Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Գարեգին Նժդեհ
CODE(3022000406)
էջերի քանակ: 6
Արկադի Հովհաննեսի Տեր-Թադևոսյան (Կոմանդոս)
CODE(3022000410)
էջերի քանակ: 7
Հայ-թուրքական հարաբերությունները
CODE(3014000464)
էջերի քանակ: 5
Սևրի պայմանագիր
CODE(3014000467)
էջերի քանակ: 6
Ատրպատականի Սաջյանները և Հայաստանը 9-10-րդ դդ
CODE(3014000483)
էջերի քանակ: 12
1975 թվականի քաղաքացիական պատերազմը Լիբանանում և հայ համայնքը
CODE(3014000521)
էջերի քանակ: 15
Արևմտահայերի ցեղասպանության երիտթուրքերի ծրագիրը
CODE(3014000522)
էջերի քանակ: 8
Արևմտահայերի զանգվածային կոտորածները, հայերի ինքնապաշտպանական մարտերը
CODE(3014000523)
էջերի քանակ: 4
Դավիթ Անհաղթի բժշկակենսաբանական հայեցակետը
CODE(3014000524)
էջերի քանակ: 11
Թուրք Կիպրոսյան հարաբերություններ
CODE(3014000525)
էջերի քանակ: 7
Թուրք Կիպրոսյան հարաբերություններ-2
CODE(3014000526)
էջերի քանակ: 7
Արևմտահայերի ցեղասպանությունը և մեծ տերությունները
CODE(3014000527)
էջերի քանակ: 10
Աղթամար տաճարի որմնաքանդակները
CODE(3014000528)
էջերի քանակ: 6
Հայ ճարտարապետություն 4-8-րդ դարերում
CODE(3014000675)
էջերի քանակ: 12
Ռուս-թուրքական պատերազմը 1828-1829թթ
CODE(3014000676)
էջերի քանակ: 4
Աբբասյան դինաստիայի հաստատումը
CODE(3014000693)
էջերի քանակ: 7
Աբբասյանների տոհմի հաստատումը
CODE(3014000694)
էջերի քանակ: 18
Աբբասյանների տոհմի հաստատումը-2
CODE(3014000695)
էջերի քանակ: 9
Արաբագիտությունը արաբական երկրներում
CODE(3014000696)
էջերի քանակ: 13
Արաբագիտությունը արաբական երկրներում-2
CODE(3014000697)
էջերի քանակ: 13
Արաբական լեզվի բանավոր խոսակցական ձևի և դասական արաբերենի ճյուղավորումը
CODE(3014000698)
էջերի քանակ: 13
Մանրանկարչության զարգացումը Աբբասյանների Խալիֆայությունում
CODE(3014000700)
էջերի քանակ: 9
Մեդինա
CODE(3014000702)
էջերի քանակ: 8
Օմայան թագավորության թուլացումն ու անկումը
CODE(3014000703)
էջերի քանակ: 7
Ռումի
CODE(3014000705)
էջերի քանակ: 6
Խաղաղության քաղաքաի հրամանը
CODE(3014000706)
էջերի քանակ: 4
1815 թվականի 100 օրերը/Նապոլեոն Բոնապարտ
CODE(3014000711)
էջերի քանակ: 7
Ռուս հեղափոխականների հետ հայերի ընկերությունը և համագործակցումը
CODE(3014000713)
էջերի քանակ: 11
Միջազգային ճգնաժամային խումբ. խաղաղությունը Ղարաբաղում հնարանավոր է թվում
CODE(3014000714)
էջերի քանակ: 9
Պետական դումա-Ռուսաստանի նախապառլամենտը
CODE(3014000835)
էջերի քանակ: 4
Հայերը Լեհաստանում£ Հայկական գաղթօջախները
CODE(3014000898)
էջերի քանակ: 17
1975 թվականի քաղաքացիական պատերազմը Լիբանանում և հայ համայնքը-2
CODE(3014000899)
էջերի քանակ: 15
Արևմտահայերի զանգվածային կոտորածները, հայերի ինքնապաշտպանական մարտերը
CODE(3014000900)
էջերի քանակ: 5
Դիվանագիտությունը թուրք-հայկական պատերազմի շրջանում Առաջին հանրապետության անկումը
CODE(3014000949)
էջերի քանակ: 8
1862 թ. Զեյթունի ապստամբությունը
CODE(3014001230)
էջերի քանակ: 3
Հայկական պետականության վերականգնման ներքին ու արտաքին նախադրյալները 9-րդ դարի 2-րդ կեսին
CODE(3014001231)
էջերի քանակ: 4
Գաղութային համակարգի կործանումը և Ասիայի, Աֆրիկայի ու Լատինական Ամերիկայի անկախ պետությունների կազմավորումը
CODE(3014001232)
էջերի քանակ: 12
Նապոլեոն Բոնապարտ
CODE(3014001234)
էջերի քանակ: 9
Թայլանդ
CODE(3014001278)
էջերի քանակ: 13
Հայ-ռուսական բանակցությունների ընթացքը
CODE(3014001288)
էջերի քանակ: 8
Հայ –ռուսական բանակցությունների ընթացքը
CODE(3014001340)
էջերի քանակ: 8
Մասուդներն ու Սելջուկները
CODE(3014001343)
էջերի քանակ: 3
Բելուջներ
CODE(3014001377)
էջերի քանակ: 14
Օսեր
CODE(3014001389)
էջերի քանակ: 6
Հայկական հարցը Փարիզի վեհաժողովում: Սևրի պայմանագիրը
CODE(3014001391)
էջերի քանակ: 10
Ղրղզական հեղափոխությունը
CODE(3014001397)
էջերի քանակ: 4
Ղրղզական հեղափոխություն
CODE(3014001398)
էջերի քանակ: 3
Քրդեր
CODE(3014001409)
էջերի քանակ: 4
Իսլամական գործոնի դերը Սաուդյան Արաբիայի արտաքին քաղաքականության մեջ
CODE(3014001419)
էջերի քանակ: 10
ԽՍՀՄ տնտեսական բացթողումներն ու ձեռքբերումները
CODE(3014001420)
էջերի քանակ: 11
«Ազգայնական շարժում» կուսակցության գործունեության փուլերը Թուրքիայում 1960-1970-ական թթ( «Գորշ Գայլեր»)
CODE(3014001421)
էջերի քանակ: 11
Վանի թագավորություն
CODE(3014001424)
էջերի քանակ: 10
Արշակունիների կերպարը «Պարսից պատերազմ» վեպում
CODE(3014001450)
էջերի քանակ: 13
Հասարակական կարգը և պետաիրավական կայունությունը Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո
CODE(3014001451)
էջերի քանակ: 9
Հայ ազատագրման և ապագա պետականության կերտման հիմնահարցերը <<Նոր տետրակ, որ կոչի յորդորակ>> և<<Որոգայթ փառաց>> աշխատությունները
CODE(3014001452)
էջերի քանակ: 9
1812թ-ի Հայրենական պատերազմը Ռուսաստանում
CODE(3014001490)
էջերի քանակ: 10
5-րդ դարի հակապարսկական պայքարը Հայաստանում
CODE(3014001494)
էջերի քանակ: 14
Արաբական խալիֆայությունը և Հայաստանը 7–րդ դար
CODE(3014001504)
էջերի քանակ: 12
Հին Հայաստանի տաճարները՝ ըստ հունահռոմեական և վաղմիջնադարյան աղբյուրների
CODE(3014001505)
էջերի քանակ: 9
Թիֆլիսի և Երևանի ժամանակավոր կառավարությունները: Հայաստանի խորհրդի և կառավարության ստեղծումը
CODE(3014001518)
էջերի քանակ: 12
Հասարակական կարգը և պետաիրավական կայունությունը Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո123
CODE(3014001612)
էջերի քանակ: 9
Հայ ազատագրման և ապագա պետականության կերտման հիմնահարցերը «Նոր տետրակ, որ կոչի յորդորակ» և «Որոգայթ փառաց» աշխատությունները
CODE(3014001613)
էջերի քանակ: 9
Հայերը Բուլղարիայում 1915 թվականից հետո
CODE(3014001711)
էջերի քանակ: 11
Հայկական դպրոցները ԱՄՆ-ում 1915 թվականից հետո
CODE(3014001712)
էջերի քանակ: 11
Պետության զարգացման փուլերը 20-րդ դարում
CODE(3014001713)
էջերի քանակ: 4
Վրաց-աբխազական և վրաց-օսեթական համակամարտություն, ’5 օրյա պատերազմ’’
CODE(3014001815)
էջերի քանակ: 7
Երրորդ հանրապետության նախապատմությունը
CODE(3014001952)
էջերի քանակ: 9
Արևմուտքի հեղափոխությունների ժամանակաշրջան: Ֆրանսիական Մեծ հեղափոխություն
CODE(3014001953)
էջերի քանակ: 6
Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունները միջնադարում
CODE(3014001954)
էջերի քանակ: 6
Ազգային ազատագրական պայքարը Սյունիքում և Արցախում
CODE(3014001955)
էջերի քանակ: 14
Երվանդունիների դիվանագիտությունը աքեմենյանների օրոք
CODE(3014001956)
էջերի քանակ: 10
Հայ կամավորների մասնակցությունը Արցախի գոյամարտին 1988-1994 թթ.-ին
CODE(3014001957)
էջերի քանակ: 13
Հայ պետության և իրավունքի պատմություն,օտար իրավունքի ռեցեպցիան
CODE(3014001958)
էջերի քանակ: 11
Հայերը Հնդկաստանում
CODE(3014001959)
էջերի քանակ: 15
Հայկական բարձրավանդակ
CODE(3014001960)
էջերի քանակ: 19
Կիևյան Ռուսիայի պատմության ընդհանուր բնութագիրը
CODE(3014001961)
էջերի քանակ: 4
Նապոլեոն Բոնապարտի արշավանքը դեպի Եգիպտոս
CODE(3014001962)
էջերի քանակ: 10
Տիգրան Մեծ
CODE(3014001963)
էջերի քանակ: 6
Տուշպա-Վան
CODE(3014001964)
էջերի քանակ: 3
Վանի թագավորության արտաքին քաղաքականությունը և միաջազգային դրությունը 9-րդ դարում և 8-ի կեսում
CODE(3014001965)
էջերի քանակ: 13
Արիստոտելի կյանքը, գործունեությունը, բարոյագիտական և տրամաբանական հայացքների արժեբանական հիմքը
CODE(3014001966)
էջերի քանակ: 11
Սոմալի արաբական պետությունը
CODE(3014002225)
էջերի քանակ: 5
Հայաստանի վարչակառուցվածքային կառուցվածքը
CODE(3014002258)
էջերի քանակ: 10
1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը
CODE(3014002451)
էջերի քանակ: 12
Բնության յուրահատկությունները
CODE(3014002452)
էջերի քանակ: 7
ԱՄՆ-ի քաղաքական կառուցվածքը
CODE(3014002453)
էջերի քանակ: 6
Անգլիական հեղափոխություն
CODE(3014002454)
էջերի քանակ: 15
Արաբ ժողովրդի ավանդույթները, ծեսերը, սովորույթները և բարքերը
CODE(3014002455)
էջերի քանակ: 8
Արգենտինայի տնտեսությունը
CODE(3014002456)
էջերի քանակ: 4
Միջանկյալ շրջան /Արշակունյաց թագավորության անկումից հետո/
CODE(3014002457)
էջերի քանակ: 5
Արշակունյաց դինաստիա
CODE(3014002458)
էջերի քանակ: 5
Արշակունյաց թագավորությունը
CODE(3014002459)
էջերի քանակ: 17
Արտաշեսյանների դինաստիա
CODE(3014002460)
էջերի քանակ: 5
Աշոտ 2-րդ Երկաթ: Անկախության ամրապնդումը
CODE(3014002461)
էջերի քանակ: 6
Բագրատունիների դինաստիա
CODE(3014002462)
էջերի քանակ: 5
Ցեղասպանության պատճառները
CODE(3014002463)
էջերի քանակ: 4
Դեմոկրատական խնդիրները Հայաստանում
CODE(3014002464)
էջերի քանակ: 6
Երվանդունիների դինաստիա
CODE(3014002465)
էջերի քանակ: 5
Ֆեոդալական Ճապոնիա
CODE(3014002466)
էջերի քանակ: 9
Հայ ժողովուրդ
CODE(3014002467)
էջերի քանակ: 14
Հայ ժողովրդի կազմավորումը
CODE(3014002468)
էջերի քանակ: 5
Հայ-վրացական հարաբերություններ
CODE(3014002469)
էջերի քանակ: 10
Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը միջնադարում
CODE(3014002470)
էջերի քանակ: 7
Հին Եգիպտոս
CODE(3014002471)
էջերի քանակ: 10
Կարմիր խաչ
CODE(3014002472)
էջերի քանակ: 10
Երկիր Լիբանան
CODE(3014002473)
էջերի քանակ: 10
Երկիր Մարոկկո
CODE(3014002474)
էջերի քանակ: 9
Սառը պատերազմի սկիզբը. Տրումենի դոկտրինը
CODE(3014002475)
էջերի քանակ: 8
Հայրենիք-սփյուռք արդի կապերի մշակութային նշանակությունը
CODE(3014002476)
էջերի քանակ: 5
Վանի թագավորություն-2
CODE(3014002477)
էջերի քանակ: 5
Վերածննդի մշակույթն Իտալիայում
CODE(3014002478)
էջերի քանակ: 6
Խաչքար
CODE(3014002479)
էջերի քանակ: 10
Գյուղացիական և աղանդավորական շարժումները 7-11-րդ դարերում
CODE(3014002762)
էջերի քանակ: 13
«Մեծ ճգնաժամ» (1929-1933թթ.)
CODE(3014003410)
էջերի քանակ: 7
Ակրոպոլիս. Պերգամյան զոհարան
CODE(3014003411)
էջերի քանակ: 6
Ալժիրի մայրաքաղաքը` քաղաք Ալժիր
CODE(3014003412)
էջերի քանակ: 31
ԱՄՆ-ի պետությունն ու իրավունքը նոր ժամանակներում
CODE(3014003413)
էջերի քանակ: 14
Անգլիան 11 – 15 դդ.
CODE(3014003414)
էջերի քանակ: 25
Անգլիական եկեղեցին
CODE(3014003415)
էջերի քանակ: 11
Անգլիան բուրժուազիայի ժամանակաշրջանում
CODE(3014003416)
էջերի քանակ: 12
Անգլիայի տնտեսական դրությունը ուշ
CODE(3014003417)
էջերի քանակ: 13
Արաբերենը պատմա-համեմատական լուսաբանմամբ
CODE(3014003419)
էջերի քանակ: 8
Արցախը 20-րդ դարասկզբին
CODE(3014003420)
էջերի քանակ: 11
Արտաշեսյանների թագավորություն
CODE(3014003422)
էջերի քանակ: 7
Արթուր թագավոր
CODE(3014003425)
էջերի քանակ: 9
Արխայիկ դարաշրջան
CODE(3014003426)
էջերի քանակ: 11
Աշոտ Բագրատունու վարած արտաքին քաղաքականությունը
CODE(3014003428)
էջերի քանակ: 14
Ասիական ժողովուրդ
CODE(3014003429)
էջերի քանակ: 7
Ավստրալիա
CODE(3014003430)
էջերի քանակ: 4
Ավստրալիայի և Օվկիանայի բնակեցումը և բնակեցման վարկածները
CODE(3014003432)
էջերի քանակ: 6
Ազգածագումնաբանություն (էթնոգենեզ)
CODE(3014003433)
էջերի քանակ: 5
Բագրատունիների դինաստիան
CODE(3014003435)
էջերի քանակ: 15
Բագրատունյաց թագավորության անկումը
CODE(3014003439)
էջերի քանակ: 15
Բրիտանական դիվանագիտական համակարգը
CODE(3014003441)
էջերի քանակ: 7
Ցեղասպանություն
CODE(3014003442)
էջերի քանակ: 8
Ճապոնիան ֆեոդալիզմի ժամանակաշրջանում
CODE(3014003444)
էջերի քանակ: 10
Ճապոնիայի դրամական համակարգը Դրամական համակարգի տարերը
CODE(3014003445)
էջերի քանակ: 8
Շան Ին և Չոու Հին Չինաստան մ.թ.ա. 8-րդ դար
CODE(3014003446)
էջերի քանակ: 8
Չինաստանը նորագույն ժամանակներում
CODE(3014003449)
էջերի քանակ: 15
Էներգետիկ ճգնաժամը և Մերձավորարևելյան հակամարտությունը 1970-ականների առաջին կեսին
CODE(3014003450)
էջերի քանակ: 8
Երկրորդ եռապետություն
CODE(3014003454)
էջերի քանակ: 11
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը
CODE(3014003455)
էջերի քանակ: 15
Երվանդունիների դիվանագիտությունը Ալեքսանդր Մակեդոնացու ու Սելևկյան պետության շրջանում
CODE(3014003457)
էջերի քանակ: 12
Հայոց ցեղասպանություն
CODE(3014003458)
էջերի քանակ: 5
Ֆեոդալական ճապոնիա
CODE(3014003461)
էջերի քանակ: 16
Ֆրանսիան 1870-1914 թվականներին
CODE(3014003462)
էջերի քանակ: 11
Ֆրիդրիխ Նիցշեն և Քրիստոնեությունը
CODE(3014003465)
էջերի քանակ: 15
Ֆունդամենտալիստների և կառավարության հակամարտությունը (1976-1982 թթ)
CODE(3014003466)
էջերի քանակ: 10
Գերմանական ցեղերի ներխուժումը Հռոմեական կայսրություն
CODE(3014003468)
էջերի քանակ: 7
Հարկահավաքությունն Օմայան խալիֆայությունում
CODE(3014003470)
էջերի քանակ: 10
Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական զարգացումը միջնադարյան Հայաստանում 9-17-րդ դարերում
CODE(3014003472)
էջերի քանակ: 20
Հայաստանի 3-րդ հանրապետության ներքին քաղաքական վիճակը
CODE(3014003474)
էջերի քանակ: 4
Հայաստանի տնտեսական զարգացումը Տիգրան Մեծի օրոք
CODE(3014003476)
էջերի քանակ: 15
Հայաստանի վերակառուցումը
CODE(3014003477)
էջերի քանակ: 14
Հայկական լեռնաշխարհը. Դիրքը, սահմանները, լեռնագրությունը
CODE(3014003478)
էջերի քանակ: 17
Հայկակակն մշակույթը 19-րդ դարի կեսին և 20-րդ դարի սկզբին
CODE(3014003479)
էջերի քանակ: 6
Հայկական մշակույթը 20-երորդ դարում
CODE(3014003480)
էջերի քանակ: 10
Հայ-վրացական հարաբերությունները 18-րդ դարի 80-90-ական թթ.
CODE(3014003481)
էջերի քանակ: 13
Հին Եգիպտոսը
CODE(3014003482)
էջերի քանակ: 10
Հին Եգիպտոսի միջազգային կապերը վաղ և հին թագավորության շրջանում
CODE(3014003483)
էջերի քանակ: 10
Հին Հնդկաստան
CODE(3014003484)
էջերի քանակ: 14
Հին Հռոմ
CODE(3014003485)
էջերի քանակ: 11
Միջազգային կապերի ձևերը Հին Հունաստանում
CODE(3014003486)
էջերի քանակ: 11
ՀԻն Իրանի Մշակույթը
CODE(3014003487)
էջերի քանակ: 9
Հին իտալիա
CODE(3014003488)
էջերի քանակ: 4
Հնդկաստան
CODE(3014003489)
էջերի քանակ: 17
Հռոմեա-հայկական պատերազմները Տիգրան Մեծի օրոք
CODE(3014003490)
էջերի քանակ: 10
Հուդա և Իսրայելի պետությունները
CODE(3014003491)
էջերի քանակ: 17
Հունական գաղութացումը
CODE(3014003492)
էջերի քանակ: 11
Հունամակեդոնական հարաբերությունները 4-րդ դարի կեսին, Փիլիփոս 2-ի դիվանագիտությունը
CODE(3014003493)
էջերի քանակ: 10
Հունաստանի անկումը և նրա ենթարկումը Մակեդոնիային մ.թ.ա. 4-րդ դարում
CODE(3014003494)
էջերի քանակ: 5
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության վրա
CODE(3014003495)
էջերի քանակ: 12
Իրանի տնտեսաաշխարհագրական ներքին տարբերությունները
CODE(3014003496)
էջերի քանակ: 14
Իրաքյան բանակը իրանա-իրաքյան պատերազմի ժամանակ
CODE(3014003497)
էջերի քանակ: 5
Իսպանական հզորության ժամանակաշրջանը Եվրոպայում 16-րդ դարում: Կարլոս 5-րդի և Ֆիլիպ 2-րդի դիվանագիտությունը
CODE(3014003498)
էջերի քանակ: 16
Իվան 4-րդ Ահեղի դիվանագիտությունը
CODE(3014003500)
էջերի քանակ: 15
Կիլիկիայի Հայկական Թագավորության պետական կարգը
CODE(3014003502)
էջերի քանակ: 11
Կոսովո
CODE(3014003504)
էջերի քանակ: 12
Կրթությունը Արևմտյան Եվրոպայում վաղ միջնադարում
CODE(3014003505)
էջերի քանակ: 11
Լեռնաоին Ղարաբաղի ժողովրդի ազատագրական պայքարը և դրա հաղթական ավարտը
CODE(3014003506)
էջերի քանակ: 12
Լևոն 3-րդ ներքին և արտաքին քաղաքականություն
CODE(3014003508)
էջերի քանակ: 10
Լոնդոն
CODE(3014003509)
էջերի քանակ: 3
Մայիսյան հերոսամարտեր
CODE(3014003510)
էջերի քանակ: 8
Մխիթարյան միաբանությունը և նրա հայանպաստ գործունեությունը 18–րդ դարում
CODE(3014003512)
էջերի քանակ: 11
Ներոն կայսրը
CODE(3014003514)
էջերի քանակ: 7
Նորմանդական նվաճումները:
CODE(3014003516)
էջերի քանակ: 19
Նորվեգիան 1870-1914 թվականներին
CODE(3014003517)
էջերի քանակ: 11
Օսմանյան կայսրության քաղաքականությունը 16-րդ դարում
CODE(3014003521)
էջերի քանակ: 10
Օսմանյան կայսրության կազմավորումը
CODE(3014003522)
էջերի քանակ: 10
Պարսկահայքը ըստ աշխարհացույցի, վարչական կառույցներ, բնակչություն
CODE(3014003523)
էջերի քանակ: 12
Պայքար անկախության համար. Հայաստանի բաժանումը 387թ.
CODE(3014003525)
էջերի քանակ: 9
Պետրոս Մեծի տնտեսական բարեփոխումները
CODE(3014003526)
էջերի քանակ: 10
Պետությունը և իրավունքը Հին Բաբելոնում
CODE(3014003528)
էջերի քանակ: 9
Փյունիկյան պատերազմները և դրանց հետևանքները
CODE(3014003530)
էջերի քանակ: 10
1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի կովկասյան ռազմաճակատը: Հայերի մասնակցությունը ռազմական գործողություններին
CODE(3014003532)
էջերի քանակ: 9
Սառը պատերազմ - ճգնաժամ և փոփոխություններ 1953-1963
CODE(3014003533)
էջերի քանակ: 6
Սելջուկ թուրքերի արշավանքները արաբական երկրները
CODE(3014003534)
էջերի քանակ: 11
Սիրիայի տնտեսաշխարհագրական դիրքը
CODE(3014003535)
էջերի քանակ: 17
Սումգայիթի և Բաքվի կոտորածները
CODE(3014003537)
էջերի քանակ: 8
Թասմանիայի լեռները
CODE(3014003538)
էջերի քանակ: 11
Թուրքիա. տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներ
CODE(3014003539)
էջերի քանակ: 8
Թուրքիայի ծրագրերը Անդրկովկասում
CODE(3014003540)
էջերի քանակ: 10
Վատիկան
CODE(3014003541)
էջերի քանակ: 10
Վաղ միջնադարյան Աթենք
CODE(3014003542)
էջերի քանակ: 6
Գլուխ առաջին: Վենետիկի Հանրապետության միջազգային դրությունը
CODE(3014003543)
էջերի քանակ: 26
Ղարաբաղի վարչաքաղաքական դրությունը 19-րդ դարի վերջից մինչև 1980-ականներ
CODE(3014003544)
էջերի քանակ: 10
Խորհրդային ամբողջատիրական տնտեսակարգի
CODE(3014003545)
էջերի քանակ: 8
Զվարթնոց
CODE(3014003546)
էջերի քանակ: 8
Հիմնական պատկերացումներ հարաբերականության ընդհանուր տեսության մասին
CODE(3014003547)
էջերի քանակ: 13
18-րդ դարի ռուսական ճարտարապետությունը
CODE(3014003637)
էջերի քանակ: 15
19-րդ դ.-ի հայ հասարակական քաղաքական միտքը և ազատագրական շարժումը
CODE(3014003638)
էջերի քանակ: 12
1920թ. Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը
CODE(3014003639)
էջերի քանակ: 10
1975 թվականի քաղաքացիական պատերազմը Լիբանանում և հայ համայնքը-3
CODE(3014003640)
էջերի քանակ: 15
ԱՄՆ-ի դերը Հարավ Կովկասում
CODE(3014003641)
էջերի քանակ: 15
Անդրկովկասյան հանրապետության կազմավորումը: Ազգային խորհուրդները
CODE(3014003642)
էջերի քանակ: 10
Հոլանդիայի և Անգլիայի տնտեսական դրությունը ուշ միջնադարում
CODE(3014003643)
էջերի քանակ: 7
Անի մայրաքաղաք
CODE(3014003644)
էջերի քանակ: 7
Առաջին Համաշխարհայինի ավարտը և Վերսալյան համաձայնագիրը
CODE(3014003645)
էջերի քանակ: 11
Արցախյան ազատագրական պայքարը 1722-1730 թվականներին
CODE(3014003646)
էջերի քանակ: 15
Արևմտահայերի ցեղասպանության երիտթուրքերի ծրագիրը-2
CODE(3014003647)
էջերի քանակ: 10
Արևմտահայերի ցեղապսանությունը և մեծ տերությունները
CODE(3014003648)
էջերի քանակ: 10
Արևմտահայերի վիճակը և ազատագրական ելույթները 20-րդ դարի սկզբին
CODE(3014003649)
էջերի քանակ: 5
Արևմտահայերի զանգվածային կոտորածները, հայերի ինքնապաշտպանական մարտերը-2
CODE(3014003650)
էջերի քանակ: 5
Արևմտահայերի զանգվածային կոտորածները և ինքնապաշտպանական մարտերը 19-րդ դարի 90-ական թվականներին /Զեյթունի և Վանի ելույթները/
CODE(3014003651)
էջերի քանակ: 5
Արշակունյաց թագավորությունը Հայաստանում Տրդատ I
CODE(3014003652)
էջերի քանակ: 15
Ավանդույթ և նորամուծություն: Նորամուծության և ավանդույթի փոխադարձ լրացումը
CODE(3014003653)
էջերի քանակ: 15
Ազգային ազատագրական պայքարի գաղափարախոսությունը 19-րդ դարի հայ փիլիսոփայության մեջ
CODE(3014003656)
էջերի քանակ: 7
Բագրատունիների դինաստիա-2
CODE(3014003657)
էջերի քանակ: 12
Դար աս-Սալամի` Բաղդադի հիմնադրումը 762թ.
CODE(3014003659)
էջերի քանակ: 6
Բուրժուական Անգլիայի պետություն և իրավունք
CODE(3014003660)
էջերի քանակ: 12
Չինաստանի տնտեսական դրությունը 20-րդ դարում
CODE(3014003662)
էջերի քանակ: 10
Դասային ներկայացուցչության միապետության կազմավորումը Ֆրանսիայում. Գլխավոր շտատներ
CODE(3014003663)
էջերի քանակ: 10
Էրեբունի բերդաքաղաք
CODE(3014003664)
էջերի քանակ: 15
Էրեբունի-Երևան
CODE(3014003665)
էջերի քանակ: 10
Երվանդունիների դիվանագիտությունը Ալեքսանդր Մակեդոնացու ու Սելևկյան պետության շրջանում-2
CODE(3014003666)
էջերի քանակ: 12
Երվանդունիների դիվանագիտությունը Աքեմենյան գերիշխանության տարիներին
CODE(3014003667)
էջերի քանակ: 10
Էթնոքաղաքացիական կոնֆլիկտ
CODE(3014003668)
էջերի քանակ: 10
Ֆեոդալական գյուղացիների տիպերը Իրանում
CODE(3014003669)
էջերի քանակ: 12
Ֆրանսիայի տնտեսական դրությունը 1815-1847 թվականներին
CODE(3014003670)
էջերի քանակ: 15
Գառնի
CODE(3014003671)
էջերի քանակ: 10
Համո Օհանջանյանի կառավարության դիվանագիտական գործունեությունը
CODE(3014003672)
էջերի քանակ: 15
Հաղպատի վանքը-2
CODE(3014003673)
էջերի քանակ: 6
Հայ –ադրբեջանական հարաբերությունները Հայաստանի անկախության հռչակման նախօրեին
CODE(3014003674)
էջերի քանակ: 15
Հայաստանը Պապի գահակալության տարիներին, Արշակունյաց թագավորության անկումը
CODE(3014003675)
էջերի քանակ: 6
Հայաստանի բնաշխարհը, դիրքը, տարածքը, ռելիեֆը, սահմանները, ճանապարհները, բնական հարստությունները
CODE(3014003676)
էջերի քանակ: 5
Հայաստանի խորհրդի և կառավարության կազմավորումը: Դիվանագիտական ծառայության կազմակերպումը
CODE(3014003677)
էջերի քանակ: 20
Հայաստանին ուժեղ ձեռք է հարկավոր
CODE(3014003678)
էջերի քանակ: 12
Հայերը Լեհաստանում, Հայկական գաղթօջախները
CODE(3014003679)
էջերի քանակ: 15
Հայերի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին
CODE(3014003680)
էջերի քանակ: 15
Հայկական հարցը Փարիզի վեհաժողովում: Սևրի պայմանագիրը-2
CODE(3014003681)
էջերի քանակ: 10
Հայ-մոնղոլական պայմանագիրը
CODE(3014003682)
էջերի քանակ: 6
Հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունըª որպես անվտանգության երաշխիք
CODE(3014003683)
էջերի քանակ: 10
Հայ –ռուսական բանակցությունները Թիֆլիսում: Օգոստոսի 10-ի համաձայնագիրը և տերությունները
CODE(3014003684)
էջերի քանակ: 15
Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1991-1995 թթ.
CODE(3014003685)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ առաջին ծնունդը
CODE(3014003686)
էջերի քանակ: 7
Հին Արևելքի պետություներ, Հին Հունաստան, Հին Հռոմ, տնտեսական զարգացումը անտիկ շրջանում
CODE(3014003687)
էջերի քանակ: 5
Հին աշխարհի մարդասիրական իրավունքը
CODE(3014003688)
էջերի քանակ: 10
Հին Եգիպտոս-2
CODE(3014003690)
էջերի քանակ: 11
Հին Հունաստան-2
CODE(3014003691)
էջերի քանակ: 15
Հոլանդիայի տնտեսական զարգացումը 17-18-րդ դարերում
CODE(3014003692)
էջերի քանակ: 11
Հռոմի դիվանագիտության ընդհանուր բնութագիրը
CODE(3014003693)
էջերի քանակ: 15
Հուլիոս Կեսար
CODE(3014003694)
էջերի քանակ: 10
Ինչ է ցեղասպանությունը, ցեղասպանության սահմանումը
CODE(3014003696)
էջերի քանակ: 7
Իրանի հարկերը և հարկահավաքությունը միջին դարերում
CODE(3014003698)
էջերի քանակ: 10
Իտալիայի տնտեսությունը 20-րդ դարի սկզբին
CODE(3014003699)
էջերի քանակ: 7
Կենտրոնական Աֆրիկա
CODE(3014003700)
էջերի քանակ: 15
Կորեայի տնտեսական դրությունը 20-րդ դարում
CODE(3014003701)
էջերի քանակ: 7
Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը 1960-ական թթ.-ին
CODE(3014003702)
էջերի քանակ: 11
Լիբանանի սոցիալ-տնտեսական կյանքը և լիբանանահայ համայնքը
CODE(3014003703)
էջերի քանակ: 17
Մեծ Հայքի թագավորությունը վերջին Արշակունիների օրոք
CODE(3014003705)
էջերի քանակ: 15
Մեծ տերությունների գաղությաին էքսպանսիան 19-րդ դարի վերջին
CODE(3014003706)
էջերի քանակ: 8
Միջնադարի արշավները և ճանապարհորդությունները
CODE(3014003707)
էջերի քանակ: 20
Մխիթարյան միաբանությունը և նրա հայանպաստ գործունեությունը 18–րդ դարում-2
CODE(3014003708)
էջերի քանակ: 11
Պապական իշխանությունների և Եվրոպական միապեերի պայքարը 12 – 13-րդ դարերում
CODE(3014003709)
էջերի քանակ: 15
Պարսկահայքը ըստ աշխարհացույցի, վարչական կառույցներ, բնակչություն-2
CODE(3014003710)
էջերի քանակ: 10
Պատմական ավանդույթի ձևավորումը
CODE(3014003711)
էջերի քանակ: 5
Պավլիկյան շարժումը VII-IX դարերում
CODE(3014003712)
էջերի քանակ: 10
Պաղեստինը9-20 դարերում
CODE(3014003713)
էջերի քանակ: 10
Քաղաքացիական պատերազմ
CODE(3014003714)
էջերի քանակ: 15
Քրդստանի բանվորական/աշխատավորական կուսակցություն
CODE(3014003715)
էջերի քանակ: 5
Քրիստոնեության բարոյագիտություն
CODE(3014003716)
էջերի քանակ: 7
Ռուսաստանը 18-րդ դարում
CODE(3014003717)
էջերի քանակ: 11
Ռուսաստանը 1815-1847 թվականներին
CODE(3014003718)
էջերի քանակ: 15
Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը յոթամյա պատերազմի տարիներին
CODE(3014003719)
էջերի քանակ: 15
Ռուսաստանի եւ հայերի հարաբերությունները 1725-1730թթ.
CODE(3014003720)
էջերի քանակ: 15
1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը-2
CODE(3014003721)
էջերի քանակ: 15
Շիիթական հոգևորականության դերն ու ազդեցությունը ժամանակակից Իրանում
CODE(3014003722)
էջերի քանակ: 20
Սպառազինության մրցավազքը ԱՄՆ-ի և ԽՍՀՄ-ի հարաբերություններում
CODE(3014003723)
էջերի քանակ: 11
Սպարտական Բասիլևսների կարգավիճակը
CODE(3014003724)
էջերի քանակ: 8
Ստրկատիրական տնտեսակարգի ընդհանուր բնութագիրը, տնտեսության առանձնահատկությունները
CODE(3014003725)
էջերի քանակ: 5
Սյունիքի մարզ, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
CODE(3014003726)
էջերի քանակ: 15
Թահիրյանների արքայատոհմը
CODE(3014003727)
էջերի քանակ: 15
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը ԱՄՆ ռազմական քաղաքականության մեջ
CODE(3014003728)
էջերի քանակ: 10
Տիգրան Մեծի ժամանակաշրջանը
CODE(3014003729)
էջերի քանակ: 6
Թոնդրակյան շարժման ընդհանուր բնութագիրը
CODE(3014003730)
էջերի քանակ: 10
Թուրքական վերջնագրի հարցը Թիֆլիսի Հայոց ազգային խորհրդում: Բաթումի պայմանագիրը
CODE(3014003731)
էջերի քանակ: 11
Թուրքիայի ասորիները
CODE(3014003732)
էջերի քանակ: 12
Թուրք-իրաքյան հարաբերություններ
CODE(3014003733)
էջերի քանակ: 6
Թուրք-իրաքյան հարաբերություններ-2
CODE(3014003734)
էջերի քանակ: 6
Թուրք-պարսկական պատերազմը Հայաստանում գերիշխանություն հաստատելու համար
CODE(3014003735)
էջերի քանակ: 10
Ուրարտու
CODE(3014003736)
էջերի քանակ: 15
Վանի թագավորությունը, Ուրարտու
CODE(3014003737)
էջերի քանակ: 5
Ղարաբաղի վարչաքաղաքական դրությունը 19-րդ դարի վերջից մինչև 1980-ականներ-2
CODE(3014003738)
էջերի քանակ: 11
ԽՍՀՄ փլուզումը, ԱՊՀ ստեղծումը 1988-1991 թթ.
CODE(3014003739)
էջերի քանակ: 15
Սարդարապատի ճակատամարտը
CODE(3014004032)
էջերի քանակ: 9
Արշակունյաց հարստության հիմնումը
CODE(3014004033)
էջերի քանակ: 11
Արտավազդ 2-րդ
CODE(3014004034)
էջերի քանակ: 11
Աշխարհի բնակչության սեռատարիքային կազմը
CODE(3014004035)
էջերի քանակ: 12
Հայ ժողովրդի պատմությունը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում
CODE(3014004036)
էջերի քանակ: 11
Ռուսաստանի միացյալ պետություն
CODE(3014004037)
էջերի քանակ: 14
Սարդարապատի ճակատամարտը-2
CODE(3014004038)
էջերի քանակ: 9
Սասանյան մետաղագործություն
CODE(3014004039)
էջերի քանակ: 5
Հայկական սփյուռքը 1920-41 թվականներին
CODE(3014004381)
էջերի քանակ: 10
ԽՍՀՄ արտաքին քաղաքականությունը 1920-ականներին
CODE(3014004382)
էջերի քանակ: 10
Կիլիկիան Հայաստանը երկու գերհզոր թագավորությունների հարևանությամբ
CODE(3014004396)
էջերի քանակ: 12
Կիլիկիայի հայկական պետություն
CODE(3014004458)
էջերի քանակ: 10
Մեծ Հայքը պարսկա-բյուզանդական հակամարտության ոլորտում
CODE(3014004643)
էջերի քանակ: 15
Արցախյան ազատագրական շարժման ռազմական գործողությունները 1992-1994 թվականներին
CODE(3014004647)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ ներքին քաղաքականությունը 1991-2003 թվականներին
CODE(3014004648)
էջերի քանակ: 15
6-7-րդ դարերի ազատագրական պայքարը Արևելյան Հայաստանում
CODE(3014004784)
էջերի քանակ: 10
Պայքար Ստալինի մերձավոր շրջապատում առաջնության համար 1945-1953 թթ
CODE(3014004867)
էջերի քանակ: 12
Azatagrakan [email protected] 450-451 tt
CODE(5B0166495B)
էջերի քանակ: 5
Artashes A-i [email protected]@ Artashes 1-i oroq
CODE(9C829D70C9)
էջերի քանակ: 29
Яндекс.Метрика