Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Անչափահասների և դեռահասների հանցավոր խմբավորումները
CODE(2007000016)
էջերի քանակ: 20
Ավազակություն
CODE(2007000017)
էջերի քանակ: 17
Բանդիտիզմ
CODE(2007000018)
էջերի քանակ: 21
Բանդիտիզմ-2
CODE(2007000019)
էջերի քանակ: 20
Բանդիտիզմ-3
CODE(2007000020)
էջերի քանակ: 20
Հանցագործություն հասկացությունը և հատկանիշները
CODE(2007000021)
էջերի քանակ: 22
Հանցակիցների քրեական պատասխանատվության առանձնահատկությունները
CODE(2007000022)
էջերի քանակ: 24
Հանցանք կատարած անձին բռնելիս վնաս պատճառելը
CODE(2007000023)
էջերի քանակ: 20
Ապացույցներ
CODE(2007000024)
էջերի քանակ: 19
Առաջին ատյանի դատարաններ
CODE(2007000025)
էջերի քանակ: 20
Առողջապահության համակարգի կառավարման առանձնահատկությունները
CODE(2007000026)
էջերի քանակ: 21
Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը որպես ընկերության բարձրագույն կառավարման մարմին
CODE(2007000027)
էջերի քանակ: 22
Բրիտանական պառլամենտի կազմավորման և գործունեության առանձնահատկությունները
CODE(2007000028)
էջերի քանակ: 22
Գրիգոր Նարեկացին հայկական վերածնության գաղափարախոս
CODE(2007000029)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ դատական համակարգը
CODE(2007000030)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ դատական համակարգի հասկացությունը և հատկանիշները
CODE(2007000031)
էջերի քանակ: 27
Աշխատաժամանակի հասկացությունը և տեսակները
CODE(2007000050)
էջերի քանակ: 14
Նյութական պատասխանատվության հասկացությունը, Տեսակները և Առաջացման Ընդհանուր Պայմանները
CODE(2007000052)
էջերի քանակ: 18
Ընտրական իրավունքի հասկացությունը
CODE(2007000275)
էջերի քանակ: 28
Ազգային Ժողովի գործունեության կարգը
CODE(2007000276)
էջերի քանակ: 24
Ազգային Ժողովի գործունեության կարգը-2
CODE(2007000277)
էջերի քանակ: 20
Ազգային ժողովի փոխհարաբերությունները պետական իշխանության այլ մարմինների հետ
CODE(2007000278)
էջերի քանակ: 23
Դատավորների սահմանադրաիրավական կարգավիճակը
CODE(2007000279)
էջերի քանակ: 25
ՀՀ դատական իշխանության և դատախազության սահմանադրական հիմունքները
CODE(2007000280)
էջերի քանակ: 34
ՀՀ դատական իշխանության և դատախազության սահմանադրական հիմունքները-2
CODE(2007000281)
էջերի քանակ: 25
ՀՀ կառավարման ձևը և պետական կառուցվածքը
CODE(2007000282)
էջերի քանակ: 24
ՀՀ կառավարման ձևը և պետական կառուցվածքը-2
CODE(2007000283)
էջերի քանակ: 26
ՀՀ Քաղաքացիություն
CODE(2007000284)
էջերի քանակ: 24
Կառավարման ձևի հասկացությունը
CODE(2007000285)
էջերի քանակ: 23
Պետական իշխանության առանձին մարմինների կազմակերպման և գործունեության առանձնահատկություները
CODE(2007000286)
էջերի քանակ: 22
Պետական իշխանության կազմակերպման հիմունքները
CODE(2007000287)
էջերի քանակ: 23
Կաշառք վերցնելը
CODE(2007000288)
էջերի քանակ: 22
Մեղսունակություն և անմեղսունակություն
CODE(2007000289)
էջերի քանակ: 24
Մեղսունակություն և անմեղսունակություն-2
CODE(2007000290)
էջերի քանակ: 23
Ներում և համաներում
CODE(2007000291)
էջերի քանակ: 23
Ներում,համաներում,դատավարություն
CODE(2007000292)
էջերի քանակ: 25
Քաղաքացիական հայցը քրեական գործում
CODE(2007000293)
էջերի քանակ: 25
Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի ընթացքում
CODE(2007000294)
էջերի քանակ: 22
Թմրամիջոցների կամ հոգեներգործուն նյութերի ապօրինի շրջանառությունը դրանք իրացնելու նպատակով
CODE(2007000296)
էջերի քանակ: 21
Խարդախություն
CODE(2007000297)
էջերի քանակ: 21
Խուլիգանություն-2
CODE(2007000298)
էջերի քանակ: 19
Խուլիգանություն-3
CODE(2007000299)
էջերի քանակ: 20
Խուլիգանություն-4
CODE(2007000300)
էջերի քանակ: 22
Առաջին ատյանի դատարաններ-2
CODE(2007000301)
էջերի քանակ: 22
Վերաքննիչ դատարան
CODE(2007000302)
էջերի քանակ: 23
Գործադիր իշխանության մարմինների վարչաիրավական կարգավիճակը
CODE(2007000312)
էջերի քանակ: 22
Ազգային անվտանգության կառավարում
CODE(2007000313)
էջերի քանակ: 25
Ազգային անվտանգության կառավարում-2
CODE(2007000314)
էջերի քանակ: 22
Հասարակական միավորումները` որպես վարչական իրավունքի սուբյեկտներ
CODE(2007000315)
էջերի քանակ: 21
Հասարակական միավորումները` որպես վարչական իրավունքի սուբյեկտներ-2
CODE(2007000316)
էջերի քանակ: 23
Պետական ռեժիմի տեսակները և դրանց սահմանադրական ամրագրումը
CODE(2007000322)
էջերի քանակ: 22
Սահմանադրական արդարադատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
CODE(2007000323)
էջերի քանակ: 17
Սահմանադրական իրավունքների և պարտականությունների ապահովման եղանակները
CODE(2007000324)
էջերի քանակ: 19
Տեղական ինքնակառավարման սահմանադրական հիմունքները
CODE(2007000325)
էջերի քանակ: 24
Տնտեսական հարաբերությունները սահմանադրական իրավունքում
CODE(2007000326)
էջերի քանակ: 24
Տնտեսական, սեցիալական և հոգևոր մշակութային հարաբերությունների սահմանադրական հիմունքները
CODE(2007000327)
էջերի քանակ: 25
ՀՀ կառավարություն
CODE(2007000328)
էջերի քանակ: 20
ՀՀ պաշտպանության կառավարումը
CODE(2007000329)
էջերի քանակ: 24
Կառավրումը արտադրության բնագավառում
CODE(2007000330)
էջերի քանակ: 20
Պետական ծառայողների իրավական վիճակը
CODE(2007000331)
էջերի քանակ: 17
Պետական ծառայողների իրավական վիճակը
CODE(2007000332)
էջերի քանակ: 24
Պետական կառավարման էությունը
CODE(2007000333)
էջերի քանակ: 23
Քաղաքացիների վարչաիրավական կարգավիճակը
CODE(2007000334)
էջերի քանակ: 20
varshairavakan normer
CODE(2007000335)
էջերի քանակ: 19
Վարչական հարկադրանք
CODE(2007000336)
էջերի քանակ: 21
Վարչական պատասխանատվություն
CODE(2007000337)
էջերի քանակ: 21
Վարչական պատասխանատվությունից ազատվելը Պլան
CODE(2007000338)
էջերի քանակ: 19
ՀՀ Կառավարության կառուցվածքը
CODE(2007000342)
էջերի քանակ: 20
Վերաքննիչ դատարան
CODE(2007000343)
էջերի քանակ: 22
Իրավաբանական պատասխանատվություն
CODE(2007000344)
էջերի քանակ: 26
Իրավագիտակցություն և իրավաստեղծում
CODE(2007000345)
էջերի քանակ: 25
Կատարողական վարույթ
CODE(2007000346)
էջերի քանակ: 65
Մաաստրիխտի պայմանագիրը և Եվրամիության կազմավորումը
CODE(2007000347)
էջերի քանակ: 21
Դատարանակազմությունը և իրավապահպանման մարմինները
CODE(2007000348)
էջերի քանակ: 15
Պետական կառուցվածքը
CODE(2007000349)
էջերի քանակ: 22
Անձնական ոչ գույքային իրավունքները և նրանց պաշտպանությունը
CODE(2007000354)
էջերի քանակ: 21
Անշարժ գույքը` որպես քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի առարկա
CODE(2007000355)
էջերի քանակ: 20
Արժեթղթերը որպես քաղաքացիական իրավահարաբերությունների օբյեկտ
CODE(2007000356)
էջերի քանակ: 19
Առուծախի և մատակարարման պայմանագիրը
CODE(2007000357)
էջերի քանակ: 19
Առուծախի պայմանագիր
CODE(2007000358)
էջերի քանակ: 21
Բաժնետիրական ընկերությունը որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ
CODE(2007000359)
էջերի քանակ: 20
Ծառայությունների վճարովի պայմանագրերը
CODE(2007000360)
էջերի քանակ: 19
Հանցակցության ձևերը
CODE(2007000361)
էջերի քանակ: 22
Հանցակցության ձևերը
CODE(2007000362)
էջերի քանակ: 22
Իրավաբանական անձինք
CODE(2007000363)
էջերի քանակ: 17
Կտակի ձևը և այն չպահպանելու հետևանքները
CODE(2007000364)
էջերի քանակ: 22
Կտակի ձևը և այն չպահպանելու հետևանքները-2
CODE(2007000365)
էջերի քանակ: 21
Մատակարարման պայմանագրեր
CODE(2007000366)
էջերի քանակ: 20
Նվիրատվության պայմանագիր
CODE(2007000367)
էջերի քանակ: 21
Նվիրատվություն
CODE(2007000368)
էջերի քանակ: 21
Պայմանագրերի դասակարգումը ըստ քաղաքացիական իրավունքի
CODE(2007000369)
էջերի քանակ: 24
Պետական ծառայության համակարգ
CODE(2007000370)
էջերի քանակ: 36
Քաղաքացիները որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտներ
CODE(2007000372)
էջերի քանակ: 27
Քաղաքացիները որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ
CODE(2007000373)
էջերի քանակ: 20
Քղաքացիություն
CODE(2007000374)
էջերի քանակ: 23
Անձի իրավունքների ապահովման երաշխիքները մինչդատական վարույթում
CODE(2007000375)
էջերի քանակ: 17
Անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելը
CODE(2007000376)
էջերի քանակ: 21
Անմեղության կանխավարկածը որպես քրեական դատավարության սկզբունք
CODE(2007000377)
էջերի քանակ: 20
Ապացույցների դասակարգումը քրեական դատավարությունում
CODE(2007000378)
էջերի քանակ: 19
Ապացույցների հասկացությունը և հատկանիշները
CODE(2007000379)
էջերի քանակ: 19
Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցների կիրառելու վարույթ
CODE(2007000380)
էջերի քանակ: 19
Դատական իշխանությունը և նրա գործառույթները
CODE(2007000381)
էջերի քանակ: 22
Դատավճռի վճռաբեկ բողոքարկման կարգը
CODE(2007000382)
էջերի քանակ: 18
Դատախազական հսկողության և դատական վերահսկողության փոխհարաբերությունները
CODE(2007000383)
էջերի քանակ: 21
Դատախազական հսկողությունը նախաքննության և հետաքննության օրինականության նկատմամբ
CODE(2007000384)
էջերի քանակ: 22
Հետաքննությունը` որպես քրեական գործի սկզբնական մաս
CODE(2007000385)
էջերի քանակ: 17
Հետաքննությունը` որպես քրեական գործի սկզբնական մաս
CODE(2007000386)
էջերի քանակ: 17
Կասկածյալի և մեղադրյալի ցուցմունքները որպես ապացուցման միջոցներ
CODE(2007000387)
էջերի քանակ: 18
Կրիմինալիստիկական մեթոդիկայի առանձհատկություները և բովանդակությունը
CODE(2007000388)
էջերի քանակ: 14
Կրկնակի դատապարտման անթույլատրելիության սկզբունքը
CODE(2007000389)
էջերի քանակ: 21
Կրկնակի դատապարտման անթույլատրելիության սկզբունքը-2
CODE(2007000390)
էջերի քանակ: 21
Մինչդատական վարույթում կատարվող դատավարական ակտերի ընդհանուր բանութգաիրը
CODE(2007000391)
էջերի քանակ: 18
Մրցակցությունն ու կողմերի իրավահավասարությունը
CODE(2007000392)
էջերի քանակ: 20
Մրցակցությունն ու կողմերի իրավահավասարությունը
CODE(2007000393)
էջերի քանակ: 20
Նախաքննության մարմինների համակարգը, կառուցվածքը և կազմը
CODE(2007000394)
էջերի քանակ: 18
Նախնական քննություն
CODE(2007000395)
էջերի քանակ: 22
Քրեադատավարական հարկադրանքի միջոցների ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2007000396)
էջերի քանակ: 24
Տուժողի դատավարական վիճակը քրեական դատավարության ժամանակ
CODE(2007000397)
էջերի քանակ: 21
Խուզարկությունը և դրա իրականացման հիմքերն ու կարգը
CODE(2007000398)
էջերի քանակ: 23
Եվրոմիության իրավունքի համակարգը
CODE(2007000399)
էջերի քանակ: 25
Եվրոմիության կազմը,տարածքը,բնակչությունը
CODE(2007000400)
էջերի քանակ: 20
Առևտրային իրավաբանական անձը որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ
CODE(2007000438)
էջերի քանակ: 24
Բաժնետիրական իրավունք
CODE(2007000439)
էջերի քանակ: 24
Առևտրային իրավաբանական անձը որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ
CODE(2007000440)
էջերի քանակ: 24
Կտակ
CODE(2007000441)
էջերի քանակ: 15
Մատակարարման պայմանագիր
CODE(2007000442)
էջերի քանակ: 20
Անձնական ոչ գույքային իրավունքների հասկացությունը,առանձնահատկությոնները և տեսակները
CODE(2007000443)
էջերի քանակ: 31
Քաղաքացիական հայց
CODE(2007000444)
էջերի քանակ: 25
Քաղաքացիական իրավունքների իրականացումը և պաշտպանությունը
CODE(2007000445)
էջերի քանակ: 24
Գործի կասեցման հիմնախնդիրները նախաքննության փուլում
CODE(2007000446)
էջերի քանակ: 30
Նախնական քննություն-2
CODE(2007000447)
էջերի քանակ: 22
Անզգուշությունը որպես մեղքի ձև
CODE(2007000448)
էջերի քանակ: 21
Ծայրահեղ անհրաժեշտություն
CODE(2007000449)
էջերի քանակ: 23
Հանցակցության ձևերը-2
CODE(2007000450)
էջերի քանակ: 25
Ազգային ժողովի փոխհարաբերությունները պետական իշխանության այլ մարմինների հետ
CODE(2007000451)
էջերի քանակ: 21
ՀՀ կառավարության կառուցվածքը
CODE(2007000452)
էջերի քանակ: 23
Գործադիր իշխանության մարմիններ
CODE(2007000453)
էջերի քանակ: 26
ՀՀ կառավարության վարչաիրավական ակտերը
CODE(2007000454)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ կառավարություն-2
CODE(2007000455)
էջերի քանակ: 22
Վարչական տույժեր,իրավախախտումներ և կալանք
CODE(2007000456)
էջերի քանակ: 31
Վարչական տույժերի հասկացությունը և համակարգը
CODE(2007000457)
էջերի քանակ: 36
ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում
CODE(2007000458)
էջերի քանակ: 37
Պետական ծառայության համակարգը ՀՀ-ում
CODE(2018000597)
էջերի քանակ: 36
3-րդ աշխարհի պետությունները միջազգային հարաբերություններում և հակամարտությունը Ասիական տարածաշրջանում 60-70-ական թթ.
CODE(2007000653)
էջերի քանակ: 21
Արտաքին հարաբերությունների մարմինները և դիվանագիտական ծառայությունը 16-18-րդ դարերում
CODE(2007000654)
էջերի քանակ: 28
Դիվանագիտությունը Տիգրան Մեծի օրոք
CODE(2007000655)
էջերի քանակ: 30
Դիվանագիտություն և հյուպատոսություն հասկացությունները Երևան 2004
CODE(2007000656)
էջերի քանակ: 23
Հայ-մարական և հայ-պարսկական հարաբերությունները մ.թ.ա. VI-IV-րդ դարերում
CODE(2007000657)
էջերի քանակ: 24
Հայ-եգիպտական հարաբերությունները 11-14-րդ դարերում
CODE(2007000658)
էջերի քանակ: 36
Հայ-վրացական հարաբերությունները 18-րդ դարի երկրո
CODE(2007000659)
էջերի քանակ: 26
Ռուրի ճգնաժամը
CODE(2007000660)
էջերի քանակ: 23
Ռուս-բյուզանդական հարաբերությունները IX-XI-րդ դարերին 2005
CODE(2007000661)
էջերի քանակ: 22
Սասանյան հեղաշրջումը և հայկական III դարաշրջանը
CODE(2007000662)
էջերի քանակ: 22
Մեկ Չինաստանի սկզբունքը
CODE(2007000663)
էջերի քանակ: 16
Թուրքահայաստանի մասին “Դեկրետը”
CODE(2007000664)
էջերի քանակ: 27
Հայ-եգիպտական հարաբերությունները 11-14-րդ դարերում
CODE(2007000665)
էջերի քանակ: 36
Աշխատանքի նորմաների հաշվարկն ու հիմնավորումը ըստ ընտրանքային խրոնոմետրաժի անցկացման աղբյուրների
CODE(2007000666)
էջերի քանակ: 22
Հայաստանի առաջին հանրապետության միջազգային հարաբերությունները և արտաքին կապերը
CODE(2007000681)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ քաղաքական կարգը և միջազգային կարգավիճակը
CODE(2007000682)
էջերի քանակ: 21
ՄԱԿ-գործունեությունը 50-ական թթ
CODE(2007000683)
էջերի քանակ: 25
Միջազգային և Միջպետական իրավունքի փոխհարաբերությունները
CODE(2007000684)
էջերի քանակ: 22
Միջազգային հարաբերությունները երկբևեռ համակարգից բազմաբևեռի անցման շրջանում
CODE(2007000685)
էջերի քանակ: 26
Միջազգային իրավունքի աղբյուրները
CODE(2007000686)
էջերի քանակ: 26
Միջազգային կազմակերպությունները միջազգային հարաբերությունների ժամանակակից համակարգում
CODE(2007000687)
էջերի քանակ: 27
Ընտանեկան իրավունք
CODE(2007000713)
էջերի քանակ: 20
Անձնական իրավունքներ և ազատություններ
CODE(2007000714)
էջերի քանակ: 28
Անչափահասների քրեական պատասխանատվության և պատժի առանձնահատկությունները
CODE(2007000715)
էջերի քանակ: 26
Անզգուշությունը որպես մեղքի ձև-2
CODE(2007000716)
էջերի քանակ: 23
Արբիտրաժի հասկացությունը և միջնորդ (արբիտրաժային) դատարանների տեսակները
CODE(2007000717)
էջերի քանակ: 30
Դիտավորությունը որպես մեղքի ձև
CODE(2007000718)
էջերի քանակ: 25
Գողությունների քննության մեթոդիկա
CODE(2007000719)
էջերի քանակ: 25
Դիտավորությունը որպես մեղքի ձև-2
CODE(2007000720)
էջերի քանակ: 23
Գործադիր իշխանություն
CODE(2007000721)
էջերի քանակ: 21
Գողությունների և ավազակային հարձակումների քննության մեթոդիկա
CODE(2007000722)
էջերի քանակ: 20
Գրավ
CODE(2007000723)
էջերի քանակ: 20
Հանցագործության և հանցակազմի հարաբերությունը
CODE(2007000724)
էջերի քանակ: 30
Հանցագործության նախապատրաստություն
CODE(2007000725)
էջերի քանակ: 24
Հանցագործության սուբյեկտ
CODE(2007000726)
էջերի քանակ: 32
Հանցագործության սուբյեկտ-2
CODE(2007000727)
էջերի քանակ: 21
Հանցագործություն
CODE(2007000728)
էջերի քանակ: 21
Հանցագործությունից կամովի հրաժարվելը
CODE(2007000729)
էջերի քանակ: 22
Հանցագործությունների ռեցիդիվ հասկացությունը
CODE(2007000730)
էջերի քանակ: 23
Հանցակիցների տեսակները
CODE(2007000731)
էջերի քանակ: 26
Հանցափորձ
CODE(2007000732)
էջերի քանակ: 26
Հանցավոր գործողությունը և անգործությունը որպես հանցագործության օբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշ
CODE(2007000733)
էջերի քանակ: 25
Հետքաբանության հիմնական դրույթները
CODE(2007000734)
էջերի քանակ: 32
Հետքաբանություն
CODE(2007000735)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ օրենքը բանկերի սնանկության մասին
CODE(2007000736)
էջերի քանակ: 23
Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության մարմինները
CODE(2007000737)
էջերի քանակ: 19
ՀՀ-ում ներդրումների խրախուսման և պաշտպանության համաձայնագրերը որպես ներդրումային վեճերի կարգավորման հիմք
CODE(2007000738)
էջերի քանակ: 27
Իրավաբանական աշխատանքի կուլտուրա
CODE(2007000739)
էջերի քանակ: 20
Կոլլիզիոն նորմերի համակարգը
CODE(2007000740)
էջերի քանակ: 31
Մաքսային մարմինների օպերատիվ-հետախուզական աշխատանքները
CODE(2007000742)
էջերի քանակ: 29
Մարդու իրավունքների պաշտպանության ինստիտուցիոնալ երաշխիքները
CODE(2007000743)
էջերի քանակ: 22
Մարդու և քաղաքացու կարգավիճակը
CODE(2007000744)
էջերի քանակ: 16
Մարդու իրավունքների պաշտպանության ինստիտուցիոնալ երաշխիքները
CODE(2007000745)
էջերի քանակ: 22
Միջազգային մարդասիրական իրավունքի իմպլեմենտացիայի հասկացությունը
CODE(2007000746)
էջերի քանակ: 30
Միջազգային մասնավոր իրավունքի հասկացությունը
CODE(2007000747)
էջերի քանակ: 28
Նախնական քննությունը
CODE(2007000748)
էջերի քանակ: 30
Նախնական քննություն
CODE(2007000749)
էջերի քանակ: 30
Ներդրումային վեճերի արբիտրաժային կարգավորումը
CODE(2007000750)
էջերի քանակ: 30
ՕՀԳ-ի անհրաժեշտությունը հանցագործությունների դեմ մղված պայքարում
CODE(2007000751)
էջերի քանակ: 32
ՕՀԳ-ի անհրաժեշտությունը հանցագործությունների դեմ մղված պայքարում
CODE(2007000752)
էջերի քանակ: 32
Քրեական պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքները
CODE(2007000753)
էջերի քանակ: 31
Պատժի համակարգը և տեսակները
CODE(2007000754)
էջերի քանակ: 34
Պատժի համակարգը և տեսակները
CODE(2007000755)
էջերի քանակ: 29
Պատժի հասկացությունը և նպատակները
CODE(2007000756)
էջերի քանակ: 25
Պատժի հասկացությունը և նպատակները -2
CODE(2007000757)
էջերի քանակ: 25
Քաղաքացիաիրավական պայմանգրեր
CODE(2007000758)
էջերի քանակ: 30
Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի ընթացքում
CODE(2007000759)
էջերի քանակ: 25
Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի ընթացքում-2
CODE(2007000760)
էջերի քանակ: 26
Քրեական պատասխանատվություն
CODE(2007000761)
էջերի քանակ: 33
Քրեական պատասխանատվություն-2
CODE(2007000762)
էջերի քանակ: 34
Քրեական պատասխանատվություն-3
CODE(2007000763)
էջերի քանակ: 25
Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը և նրա տեսակները
CODE(2007000764)
էջերի քանակ: 30
Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքներ ու ազատություններ
CODE(2007000765)
էջերի քանակ: 30
Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը և նրա տեսակները-2
CODE(2007000766)
էջերի քանակ: 31
Խնամակալություն և հոգեբարձություն
CODE(2007000767)
էջերի քանակ: 30
Վարչական պատասխանատվություն-2
CODE(2007000768)
էջերի քանակ: 20
Վարչական պատասխանատվություն-3
CODE(2007000769)
էջերի քանակ: 20
Առանձին դաժանությամբ կատարված սպանություն
CODE(2013000881)
էջերի քանակ: 26
Անձի նույնացումը արտաքին հատկանիշներով
CODE(2007000930)
էջերի քանակ: 21
Դատական ձգաբանություն
CODE(2007000931)
էջերի քանակ: 30
Մաքսային մարմինների նկատմամբ կատարվող վերահսկողություն
CODE(2007000932)
էջերի քանակ: 20
Ազգային Ժողովի փոխհարաբերությունը իշխանության մյուս մարմինների հետ
CODE(2007000933)
էջերի քանակ: 27
Իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական երաշխիքները
CODE(2007000934)
էջերի քանակ: 20
Պետական իշխանությունների կազմակերպման հիմունքները
CODE(2007000935)
էջերի քանակ: 21
Սահմանադրության հասկացությունը իրավաբանական բնույթը և բովանդակությունը
CODE(2007000936)
էջերի քանակ: 22
Արբիտրաժային գործընթացի փուլերը
CODE(2007001055)
էջերի քանակ: 18
Բարոյական դաստիարակություն
CODE(2007001056)
էջերի քանակ: 22
Դատական ակտը նոր երևան եկած հանգամանքներով վերանայելու վարույթը
CODE(2007001057)
էջերի քանակ: 20
Գրավոր ապացույցներ
CODE(2007001058)
էջերի քանակ: 30
Հանցագործության կատարման փուլերը
CODE(2007001059)
էջերի քանակ: 31
Իրավագիտակցություն և անձնավորության իրավասոցիալականացումը-2
CODE(2007001060)
էջերի քանակ: 21
Իրավագիտակցություն և իրավաստեղծում
CODE(2007001061)
էջերի քանակ: 25
Իրեղեն ապացույցներ
CODE(2007001062)
էջերի քանակ: 21
Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական կարգավիճակը
CODE(2007001063)
էջերի քանակ: 21
Սահմանափակ մեղսունակությունը արտասահմանյան քրեական օրենսդրությունում
CODE(2007001064)
էջերի քանակ: 25
Պետական պաշտոնյաների ատեստավորումը
CODE(2007001065)
էջերի քանակ: 21
Պետական ծառայողներ
CODE(2007001066)
էջերի քանակ: 22
Պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելը
CODE(2007001067)
էջերի քանակ: 20
Սահմանադրական և տնտեսական հարաբերություններ
CODE(2007001068)
էջերի քանակ: 18
Ուղղակի դիտավորության կամային հատկանիշները
CODE(2007001069)
էջերի քանակ: 19
Վկան քրեական դատավարությունում
CODE(2007001070)
էջերի քանակ: 18
Սեփականության իրավունք
CODE(2007001071)
էջերի քանակ: 23
Քաղաքացիական ծառայություն
CODE(2018001167)
էջերի քանակ: 21
Ինքնասպանություն
CODE(2007001223)
էջերի քանակ: 20
Ազգային փոքրամասնությունների իրավական վիճակը
CODE(2007001294)
էջերի քանակ: 23
Ահաբեկչություն-2
CODE(2007001308)
էջերի քանակ: 23
Հանցակիցների քրեական պատասխանատվության առանձնահատկությունները-2
CODE(2007001324)
էջերի քանակ: 24
Քրեական պատասխանատվություն-4
CODE(2007001326)
էջերի քանակ: 30
Ընտրական համակարգի էությունը, հասկացությունը և բնութագիրը
CODE(2007001345)
էջերի քանակ: 27
ՀՀ Սահմանադրության իրավական հատկությունները
CODE(2007001384)
էջերի քանակ: 25
Մարդու իրավունքները ըստ ՀՀ Սահմանադրության
CODE(2007001385)
էջերի քանակ: 25
ՀՀ Սահմանադրության իրավական հատկությունները
CODE(2007001390)
էջերի քանակ: 30
Սահմանադրության գործառույթները
CODE(2007001391)
էջերի քանակ: 32
Քաղծառայողների վերապատրաստման հայեցակարգերը ՀՀ-ում
CODE(2007001409)
էջերի քանակ: 23
Դատական իշխանության մարմինների համակարգը և գործունեության կարգը
CODE(2007001412)
էջերի քանակ: 26
Անփութություն
CODE(2007001516)
էջերի քանակ: 16
ՊՕՐԻՆԻ ԿԵՐՊՈՎ ԶԵՆՔ, ՌԱԶՄԱՄԹԵՐՔ, ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐ ԿԱՄ ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ՍԱՐՔԵՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼԸ, ԻՐԱՑՆԵԼԸ, ՊԱՀԵԼԸ, ՓՈԽԱԴՐԵԼԸ ԿԱՄ ԿՐԵԼԸ
CODE(2007001517)
էջերի քանակ: 14
Ավազակություն 123
CODE(2007001519)
էջերի քանակ: 23
Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը որպես դատկան ակտերի իրացման արդյունավետ միջոց
CODE(2007001521)
էջերի քանակ: 17
ՀԱՆՑԱՆՔ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՆՁՆԵԼԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐԸ
CODE(2007001524)
էջերի քանակ: 15
Հայցի հարցումը արբիտրաժ դատարանում
CODE(2007001525)
էջերի քանակ: 23
Կատարողական վարույթի կարճում
CODE(2007001527)
էջերի քանակ: 19
Կատարողական վարույթի հատուցում, մասնակիցների իրավունքներն ու պարտականությունները վարույթի հատուցման փուլում
CODE(2007001529)
էջերի քանակ: 21
Պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործությունների կանխումը
CODE(2007001530)
էջերի քանակ: 25
Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների պատճառներն ու պայմանները
CODE(2007001534)
էջերի քանակ: 17
Վարչական գործունեություն
CODE(2007001555)
էջերի քանակ: 22
Պոռնկությանը զբաղվելուն ներգրավելը
CODE(2007001573)
էջերի քանակ: 15
Վանդալիզմը որպես հասարակական կարգի դեմ ուղղված հանցագործություն
CODE(2007001574)
էջերի քանակ: 14
Իրավագիտության խնդիրներներն ու դրանց լուծման ուղղություններն ու մոտեցումները
CODE(2007001593)
էջերի քանակ: 14
Քննչական փորձարարություն
CODE(2007001594)
էջերի քանակ: 24
Տեղում ցուցմունքները ճշտելու և ստուգելու մարտավարություն
CODE(2007001595)
էջերի քանակ: 21
Կողմերը քաղաքացիական դատավարությունում
CODE(2007001596)
էջերի քանակ: 17
Բռնաբարություն` օգտվելով տուժողի անօգնական վիճակից
CODE(2007001597)
էջերի քանակ: 28
Ձերբակալության մարտավարություն
CODE(2007001598)
էջերի քանակ: 25
Պատասխանատվությունը անչափահասների առևտրի համար
CODE(2007001599)
էջերի քանակ: 19
Վերաքննիչ բողոքարկման դատավարական կարգը
CODE(2007001636)
էջերի քանակ: 15
Վարչական իրավունքի սուբյեկտները
CODE(2007001637)
էջերի քանակ: 16
Վերաքննիչ դատարանի լիազորությունները
CODE(2007001638)
էջերի քանակ: 18
Ամուսինների փոխադարձ իրավունքներն ու պարտականությունները
CODE(2007001655)
էջերի քանակ: 32
Առուվաճառքի պայմանագրի տարբերությունր գույքի օտարման այլ պայմանագրերից
CODE(2007001656)
էջերի քանակ: 21
Իրավագիտության խնդիրների լուծման ուղղություններն ու մոտեցումները
CODE(2007001657)
էջերի քանակ: 14
Իրավաստեղծ գործունեություն
CODE(2007001658)
էջերի քանակ: 26
Հանցագործության սուբյեկտ. մեղքը և նրա ձևերը
CODE(2007001659)
էջերի քանակ: 30
Միջազգային քրեական դատարան
CODE(2007001695)
էջերի քանակ: 13
Հիմնական փոփոխությունները բուրժուական պետությունների իրավունքում կապիտալիզմի ընդհանուր ճգնաժամի շրջանում
CODE(2007001696)
էջերի քանակ: 22
Ռասինի «Բրիտանիկը»
CODE(2007001703)
էջերի քանակ: 21
Հերման Հեսսեյի Սիթհարթա վեպի հոգեբանական փիլիսոփայական հիմքերը
CODE(2007001704)
էջերի քանակ: 19
Աշխատանքային օրենսդրության նպատակը և սկզբունքները
CODE(2007001713)
էջերի քանակ: 13
Դատական իշխանության սահմանադրաիրավական կարգավիճակը
CODE(2007001715)
էջերի քանակ: 14
Գողությունների վիկտիմոլոգիական կանխման ընդհանուր միջոցները.
CODE(2007001764)
էջերի քանակ: 16
Առուծախի պայմանագրի տարրերը
CODE(2007001765)
էջերի քանակ: 20
Սահմանադրական պատասխանատվությունը ՀՀ-ում
CODE(2007001802)
էջերի քանակ: 22
Ձերբակալման հիմքերն ու կարգը
CODE(2007001803)
էջերի քանակ: 26
Պայմանագրերի դասակարգումը ըստ քաղաքացիական իրավունքի
CODE(2007001804)
էջերի քանակ: 19
Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների կանխման միջոցները
CODE(2007001816)
էջերի քանակ: 21
Վերաքննիչ բողոք բերելու իրավունք
CODE(2007001817)
էջերի քանակ: 21
Գործը դատական քննության նախապատրաստելը
CODE(2007001835)
էջերի քանակ: 14
Պատասխանողի դատավարական կարգավիճակը
CODE(2007001836)
էջերի քանակ: 12
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվող անձանց կամ հաստատության վրա հարձակվելը
CODE(2007001837)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ Սահմանադրական իրավունքի հասկացությունը, էությունը և աղբյուրները
CODE(2007001847)
էջերի քանակ: 14
Քաղաքացուն անհայտ բացակայող ճանաչելը
CODE(2007001848)
էջերի քանակ: 15
Գյուտարարական իրավունք,արտոնագրային իրավունք,գյուտի հասկացությունը
CODE(2007001850)
էջերի քանակ: 26
Ապացույցների հասկացությունը
CODE(2007001851)
էջերի քանակ: 15
Հետապնդումը և նրա տեսակները
CODE(2007001852)
էջերի քանակ: 15
Մարդկանց առևտրի` թչաֆիքինգի դեմ պայքարի առանձնահատկությունները
CODE(2007001900)
էջերի քանակ: 30
Մարդկանց առևտրի` թչաֆիքինգի կանխարգելում
CODE(2007001901)
էջերի քանակ: 29
Գրավի իրավունք,պայմանագիրը,տեսակները
CODE(2007001922)
էջերի քանակ: 25
Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական կարգավիճակը-2
CODE(2007001923)
էջերի քանակ: 25
Քաղաքացիական իրավունքի համակարգը
CODE(2007001924)
էջերի քանակ: 23
Տրանսպորտային միջոցների պետական հաշվառումը և վարորդական իրավունքների տրման կարգը
CODE(2007001925)
էջերի քանակ: 30
ՀՀ քաղաքացիական համակարգի հասկացությունը և տարրերը
CODE(2007001926)
էջերի քանակ: 25
Բողոքարկման վարույթն իրականացնող մարմիններ
CODE(2007001927)
էջերի քանակ: 25
Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանության քրեաիրավական բնութագիրը
CODE(2007001928)
էջերի քանակ: 20
Կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու կարգը
CODE(2007001929)
էջերի քանակ: 26
Անչափահասին հանցանքի կատարմանը երեխային հակահասարակական գործողություններ կատարելուն ներգրավելու քրեաիրավական բնութագիրը և տարբերակումը անչափահասին հանցանքի կատարմանը ներգրավելուց
CODE(2007001930)
էջերի քանակ: 28
Անձի ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ
CODE(2007001931)
էջերի քանակ: 26
Անզգուշությամբ մահ պատճառելը
CODE(2007001932)
էջերի քանակ: 22
Առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ.ծեծ և խոշտանգում
CODE(2007001933)
էջերի քանակ: 28
Նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների հեռագրական և այլ հաղորդումների գաղտնիությունը
CODE(2007001934)
էջերի քանակ: 22
Քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքներ
CODE(2007001935)
էջերի քանակ: 23
Քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքներ
CODE(2007001936)
էջերի քանակ: 30
Սեփականության իրավունք-2
CODE(2007001937)
էջերի քանակ: 26
Ճանաչման ներկայացնելը
CODE(2007001952)
էջերի քանակ: 24
Կրիմինալիստիկական լուսանկարչություն
CODE(2007001953)
էջերի քանակ: 26
Քննչական փորձարարություն
CODE(2007001954)
էջերի քանակ: 20
Դատական հետքաբանություն
CODE(2007001955)
էջերի քանակ: 24
ԿՐԻՄԻՆԱԼԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱԲԻՏՈՍԿՈՊԻԱ (ԱՆՁԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐՈՎ)
CODE(2007001956)
էջերի քանակ: 26
Դիտավորությունը որպես մեղքի ձև
CODE(2007001957)
էջերի քանակ: 27
Ընտրական գործընթացի իրականացումը
CODE(2007001980)
էջերի քանակ: 21
Ընտրական իրավունքի հասկացությունը-2
CODE(2007001981)
էջերի քանակ: 32
Ընտրությունների իրականացման կարգը ՌԴ-ում
CODE(2007001982)
էջերի քանակ: 21
Նախնական քարոզարշավի ռազմավարությունը ՀՀ-ում
CODE(2007001983)
էջերի քանակ: 20
Ընտրական գործընթացում ներգրավված դերակատարները ՀՀ-ում
CODE(2007001984)
էջերի քանակ: 21
Ընտրախախտում
CODE(2007001985)
էջերի քանակ: 21
Աշխատանքային պայմանագրի բովանդակությունը աշխատանքային իրավունքի համակարգում
CODE(2007001997)
էջերի քանակ: 19
Կոլեկտիվ պայմանագիր
CODE(2007001999)
էջերի քանակ: 27
Ազգերի իրավահավասարություն և ինքնորոշում
CODE(2007002180)
էջերի քանակ: 23
Դատավորների անկախության սկզբունքը քաղաքացիական դատավարությունում
CODE(2007002297)
էջերի քանակ: 26
Քաղաքացիական դատավարության մասնակիցները
CODE(2007002298)
էջերի քանակ: 26
Վճռաբեկ բողոքարկման իրավունք
CODE(2007002299)
էջերի քանակ: 26
Անձի սահմանադրաիրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում
CODE(2007002300)
էջերի քանակ: 21
Անձնական իրավունքներ, անձի անձեռնմխելիությունը
CODE(2007002301)
էջերի քանակ: 27
Գույքի օտարման հետ կապված պայմանագրեր
CODE(2007002303)
էջերի քանակ: 25
Կոմիսիայի պայմանագիր
CODE(2007002304)
էջերի քանակ: 26
Լրագրողների իրավունքները
CODE(2007002305)
էջերի քանակ: 15
Մարդու իրավունքներն արդարադատության ոլորտում
CODE(2007002306)
էջերի քանակ: 31
Մարդու իրավունքների պաշտպանության ներպետական միջոցները
CODE(2007002307)
էջերի քանակ: 30
Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքները
CODE(2007002308)
էջերի քանակ: 18
Նվիրատվության պայմանագրի առանձնահատկությունները
CODE(2007002309)
էջերի քանակ: 25
Քաղաքացիության հասկացությունը, ձեռք բերումը և դադարեցումը
CODE(2007002310)
էջերի քանակ: 25
Առուծախի պայմանագիր 1
CODE(2007002311)
էջերի քանակ: 26
Ապացուցման հասկացությունը, տեսակները և ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2007002325)
էջերի քանակ: 25
Ապացույցների տեսակները քրեկան դատավարությունում
CODE(2007002326)
էջերի քանակ: 25
Ապացույցների տեսակները
CODE(2007002327)
էջերի քանակ: 37
Բացարկ և ինքնաբացարկ
CODE(2007002328)
էջերի քանակ: 28
Ճանաչման հասկացությունը
CODE(2007002329)
էջերի քանակ: 30
Ճանաչման ներկայացնելը 1
CODE(2007002330)
էջերի քանակ: 21
Հատուկ հայցային վարույթ
CODE(2007002331)
էջերի քանակ: 26
Իրեղեն ապացույցներ 1
CODE(2007002332)
էջերի քանակ: 25
Կալանքը որպես խափանման միջոց
CODE(2007002333)
էջերի քանակ: 26
Քրեադատավարական իրավունք
CODE(2007002334)
էջերի քանակ: 22
Քրեական դատավարության հասկացությունը
CODE(2007002335)
էջերի քանակ: 32
Քրեական դատավար, ինքնաբացարկ
CODE(2007002336)
էջերի քանակ: 33
Զննման հասկացությունը և տեսակները
CODE(2007002337)
էջերի քանակ: 25
Անչափահասին հանցանքի կատարմանը ներգրավելը
CODE(2007002338)
էջերի քանակ: 27
Ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք ձեռք բերելը
CODE(2007002339)
էջերի քանակ: 30
Բռնաբարություն
CODE(2007002340)
էջերի քանակ: 25
Գողությունը որպես հանցագործության տեսակ
CODE(2007002341)
էջերի քանակ: 24
Հանցագործության ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2007002342)
էջերի քանակ: 26
Վարույթի կասեցում
CODE(2007002343)
էջերի քանակ: 21
Հանցագործության հատկանիշները և դասակարգումը
CODE(2007002344)
էջերի քանակ: 26
Հանցակցության հասկացությունը
CODE(2007002345)
էջերի քանակ: 30
Հրամանագիր, կարգադրություն, հրաման, որորշում
CODE(2007002346)
էջերի քանակ: 20
Կաշառք
CODE(2007002347)
էջերի քանակ: 30
Կյանքի դեմ ուղղված հանցագործություններ, ինքնասպանություն
CODE(2007002348)
էջերի քանակ: 25
Ներում
CODE(2007002349)
էջերի քանակ: 27
Ներում, համաներում, դատվածություն
CODE(2007002350)
էջերի քանակ: 21
Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործություններ
CODE(2007002351)
էջերի քանակ: 30
Պետական դավաճանության հասկացությունը և տեսակները
CODE(2007002352)
էջերի քանակ: 27
Պոռնկությանը զբաղվելուն նպաստելը
CODE(2007002353)
էջերի քանակ: 26
Անձի անձեռնմխելիություն
CODE(2007002354)
էջերի քանակ: 22
Սպանություն առանց մեղմացուցիչ և ծանրացուցիչ հանգամանքների
CODE(2007002355)
էջերի քանակ: 28
Սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ
CODE(2007002356)
էջերի քանակ: 25
Սահմանափակ մեղսունակության հասկացությունը
CODE(2007002357)
էջերի քանակ: 27
Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը տուժողի հետ հաշտվելու դեպքում
CODE(2007002358)
էջերի քանակ: 20
Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը վաղեմության ժամկետը անցնելու հետևանքով
CODE(2007002359)
էջերի քանակ: 23
Քրեական օրենքի հետադարձ ուժը
CODE(2007002360)
էջերի քանակ: 23
Քրեական օրենքի գործողությունը
CODE(2007002361)
էջերի քանակ: 23
Հանցագործության հասկացությունը
CODE(2007002362)
էջերի քանակ: 28
Բռնության տեակները և դրանց առանձնահատկությունները, Գենդերային մոտեցում
CODE(2007002363)
էջերի քանակ: 32
Հողային իրավունք
CODE(2007002364)
էջերի քանակ: 25
Ժառանգման իրավունք
CODE(2007002365)
էջերի քանակ: 23
Ժառանգության իրավունք
CODE(2007002366)
էջերի քանակ: 22
Մասնավոր սեփականության իրավունք
CODE(2007002367)
էջերի քանակ: 25
Սեփականության դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ
CODE(2007002368)
էջերի քանակ: 22
Սեփականության դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 1
CODE(2007002369)
էջերի քանակ: 30
Վարչական հարկադրանք 2
CODE(2007002467)
էջերի քանակ: 20
ՄԱԿ-ի Ծրագրերը և Մանդատների ներկայացումն ու իրագործումը.մանդատների տվարկում
CODE(2007002781)
էջերի քանակ: 16
Վարչաիրավական նորմեր
CODE(2007002790)
էջերի քանակ: 16
Վարչական պատասխանատվություն-4
CODE(2007002791)
էջերի քանակ: 21
Վարչական տույժեր
CODE(2007002792)
էջերի քանակ: 16
Քաղաքացիների սեփականության իրավունք
CODE(2007002793)
էջերի քանակ: 26
Աշխատանքային պայմանգրի լուծումը գործատուի նախաձեռնությամբ
CODE(2007002836)
էջերի քանակ: 18
ՀՀ Աշխատանքի պետական տեսչության իրավական կարգավիճակը
CODE(2007002838)
էջերի քանակ: 21
Այլ նորմատիվ իրավական ակտերը որպես աշխատանքային իրավունքի աղբյուր
CODE(2007002840)
էջերի քանակ: 21
Գործատուն որպես աշխատանքային իրավունքի սուբյեկտ
CODE(2007002841)
էջերի քանակ: 22
Կոլեկտիվ պայմանագիր-2
CODE(2007002842)
էջերի քանակ: 26
Կոլեկտիվ պայմանագրի հասկացությունը, բովանդակությունը և կնքման կարգը
CODE(2007002843)
էջերի քանակ: 22
Քաղաքացիների աշխատանքային իրավունքներն ու պարտականությունները
CODE(2007002844)
էջերի քանակ: 21
Սոցիալական գործընկերության համակարգը.եռակողմ համագործակցություն
CODE(2007002845)
էջերի քանակ: 20
Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանություն
CODE(2007002933)
էջերի քանակ: 20
Քրեական գործով վարույթի կասեցման հիմքը
CODE(2007002934)
էջերի քանակ: 20
Կտակի ձևը. այն չպահպանելու հետևանքները
CODE(2007003166)
էջերի քանակ: 22
Ապրանքային շուկաների հատկորոշման իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում
CODE(2007003194)
էջերի քանակ: 17
Ծառայությունների վճարվի մատուցման պայմանագիր
CODE(2007003195)
էջերի քանակ: 28
Ժառանգությունն ըստ օրենքի
CODE(2007003196)
էջերի քանակ: 27
ՀՀ վերահսկիչ պալատը որպես արտաքին պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմին
CODE(2007003220)
էջերի քանակ: 20
Դատական նիստի նախապատրաստական մաս
CODE(2007003236)
էջերի քանակ: 15
Մարդուն առևանգելը
CODE(2007003237)
էջերի քանակ: 21
Դատական նիստի նախապատրաստական մաս-2
CODE(2007003240)
էջերի քանակ: 15
Հայցային վարույթի էությունը
CODE(2007003242)
էջերի քանակ: 25
Ժառանգության ընդունում
CODE(2007003245)
էջերի քանակ: 15
Մաքսանենգության հիմնախնդիրները
CODE(2007003251)
էջերի քանակ: 25
Ամուսնալուծությունը և դրա իրավական հետևանքները` ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի
CODE(2007003254)
էջերի քանակ: 27
Դատական ներկայացուցչություն
CODE(2007003260)
էջերի քանակ: 20
Դատավարության կատարման հասկացությունը և կողմերը
CODE(2007003261)
էջերի քանակ: 27
Ձերբակալման հիմնախնդիրները քրեական դատավարությունում
CODE(2007003262)
էջերի քանակ: 18
Եկամտահարկի կարգավորման իրավահարաբերություններ
CODE(2007003264)
էջերի քանակ: 17
Իրավաբանական անձանց հասկացությունը
CODE(2007003265)
էջերի քանակ: 28
Արժանապատվություն
CODE(2007003522)
էջերի քանակ: 25
Առուվաճառքի և մատակարարման պայմանագրեր
CODE(2007003523)
էջերի քանակ: 20
Առուվաճառքի պայմանագրի տեսակները
CODE(2007003524)
էջերի քանակ: 26
Գործարքների հասկացությունը և տեսակները, վավերություն
CODE(2007003525)
էջերի քանակ: 25
Գույքի հետ կապված պայմանագրերի դասակարգումը
CODE(2007003526)
էջերի քանակ: 25
ՀՀ Քաղաքացիության ձեռքբերման և դադարեցման կարգը
CODE(2007003527)
էջերի քանակ: 22
Իրավունքների ու ազատությունների սահմանադրական երաշխիքները
CODE(2007003528)
էջերի քանակ: 20
Կապալի պայմանագիր
CODE(2007003529)
էջերի քանակ: 25
Կոմերցիոն գործունեության պայմանագրային ռեժիմ
CODE(2007003530)
էջերի քանակ: 20
Լիզինգը քաղաքացիական իրավունքի մեջ
CODE(2007003531)
էջերի քանակ: 31
Մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները
CODE(2007003532)
էջերի քանակ: 30
Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքները-2
CODE(2007003533)
էջերի քանակ: 26
Նվիրատվության պայմանագրի առանձնահատկությունները-1
CODE(2007003534)
էջերի քանակ: 26
Պայմանագրի բովանդակությունը, ձևերը, տեսակները, կնքման կարգը
CODE(2007003535)
էջերի քանակ: 20
Քաղաքացիական իրավահարաբերություններ
CODE(2007003536)
էջերի քանակ: 25
Քաղաքացիական իրավունքի համակարգը-1
CODE(2007003537)
էջերի քանակ: 25
Քաղաքացիական իրավունքի հասկացությունը
CODE(2007003538)
էջերի քանակ: 26
Քաղաքացիները որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտնե
CODE(2007003539)
էջերի քանակ: 25
Սահմանադրական իրավունքի գիտությունը
CODE(2007003540)
էջերի քանակ: 25
Դատավարական հարկադրանք, խափանման միջոցներ
CODE(2007003559)
էջերի քանակ: 35
Դատավճիռների էությունը և տեսակները
CODE(2007003560)
էջերի քանակ: 21
Հագուստի վրայի հետքերի փորձաքննությունը
CODE(2007003561)
էջերի քանակ: 30
Հարցաքննություն և առերեսում
CODE(2007003562)
էջերի քանակ: 30
Հետաքննչական տարբերակների ձևավորումը և օգտագործումը
CODE(2007003563)
էջերի քանակ: 35
Իրավաբանական աշխատանքի կուլտուրա
CODE(2007003564)
էջերի քանակ: 20
Կալանքի` որպես խափանման միջոց
CODE(2007003565)
էջերի քանակ: 22
Կասկածյալ
CODE(2007003566)
էջերի քանակ: 22
Կրիմինալիստիկան հետաքննությունում
CODE(2007003567)
էջերի քանակ: 30
Մեղադրանք առաջադրելը և մեղադրյալի հարցաքննությունը
CODE(2007003568)
էջերի քանակ: 25
Մեղադրյալը քրեական դատավարությունում
CODE(2007003569)
էջերի քանակ: 30
Նախաքննության մարմինների համակարգը , կառուցվածքը և կազմը
CODE(2007003570)
էջերի քանակ: 22
Նախնական քննության փուլի հասկացությունը
CODE(2007003571)
էջերի քանակ: 25
Օպերատիվ քննչական և դատահետազոտական լուսանկարչություն
CODE(2007003572)
էջերի քանակ: 22
Փորձագետի եզրակացությունը որպես ապացույց
CODE(2007003573)
էջերի քանակ: 20
Քննչական փորձաքննություն
CODE(2007003574)
էջերի քանակ: 30
Քննչական գործողություններ կատարելու կարգը
CODE(2007003575)
էջերի քանակ: 26
Քննիչը, նրա դատավարական կարգավիճակը
CODE(2007003576)
էջերի քանակ: 20
Քրեական դատավարության սկզբունքները
CODE(2007003577)
էջերի քանակ: 35
Քրեական դատավարության սկզբունքների դասակարգումը
CODE(2007003578)
էջերի քանակ: 22
Քրեական դատավարության սկզբունքների կիրառումը նախնական փուլում
CODE(2007003579)
էջերի քանակ: 25
Քրեական դատավարությանը մասնակցող այլ անձինք
CODE(2007003580)
էջերի քանակ: 30
Քրեական գործերի միացումը և անջատումը
CODE(2007003581)
էջերի քանակ: 30
Քրեական գործի հարուցումը
CODE(2007003582)
էջերի քանակ: 20
Քրեական գործով վարույթի կասեցումը
CODE(2007003583)
էջերի քանակ: 30
Որպես մեղադրյալ ներգրավվելու և մեղադրանք առաջադրելու կարգը
CODE(2007003584)
էջերի քանակ: 22
Խափանման միջոցների հասկացությունը
CODE(2007003585)
էջերի քանակ: 30
Խուզարկություն և առգրավում
CODE(2007003586)
էջերի քանակ: 22
Զննում, քննում, արտաշիրիմում
CODE(2007003587)
էջերի քանակ: 30
Ահաբեկչության ֆինանսավորում
CODE(2007003639)
էջերի քանակ: 35
Հռոմեական իրավունք
CODE(2007003640)
էջերի քանակ: 25
Իսլամական ծայրահեղության դրսևորման ձևերը և ազդեցությունը ԱՊՀ երկրների վրա
CODE(2007003641)
էջերի քանակ: 25
Կոլլիզիոն նորմերի համակարգը-1
CODE(2007003642)
էջերի քանակ: 31
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու և դիմումներով վարույթի կարգը
CODE(2007003643)
էջերի քանակ: 20
Միջազգային իրավական դրույթները հանցանք կատարած անձանց հանձնելու վերաբերյալ
CODE(2007003644)
էջերի քանակ: 15
Միջազգային մարդասիրական իրավունքի իմպլեմենտացիայի հասկացությունը-1
CODE(2007003645)
էջերի քանակ: 31
Միջազգային մասնավոր իրավունքի հասկացությունը-1
CODE(2007003646)
էջերի քանակ: 30
Միջազգային խաղաղություն
CODE(2007003647)
էջերի քանակ: 21
Հայկակակն մշակույթը 19-րդ դարի կեսին և 20-րդ դարի սկզբին
CODE(2007003648)
էջերի քանակ: 20
Ահաբեկչությունը և դրա կանխարգելումը
CODE(2007003656)
էջերի քանակ: 20
Անչափահասների նկատմամբ պատժի կիրառվող տեսակները
CODE(2007003657)
էջերի քանակ: 30
Անհրաժեշտ պաշտպանության ինստիրտուտի առաջացումը
CODE(2007003658)
էջերի քանակ: 20
Անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցում
CODE(2007003659)
էջերի քանակ: 20
Անմեղսունակություն, դրա հատկանիշները
CODE(2007003660)
էջերի քանակ: 23
Անզղգույշ հանցագործություններ և դրանց կանխարգելումը
CODE(2007003661)
էջերի քանակ: 30
Ապօրինի կերպով զենք պատրաստելը որպես հանցավոր արարքի ծանրացնող հանգամանք
CODE(2007003662)
էջերի քանակ: 25
Առանց մեղքի վնաս պատճառելը
CODE(2007003663)
էջերի քանակ: 22
Արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքները, անհրաժեշտ պաշտպանություն ր ծայրահեղ անհրաժեշտություն
CODE(2007003664)
էջերի քանակ: 21
Արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքները, անհրաժեշտ պաշտպանություն ր ծայրահեղ անհրաժեշտություն-1
CODE(2007003665)
էջերի քանակ: 21
Առևանգում
CODE(2007003666)
էջերի քանակ: 15
Առնչակցությունը որպես հանցակցության ձև
CODE(2007003667)
էջերի քանակ: 20
Ազատությունից ապօրինի զրկելը, հգեբուժական հիվանդանոցում ապօրինի տեղավորելը
CODE(2007003668)
էջերի քանակ: 30
Ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատելության կամ կրոնական մոլեռանդության շարժառիթով կատարված սպանությունը
CODE(2007003669)
էջերի քանակ: 30
Դատվածության հասկացությունը
CODE(2007003670)
էջերի քանակ: 25
Դիտավորությունը որպես մեղքի ձև-1
CODE(2007003671)
էջերի քանակ: 25
Երկու կամ ավելի անձանց սպանություն
CODE(2007003672)
էջերի քանակ: 30
Համակարգչային տեղեկատվության բնագավառում հանցագործությունների քննության մեթոդիկա
CODE(2007003673)
էջերի քանակ: 30
Հանցագործ անհատի բնութագիրը
CODE(2007003674)
էջերի քանակ: 20
Հանցագործի անձը
CODE(2007003675)
էջերի քանակ: 30
Հանցագործի հոգեբանությունը
CODE(2007003676)
էջերի քանակ: 25
Հանցագործության մեջ փաստական սխալի հիմնահարցը քրեական իրավունքում
CODE(2007003677)
էջերի քանակ: 20
Հանցագործության նախապատրաստություն-1
CODE(2007003678)
էջերի քանակ: 25
Հանցագործության սուբյեկտ-1
CODE(2007003679)
էջերի քանակ: 31
Հանցագործությունից կամովի հրաժարվելը
CODE(2007003680)
էջերի քանակ: 21
Հանցագործությունների համակցությունը
CODE(2007003681)
էջերի քանակ: 30
Հանցագործությունների համակցությունը -1
CODE(2007003682)
էջերի քանակ: 30
Հանցագործությունների ռեցիդիվ
CODE(2007003683)
էջերի քանակ: 25
Հանցակազմի տարրերը և հատկանիշները
CODE(2007003684)
էջերի քանակ: 30
Հանցակիցների տեսակները-1
CODE(2007003685)
էջերի քանակ: 21
Հանցագործություն կատարած անձին բռնելը վնաս պատճառելու իրավաչափության պայմանները, հանցավորին կյանքից զրկելու հնարավորությունը
CODE(2007003686)
էջերի քանակ: 20
Հանցավոր արարքի նվազագույն չափը
CODE(2007003687)
էջերի քանակ: 21
Հանցավոր գործողությունը և անգործությունը որպես հանցագործության օբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշ-1
CODE(2007003688)
էջերի քանակ: 25
Հանցավորության հետևանքները և զոհերը
CODE(2007003689)
էջերի քանակ: 30
Հանցավորության կանխարգելումը
CODE(2007003690)
էջերի քանակ: 30
Հափշտակություն, գողություն, խարդախություն
CODE(2007003691)
էջերի քանակ: 25
Հարցաքննություն և առերեսում-1
CODE(2007003692)
էջերի քանակ: 26
Հիմնավորված ռիսկ
CODE(2007003724)
էջերի քանակ: 32
Իրավունքի իրականացման սոցիալ-հոգեբանական մեխանիզմները և իրավական վարք
CODE(2007003725)
էջերի քանակ: 25
Կաշառքը որպես հանցավոր արարք
CODE(2007003728)
էջերի քանակ: 20
Մեղքի հասկացությունը քրեական իրավունքում
CODE(2007003729)
էջերի քանակ: 25
Մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից սպանությունը
CODE(2007003730)
էջերի քանակ: 30
Մոր կողմից նորածին երեխայի սպանությունը
CODE(2007003731)
էջերի քանակ: 20
Նախկին ազատազրկվածների ինտեգրումը և վերաինտեգրումը
CODE(2007003732)
էջերի քանակ: 20
Ներդրումային վեճերի արբիտրաժային կարգավորումը-1
CODE(2007003733)
էջերի քանակ: 30
Ներում համաներում
CODE(2007003734)
էջերի քանակ: 30
Պատասխանատվություն կեղծ փաստաթղթեր պատրաստելու համար
CODE(2007003735)
էջերի քանակ: 20
Պատասխանատվություն մեկ այլ հանցանք թաքցնելու համար
CODE(2007003736)
էջերի քանակ: 20
Քրեական պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքները-1
CODE(2007003737)
էջերի քանակ: 31
Պատժի համակարգը և տեսակները-1
CODE(2007003738)
էջերի քանակ: 30
Պատժի հասկացությունը և նպատակները-1
CODE(2007003739)
էջերի քանակ: 25
Պատժի նշանակելը հանցագործության համակացությամբ
CODE(2007003740)
էջերի քանակ: 25
Պատվի և արժանապատվության պահպանումը ՀՀ օրենսդրությամբ
CODE(2007003741)
էջերի քանակ: 25
Պատվի արժանապատվության և բարի համբավի դեմ ուղղված հանցագործություններ
CODE(2007003742)
էջերի քանակ: 25
Փորձագետներին ներկայացվող պահանջներ
CODE(2007003743)
էջերի քանակ: 20
Քրեաիրավական հարաբերություններ
CODE(2007003744)
էջերի քանակ: 30
Քրեական գործի հարուցման փուլի բնութագիրը, առիթները և կարգը
CODE(2007003745)
էջերի քանակ: 25
Քրեական իրավունքի էությունը, քրեաիրավական հարաբերություններ
CODE(2007003746)
էջերի քանակ: 30
րեական իրավունքի հասկացությունը, առարկան, մեթոդները
CODE(2007003747)
էջերի քանակ: 30
Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի ընթացքում-1
CODE(2007003748)
էջերի քանակ: 30
Քրեական օրենքի հետադարձ ուժը-1
CODE(2007003749)
էջերի քանակ: 30
Քրեական պատասխանատվություն-1
CODE(2007003750)
էջերի քանակ: 35
Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը և նրա տեսակները-1
CODE(2007003751)
էջերի քանակ: 30
Սահմանադրական իրավունքը` որպես իրավունքի առանձին ճյուղ
CODE(2007003752)
էջերի քանակ: 30
Սահմանադրության իրավական բնույթը և բովանդակությունը
CODE(2007003753)
էջերի քանակ: 22
Թմրանյութերի հանցավոր շրջանառություն և կանխարգելում
CODE(2007003754)
էջերի քանակ: 30
Թույլտվության և լիցենզավորման համակարգի հասկացությունը
CODE(2007003755)
էջերի քանակ: 26
Վարույթն իրականացնող մարմնի գործողությունների և որոշումների բողոքարկման ազատությունը
CODE(2007003756)
էջերի քանակ: 25
Բնակչության հակառադիացիոն, հակաքիմիական և հակաբակտերոլոգիական պաշտպանություն
CODE(2007003757)
էջերի քանակ: 22
Ապացույցները քաղաքացիական դատավարությունում
CODE(2007003758)
էջերի քանակ: 25
Վճռաբեկ վարույթ
CODE(2007003759)
էջերի քանակ: 20
Դատական ակտի վերանայման իրավունք
CODE(2007003760)
էջերի քանակ: 20
Գործի դատական քննության ավարտը առանց որոշում (վճիռ) կայացնելու
CODE(2007003761)
էջերի քանակ: 20
Կողմերի հասկացությունը քաղաքացիական դատավարությունում
CODE(2007003762)
էջերի քանակ: 30
Վարույթը վճռաբեկ դատարանում
CODE(2007003763)
էջերի քանակ: 25
Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքը և վերաքննիչ բողոք բերելու սահմանափակումները
CODE(2007003764)
էջերի քանակ: 25
Համայնքային ոստիկանության գործունեության կազմակերպումը
CODE(2007003907)
էջերի քանակ: 25
Իրավունքի աղբյուրներ
CODE(2007003908)
էջերի քանակ: 25
Կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելու, պահելու և իրացնելու քննության մեթոդիկա
CODE(2007003909)
էջերի քանակ: 25
ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ձևավորումը և զարգացումը
CODE(2007003923)
էջերի քանակ: 22
Կանանց նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն-1
CODE(2007003964)
էջերի քանակ: 30
Մեղադրական եզրակացությամբ նախաքննության ավարտման դատավարական կարգը
CODE(2007004004)
էջերի քանակ: 24
Նախնական քննության սկիզբը, ընթացքը և ավարտը
CODE(2007004005)
էջերի քանակ: 26
Նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների և գույքի անձեռնմխելիության իրավունքների սահմանափակում նախատեսող գործողություններ
CODE(2007004006)
էջերի քանակ: 22
Օրինաստեղծագործություն
CODE(2007004007)
էջերի քանակ: 21
Պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցներն ու հասկացությունը
CODE(2007004008)
էջերի քանակ: 21
Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում առողջությանը ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելը
CODE(2007004011)
էջերի քանակ: 27
Ինքնասպանության հակելը կամ հասցնելը
CODE(2007004013)
էջերի քանակ: 25
Կողմերի հասկացությունը և հատկանիշները
CODE(2007004015)
էջերի քանակ: 18
Մեղադրական եզրակացությամբ նախաքննության ավարտման կարգը
CODE(2007004016)
էջերի քանակ: 26
Մեղադրական եզրակացությամբ նախաքննության ավարտման դատավարական կարգի հասկացությունը
CODE(2007004017)
էջերի քանակ: 25
Նախնական քննության ընդհանուր պայմանները
CODE(2007004018)
էջերի քանակ: 27
Նախաքննության ավարտումը մեղադրական եզրակացությամբ
CODE(2007004019)
էջերի քանակ: 24
Նախնական քննության սկիզբը, ընթացքը և ավարտը-2
CODE(2007004020)
էջերի քանակ: 25
Քրեական գործերի միացումը և անջատումը-2
CODE(2007004021)
էջերի քանակ: 26
Տարիքը որպես հանցագործության սուբյեկտի հատկանիշ
CODE(2007004023)
էջերի քանակ: 26
Վարձակալության պայմանագրի հասկացությունը և տարրերը
CODE(2007004034)
էջերի քանակ: 33
Վերահսկիչ պալատներ,գործառույթները և գործունեության կարգը
CODE(2007004035)
էջերի քանակ: 17
Աշխատանքային իրավունքի ճյուղային սկզբունքները
CODE(2007004036)
էջերի քանակ: 17
Հանրային վարչակազմի բովանդակությունը Իտալիայում
CODE(2007004037)
էջերի քանակ: 16
Քրեական գործերի միացման և անջատման հիմքերը
CODE(2007004045)
էջերի քանակ: 26
Ապրանքների էությունն ու դասակարգումը
CODE(2007004047)
էջերի քանակ: 27
Яндекс.Метрика