Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Թեմա 22. Ակտիվների իրացվելիության վերլուծություն /Մատյանի N` 22/
CODE(5039000003)
էջերի քանակ: 1
Թեմա 22.Գարծառնական գործունեության ֆինանսական ակտիվի վերլուծություն/Մատ. N` 25/
CODE(5039000004)
էջերի քանակ: 5
Թեմա 25` Եկամուտների կազմի և կառուցվածքի վերլուծություն
CODE(5039000006)
էջերի քանակ: 6
Թեմա 3. Ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծություն /Մատյանի N 3/
CODE(5039000007)
էջերի քանակ: 4
Թեմա 13. Անուղղակի արտադրական ծախսումների վերլուծություն
CODE(5039000008)
էջերի քանակ: 7
Թեմա 23. Շահույթի վերլուծություն /Մատյանի N 23/
CODE(5039000009)
էջերի քանակ: 9
Թեմա 29. Ֆինանսական դրության գնահատումը /Մատյանի N` 5/
CODE(5039000010)
էջերի քանակ: 5
Թեմա 19. Ոչ գործառնական գործունեությունից ստացված ֆինանսական արդյունքների վերլուծություն /Մատյանի N` 19 /
CODE(5039000011)
էջերի քանակ: 8
ՏԳՎ 19 /Մատյանի N 19/
CODE(5039000012)
էջերի քանակ: 1
Թեմա 10. Արտադրանքի ինքնարժեքի վերլուծությունը ըստ տնտեսական տարրերի /Մատյանի N` 10 /
CODE(5039000013)
էջերի քանակ: 8
ՏԳՎ 23 /Մատյանի N 23/
CODE(5039000014)
էջերի քանակ: 1
ՏԳՎ 24 /Մատյանի N 24/
CODE(5039000015)
էջերի քանակ: 1
Թեմա 12 Արտադրանքի իրացումից ստացվող շահույթի վերլուծություն
CODE(5039000016)
էջերի քանակ: 7
Թեմա 47. Արտադրանքի նյութատարության վերլուծությունը /Մատյան N 26/
CODE(5039000017)
էջերի քանակ: 8
Թեմա 41. Սեփական ընթացիկ ակտիվների վերլուծություն /Մատյանի N 20/
CODE(5039000018)
էջերի քանակ: 3
Թեմա 47.Արտադրանքի նյութատարության վերլուծությունը /Մատյան N 26/
CODE(5039000019)
էջերի քանակ: 5
Թեմա 19. Ֆինանսական գործակիցների վերլուծությունը
CODE(5039000020)
էջերի քանակ: 5
Թեմա 16. Ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը /Մատյանի N 16/
CODE(5039000021)
էջերի քանակ: 7
Թեմա 24. Ֆինանսական գործակիցների վերլուծություն /Մատյանի N 27 /
CODE(5039000022)
էջերի քանակ: 8
Թեմա 21. Ֆինանսական գործակիցների վերլուծությունը
CODE(5039000023)
էջերի քանակ: 8
Թեմա 23. Շահութաբերության վերլուծություն /Մատյանի N 23
CODE(5039000028)
էջերի քանակ: 6
Թեմա 3. Արտադրանքի իրացման վերլուծություն
CODE(5039000029)
էջերի քանակ: 5
Թեմա 13. Անուղղակի արտադրական ծախսումների վերլուծություն + Խնդիր 2, 10, 15, 20
CODE(5039000090)
էջերի քանակ: 10
Թեմա 7.Նյութական պաշարների օգտագործման վերլուծություն+Խնդիր 1, 5, 10, 23
CODE(5039000091)
էջերի քանակ: 11
Թեմա 19. Ոչ գործառնական գործունեությունից ստացված ֆինանսական արդյունքների վերլուծություն +Մատյանի N` 19 (խնդիրներ` 6. 12. 18, 23)
CODE(5039000093)
էջերի քանակ: 15
Թեմա 10. Արտադրանքի ինքնարժեքի վերլուծությունը ըստ տնտեսական տարրերի +Մատյանի N` 10 (խնդիրներ` 4, 8, 14, 24)
CODE(5039000094)
էջերի քանակ: 15
Թեմա 6. Աշխատանքի արտադրողականության վերլուծություն + Մատյանի N` 6 (խնդիրներ` 9, 13, 18, 22)
CODE(5039000095)
էջերի քանակ: 10
Մատյանի N 12` Խնդիր 1, 8,
CODE(5039000108)
էջերի քանակ: 2
Թեմա 25 Եկամուտների կազմի և կառուցվածքի վերլուծություն +Խնդիր 10, 18, 23, 27, 33, 39
CODE(5039000113)
էջերի քանակ: 15
ԹԵՄԱ 2. ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ +Խնդիր 2. 12. 17. 24.
CODE(5039000115)
էջերի քանակ: 13
Թեմա 10. Արտադրանքի ինքնարժեքի վերլուծությունը ըստ տնտեսական տարրերի, Մատյանի N` 10 (խնդիրներ` 4, 8, 14, 24)
CODE(5039000122)
էջերի քանակ: 10
Ստուգողական աշխատանք 11. մատյանի N 36
CODE(5039000123)
էջերի քանակ: 14
Ստուգողական աշխատանք 16. մատհանի N 16
CODE(5039000124)
էջերի քանակ: 12
Թեմա 19. Ֆինանսական գործակիցների վերլուծությունը + Խնդիր 6. 12. 16 . 19. 24. 32. 36.
CODE(5039000125)
էջերի քանակ: 10
14.Փոփոխուն ծախսերի վերլուծություն+ Խնդիր 3. 9. 14. 19.
CODE(5039000126)
էջերի քանակ: 10
խնդիր ՏԳՎ
CODE(5039000146)
էջերի քանակ: 2
խնդիր ՏԳՎ---կոռելիացիա
CODE(5039000147)
էջերի քանակ: 2
Ուղղակի աշխատանքային ծախսումների վերլուծություն-ՏԳՎ-12
CODE(5039000152)
էջերի քանակ: 14
Թեմա 7.Նյութական պաշարների օգտագործման վերլուծություն
CODE(5039000153)
էջերի քանակ: 8
Яндекс.Метрика