014003845)
էջերի քանակ: 25
Իսպանիան նախապատերազմյան շրջանում. Ֆաշիստական դիկտատուրան Իսպանիայում
CODE(2014003846)
էջերի քանակ: 25
Իսրայել Օրին Ռուսաստանում
CODE(2014003847)
էջերի քանակ: 25
Իտալական կոնֆեդերացիայի էությունը
CODE(2014003848)
էջերի քանակ: 30
Իվան Ահեղի ներքին քաղաքականությունը
CODE(2014003849)
էջերի քանակ: 30
Կիևյան Ռուսիան 9-12-րդ դարերում
CODE(2014003850)
էջերի քանակ: 25
Կիլիկյան Հայաստանի պետական կագավորումը
CODE(2014003851)
էջերի քանակ: 21
Մամուլքները Եգիպտոսում և Սիրիայում
CODE(2014003852)
էջերի քանակ: 35
Մերձավոր և միջին արևելքը երկրորդ համաշխարյաին պատերազմի տարիներին
CODE(2014003853)
էջերի քանակ: 25
Մոնղոլական լծի հաստատումը Ռուսիայում
CODE(2014003854)
էջերի քանակ: 26
Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերը և Հայաստանը
CODE(2014003855)
էջերի քանակ: 25
Մուսուլմանական դինաստիաները Իսպանիայում
CODE(2014003856)
էջերի քանակ: 30
Ռումինիա
CODE(2014003857)
էջերի քանակ: 30
Ռուս-անգլիական հարաբերությունները 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին
CODE(2014003858)
էջերի քանակ: 30
Սևերոսների դինաստիայի արտաքին քաղաքականությունը
CODE(2014003859)
էջերի քանակ: 30
Տարածքային սահմանային հարցերը Ռուս-թուրքական 2-րդ կոնֆերանսում
CODE(2014003860)
էջերի քանակ: 35
Թուրքական ավանդույթներ
CODE(2014003861)
էջերի քանակ: 30
Թուրք-իրանական հակամարտությունը և Հայաստանը VII դարի սկզբին
CODE(2014003862)
էջերի քանակ: 30
Ուրալի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2014003863)
էջերի քանակ: 20
Վաղ բրոնզե դար
CODE(2014003864)
էջերի քանակ: 25
Խաչակրաց արշավանքները դեպի Ռուսիա XII-XIII դդ.
CODE(2014003865)
էջերի քանակ: 30
Խաչակրաց արշավանքներ-1
CODE(2014003866)
էջերի քանակ: 25
Զաքարյանների իշխանությունը XII դարում և XIV դարի առաջին կեսին
CODE(2014003867)
էջերի քանակ: 25
Արցախյան ազատագրական շարժման ռազմական գործողությունները 1992-1994 թվականներին
CODE(2014003914)
էջերի քանակ: 15
Հայկական հարցը հայ քաղաքական մտքի բնորոշմամբ
CODE(2014003916)
էջերի քանակ: 40
Հայկական հարցը հայ քաղաքական մտքի բնորոշմամբ-1
CODE(2014003925)
էջերի քանակ: 40
Կիևյան Ռուսիայի արտաքին քաղաքականությունը 9-11-րդ դարերում
CODE(2014003950)
էջերի քանակ: 25
1904-1905 թթ Ռուս-ճապոնական պատերազմը
CODE(2014004009)
էջերի քանակ: 21
Яндекс.Метрика