Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Ատոմների կառուցվածքը և ատոմային միջուկների հատկությունները
CODE(3022000395)
էջերի քանակ: 4
Արեգակի շարժմանը հետևող սարքեր
CODE(3022000509)
էջերի քանակ: 7
Ձողաձև անտենաներ
CODE(3022000515)
էջերի քանակ: 13
Վուլֆ-Բրեգի բանաձևի արտածումը քվանտային տեսությամբ
CODE(3025000828)
էջերի քանակ: 3
Բյուրեղ
CODE(3025000923)
էջերի քանակ: 3
Էլեկտրոնային սարքավորումներ
CODE(3025001279)
էջերի քանակ: 6
Նոր ոչ գծային օպտիկական նյութեր
CODE(3025001336)
էջերի քանակ: 10
Կիսահաղորդիչ դիոդների տարատեսակները
CODE(3025001496)
էջերի քանակ: 12
Ատոմների էմիսիոն սպեկտրերը և էմիսիոն սպեկտրալ վերլուծության հիմունքները
CODE(3025001662)
էջերի քանակ: 11
Պլաստմասանների ֆիզիկական հատկությունների բնութագիրը
CODE(3025001763)
էջերի քանակ: 9
Նյութի հատկությունները բնութագրող մի քանի ֆիզիկական մեծություններ
CODE(3025001764)
էջերի քանակ: 11
Բարձր հաճախության ուժեղացուցիչներ
CODE(3025001801)
էջերի քանակ: 15
Ալիք-մասնիկ համադրությունը Էյնշտեյնի և Դե Բրոյլի վարկածներում
CODE(3025002895)
էջերի քանակ: 11
Առաջին ատոմային զենքի կիրառությունը
CODE(3025002897)
էջերի քանակ: 6
Բաժակի տեխնոլոգիական մշակման հաշվեբացատրագիր
CODE(3025002901)
էջերի քանակ: 17
Չափողական ազդանշանների քվանտավորումը և դիսկրետացումը
CODE(3025002903)
էջերի քանակ: 5
Էլեկտրաշարժ ուժեր
CODE(3025002906)
էջերի քանակ: 8
Գազերի ջերմահաղորդականություն
CODE(3025002907)
էջերի քանակ: 6
Գիրոսկոպները ուժի ազդեցության տակ
CODE(3025002908)
էջերի քանակ: 6
Հերշել աստղադիտակի գործարկման հիմնական նպատակները
CODE(3025002909)
էջերի քանակ: 5
Կապարե կուտակիչի աշխատանքի սկզբունքը
CODE(3025002910)
էջերի քանակ: 5
Կորբյուրատորային շարժիչի սնուցումը
CODE(3025002911)
էջերի քանակ: 6
Մակերևույթի անհարթության նորմավորման համար հիմնական պարամետրերը և նրանց թվային արժեքը
CODE(3025002912)
էջերի քանակ: 10
Մետալուրգիական համալիր-2
CODE(3025002913)
էջերի քանակ: 6
Մետաղների կառուցվածքի ուսումնասիորությունը և վիճակի դիագրամաների կառուցումը
CODE(3025002914)
էջերի քանակ: 8
Նյութի ջերմահաղորդականությունը, էլեկտրահաղորդականությունը, ջերմատարությունը, կրակայնությունը և հրակայունությունը
CODE(3025002916)
էջերի քանակ: 15
Պոլիմերային շինանյութեր-2
CODE(3025002917)
էջերի քանակ: 10
Պոլիմերների դեֆորմացիոն և մեխանիկական հատկությունները
CODE(3025002918)
էջերի քանակ: 15
Փոխադրող մեքենաների նշանակությունը և տեսակները
CODE(3025002919)
էջերի քանակ: 7
Էլեկտրոտեխնոլոգիայի գործընթացները պողպատի արտադրության օրինակով
CODE(3025002920)
էջերի քանակ: 5
Ռեզոնատորի ընդհանուր նկարագրությունը
CODE(3025002921)
էջերի քանակ: 13
Տիտանի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները
CODE(3025002922)
էջերի քանակ: 16
Ուլտրաձայնային ալիքների ընդհանուր բնութագրումը
CODE(3025002923)
էջերի քանակ: 15
Ուլտրաձայնային իմպուլսների արագության չափման սարք
CODE(3025002924)
էջերի քանակ: 21
Ոչ գծային ուժեղացում
CODE(3025002925)
էջերի քանակ: 5
Պտտվող էլեկտրոնի Շտեռն-Հերլախի փորձը
CODE(3025003551)
էջերի քանակ: 19
Նյութերի դիէլեկտրիկական բնութագրերի չափման եղանակները ԳԲՀ տիրույթում.Մեծությունների որոշման եղանակներ
CODE(3025003554)
էջերի քանակ: 20
Բազմաէլեկտրոնային համակարգերը քվանտային կետում
CODE(3025004534)
էջերի քանակ: 10
Հիմնական վառելիքային ռեսուրսներ
CODE(3025004680)
էջերի քանակ: 16
Яндекс.Метрика