Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Արտաքին տնտեսական կապեր
CODE(2012001114)
էջերի քանակ: 16
Ալ Քաիդա
CODE(2012001213)
էջերի քանակ: 23
Կանադա
CODE(2012001214)
էջերի քանակ: 20
Արևմտյան Եվրոպայի երկրների ինտեգրման անհրաժեշտությունը և ժամանականից միտումները
CODE(2012001215)
էջերի քանակ: 24
Իրան
CODE(2012001216)
էջերի քանակ: 22
Ճապոնիայի արտաքին քաղաքականությունը
CODE(2012001217)
էջերի քանակ: 22
Կանադա-2
CODE(2012001218)
էջերի քանակ: 27
Միջազգային հարաբերությունները Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախաշեմին և դրա ժամանակ
CODE(2012001219)
էջերի քանակ: 38
Նորվեգիա և Էստոնիա
CODE(2012001220)
էջերի քանակ: 22
ԱՄՆ-ում քաղծառայության զարգացումը
CODE(2012001221)
էջերի քանակ: 21
Համաշխարհային ապահովագրական շուկայի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2012001222)
էջերի քանակ: 21
Միջազգային վարկային հարաբերություններ
CODE(2012001254)
էջերի քանակ: 28
Խորհրդաամերիկյան հարաբերությունները 1970-ական թթ
CODE(2012001314)
էջերի քանակ: 24
Միջազգային իրադրությունը և Հայաստանը մոնղոլական արշավանքների ժամանակաշրջանում
CODE(2012001316)
էջերի քանակ: 33
Միջազգային կապերի ձևերը և դեսպանական գործի կազմակերպումը
CODE(2012001333)
էջերի քանակ: 23
Միջազգային հարաբերությունները սրբազան դաշինքի գոյության շրջանում
CODE(2012001334)
էջերի քանակ: 35
Հայաստանի միջազգային դրությունը 6-րդ դարում
CODE(2012001335)
էջերի քանակ: 28
ՀՀ արտահանման դինամիկայի վերլուծությունը 2001-2004 թթ
CODE(2012001355)
էջերի քանակ: 20
Պետական կառավարման արդյունավետությունը
CODE(2012001437)
էջերի քանակ: 32
Աթենական պետությունը և իրավունքը
CODE(2012001480)
էջերի քանակ: 10
Բարեփոխումները օսմանյան կայսրությունում, 18-րդ դարի վերջում և 19-րդ դարի սկզբին
CODE(2012001481)
էջերի քանակ: 23
Չինաստանի տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները
CODE(2012001482)
էջերի քանակ: 30
Եվրոպայի միջազգային դրությունը 1799-1807թթ.
CODE(2012001483)
էջերի քանակ: 22
Հուստինյանոսի դիվանագիտությունը
CODE(2012001484)
էջերի քանակ: 25
Ինչ է քաղաքականությունը
CODE(2012001485)
էջերի քանակ: 24
Քաղաքական իշխանության բնույթը, ՀՀ պետական իշխանությունը
CODE(2012001492)
էջերի քանակ: 21
Մեծ Բրիտանիայի քաղաքկան համակարգը XIX–XX դարերի սահմանագծին
CODE(2012001497)
էջերի քանակ: 23
Չինաստանի տնտեսական կապերը ՀՀ-ի հետ
CODE(2012001498)
էջերի քանակ: 38
Ռուսական կայսրության դիվանագիտությունը 1877-1878թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի տարիներին
CODE(2012001499)
էջերի քանակ: 34
Միջազգային կապերի ձևերը և դիվանագիտական ծառայությունները Հին Հռոմում
CODE(2012001500)
էջերի քանակ: 33
Մարքսիզմի քաղաքական աղբյուրները
CODE(2012001503)
էջերի քանակ: 22
ԱՄՆԱՄՆ-ի քաղաքականությունը , 1-ին աշխարհամարտ,
CODE(2012001506)
էջերի քանակ: 29
Առաջին աշխարհամարտը և խորհրդային դիվանագիտությունը,
CODE(2012001507)
էջերի քանակ: 31
Դարեհ Առաջինի քաղաքականությունը
CODE(2012001508)
էջերի քանակ: 29
Գաղափարախոսությունը հասարակական գիտակցության ձևերի համակարգում
CODE(2012001511)
էջերի քանակ: 23
Կառավարում և ճարտասանություն
CODE(2012001513)
էջերի քանակ: 15
Հյուսիսային և Հարավային Կորեաների քաղաքական համակարգերի համեմատական բնութագիրը
CODE(2012001514)
էջերի քանակ: 22
Հասարակական կազմակերպությունների ձևավորումը Հայաստանում
CODE(2012001515)
էջերի քանակ: 24
Միջազգային կապերի ձևերը և դիվանագիտական ծառայությունը Հին Հունաստանում
CODE(2012001518)
էջերի քանակ: 29
Հունական մշակույթը դասական ժամանակաշրջանում
CODE(2012001520)
էջերի քանակ: 14
ԽՍՀՄ կազմավորումը
CODE(2012001522)
էջերի քանակ: 20
Հռոմեական կայսրության հարբերությունները բարբարոսների հետ
CODE(2012001523)
էջերի քանակ: 30
Մերձավորարևելյան հակամարտությունը 1967-1997թթ.ԱՄՆ-ի միջնորդական քաղաքականությունը
CODE(2012001526)
էջերի քանակ: 32
Սուֆիզմը հյուսիսային կովկասում
CODE(2012001533)
էջերի քանակ: 21
Երկկուսակցական քաղաքական համակարգ
CODE(2012001544)
էջերի քանակ: 26
Իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության սկզբնավորումը
CODE(2012001545)
էջերի քանակ: 20
Հունական մշակույթը դասական ժամանակաշրջանում
CODE(2012001546)
էջերի քանակ: 19
Պետական մարմինների վարչական գործառույթները
CODE(2012001547)
էջերի քանակ: 30
Մովսես Բաղրամյանի <<Նոր տետրակ որ կոչվում է հորդորակ>>–ը որպես Հայաստանի ազատագրման և անկախ հայկական պետության ստեղծման ծրագիր
CODE(2012001548)
էջերի քանակ: 11
Կոնֆլիկտի դրդապատաճառները և նպատակները .Կոսովոյի խնդիրը
CODE(2012001551)
էջերի քանակ: 31
Հույն-պարսկական պատերազմի ժամանակ ծավալված դիվանագիտությունը Քա 499-386 թթ.
CODE(2012001552)
էջերի քանակ: 26
Հռոմեական կայսրության հարբերությունները բարբարոսների հետ (4-5-րդ դդ.)
CODE(2012001553)
էջերի քանակ: 28
Պետական կառավարման արդյունավետության մեթոդաբանություն
CODE(2012001554)
էջերի քանակ: 26
Ազգայնականության ժամանակակից դրսևորում
CODE(2012001561)
էջերի քանակ: 16
Քաղաքական և իրավական ուսմունքը Անգլիայում.Թ.Հոբս
CODE(2012001562)
էջերի քանակ: 18
Ֆեոդալական պետությունը և իրավունքը Բյուզանդիայում
CODE(2012001563)
էջերի քանակ: 15
Քաղաքական բարեփոխումները (ռեֆորմները)Սաուդյան Արաբիայում
CODE(2012001564)
էջերի քանակ: 25
Միջազգային հարաբերությունները 1904-1907թթ և Անտանտի կազմավորումը
CODE(2012001583)
էջերի քանակ: 22
Օլիվեր Կրոմվելի պրոտեկտորատը
CODE(2012001592)
էջերի քանակ: 14
Մեծ Բրիտանիայի գաղութային և արտաքին քաղաքականությունը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին
CODE(2012001630)
էջերի քանակ: 23
Իտալիայի քաղաքական համակարգը
CODE(2012001690)
էջերի քանակ: 14
Ֆրենսիս Ֆուկույամայի «Պատմության ավարտը և վերջինը մարդը»
CODE(2012001691)
էջերի քանակ: 20
Հանրային քաղաքականության մշակման վերլուծական ու փորձագիտական ապահովումը
CODE(2012001692)
էջերի քանակ: 28
Կոնֆլիկտի դրդապատաճառները և նպատակները (Կոսովոյի հիմնախնդիրը)
CODE(2012001694)
էջերի քանակ: 30
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի կատարելագործումը ՀՀ-ում
CODE(2012001714)
էջերի քանակ: 15
ՌԴ արտաքին գործերի նախարարներ
CODE(2012001739)
էջերի քանակ: 18
Միջազգային կազմակերպություններին կից մշտական ներկայացուցչություններ
CODE(2012001740)
էջերի քանակ: 16
Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ և հատուկ առաքելություններ (համեմատական վերլուծություն)
CODE(2012001741)
էջերի քանակ: 14
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ և ՁևԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
CODE(2012001742)
էջերի քանակ: 13
ԵՄ Խորհրդի լիազորությունները. Որոշումների կայացումը ԵՄ Խորհրդում.
CODE(2012001743)
էջերի քանակ: 12
Մեծ Բրիտանիայի տեղը աշխատանքի միջազգային բաժանման համակարգում, տնտեսությունն ու արտաքին առևտուրը
CODE(2012001744)
էջերի քանակ: 20
Կիլիկյան Հայաստանը և խաչակիր միաբանությունները 12-14-րդ դարերում
CODE(2012001814)
էջերի քանակ: 43
Միջազգային իրադրությունը և Հայաստանը մոնղոլական արշավանքների ժամանակաշրջանում
CODE(2012001822)
էջերի քանակ: 36
Հայաստանի տնտեսական ինտեգրացման հիմնական ուղղությունները ժամանակակից պայմաններում
CODE(2012001844)
էջերի քանակ: 18
Կանադայի տնտեսությունը
CODE(2012001845)
էջերի քանակ: 15
Գործակալության պայմանագիր
CODE(2012001849)
էջերի քանակ: 12
Հայաստանը ըստ Կարսի և Մինսկի պայմանագրի
CODE(2012001862)
էջերի քանակ: 25
Տեղեկատվական ֆունկցիաների դերը դիվանագիտական ծառայության մեջ
CODE(2012001863)
էջերի քանակ: 25
ՀՀ դատական իշխանության և դատախազության սահմանադրական հիմունքները
CODE(2012001867)
էջերի քանակ: 25
Սահմանադրական իրավունքի զարգացման հիմնական միտումները
CODE(2012001868)
էջերի քանակ: 21
Ոստիկանության համակարգը
CODE(2012002038)
էջերի քանակ: 23
Դատական համակարգ
CODE(2012002039)
էջերի քանակ: 21
Գործադիր մարմին
CODE(2012002040)
էջերի քանակ: 22
Հանրային աշխատանքներ
CODE(2012002041)
էջերի քանակ: 25
Հանրային կառավարում և ԶԼՄ-ներ
CODE(2012002042)
էջերի քանակ: 28
ՀՀ հանրային կառավարման համակարգի համեմատությունը ԱՊՀ երկրների հետ
CODE(2012002043)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ իշխանությունը և դրա ձևերը
CODE(2012002044)
էջերի քանակ: 26
ՀՀ նախագահի կարավիճակը
CODE(2012002045)
էջերի քանակ: 24
Նախագահական համակարգերի առանձնահատկությունները
CODE(2012002046)
էջերի քանակ: 26
Պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելը 2
CODE(2012002047)
էջերի քանակ: 22
Պետական կառավարումը որպես կառավարման տեսակ
CODE(2012002048)
էջերի քանակ: 22
Պետական կառավարում, գործադիր իշխանությունը
CODE(2012002049)
էջերի քանակ: 30
Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկությունները Երևան քաղաքում
CODE(2012002050)
էջերի քանակ: 25
Տարածքային կառավարում
CODE(2012002051)
էջերի քանակ: 22
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների և օրենսդիր իշխանության փոխհարաբերությունները
CODE(2012002052)
էջերի քանակ: 23
Ալ-Աքսայի նահատակների բրիգադաներ
CODE(2012003072)
էջերի քանակ: 20
Միջպետական համաձայնագրերը և դրանց դերը տրանսպորտային գործունեության կարգավորման գործում
CODE(2012003073)
էջերի քանակ: 20
1980 թվականի ռազմական հեղաշրջումը Թուրքիայում
CODE(2012003099)
էջերի քանակ: 26
Ադրբեջանի հանրապետությունը 1918-20թթ
CODE(2012003100)
էջերի քանակ: 32
Ավետիս Ահարոնյանը Փարիզի կոնֆերանսում
CODE(2012003101)
էջերի քանակ: 27
Դիվանագիտական ծառայությունը Բյուզանդիայում 6-10-րդ դդ
CODE(2012003102)
էջերի քանակ: 27
Ֆինանսների կառավարումը և դրա դերը նախագծերի կառավարման ընթացքում
CODE(2012003103)
էջերի քանակ: 28
Ֆրանս-Գերմանական հարաբերությունները Շառլ դը Գոլի ժամանակաշրջանում եվ Եվրոպական ինտեգրում
CODE(2012003104)
էջերի քանակ: 17
Գունավոր հեղափոխություն
CODE(2012003105)
էջերի քանակ: 25
Համաս-ի գործունեությունը Պաղեստինում
CODE(2012003106)
էջերի քանակ: 22
Հայ-կիպրական հարաբերություններ
CODE(2012003107)
էջերի քանակ: 20
Իրանի տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները իսլամական հեղափոխությունից հետո
CODE(2012003108)
էջերի քանակ: 27
Իտալիայի միջազգային կապերը 12-15-րդ դարերում. հյուպատոսական ծառայությունները
CODE(2012003109)
էջերի քանակ: 28
Միջազգային կապերի ձևերը և դիվանագիտական ծառայությունը Հին Հունաստանում
CODE(2012003110)
էջերի քանակ: 25
Միջազգային ահաբեկչություն
CODE(2012003111)
էջերի քանակ: 36
Մոնղոլիայի քաղաքական համակարգի էվոլյուցիան
CODE(2012003112)
էջերի քանակ: 26
Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը 17-րդ դարում
CODE(2012003113)
էջերի քանակ: 28
Սասունի 1904 թվականի ապստամբությունը
CODE(2012003114)
էջերի քանակ: 14
Սասունի գոյամարտը
CODE(2012003115)
էջերի քանակ: 14
Մեծ Բրիտանիայի կառավարումը Մարգարետ Թետչերի օրոք
CODE(2012003116)
էջերի քանակ: 20
Դիվանագիտական ծառայությունը Բյուզանդիայում 6-10-րդ դարերում
CODE(2012003117)
էջերի քանակ: 26
Ֆրանսիայի միջազգային դրությունը 16-րդ դարում
CODE(2012003118)
էջերի քանակ: 27
Ֆրանսիայի հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ Ֆրանսուա Միտերանի օրոք (1981-1995)
CODE(2012003119)
էջերի քանակ: 21
Էլեկտրոնային կառավարումը Գերմանիայում
CODE(2012003120)
էջերի քանակ: 32
Գերմանիայի ֆեդերատիվ հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը
CODE(2012003121)
էջերի քանակ: 31
Գյուլիստանի և Թուրքմենչայի պայմանագիր
CODE(2012003122)
էջերի քանակ: 25
Հանրային կառավարման խնդիրների լուծումը համակարգչային տեխնոլոգիաների միջոցով
CODE(2012003123)
էջերի քանակ: 26
Հայ-Բյուզանդական հարաբերությունները 506-566թթ
CODE(2012003124)
էջերի քանակ: 26
Հայ­ռուսական հարևաբերությունները 18-րդ դարի 80-90­ական թթ
CODE(2012003125)
էջերի քանակ: 29
Հայ­վրացական հարաբերությունները ԽՍՀՄ փլուզումից հետո
CODE(2012003126)
էջերի քանակ: 27
Ժամանակակից վարչարարության հիմնական հատկանիշները
CODE(2012003127)
էջերի քանակ: 30
Պայքար Իսպանական ժառանգության համար
CODE(2012003128)
էջերի քանակ: 24
Ռուսական կայսրության դիվանագիտությունը 1877-78 թ ռուս­թուրքական պատերազմի տարիներին
CODE(2012003129)
էջերի քանակ: 21
Վիեննայի կոնգրես
CODE(2012003130)
էջերի քանակ: 25
ԱՄՆ Կոնգեսը, դրա պալատների կազմավորման սկզբունքները
CODE(2012003218)
էջերի քանակ: 21
Հայաստանի երրորդ հանրապետության հարաբերությունները արևմտաեվրոպական պետության (Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի) հետ
CODE(2012003221)
էջերի քանակ: 25
Միջազգային անվտանգություն
CODE(2012003222)
էջերի քանակ: 30
Արմատական բեկման սկիզբը Հայրենական մեծ պատերազմում
CODE(2012003224)
էջերի քանակ: 15
Ավետիս Ահարոնյանի պատվիրակությունը Փարիզի վեհաժողովում
CODE(2012003238)
էջերի քանակ: 26
Եվրասիականություն
CODE(2012003241)
էջերի քանակ: 15
Իրանի իսլամական հանրապետության քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում
CODE(2012003244)
էջերի քանակ: 25
Հայ ավանդական քաղաքական կուսակցություններ
CODE(2012003252)
էջերի քանակ: 30
Իրան-Իրաք հակամարտությունը 1980-1988
CODE(2012003298)
էջերի քանակ: 20
Եվրոպական Միության միջազգային իրավասուբյեկտությունը
CODE(2012003299)
էջերի քանակ: 20
Ֆրանսիայի դիվանագիտությունը Նապոլեոն Բոնապարտի ժամանակաշրջանում
CODE(2012003302)
էջերի քանակ: 25
Բերբերների ազգային շարժման նոր փուլը և իշխանությունների ջանքերը ուղղված հարցի կարգավորմանը
CODE(2012003304)
էջերի քանակ: 30
Գլոբալ ընկերությունները որպես հետդեմոկրատական աշխարհի առանցքային ինստիտուտ
CODE(2012003306)
էջերի քանակ: 15
Հայկական հարցը Փարիզի խորհրդաժողովում, Ա. Ահարոնյանի պատվիրակության գործունեությունը
CODE(2012003309)
էջերի քանակ: 40
Իտալիայի միջազգային կապերը XII-XV դդ.. հյուպատոսական ծառայությունները
CODE(2012003315)
էջերի քանակ: 30
Միջազգային հարաբերությունները առաջին աշխարհամարտի տարիներին
CODE(2012003319)
էջերի քանակ: 30
Հաշտության բանակցությունները ԱՄՆ-ի և Անգլիայի միջև, 1783 թ.-ի Վերսալյան պայմանագիրը
CODE(2012003322)
էջերի քանակ: 30
Հայաստանում համայնքների խոշորացման հայեցակարգը
CODE(2012003325)
էջերի քանակ: 30
Քաղաքական լիդերության հոգեբանական վերլուծության հիմնախնդիրները
CODE(2012003332)
էջերի քանակ: 36
Քաղաքական կյանքին չմասնակցելու հիմնական պատճառները
CODE(2012003333)
էջերի քանակ: 20
Հնդկաստան-Պակիստան հակամարտությունը 1947-1971 թվականներին
CODE(2012003340)
էջերի քանակ: 25
Էլ. կառավարման հնարավորությունները և տեղական ինքնակառավարումը ՀՀ-ում
CODE(2012003368)
էջերի քանակ: 35
Դիվանագիտական մշտական ներկայացուցչությունների անձնակազմը և կառուցվածքը
CODE(2012003371)
էջերի քանակ: 25
Արբիտրաժի հասկացությունը և միջնորդ (արբիտրաժային) դատարանների տեսակները-1
CODE(2012003588)
էջերի քանակ: 30
Աշխատանքի պետական տեսչություն
CODE(2012003589)
էջերի քանակ: 35
Ազգային արժեքները հանրային կառավարման համակարգում
CODE(2012003590)
էջերի քանակ: 25
Ազգային ժողով-2
CODE(2012003591)
էջերի քանակ: 22
Ճանապարհային ոստիկանության ստորաբաժանումների կազմակերպումը և հիմնական գործառույթները
CODE(2012003592)
էջերի քանակ: 25
Դատական համակարգ-1
CODE(2012003593)
էջերի քանակ: 21
Դատական իշխանության, դատախազության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները
CODE(2012003594)
էջերի քանակ: 20
Հանրապետական գործադիր մարմինները
CODE(2012003595)
էջերի քանակ: 20
Հասարակական կազմակերպությունների և պետության փոխհարաբերությունները
CODE(2012003596)
էջերի քանակ: 20
Հասարակական կազմակերպություններ-1
CODE(2012003597)
էջերի քանակ: 25
ՀՀ կառավարության վարչաիրավական կարգավիճակի հիմունքներ
CODE(2012003598)
էջերի քանակ: 20
ՀՀ կառավարությունը ՀՀ պետական մարմինների համակարգում
CODE(2012003599)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ պաշտպանության կառավարումը-1
CODE(2012003600)
էջերի քանակ: 25
ՀՀ Սահմանադրական հիմքերը և հանրային կառավարման համակարգը
CODE(2012003601)
էջերի քանակ: 20
ՀՀ ոստիկանության համակարգի մարմինների իրավական կարգավիճակը և կազմակերպչական կառուցվածքը
CODE(2012003602)
էջերի քանակ: 20
Նախարարների խորհրդի կառավարման առանձնահատկությունները Ֆրանսիայում
CODE(2012003603)
էջերի քանակ: 20
Պետական ծառայության առանձնահատկությունները արտասահմանումև Հայաստանում
CODE(2012003604)
էջերի քանակ: 25
Պետական ծառայությունների համակարգը Գերմանիա, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա
CODE(2012003605)
էջերի քանակ: 20
Պետական կառավարման համակարգ
CODE(2012003606)
էջերի քանակ: 26
Պետական կառավարչական հիմնարկներ
CODE(2012003607)
էջերի քանակ: 25
Պետական ծառայություն
CODE(2012003608)
էջերի քանակ: 25
Պետության տարածքային քաղաքականությունը
CODE(2012003609)
էջերի քանակ: 20
Քաղաքացիական ծառայության արտասահմանյան փորձը
CODE(2012003610)
էջերի քանակ: 30
Սահմանադրական դատարան և բսահմանադրական արդարադատություն
CODE(2012003611)
էջերի քանակ: 20
Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները Երևան քաղաքում
CODE(2012003612)
էջերի քանակ: 25
Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման տարբերակիչ առանձնահատկությունները
CODE(2012003613)
էջերի քանակ: 20
Ոստիկանության բնապահպանական գործունեությունը
CODE(2012003614)
էջերի քանակ: 20
ՀՀ զինված ուժեր
CODE(2012003615)
էջերի քանակ: 30
Վիեննայի վեհաժողովը
CODE(2012003894)
էջերի քանակ: 25
Ղարաբաղյան հակամարտություն, ԵԱՀԿ-ՄԱԿ
CODE(2012003895)
էջերի քանակ: 35
Ռուսաստանի տնտեսական դիվանագիտության հիմնական ուղղությունները
CODE(2012003910)
էջերի քանակ: 20
ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը
CODE(2012003911)
էջերի քանակ: 20
Քաղաքական իսլամի գործոնը միջազգային հակամարտությունների համատեքստում
CODE(2012003912)
էջերի քանակ: 35
Քրդական խնդիրը սիրիական զարգացման համատեքստում
CODE(2012003913)
էջերի քանակ: 20
Կառավարման խնդիրը էլիտարիզմի ժամանակակից տեսություններում
CODE(2012003947)
էջերի քանակ: 25
Կորպորատիվ մշակույթի էությունը
CODE(2012003948)
էջերի քանակ: 20
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության հիմնական առավելությունները և զարգացումը
CODE(2012003949)
էջերի քանակ: 20
Մշակութային քաղաքականություն
CODE(2012003951)
էջերի քանակ: 20
Հայ­-ռուսական հարաբերությունները 18-րդ դարի 80-90­ական թթ.Եկատերինա
CODE(2012004010)
էջերի քանակ: 24
Կովկասյան բյուրոյի հուլիսի 4-ի և 5-ի հակասական որոշումները և Լեռնային Ղարաբաղի բռնակցումը Ադրբեջանին
CODE(2012004014)
էջերի քանակ: 16
ԱՄՆ-ի դիվանագիտությունը 1774-1783 թթ
CODE(2012004042)
էջերի քանակ: 28
Զարգացած երկրների պետական և տեղական ֆինանսների կազմակերպումն ու կառավարումը ԱՄՆ-ում. Ֆրանսիա-Գերմանիա-Անգլիա
CODE(2012004043)
էջերի քանակ: 27
Մեծ Բրիտանիան և հայկական հարցը
CODE(2012004046)
էջերի քանակ: 30
Яндекс.Метрика