Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Անգլիական բուրժուական հեղափոխություն
CODE(3020000060)
էջերի քանակ: 10
Անտիկ շրջանի դեմոկրատիան
CODE(3020000061)
էջերի քանակ: 11
Բազմակուսակցական համակարգեր
CODE(3020000062)
էջերի քանակ: 8
Էլիտիզմ և դեմոկրատիա
CODE(3020000063)
էջերի քանակ: 11
Եվրոմիության Մերձավոր-արևելյան քաղաքականությունը
CODE(3020000064)
էջերի քանակ: 8
ժՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԿՈՆՍՈԼԻԴԱՑԻԱՆ ՀԵՏՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ
CODE(3020000065)
էջերի քանակ: 6
Հայ-բրիտանական հարաբերությունները
CODE(3020000066)
էջերի քանակ: 3
Հայաստանի երկրորդ և երրորդ հանրապետությունների քաղաքական համակարգերի համեմատական վերլուծություն
CODE(3020000082)
էջերի քանակ: 12
Հայաստանի երրորդ հանրապետության հասարակական քաղաքական կյանքը
CODE(3020000083)
էջերի քանակ: 5
Հայ-ռուսական հարաբերությունները Պուտինի օրոք
CODE(3020000085)
էջերի քանակ: 7
Հայ-վրացա-ադրբեջանական հարաբերությունները ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո. տարածաշրջանային նոր քաղաքականության և ձևաչափի ձևավորումը
CODE(3020000086)
էջերի քանակ: 4
Հասարակական կարծիք և PR
CODE(3020000088)
էջերի քանակ: 10
Հովսեփ Էմին
CODE(3020000096)
էջերի քանակ: 4
Միավորված Ազգերի Կազպակերպության դերը Հայաստանի Հանրապետությունում
CODE(3020000130)
էջերի քանակ: 6
Լիբերալիզմ
CODE(3020000131)
էջերի քանակ: 10
Քաղաքական կոնֆլիկտ
CODE(3020000132)
էջերի քանակ: 10
Միջազգային կոն‎ֆերանսներ
CODE(3020000133)
էջերի քանակ: 5
Միքայել Նալբանդյանի քաղաքական հայացքները
CODE(3020000138)
էջերի քանակ: 11
Մանիպուլյացիան և քաղաքական գովազդը
CODE(3020000160)
էջերի քանակ: 10
Նախագահը որպես սահմանադրության երաշխավոր
CODE(3020000161)
էջերի քանակ: 7
Հայաստանի Հանրապետական և Օրնաց Երկիր կուսակցությունների համեմատական վերլուծություն
CODE(3020000170)
էջերի քանակ: 12
Պետության հասկացությունը և հիմնական հատկանիշները
CODE(3020000171)
էջերի քանակ: 13
Պլատոնի ուսմունքը պետության մասին
CODE(3020000179)
էջերի քանակ: 14
Քաղաքական մարքեթինգ
CODE(3020000193)
էջերի քանակ: 10
Պետության տնտեսական քաղաքականություն և դրա նպատակները
CODE(3020000196)
էջերի քանակ: 5
Մարքետինգով կառավարման գործընթացը քաղաքական շուկայում
CODE(3020000197)
էջերի քանակ: 10
Նիկոլո Մաքիավելի
CODE(3020000202)
էջերի քանակ: 10
Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններ
CODE(3020000203)
էջերի քանակ: 8
Տարերային վարքագիծ
CODE(3020000204)
էջերի քանակ: 7
Խոսքը որպես մանիպուլյացիայի հիմնական միջոց
CODE(3020000205)
էջերի քանակ: 9
Զանգվածային կոմունիկացիաներ
CODE(3020000206)
էջերի քանակ: 7
Ջենովայի և Հաագայի կոնֆերանսները 1922թ
CODE(3020000207)
էջերի քանակ: 12
Թուրքիա-Ադրբեջան-Հայաստան փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունները
CODE(3020000225)
էջերի քանակ: 12
Քաղաքական հաղորդակցումը որպես գործընթաց
CODE(3020000269)
էջերի քանակ: 6
Քուվեյթի բռնազավթումը Իրաքի կողմից 1990-1991թթ.
CODE(3020000270)
էջերի քանակ: 16
Ռուս-Բելոռուսական միությունը. դրական և բացսական կողմերը
CODE(3020000293)
էջերի քանակ: 8
Խաղաղության տեսության տեղը և դերը միջազգային համակարգում
CODE(3020000294)
էջերի քանակ: 10
Ազգ և քաղաքագիտություն
CODE(3020000295)
էջերի քանակ: 10
Դեմոկրատիայի տեսություն, դեմոկրատական արժեքների համակարգը պետական կառավարման գործընթացում
CODE(3020000296)
էջերի քանակ: 8
Էրիստիկական դիալեկտիկա
CODE(3020000297)
էջերի քանակ: 15
Գերմանիայի պատգամավորների կարգավիճակը
CODE(3020000298)
էջերի քանակ: 4
Հանրային քաղաքականության ֆինանսավորումը Հայաստանում
CODE(3020000299)
էջերի քանակ: 12
Հին Ասորեստանի քաղաքակրթությունը
CODE(3020000300)
էջերի քանակ: 8
Իտալիայի ընտրական համակարգը և խորհրդարանը
CODE(3020000301)
էջերի քանակ: 5
“Քաղաքական մշակույթ” հասկացությունը և դրա բովանդակությունը
CODE(3020000302)
էջերի քանակ: 9
Քաղաքական գիտություն. Պատմական ակնարկ, տարբեր մոտեցումներ
CODE(3020000304)
էջերի քանակ: 17
Հայ քաղաքագիտական մտքի նշանավոր գործիչներից Իսրաել Օրի. <Կյանքը և գործունեությունը>
CODE(3020000408)
էջերի քանակ: 6
1970-1980 թթ-ի ՕՊԵԿ-ի ծավալած գործունեությունը
CODE(3020000416)
էջերի քանակ: 12
Իշխանության և հեղինակության լեգիտիմությունը
CODE(3020000417)
էջերի քանակ: 6
Կոնֆլիկտի էությունը և պատճառները
CODE(3020000418)
էջերի քանակ: 10
ՆԱՏՕ-ի մասակցությունը տեռորիզմի դեմ պայքարին
CODE(3020000420)
էջերի քանակ: 2
Քրդական գործոնը Սիրիայում
CODE(3020000421)
էջերի քանակ: 4
Թուրքիա-Ադրբեջան-Հայաստան փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունները-2
CODE(3020000422)
էջերի քանակ: 13
Քուվեյթի բռնազավթումը Իրաքի կողմից 1990-91թթ
CODE(3020000423)
էջերի քանակ: 16
Քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը Մաքիավելու դոկտրինայում: <<Մաքիավելականություն>>
CODE(3020000424)
էջերի քանակ: 7
Քաղաքական մշակույթ
CODE(3020000425)
էջերի քանակ: 14
Քաղաքական մասնակցության էությունը
CODE(3020000426)
էջերի քանակ: 8
Քաղաքական կուսակցություններ
CODE(3020000427)
էջերի քանակ: 3
Քաղաքական հաղորդակցումը որպես գործընթաց-2
CODE(3020000428)
էջերի քանակ: 6
Քաղաքական էլիտա
CODE(3020000429)
էջերի քանակ: 10
PR-ի սահմանումները ըստ տարբեր հեղինակների և հեռուստատեսությունը որպես PR-ի իրականացման միջոց
CODE(3020000430)
էջերի քանակ: 12
Պետությունը որպես հասարակության քաղաքական համակարգի կարևորագույն տարր
CODE(3020000431)
էջերի քանակ: 16
Պետության կարգավորիչ դերը միջազգային շուկայում
CODE(3020000432)
էջերի քանակ: 6
Հին Ասորեստանի քաղաքակրթությունը-2
CODE(3020000519)
էջերի քանակ: 8
Էլիտիզմ և դեմոկրատիա
CODE(3020000565)
էջերի քանակ: 11
Ֆրանսիայի քաղաքական մշակույթը
CODE(3020000678)
էջերի քանակ: 3
Հանրային կառավարման ծագումն ու զարգացումը: Հանրային քաղաքականություն և ադմինիստրացիա դիխոտոմիան
CODE(3020000679)
էջերի քանակ: 5
Ռուս-Բելոռուսական միությունը. դրական և բացսական կողմերը-2
CODE(3020000680)
էջերի քանակ: 8
Խաղաղության տեսության տեղը և դերը միջազգային համակարգում-2
CODE(3020000681)
էջերի քանակ: 10
Ազգային էլիտաների պատասխանատվությունը ժողովրդավարական քաղաքական մշակույթի ձևավորման գործում
CODE(3020000735)
էջերի քանակ: 10
Բազմակուսակցական համակարգեր -2
CODE(3020000736)
էջերի քանակ: 8
Եվրոմիության Մերձավորարևելյան քաղաքականությունը
CODE(3020000737)
էջերի քանակ: 8
Գերմանիայի դիրքորոշումը ՆԱՏՕ-ի Սևծովյան, Կովկասյան-Կասպյան և Կենտրոնաասիական տարածաշրջաններում ընդլայնման հարցում
CODE(3020000738)
էջերի քանակ: 11
Հայաստանի երկրորդ և երրորդ հանրապետությունների քաղաքական համակարգերի համեմատական վերլուծություն
CODE(3020000739)
էջերի քանակ: 12
Հայաստանի երրորդ հանրապետության հասարակական քաղաքական կյանքը-2
CODE(3020000740)
էջերի քանակ: 5
Հայ-բրիտանական հարաբերությունները-2
CODE(3020000741)
էջերի քանակ: 5
Հայ-ռուսական հարաբերությունները Պուտինի օրոք-2
CODE(3020000742)
էջերի քանակ: 10
Հայ-վրացա-ադրբեջանական հարաբերությունները ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո. տարածաշրջանային նոր քաղաքականության և ձևաչափի ձևավորումը
CODE(3020000743)
էջերի քանակ: 4
Հասարակական կարծիք և PR
CODE(3020000744)
էջերի քանակ: 9
Հովսեփ Էմին-2
CODE(3020000745)
էջերի քանակ: 4
Միավորված Ազգերի Կազպակերպության դերը Հայաստանի Հանրապետությունում-2
CODE(3020000746)
էջերի քանակ: 6
Մանիպուլյացիան և քաղաքական գովազդը-2
CODE(3020000748)
էջերի քանակ: 9
Միջազգային կոնֆերանսներ
CODE(3020000750)
էջերի քանակ: 5
Միքայել Նալբանդյանի կենսագրությունը և քաղաքական հայացքները
CODE(3020000751)
էջերի քանակ: 10
Նիկոլո Մաքիավելի «Իշխանություն»
CODE(3020000752)
էջերի քանակ: 10
Պետական PR
CODE(3020000753)
էջերի քանակ: 9
Պետության էությունը/հոդված/
CODE(3020000754)
էջերի քանակ: 10
Պետության հասկացությունը և դրա էությունը
CODE(3020000755)
էջերի քանակ: 12
Քաղաքական կոնֆլիկտներ.Կոնֆլիկտի ծագումը,էությունը
CODE(3020000759)
էջերի քանակ: 10
Ինչ է քաղաքական օրակարգը
CODE(3020000764)
էջերի քանակ: 6
Ջենովայի և Հաագայի կոնֆերանսները
CODE(3020000766)
էջերի քանակ: 13
Պետության տնտեսական քաղաքականություն և դրա նպատակները
CODE(3020000767)
էջերի քանակ: 5
Պետական կառավարման կազմակերպումը պետական գույքի կառավարման ոլորտում
CODE(3020000768)
էջերի քանակ: 8
Պլատոն,իշխանություն և ամբողջատիրություն
CODE(3020000770)
էջերի քանակ: 11
Ազգ և քաղաքագիտություն-2
CODE(3020000846)
էջերի քանակ: 10
Դիվանագիտական անձեռնմխելիություն
CODE(3020000847)
էջերի քանակ: 12
Հանրային քաղաքականություն
CODE(3020000848)
էջերի քանակ: 17
Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական ծառայությունը
CODE(3020000968)
էջերի քանակ: 6
Ազգերի փոխհարաբերությունները բազմազգ պետություններում
CODE(3020000969)
էջերի քանակ: 6
Դիվանագիտական պայքարը 1878 թ. Բեռլինի վեհաժողովում
CODE(3020000970)
էջերի քանակ: 7
Ֆրանսիայի դիվանագիտական ծառայությունը 20-րդ դար
CODE(3020000971)
էջերի քանակ: 6
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիա և քաղաքական որոշման ընդունումը
CODE(3020000972)
էջերի քանակ: 7
ՀՀ-ն կիսանախագահական հանրապետություն է-2
CODE(3020000973)
էջերի քանակ: 6
Պետության և քաղաքացիական հասարակության փոխհարաբերությունները
CODE(3020000974)
էջերի քանակ: 10
Մետեռնիխը որպես դիվանագետ
CODE(3020000975)
էջերի քանակ: 7
Նապոլեոն Բոնապարտ (1769-1821)
CODE(3020000976)
էջերի քանակ: 9
Նապոլեոն Բոնապարտը որպես դիվանագետ
CODE(3020000977)
էջերի քանակ: 6
Նիկոլայ Երկրորդի դիվանագիտությունը
CODE(3020000978)
էջերի քանակ: 11
Նիկոլայ երկրորդի դիվանագիտությունը-2
CODE(3020000979)
էջերի քանակ: 10
Քաղաքական որոշումների կենտրոնները
CODE(3020000980)
էջերի քանակ: 6
Քաղաքական համակարգերի վերլուծական դասակարգումները
CODE(3020000981)
էջերի քանակ: 8
Քաղաքական վերլուծաբանի դիրքը և կարգավիճակը
CODE(3020000982)
էջերի քանակ: 5
Քաղաքական վերլուծության մեթոդները
CODE(3020000983)
էջերի քանակ: 7
Որոշումների ընդունման համակարգային մեթոդները
CODE(3020000984)
էջերի քանակ: 6
Շահույթի վերլուծություն
CODE(3020000985)
էջերի քանակ: 16
Վուդրո Վիլսոնի դիվանագիտությունը
CODE(3020000986)
էջերի քանակ: 11
Հայ վրացական դիվանագիտական պայքարը վիճելի տարածքների շուրջ /1918թ վերջին ամիսներին/
CODE(3020000987)
էջերի քանակ: 6
ՄԱԿ-ը և Ղարաբաղյան հակամարտությունը
CODE(3020000988)
էջերի քանակ: 5
Հենրի Ալֆրեդ Քիսինջերը որպես դիվանագետ-2
CODE(3020000989)
էջերի քանակ: 7
Հայաստանի Հանրապետության կազմավորումը և դիվանագիտական ծառայությունը հանրապետության գոյության առաջին շրջանում ( 1918թ. հունիս-նոյեմբեր)
CODE(3020000990)
էջերի քանակ: 8
Դիվանագիտական ծառայությունը ԱՄՆ-ում 20-րդ դարում
CODE(3020001280)
էջերի քանակ: 8
Արտաքին տնտեսական քաղաքականության ազատականացումը եւ ազգային պետության դերը
CODE(3020001319)
էջերի քանակ: 10
Իդեալական ղեկավարի պատկերը
CODE(3020001327)
էջերի քանակ: 7
Քաղաքացիական հասարակություն
CODE(3020001330)
էջերի քանակ: 10
Ժողովրդական պետություն
CODE(3020001333)
էջերի քանակ: 6
Ռուսաստան և Ամերիկա.Տիեզերական քաղաքակրթություններ
CODE(3020001363)
էջերի քանակ: 6
Մերձավոր արևելքի քաղաքների սոցիալ-տնտեսական կարգը միջնադարում
CODE(3020001408)
էջերի քանակ: 11
Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտը
CODE(3020001410)
էջերի քանակ: 3
Նապոլեոն Բոնապարտ-2
CODE(3020001416)
էջերի քանակ: 13
Հանրային ծառայությունների դերը և նշանակությունը
CODE(3020001476)
էջերի քանակ: 8
Դիվանագիտական բանակցությունների նախապատրաստական աշխատանքները
CODE(3020001520)
էջերի քանակ: 6
Դիվանագիտական բանակցությունների մարտավարությունը
CODE(3020001521)
էջերի քանակ: 6
ՀՀ անդամակցումը Հավաքական անվտանգության պայմանագրին
CODE(3020001522)
էջերի քանակ: 12
Շարլ դը Գոլըª որպես դիվանագետ
CODE(3020001523)
էջերի քանակ: 8
Պետական մեխանիզմի հասկացությունը և հատկությունները
CODE(3020001818)
էջերի քանակ: 9
Պետական կառավարումը տնտեսական գործունեության ոլորտում-2
CODE(3020001819)
էջերի քանակ: 12
Հայաստանի համայնքներում գիտության սպորտի,մշակույթի զարգացման ծրագիր
CODE(3020001824)
էջերի քանակ: 3
Ամսագրի հովանավորչական փաթեթ
CODE(3020001825)
էջերի քանակ: 5
Հավաքական անվտանգության պակտի կազմակերպություն
CODE(3020001826)
էջերի քանակ: 3
Նորագույն պետական միավորումներ (կանխատեսում)
CODE(3020001828)
էջերի քանակ: 3
Ավտորիտար ռեժիմ
CODE(3020001970)
էջերի քանակ: 18
Գերմանիայի պետությունը և իրավունքը
CODE(3020001971)
էջերի քանակ: 10
Հասարակական քաղաքական համակարգը
CODE(3020001972)
էջերի քանակ: 13
Հասարակությունը և քաղաքականությունը
CODE(3020001973)
էջերի քանակ: 13
Իրավահարաբերության հասկացությունը, հատկանիշները և տեսակները
CODE(3020001974)
էջերի քանակ: 10
« Իրավունքի աղբյուր» և «իրավունքի ձև» հասկացությունները, դրանց հարաբերակցությունը
CODE(3020001975)
էջերի քանակ: 13
Իտալական ազգայնականություն
CODE(3020001976)
էջերի քանակ: 13
Ի±նչ է ժողովրդավարությունը
CODE(3020001977)
էջերի քանակ: 14
Պետության հատկանիշները
CODE(3020001978)
էջերի քանակ: 12
Քաղաքական գաղափարները «Ժամանակագրության» մեջ
CODE(3020001979)
էջերի քանակ: 10
Քաղաքական համակարգեր
CODE(3020001980)
էջերի քանակ: 12
Քաղաքական կուսակցությունների իրավական դրությունը
CODE(3020001981)
էջերի քանակ: 12
Հայոց ազգային գաղափարախոսության ակունքները, էությունը, գաղափարախոսները, բովանդակությունը
CODE(3020002190)
էջերի քանակ: 11
Քաղաքագիտության հիմնական ոլորտները
CODE(3020002259)
էջերի քանակ: 10
Ազգային ժողովի իրավական ասպեկտները
CODE(3020002261)
էջերի քանակ: 12
Բաժնետերերի ընկերության հավատարմագրային կառավարում
CODE(3020002262)
էջերի քանակ: 11
Ճանապարհային ոստիկանություն
CODE(3020002263)
էջերի քանակ: 12
Դատական ծախսերի հասկացությունը և տեսակները
CODE(3020002264)
էջերի քանակ: 11
Դատական իշխանության մարմինները
CODE(3020002265)
էջերի քանակ: 10
Դատավորի կարգավիճակը
CODE(3020002266)
էջերի քանակ: 11
Դատախազի լիազորությունները
CODE(3020002267)
էջերի քանակ: 16
ՀՀ դատախազություն
CODE(3020002268)
էջերի քանակ: 11
Հանրային կառավարման ծագումն ու զարգացումը
CODE(3020002269)
էջերի քանակ: 8
ՀՀ դատական համակարգ
CODE(3020002270)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ դատախազ
CODE(3020002271)
էջերի քանակ: 11
ՀՀ կառավարության գործառույթները
CODE(3020002272)
էջերի քանակ: 12
ՀՀ նախագահի’ որպես պետության գլխի, սահմանադրա-իրա- վական կարգավիճակը
CODE(3020002273)
էջերի քանակ: 8
ՀՀ նախագահական ընտրությունների անցկացումը
CODE(3020002274)
էջերի քանակ: 14
ՀՀ նախագահի իրավական կարգավիճակը և լիազորությունները
CODE(3020002275)
էջերի քանակ: 15
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի գործունեությունը և նրա նպատակները
CODE(3020002276)
էջերի քանակ: 11
Սահմանադրական արդարադատության մարմինների իրավասությունները
CODE(3020002277)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ սահմանադրությունը իրավական ակտերի համակարգում
CODE(3020002278)
էջերի քանակ: 10
Իրավապահ մարմիններ: Ազգային անվտանգության մարմիններ
CODE(3020002279)
էջերի քանակ: 10
Իրավապահ մարմիններ դասընթացի սկզբունքները
CODE(3020002280)
էջերի քանակ: 10
Իշխանություն
CODE(3020002281)
էջերի քանակ: 12
Մունիցիպալ կառավարում
CODE(3020002282)
էջերի քանակ: 10
Նախագահության վտանգավորությունը
CODE(3020002283)
էջերի քանակ: 7
ՀՀ օրենսդիր իշխանություն
CODE(3020002284)
էջերի քանակ: 10
Պետական ծառայողի վերապատրաստումը
CODE(3020002285)
էջերի քանակ: 8
Պետական ծառայողի գործուղումը
CODE(3020002286)
էջերի քանակ: 9
Պետական ծառայողի հիմնական իրավունքները
CODE(3020002287)
էջերի քանակ: 9
Պետական ծառայողի վերապատրաստումը
CODE(3020002288)
էջերի քանակ: 9
Պետական ծառայողները որպես սոցիալ-մասնագիտական հանրույթ
CODE(3020002289)
էջերի քանակ: 12
Պետական ծառայողների նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքի տեսակները
CODE(3020002290)
էջերի քանակ: 12
Պետական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելը (փոխարինում)
CODE(3020002291)
էջերի քանակ: 9
Պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք ունեցող կամ չունեցող անձինք
CODE(3020002292)
էջերի քանակ: 8
Պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթը
CODE(3020002293)
էջերի քանակ: 15
Պետական իշխանության սահմանադրական հիմունքները
CODE(3020002294)
էջերի քանակ: 14
ետական մարմինները, որոնք կարգավորում են պետական ծառայությունը
CODE(3020002295)
էջերի քանակ: 12
Պետական պաշտոնը և նրա իրավական կարգավիճակը
CODE(3020002296)
էջերի քանակ: 10
Ռուսաստանի Դաշնության հանրային կառավարման համակարգը
CODE(3020002297)
էջերի քանակ: 8
Տարածքային կառավարման մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունվող ակտերի առանձնահատկությունները և դրանցով կարգավորող հասարակական հարաբերությունների շրջանակը
CODE(3020002298)
էջերի քանակ: 8
վճռաբեկ դատարան
CODE(3020002299)
էջերի քանակ: 10
Դիվանագետի անձնական հատկությունների նշանակությունը դիվանագիտական ծառայության մեջ
CODE(3020002362)
էջերի քանակ: 11
Հակամարտությունների կարգավորման եղանակները
CODE(3020002363)
էջերի քանակ: 10
Հայաստանի վարչակառուցվածքային դիրքը, սահմանները, աշխարհագրական դիրքը
CODE(3020002381)
էջերի քանակ: 10
Նախագահի և նախարարների խորհրդի լիազորությունները Ֆրանսիայում
CODE(3020002382)
էջերի քանակ: 16
Էլիտա
CODE(3020002748)
էջերի քանակ: 15
Էթնոքաղաքական կոնֆլիկտներ
CODE(3020002749)
էջերի քանակ: 17
Իրավական սովորույթներ, դրանց դերն ու նշանակությունը
CODE(3020002750)
էջերի քանակ: 5
Իրավունքի սոցիոլոգիայի ֆունկցիաները
CODE(3020002751)
էջերի քանակ: 8
Լոբբիզմը Արևմտյան Երկրներում
CODE(3020002752)
էջերի քանակ: 9
Պետության հասկացությունը, հատկանիշները և ֆունկցիաները, պետության ծագման մասին եղած տեսությունները
CODE(3020002753)
էջերի քանակ: 4
Քաղաքական բողոք
CODE(3020002754)
էջերի քանակ: 8
Քաղաքական կանխատեսումները եւ դրանց կիրառումը տնտեսության մեջ
CODE(3020002755)
էջերի քանակ: 11
Քաղաքական միֆ: Ծագումը, դինամիկան և գործունեության մեխանիզմները
CODE(3020002756)
էջերի քանակ: 8
Ռուսաստանի գեոպոլիտիկական կարգավիճկը
CODE(3020002757)
էջերի քանակ: 7
Սոցիալական պետություն
CODE(3020002758)
էջերի քանակ: 7
Արժեքային բախումներ: Ոչ լոյալություն: Բողոք և սաբոտաժ
CODE(3020003125)
էջերի քանակ: 6
Ավտորիտարիզմի բնույթը և նրա առաջացման պայմանները
CODE(3020003126)
էջերի քանակ: 17
Բիհևյորիզմ
CODE(3020003127)
էջերի քանակ: 15
Բյուրոկրատիզմը և կոռուպցիան պետական մեխանիզմում
CODE(3020003128)
էջերի քանակ: 11
Արմատավորվող, ցանկալի և պարտադրված դեմոկրատիա
CODE(3020003129)
էջերի քանակ: 17
Երկրի իմիջը և միջազգային հարաբերությունները: XXI դարի մթնոլորտը
CODE(3020003130)
էջերի քանակ: 15
Ֆեոդալական իրավունքի ձևավորումը արևմտյան Եվրոպայում
CODE(3020003131)
էջերի քանակ: 15
Գաղափարախոսությունը աշխարհաքաղաքականության մեջ
CODE(3020003132)
էջերի քանակ: 22
Գենդերային հիմնախնդիրները Եվրոպայում
CODE(3020003133)
էջերի քանակ: 12
Հասարակ իրավունք և օրենք
CODE(3020003134)
էջերի քանակ: 13
Հասարակությունը որպես սոցիալական համակարգ
CODE(3020003135)
էջերի քանակ: 15
Հայ ազգային կուսակցությունների ձևավորումը
CODE(3020003136)
էջերի քանակ: 7
Հայաստանի իմիջը
CODE(3020003137)
էջերի քանակ: 5
Հայոց կանոնական իրավունքը
CODE(3020003138)
էջերի քանակ: 11
Հելլենիստական Հայաստանի պետական կարգն ու համակարգը
CODE(3020003139)
էջերի քանակ: 8
Հին Հնդկաստանի պետությունը և իրավունքը
CODE(3020003140)
էջերի քանակ: 15
Իրավաբանական տեխնիկա
CODE(3020003141)
էջերի քանակ: 8
Իրավահարաբերություններ
CODE(3020003142)
էջերի քանակ: 12
Իրավական պետություն
CODE(3020003143)
էջերի քանակ: 17
Իրավունքի աղբյուրները
CODE(3020003144)
էջերի քանակ: 10
Իրավունքի համակարգ
CODE(3020003145)
էջերի քանակ: 10
Իրավունքի տիպերը և իրավական համակարգ
CODE(3020003146)
էջերի քանակ: 11
Իրավունքները և դրանց դասակարգումը
CODE(3020003147)
էջերի քանակ: 15
Իշխանություն և ազատություն
CODE(3020003148)
էջերի քանակ: 10
Ժամանակակից պետությունների դասակարգումը
CODE(3020003149)
էջերի քանակ: 20
Ժողովրդավարական արժեքները հանրային կարավարման պրակտիկայում
CODE(3020003150)
էջերի քանակ: 10
Ժողովրդավարություն: Սահմանումը և տիպաբանությունը
CODE(3020003151)
էջերի քանակ: 7
Լիբերալիզմ-2
CODE(3020003152)
էջերի քանակ: 10
Միջազգային գործարարական հարաբերությունների իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները քաղաքական փոփոխությունների համատեքստում
CODE(3020003153)
էջերի քանակ: 5
Պաղեստինի ազատագրման ժողովրդական ճակատը
CODE(3020003154)
էջերի քանակ: 15
Փետրվարյան հեղափոխության վերլուծությունը
CODE(3020003155)
էջերի քանակ: 10
Պետության ծագման պատճառները
CODE(3020003156)
էջերի քանակ: 17
Պետության էության տիպի և ձևի հարաբերակցությունը
CODE(3020003157)
էջերի քանակ: 12
ետության էությունը, գործառույթները և ձևերը
CODE(3020003158)
էջերի քանակ: 11
Պետության գործառույթների հասկացությունը և դասակարգումը
CODE(3020003159)
էջերի քանակ: 13
Պետության հատկանիշներն ու էությունը
CODE(3020003160)
էջերի քանակ: 21
Պետության մեխանիզմները
CODE(3020003161)
էջերի քանակ: 21
Պետության մեխանիզմները-2
CODE(3020003162)
էջերի քանակ: 21
ետությունը և իրավունքը Հին Եգիպտոսում
CODE(3020003163)
էջերի քանակ: 15
Քաղաքացիական հասարակությունը և իրավական պետությունը
CODE(3020003164)
էջերի քանակ: 7
Քաղաքական իշախնության էությունը
CODE(3020003165)
էջերի քանակ: 15
Քաղաքական կուսակցություն
CODE(3020003166)
էջերի քանակ: 20
Քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը և գործունեությունը
CODE(3020003167)
էջերի քանակ: 17
Քաղաքական լեգիտիմության հիմնական մոդելները
CODE(3020003168)
էջերի քանակ: 13
Քաղաքական մանիպուլյացիա ֆենոմենը և քաղաքական մանիպուլյացիայի տարբեր ձևերը
CODE(3020003169)
էջերի քանակ: 16
Քաղաքական մշակույթի էությունը, կառուցվածքը և ֆունկցիաները
CODE(3020003170)
էջերի քանակ: 10
Քաղաքական ու վարչական որոշումներ, իրավական ձևավորումը
CODE(3020003171)
էջերի քանակ: 10
Քաղաքական վերլուծության աղբյուրները. բաց և փակ աղբյուրները. ինչպես է դիվանագետը պատրաստում քաղաքական տեղեկանք
CODE(3020003172)
էջերի քանակ: 6
Ռոբերտ Դալի պոլիարխիայի տեսությունը
CODE(3020003173)
էջերի քանակ: 10
Սոցիալիզմ
CODE(3020003174)
էջերի քանակ: 7
Թոմաս Ջեֆֆերսոնի քաղաքական և իրավական հայացքները
CODE(3020003175)
էջերի քանակ: 15
Խարիզմը և նրա դերը քաղաքագիտւթյան մեջ
CODE(3020003176)
էջերի քանակ: 10
Ամերիկյան էլիտոլոգիայի պատմությունը
CODE(3020004065)
էջերի քանակ: 10
Անձը և Հասարակությունը
CODE(3020004066)
էջերի քանակ: 10
Անգլիական պառլամենտ
CODE(3020004067)
էջերի քանակ: 10
Բազմակողմ դիվանագիտություն
CODE(3020004068)
էջերի քանակ: 11
Բազմակուսակցություն
CODE(3020004069)
էջերի քանակ: 13
Բրիտանական դիվանագիտական համակարգը-2
CODE(3020004070)
էջերի քանակ: 13
Կենտրոնացված բյուրոկրատիա (bureaucracy)
CODE(3020004071)
էջերի քանակ: 13
Դիվանագիտական կորպուս , Դուայեն
CODE(3020004072)
էջերի քանակ: 10
Դիվանագիտական ներկայացուցչությունները և դրանց ֆունկցիաները (գործառույթները)
CODE(3020004073)
էջերի քանակ: 10
Ձևական հավասարության սկզբունքները որպես հասարակական կյանքում իրավունքի կեցություն
CODE(3020004074)
էջերի քանակ: 11
1995 թ. Երևանը որպես մարզ
CODE(3020004075)
էջերի քանակ: 15
Ֆրանսիայի քաղաքական մշակույթը
CODE(3020004076)
էջերի քանակ: 17
Հայաստանի 3-րդ հանրապետության ներքին քաղաքական վիճակը-2
CODE(3020004077)
էջերի քանակ: 4
Հին աշխարհի քաղաքական գաղափարները
CODE(3020004078)
էջերի քանակ: 13
Հյուպատոսական հիմնարկների գործառնությունները ըստ 63 թ. կոնվենցիայի և ՀՀ օրենսդրության
CODE(3020004079)
էջերի քանակ: 16
Իրավաքաղաքական հայացքեր
CODE(3020004080)
էջերի քանակ: 11
Իրավաստեղծման գործընթացի հիմնական փուլերը
CODE(3020004081)
էջերի քանակ: 7
Էկզիստենցիալ իրավունքի փիլիսոփայություն
CODE(3020004082)
էջերի քանակ: 12
Իրավունքի հասկացությունը և հատկանիշները
CODE(3020004083)
էջերի քանակ: 11
Իրավունքի պատմության փուլերը
CODE(3020004084)
էջերի քանակ: 13
Իշխանության բաժանման սկզբունքը և նրա տեսական մեկնաբանությունները
CODE(3020004085)
էջերի քանակ: 9
Իշխանության սահմանադրական համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
CODE(3020004086)
էջերի քանակ: 11
Ժողովրդագրական կանխատեսումներ
CODE(3020004087)
էջերի քանակ: 11
Ժողովրդավարական արժեքները հանրային կառավարման պրակտիկայում-3
CODE(3020004088)
էջերի քանակ: 10
Ժողովրդավարությունը և մարդկության զարգացումը
CODE(3020004089)
էջերի քանակ: 10
Ժողովրդավարությունը զարգացած երկրներում
CODE(3020004090)
էջերի քանակ: 14
Ժողովուրդների ինքնորոշման և իրավահավասարության սկզբունքը
CODE(3020004091)
էջերի քանակ: 12
Մանդատների ներկայացումն ու իրագործումը
CODE(3020004092)
էջերի քանակ: 17
Մեծ եղեռնը Ռուսաստանի քաղաքականության մեջ
CODE(3020004093)
էջերի քանակ: 14
Պետության և իրավունքի առաջացումը
CODE(3020004094)
էջերի քանակ: 15
Պետության ֆունկցիաները տնտեսության մեջ
CODE(3020004095)
էջերի քանակ: 15
Պետության հասկացությունը և հատկանիշները
CODE(3020004096)
էջերի քանակ: 18
Պետություն և հասարակություն
CODE(3020004097)
էջերի քանակ: 12
Իրավունքի նշանակությունը և ձևերը
CODE(3020004098)
էջերի քանակ: 4
Ներքին գործերին չմիջամտելու սկզբունքի նորմատիվային բովանդակությունը
CODE(3020004099)
էջերի քանակ: 11
Պետությունների տիպավորումը, պետության տիպերի վերաբերյալ առկա մոտեցումը
CODE(3020004100)
էջերի քանակ: 10
Քաղաքացիական հասարակության հասկացությունը
CODE(3020004101)
էջերի քանակ: 8
Քաղաքագիտության հիմնական ոլորտները-2
CODE(3020004102)
էջերի քանակ: 9
Քաղաքական գաղափարախոսություն
CODE(3020004103)
էջերի քանակ: 7
Քաղաքական կոնֆլիկտ-2
CODE(3020004104)
էջերի քանակ: 9
Քաղաքական մասնակցության համեմատական վերլուծությունը. արևմուտք, արևելք (ԱՄՆ,Հայաստան)
CODE(3020004105)
էջերի քանակ: 14
Քաղաքական պաշտպանության ուժեր
CODE(3020004106)
էջերի քանակ: 11
Քաղաքական սոցիալականացման մեթոդներն ու մեխանիզմները
CODE(3020004107)
էջերի քանակ: 16
ՌԴ-ի արտաքին հարաբերությունների մարմինները-2
CODE(3020004108)
էջերի քանակ: 10
Ռուսաստանի գեոպոլիտիկական կարգավիճակը
CODE(3020004109)
էջերի քանակ: 7
Շվեյցարիայի կառավարման ձևը և կառուցվածքը
CODE(3020004110)
էջերի քանակ: 3
Անհատի քաղաքական սոցիալիզացիայի գործակալները, փուլերը և մեխանիզմները
CODE(3020004111)
էջերի քանակ: 12
Քաղաքացիական հայցեր
CODE(3020004115)
էջերի քանակ: 16
Եվրոպա-Թուրքիա:Մենք պետք է օժանկակե՞նք,թե՞ խոչընդոտենք Թուրքիայի Եվրոպականացմանը:
CODE(3020004172)
էջերի քանակ: 14
Գլոբալիզմը և եվրասիականությունը որպես փոխակերպական մեխանիզմներ
CODE(3020004173)
էջերի քանակ: 12
Համամասնական համակարգի տարատեսակները, թերությունները, առավելությունները
CODE(3020004174)
էջերի քանակ: 9
Իշխանությունը և բռնությունը ըստ Ղազար Փարպեցու
CODE(3020004175)
էջերի քանակ: 12
Արտաքին հարաբերություններում ԱԺ-ի լիազորությունները
CODE(3020004383)
էջերի քանակ: 6
Ազգային ժողովի պատգամավորի իրավական վիճակը
CODE(3020004384)
էջերի քանակ: 7
Մադրասի խմբակի քաղաական գործունեթյունը
CODE(3020004422)
էջերի քանակ: 14
Օլիվեր Կրոմվելի պրոտեկտորատը
CODE(3020004423)
էջերի քանակ: 13
Պետական բյուջեի քննարկումն ու հաստատումը Ազգային ժողովում
CODE(3020004424)
էջերի քանակ: 7
Ռազմավարական մշակույթ հասկացությունը
CODE(3020004425)
էջերի քանակ: 11
Ռուսական քաղաքական միտքը Ա. Բոգդանով,Ն. Բեռդյան
CODE(3020004426)
էջերի քանակ: 9
Ռուսաստանը և Ղարաբաղյան հակամարտության գործընթացը
CODE(3020004427)
էջերի քանակ: 9
Սոցիոլոգիական մեթոդներն և նրանց կիրառումը քաղվերլուծության մեջ Համագիտական մեթոդները
CODE(3020004428)
էջերի քանակ: 11
Ղազար Փարպեցու հասարակական- քաղաքական հայացքները
CODE(3020004429)
էջերի քանակ: 12
Յորք
CODE(3020004430)
էջերի քանակ: 10
Գ.Զիմմելի կոնֆլիկտի տեսությունը
CODE(3020004431)
էջերի քանակ: 9
Քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունները
CODE(3020004438)
էջերի քանակ: 12
Պետական ծառայության էթիկա
CODE(3020004440)
էջերի քանակ: 14
Բանակցությունները վարելու հնարքները
CODE(3020004705)
էջերի քանակ: 9
Եվրոպականացման հեռանկարները տարածաշրջանային երկրներում
CODE(3020004706)
էջերի քանակ: 11
Գաղափարախոսական լեգիտիմության բնույթն ու առանձնահատկությունները
CODE(3020004707)
էջերի քանակ: 8
Հայաստանի Հանրապետությունը տարածաշրջանային քաղաքական զարգացումների համատեքստում
CODE(3020004708)
էջերի քանակ: 8
Ժամանակակից քաղաքական վերլուծության ձևավորումը
CODE(3020004709)
էջերի քանակ: 8
Կուսակցական համակարգը ԱՄՆ-ում
CODE(3020004710)
էջերի քանակ: 8
PR-տեխնոլոգիաները պսևդոխարիզմատիկ առաջնորդի կերտման գործում
CODE(3020004711)
էջերի քանակ: 8
Քաղաքական մշակույթի դերը իշխանության լեգիտիմացման գործում
CODE(3020004712)
էջերի քանակ: 8
Քաղաքական վերլուծության հիմնական հասկացություններն ու նրանց սահմանումները
CODE(3020004713)
էջերի քանակ: 8
Վերբալ և ոչ վերբալ շփում
CODE(3020004714)
էջերի քանակ: 9
Խորհրդարանական հանրապետությունը Գերմանիայի Դեմոկրատական Հանրապետությունում
CODE(3020004715)
էջերի քանակ: 7
ՆԱՏՕ-ն սառը պատերազմից հետո
CODE(3020004716)
էջերի քանակ: 16
Նախընտրելի պետական կառավարման համակարգի նախագիծը Պլատոնի «Պետությունը» և «Օրենքները» աշխատություններում
CODE(3020004798)
էջերի քանակ: 16
Անգել Մերկելի քաղաքական գործունեությունը
CODE(3020004805)
էջերի քանակ: 13
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դերը քաղաքացիական կրթության գործում
CODE(3020004806)
էջերի քանակ: 12
Հայերի ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը,արդյունքները և հեռանկարներ
CODE(3020004807)
էջերի քանակ: 10
Իդեալիզմ, թե՞ մատերիալիզմ
CODE(3020004808)
էջերի քանակ: 6
Կառավարչի կոմպետենցիաները կրթության բովանդակության տեսանկյունից
CODE(3020004809)
էջերի քանակ: 12
Կառավարման էությունը և գործառույթները
CODE(3020004810)
էջերի քանակ: 11
Կառավարման գործընթացներ
CODE(3020004811)
էջերի քանակ: 11
Կոմպետենցիաները` որպես որակավորումների եվրոպական հիմնական բաղադրիչը
CODE(3020004812)
էջերի քանակ: 13
Նիկոլո Մաքիավելու իրավաքաղաքական հայացքները-
CODE(3020004868)
էջերի քանակ: 9
Яндекс.Метрика