Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Տարբերակ 22. Ընդհանուր հասկացություն ինդեքսների մասին
CODE(5038000045)
էջերի քանակ: 11
Տարբերակ 27. Բացարձակ հավելաճի տրոհումն ինդեքսային մեթոդով
CODE(5038000046)
էջերի քանակ: 11
Տարբերակ 21, դինամիկայի շարքերի հարթեցման վերլուծական եղանակը
CODE(5038000047)
էջերի քանակ: 12
Տարբերակ 9. Դիսպերսիայի մաթեմատիկական հատկությունները և նրա հաշվարկումը <<մոմենտների>> եղանակով
CODE(5038000048)
էջերի քանակ: 15
Տարբերակ 2. Բնակչության շարժի ցուցանիշները
CODE(5038000049)
էջերի քանակ: 10
Տարբերակ 8
CODE(5038000110)
էջերի քանակ: 4
Տարբերակ 7
CODE(5038000111)
էջերի քանակ: 2
Տարբերակ № 4 Աշխատանքային ռեսուրսների վիճակագրություն
CODE(5038000114)
էջերի քանակ: 10
Տարբերակ 12 Ընտրանքային համակցության միավորների ընտրման եղանակները +Խնդիր 1 Խնդիր 2
CODE(5038000116)
էջերի քանակ: 8
Տարբերակ 2. Խնդիր 1, 2.
CODE(5038000117)
էջերի քանակ: 3
Տարբերակ № 10 Խնդիր 1
CODE(5038000118)
էջերի քանակ: 1
Տարբերակ 9. խնդիր 2.
CODE(5038000119)
էջերի քանակ: 2
Տարբերակ 24. Աշխատավարձի մակարդակի և դինամիկայի ցուցանիշները+ խնդիրներ 1, 2,
CODE(5038000120)
էջերի քանակ: 10
Տարբերակ 23 Անհատական և ընդհանուր ինդեքսներ, բազիսային և շղթայական ինդեքսներ
CODE(5038000121)
էջերի քանակ: 10
Տարբերակ 13 Գլխավոր և ընտրանքային համակցությունները, դրանց գլխավոր բնութագրիչները
CODE(5038000128)
էջերի քանակ: 14
Տարբերակ 21 Դինամիկայի շարքերի հարթեցման վերլուցական եղանակները
CODE(5038000129)
էջերի քանակ: 15
Տարբերակ 14, Խնդիր 1. 2,
CODE(5038000130)
էջերի քանակ: 2
Տարբերակ 15 Նյութական շրջանառու միջոցների կազմը և դրանց օգտագործման վերլուծությունը
CODE(5038000131)
էջերի քանակ: 9
Տարբերակ 25, խնդիրներ
CODE(5038000132)
էջերի քանակ: 3
Տարբերակ 19. Գյուղատնտեսական արտադրանքի ցուցանիշները+խնդիրներ
CODE(5038000133)
էջերի քանակ: 12
Տարբերակ 15+Խնդիր 1, 2,
CODE(5038000134)
էջերի քանակ: 2
Տարբերակ № 4 Աշխատանքային ռեսուրսների վիճակագրություն 12
CODE(5038000135)
էջերի քանակ: 12
Տարբերակ 21-Խնդիր 1
CODE(5038000137)
էջերի քանակ: 1
Տարբերակ 11. +Խնդիր 1. 2
CODE(5038000138)
էջերի քանակ: 3
Տարբերակ № 1 Բնակչության թվաքանակի և կազմի ուսումնասիրությունը
CODE(5038000139)
էջերի քանակ: 10
Տարբերակ 5, Միջին մեծությունների տեսակները և դրանց հաշվարկման մեթոդները+խնդիրներ
CODE(5038000140)
էջերի քանակ: 10
Տարբերակ 16 Խնդիր 1, 2.
CODE(5038000141)
էջերի քանակ: 2
Տարբերակ 10 Խնդիր 1. 2
CODE(5038000142)
էջերի քանակ: 3
տարբերակ 4. խնդիր 1.
CODE(5038000144)
էջերի քանակ: 2
Տարբերակ 9, Դիսպերսիայի մաթեմատիկական հատկությունները և նրա հաշվարկումը <<մոմենտների>> եղանակով+խնդիրներ
CODE(5038000145)
էջերի քանակ: 10
Տարբերակ 1 Խնդիր 1 , 2
CODE(5038000148)
էջերի քանակ: 4
Տարբերակ № 12 Հիմնական ֆոնդերի մաշվածքը և ամորտիզացիան
CODE(5038000151)
էջերի քանակ: 9
Դիսպերսիայի մաթեմատիկական հատկությունները և նրա հաշվարկումը մոմենտների եղանակով
CODE(5038000155)
էջերի քանակ: 3
Яндекс.Метрика