Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер



Աշխատանքների ցանկ

Կարեկցանքի շարժառիտով կատարված սպանություն
CODE(4007000032)
էջերի քանակ: 14
Սպանություն առանց մեղմացուցիչ և ծանրացուցիչ հանգամանքների
CODE(4007000033)
էջերի քանակ: 16
Խուլիգանություն
CODE(4007000034)
էջերի քանակ: 19
ՌԴ սահմանադրական իրավունք
CODE(4007000038)
էջերի քանակ: 17
Հին Հռոմի ընտանեկան իրավունքը
CODE(4007000039)
էջերի քանակ: 12
Հին Հռոմի իրավունքի պատմությունը
CODE(4007000040)
էջերի քանակ: 16
Մարդու իրավունքների պաշտպանության ԵԱՀԿ ընթացակարգեր
CODE(4007000041)
էջերի քանակ: 16
Նախագահը որպես պետության գլուխ
CODE(4007000042)
էջերի քանակ: 15
Պետության հասկացությունն ու էությունը
CODE(4007000043)
էջերի քանակ: 15
Պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելը
CODE(4007000045)
էջերի քանակ: 23
Սեփականության իրավունքի անձեռնմխելիության սկզբունք
CODE(4007000046)
էջերի քանակ: 14
Նախնական քննության փուլում դատավարության մասնակիցների իրավական վիճակի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(4007000047)
էջերի քանակ: 18
Կողմերը, ժամկետը,գինը, ձևը
CODE(4007000048)
էջերի քանակ: 15
Քաղաքացիների իրավասուբյեկտություն
CODE(4007000049)
էջերի քանակ: 18
քաղաքացիների իռավունակությունը և գործունեությունը
CODE(4007000050)
էջերի քանակ: 19
Անզգուշությունը որպես մեղքի ձև
CODE(4007000051)
էջերի քանակ: 13
Պաշտպանը քրեական դատավարությունում, նրա դատավարական կարգավիճակը
CODE(4007000052)
էջերի քանակ: 13
Արարքի հանցավորությունը բացառող այլ հանգամանքներ
CODE(4007000053)
էջերի քանակ: 18
Ազատությունը, պատիվն ու արժանապատվությունը մարդու իրավունքների համակարգում
CODE(4007000054)
էջերի քանակ: 14
Հանցագործություն
CODE(4007000055)
էջերի քանակ: 17
Արտաքին քաղաքական որոշումների ընդունման ընթացակարգը: ԱԱԾ-ը գործունեությունը Ջ. Բուշի կառավարման տարիներին
CODE(4007000056)
էջերի քանակ: 16
Լուսանկարներում պատկերված օբյեկտներ
CODE(4007000105)
էջերի քանակ: 14
Մամուլի ազատության անհրաժեշտ սահմանափակումներ. տեղական և միջազգային փորձ
CODE(4007000106)
էջերի քանակ: 12
Մարդու և քաղաքացու կարգավիճակը
CODE(4007000107)
էջերի քանակ: 16
“Մասնավոր կյանքի անձեռնամխելիության իրավունքի հասկացությունը և դրա դրսեվորման ձևերը “
CODE(4007000108)
էջերի քանակ: 14
Պետական ծառայություն
CODE(4007000109)
էջերի քանակ: 13
Քրեական դատավարության սկզբունքների կիրառումը նախնական քննության փուլում
CODE(4007000110)
էջերի քանակ: 18
Ժառանգություն
CODE(4007000119)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ և ՌԴ սահմանադրության համեմատություն
CODE(4007000120)
էջերի քանակ: 14
ՀՀ և ՌԴ սահմանադրություն
CODE(4007000121)
էջերի քանակ: 14
Դատարանը` որպես քրեական դատավարության սուբյեկտ
CODE(4007000167)
էջերի քանակ: 15
Գույքի հավատարմագրային կառավարում
CODE(4007000169)
էջերի քանակ: 16
Հայցի հասկացությունը, նշանակությունը և տարրերը
CODE(4007000170)
էջերի քանակ: 14
Իրավագիտակցության խնդիրները իրավունքի աղբյուրների հետազոտման համատեքստում
CODE(4007000171)
էջերի քանակ: 11
Ժառանգության ընդունում
CODE(4007000172)
էջերի քանակ: 14
Կառավարության սահմանադրական լիազորությունները
CODE(4007000173)
էջերի քանակ: 14
Կառավարության սահմանադրական լիազորությունները-2
CODE(4007000174)
էջերի քանակ: 14
Մոր կողմից նորածին երեխայի սպանություն
CODE(4007000175)
էջերի քանակ: 16
Մոր կողմից նորածին երեխայի սպանություն-2
CODE(4007000176)
էջերի քանակ: 15
Մոր կողմից նորածին երեխայի սպանություն-3
CODE(4007000177)
էջերի քանակ: 17
Մրցակցության իրավունքի կիրառումը միջդատական վարույթում
CODE(4007000178)
էջերի քանակ: 16
Հետաքննության հիմնահարցը քրեական դատավարությունում
CODE(4007000179)
էջերի քանակ: 16
Նախնական դատական վերահսկողության տեղը և դերը քրեական դատավարությունում
CODE(4007000180)
էջերի քանակ: 17
Սահմանադրական իրավունքի գիտության և համեմատական սահմանադրական իրավունքի ուսումնական դասընթացի դերը Հայաստանի Հանրապետության և արտասահմանյան իրավագիտության մեջ
CODE(4007000181)
էջերի քանակ: 12
Սպանությունների կրիմինալոգիական բնութագիրը-2
CODE(4007000182)
էջերի քանակ: 19
Առավել վտանգի աղբյուրով վնասի համար պատասխանատվությունից ազատելու հանգամանքները
CODE(4007000556)
էջերի քանակ: 12
Ահաբեկչության ընդհանուր բնութագիրը
CODE(4007000577)
էջերի քանակ: 18
Քաղաքացների իրավունակությունը և գործունեությունը
CODE(4007000583)
էջերի քանակ: 15
Ազգային դատական մարմինների դերը եվրոպական իրավունքի պաշտպանության և կիրառման գործում.
CODE(4007000928)
էջերի քանակ: 13
Եվրոպական խորհրդի աշխատանքի կազմակերպման ձևերը
CODE(4007000929)
էջերի քանակ: 14
Աշխատանքային իրավունքի համակարգը, սահմանազատումը իրավունքի մյուս ճյուղերից
CODE(4007001262)
էջերի քանակ: 15
Ընտրական համակարգի կատարելագործում
CODE(4007001307)
էջերի քանակ: 14
Պետական դավաճանություն
CODE(4007001342)
էջերի քանակ: 31
Ավազակության հասկացությունը և ծանրացուցիչ հանգմանքները
CODE(4007001716)
էջերի քանակ: 15
Վարչական տույժեր
CODE(4007001739)
էջերի քանակ: 16
Վարչական վարույթի տեսակները
CODE(4007001740)
էջերի քանակ: 11
Արդարադատության հասկացությունը և սկզբունքները
CODE(4007001787)
էջերի քանակ: 12
Առգրավումը` որպես քննչական գործողություն
CODE(4007001990)
էջերի քանակ: 15
Առգրավում
CODE(4007001991)
էջերի քանակ: 15
Գործի վարույթի կարճումը
CODE(4007001995)
էջերի քանակ: 25
Կյանքի ապահովագրության ծագումը
CODE(4007002035)
էջերի քանակ: 20
Կյանքի իրավունք և անհրաժեշտ պաշտպանություն
CODE(4007002044)
էջերի քանակ: 20
Հայցային վարույթի էությունը
CODE(4007002089)
էջերի քանակ: 25
Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի գործառույթները և գործունեության նկատմամբ պահանջները
CODE(4007002098)
էջերի քանակ: 25
Գործավարությունը ոստիկանության համակարգում
CODE(4007002756)
էջերի քանակ: 15
Փախստական հասկացության զարգացումը
CODE(4007002779)
էջերի քանակ: 15
Яндекс.Метрика