Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Հաղորդակցություն, կոմունիկացիաներ
CODE(4024001355)
էջերի քանակ: 20
Առողջապահության կառավարում
CODE(4024001361)
էջերի քանակ: 21
Կառավարման տեսակներմ ու ձևերը առողջապահության մեջ
CODE(4024001362)
էջերի քանակ: 20
Մենեջմենթի հասկացությունը, դերերը
CODE(4024001363)
էջերի քանակ: 20
Բնակարանային իրավունքի սկզվունքները
CODE(4024001718)
էջերի քանակ: 15
Ընկերության կոմունիկացիոն քաղաքականության էությունը
CODE(4024001725)
էջերի քանակ: 10
Անձնակազմի մոտիվացիա
CODE(4024001726)
էջերի քանակ: 10
Կազմակերպական կոմունիկացիաներ
CODE(4024001727)
էջերի քանակ: 10
Կազմակերպական վարքագծի համակարգը և դրա տարրերը
CODE(4024001728)
էջերի քանակ: 17
Կազմակերպության շրջակա միջավայր
CODE(4024001729)
էջերի քանակ: 20
Կազմակերպության կոմունիկացիաների կառավարում
CODE(4024001730)
էջերի քանակ: 14
Կոնֆլիկտները կազմակերպության ռազմավարության և օպերատիվության ընթացքում
CODE(4024001731)
էջերի քանակ: 9
Կորպորատիվ կառավարման հասկացությունը և էությունը
CODE(4024001732)
էջերի քանակ: 14
Վեբերի տեսությունը կառավարման մասին
CODE(4024001733)
էջերի քանակ: 9
Մենեջմենթի դերերը և ենթադերերը
CODE(4024001734)
էջերի քանակ: 7
Մենեջմենթի հասկացությունն ու զարգացման փուլերը
CODE(4024001735)
էջերի քանակ: 7
Մենեջմենթի կոմունիկացիա: Միջազգային կոմունիկացիոն հարաբերություններ
CODE(4024001736)
էջերի քանակ: 10
Ռիսկի հակաճգնաժամային ղեկավարումը
CODE(4024001737)
էջերի քանակ: 10
Շփման հոգեբանական առանձնահատկությունները
CODE(4024001738)
էջերի քանակ: 17
Կազմակերպական վարքագծի համակարգը և դրա տարրերը-2
CODE(4024001788)
էջերի քանակ: 15
Կազմակերպությունների ձևերը և կառավարման մակարդակները
CODE(4024001789)
էջերի քանակ: 11
Կորպորատիվ կառավարման մոդելները
CODE(4024001790)
էջերի քանակ: 16
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգը
CODE(4024001791)
էջերի քանակ: 15
Մասնագիտական հաղորդակցման հոգեբանական առանձնահատկությունները
CODE(4024001792)
էջերի քանակ: 15
Միջնորդի դերը կոնֆլիկտի կարգավորման դեպքում
CODE(4024001793)
էջերի քանակ: 15
Ներքին վերահսկողության էությունը, նշանակությունը
CODE(4024001794)
էջերի քանակ: 15
Փոփոխությունների կառավարումը
CODE(4024001795)
էջերի քանակ: 15
Ռազմավարական կառավարման տրամաբանությունը և փուլերը
CODE(4024001796)
էջերի քանակ: 15
Ռազմավարական որոշումների ընդունումը կազմակերպությունները
CODE(4024001797)
էջերի քանակ: 11
Տնօրենի կառավարման ոճերի և մեթոդների հարաբերակցությունը
CODE(4024001798)
էջերի քանակ: 13
Վերահսկողությունը որպես կառավարման գործառույթ
CODE(4024001799)
էջերի քանակ: 15
Որոշման ընդունման հիմնական տեսակները
CODE(4024001800)
էջերի քանակ: 15
Ղեկավարների դերը կազմակերպությունում
CODE(4024001801)
էջերի քանակ: 16
Մենեջմենթի սոցիոլոգիայն ևն հոգեբանությունը
CODE(4024001999)
էջերի քանակ: 20
Ղեկավարի կառավարչական կողմնորոշումների մոդելը: Իշխանաությունը և դրա ձևերը
CODE(4024002017)
էջերի քանակ: 20
Առաջնորդման ժամանակակից տեսությունները
CODE(4024002040)
էջերի քանակ: 25
Яндекс.Метрика