Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Ֆրանսիան հանրային կառավարման համակարգում
CODE(2024000408)
էջերի քանակ: 16
Հայ կառավարչական մտքի զարգացման պատմություն
CODE(2024000409)
էջերի քանակ: 21
Կադրային քաղաքականությունը հանրային ծառայության համակարգում
CODE(2024000410)
էջերի քանակ: 28
Կառավարման առանձնահատկությունները մշակույթի ոլորտում
CODE(2024000411)
էջերի քանակ: 27
Կառավարման դասական դրույթներ
CODE(2024000412)
էջերի քանակ: 22
Կառավարման վարչակազմակերպական մեթոդները
CODE(2024000413)
էջերի քանակ: 26
Կազմակերպություններում ռիսկերի կառավարումը
CODE(2024000415)
էջերի քանակ: 30
Միջնակարգ մասնագիտական կրթության կառավարումը
CODE(2024000416)
էջերի քանակ: 22
Քաղաքացիական հասարակության դրական և բացասական կողմերը
CODE(2024000417)
էջերի քանակ: 21
Շտաբային լիազորությունները և ապարատի տեսակները
CODE(2024000418)
էջերի քանակ: 25
Անձնակազմի կառավարում
CODE(2024002156)
էջերի քանակ: 18
Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարումը ծառայողական ոլորտում
CODE(2024002157)
էջերի քանակ: 21
Ճապոնական մենեջմենթի առանձնահատկությունները
CODE(2024002158)
էջերի քանակ: 26
Ճյուղային կառավարում
CODE(2024002159)
էջերի քանակ: 25
Էթիկայի կառավարում
CODE(2024002160)
էջերի քանակ: 27
Կառավարչական որոշումների մեթոդիկա
CODE(2024002161)
էջերի քանակ: 27
Որորշումների ընդունումը
CODE(2024002162)
էջերի քանակ: 28
Կառավարման դպրոցներ
CODE(2024002163)
էջերի քանակ: 22
Կառավարման կուլտուրա
CODE(2024002164)
էջերի քանակ: 29
Կառավարման կուլտուրայի էությունը,նշանակությունը և խնդիրները Անելիք բանկի օրինակով
CODE(2024002165)
էջերի քանակ: 28
Կազմակերպչական կուլտուրայի նշանակությունը և ազդեցությունը արդյունավետության վրա
CODE(2024002166)
էջերի քանակ: 27
Կազմակերպությունում կառավարչական վերահսկման համակարգի վերլուծությունը
CODE(2024002167)
էջերի քանակ: 29
Կազմակերպությունում ռիսկերի կառավարման վերլուծություն
CODE(2024002168)
էջերի քանակ: 26
Կոնֆլիկտի կառավարում
CODE(2024002170)
էջերի քանակ: 23
Կորպորատիվ ձեռնարկությունների ֆինանսական ծառայությունների խնդիրները
CODE(2024002171)
էջերի քանակ: 26
Կորպորատիվ կուլտուրան Անելիք բանկի օրինակով
CODE(2024002172)
էջերի քանակ: 35
Մասնագետների և ծառայողների անձնական կառավարում
CODE(2024002173)
էջերի քանակ: 21
Մենեջմենթի դասական և ժամանակակից ուղղությունները
CODE(2024002174)
էջերի քանակ: 24
Ռազմավարական կառավարումը
CODE(2024002175)
էջերի քանակ: 26
Ռազմավարական պլանավորում 2
CODE(2024002176)
էջերի քանակ: 24
Ռազմավարությունը և մրցակցությունը
CODE(2024002177)
էջերի քանակ: 33
Սոցիալական կառավարում 2
CODE(2024002178)
էջերի քանակ: 28
Տուրիզմի գծով մենեջերի իշխանությունը և հեղինակությունը
CODE(2024002179)
էջերի քանակ: 32
Հաղորդակցություն
CODE(2024002588)
էջերի քանակ: 25
Անձնակազմի կառավարման հիմնախնդիրները
CODE(2024002624)
էջերի քանակ: 35
Կառավարման սկզբունքները և մեթոդները
CODE(2024002625)
էջերի քանակ: 34
Կազմակերպության հաղորդակցության ուղիների վերլուծությունը և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները
CODE(2024002626)
էջերի քանակ: 25
Ռազմավարությունը և մրցակցությունը-2
CODE(2024002627)
էջերի քանակ: 25
րոշումների ընդունումը
CODE(2024002628)
էջերի քանակ: 27
Ղեկավարի պաշտպանությունը կազմակերպությունում
CODE(2024002629)
էջերի քանակ: 21
Ճյուղային կառավարումը որպես կառավարման գործունեության տեսակ
CODE(2024002819)
էջերի քանակ: 24
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և էլեկտրոնային բիզնեսի դերը ՀՀ-ում
CODE(2024002820)
էջերի քանակ: 20
Մենեջմենթի մեթոդները
CODE(2024002822)
էջերի քանակ: 24
Ռազմավարության էությունը
CODE(2024002826)
էջերի քանակ: 34
Ժողովրդավարությունը և կոռոիպցիան
CODE(2024003247)
էջերի քանակ: 25
Անգլիական հաղորդակցական վարք
CODE(2024003897)
էջերի քանակ: 46
Яндекс.Метрика