Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Կառավարման սոցոլոգիայի էությունը և գործառույթները
CODE(3016000017)
էջերի քանակ: 8
Աշխատողի անձնային ներուժը և հավակնությունները
CODE(3016000018)
էջերի քանակ: 12
Կառավարման սոցիոլոգիա
CODE(3016000019)
էջերի քանակ: 5
Լիդերությունը խմբերում և կառավարումը
CODE(3016000020)
էջերի քանակ: 16
Սոցիոլոգիական վերահսկողություն
CODE(3016000021)
էջերի քանակ: 7
Խոշոր սոցիոլոգ
CODE(3016000415)
էջերի քանակ: 12
Ինքնասպանությունը որպես շեղվող վարքագիծ
CODE(3016000667)
էջերի քանակ: 8
Մեթոդաբանություն
CODE(3016000668)
էջերի քանակ: 10
Գենդերային հետազոտությունների իրականացման նախադրյալները և հնարավորություները արտակարգ իրավիճակներում
CODE(3022000709)
էջերի քանակ: 6
Սոցոլոգիան որպես գիտություն: Սոցոլոգիայի ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան
CODE(3016001000)
էջերի քանակ: 7
Երիտասարդությունը զբաղվածության ոլորտում
CODE(3016001473)
էջերի քանակ: 12
Գործազրկությունը որպես սոցիոլոգիական հիմնախնդիր
CODE(3016001474)
էջերի քանակ: 9
Գործարար խաղերի տեսակները սոցիոլոգիայում
CODE(3016001661)
էջերի քանակ: 13
Գործարար խաղերի տեսակները սոցիոլոգիայում2
CODE(3016001681)
էջերի քանակ: 10
Անձը և հասարակությունը
CODE(3016001991)
էջերի քանակ: 11
Անձը և հասարակությունը-2
CODE(3016001992)
էջերի քանակ: 12
Հակապոզիտիզմ
CODE(3016001993)
էջերի քանակ: 11
Մտավորականությունը ժամանակակից հասարակության մեջ
CODE(3016001994)
էջերի քանակ: 10
Սոցիոլոգիայի փորձագիտական հարցում
CODE(3016001995)
էջերի քանակ: 12
Սոցիալական կազմակերպություններ
CODE(3016001996)
էջերի քանակ: 16
Բռնցքամարտի ազգային դպրոցների առանձնահատկությունները
CODE(3016001997)
էջերի քանակ: 19
Հասարակություն
CODE(3016002380)
էջերի քանակ: 6
Ավանդական ու նոր մոդելի մանկատները ՀՀ-ում
CODE(3016002678)
էջերի քանակ: 15
Նորաձևությունը որպես սոցիոլոգիական ուսումնասիրության առարկա
CODE(3016004392)
էջերի քանակ: 15
Կառավարման ոճեր-2
CODE(3016004456)
էջերի քանակ: 5
Կոնֆլիկտների սկզբնաղբյուրները
CODE(3016004459)
էջերի քանակ: 5
Լիդերության տեսակները
CODE(3016004461)
էջերի քանակ: 11
Մարդու իրավունքները գլոբալիզացված աշխարհում
CODE(3016004464)
էջերի քանակ: 20
Քաղաքական հասարակությունը և նրա առանձնահատկությունները
CODE(3016004477)
էջերի քանակ: 5
Վ.Ն. Իվանով
CODE(3016004593)
էջերի քանակ: 20
Արդյունավետ առաջնորդությունը որպես կազմակերպության զարգացման նախապայման
CODE(3016004649)
էջերի քանակ: 10
Ազգային գաղափարախոսություն և ազգային քաղաքականություն հասկացությունների կապը
CODE(3016004650)
էջերի քանակ: 15
Սոցիալական կառավարման շվեյցարական մոդելներ
CODE(3016004652)
էջերի քանակ: 6
Սոցիալիզմի բնութագիրը
CODE(3016004653)
էջերի քանակ: 15
Կնոջ դերը հայ հասարակության մեջ
CODE(3016004654)
էջերի քանակ: 11
Հուսալիության ու հավաստիության ապահովումը գնահատվող հետազոտություններում
CODE(3016004658)
էջերի քանակ: 11
Հուսալիության ու հավաստիության ապահովումը գնահատվող հետազոտություններում-1
CODE(3016004660)
էջերի քանակ: 10
Яндекс.Метрика