Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Միջազգային կազմակերպության ստեղծման և դադարման հիմքերը
CODE(3012000991)
էջերի քանակ: 9
Համաշխարհային բանկ-2
CODE(3012001023)
էջերի քանակ: 6
Համաշխարհային տնտեսություն
CODE(3012001024)
էջերի քանակ: 11
Հունաստանի ժողովրդավարացումը
CODE(3012001025)
էջերի քանակ: 6
ՀՀ տեղն ու դերը նոր աշխարհակարգում
CODE(3012001026)
էջերի քանակ: 8
Զարգացող երկրների ինտեգրման առանձնահատկությունները
CODE(3012001183)
էջերի քանակ: 12
Արցախը վաղնջական ժամանակներում
CODE(3012001195)
էջերի քանակ: 13
Պետության դերն ազգային շահի իրականացման գործընթացում
CODE(3012001197)
էջերի քանակ: 8
Չինաստանի տնտեսությունը ներկայիս փուլում. Չինաստանը արտաքին տնտեսական ասպարեզում
CODE(3012001198)
էջերի քանակ: 3
ԵՄ միասնական արտաքին քաղաքականության ձևավորման նախադրյալները
CODE(3012001201)
էջերի քանակ: 4
Բացարձակ իշխանության կայացումը Ֆրանցիսկ I եւ Հենրիխ II օրոք
CODE(3012001203)
էջերի քանակ: 16
Ժողովրդավարացման շարժումը Անգլիայում 19-րդ դ.
CODE(3012001204)
էջերի քանակ: 8
Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունները Լեռնային Ղարաբաղի հարցում
CODE(3012001205)
էջերի քանակ: 10
Հայաստան-Վրաստան տնտեսական համագործակցությունը
CODE(3012001206)
էջերի քանակ: 11
Հայ-ռուսական «Բարեկամության ու փոխադարձ օգնության պայմանագրի» կնքումը և նրա հիմնական դրույթները
CODE(3012001207)
էջերի քանակ: 10
Հայաստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը ԵՄ գործունեության և համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում
CODE(3012001208)
էջերի քանակ: 6
Հայ-թուրքական հարաբերությունները Հայաստանի անկախության ձեռք բերումից հետո
CODE(3012001209)
էջերի քանակ: 17
Հունաստանի ժողովրդավարացումը-2
CODE(3012001210)
էջերի քանակ: 6
Իսլամական արմատականությունը (ֆունդամենտալիզմը) և նրա դրսևորումները
CODE(3018001211)
էջերի քանակ: 6
Իսլամը և քաղաքականությունը
CODE(3012001212)
էջերի քանակ: 8
Ղազախստանի դեմոկրատացումը
CODE(3012001214)
էջերի քանակ: 15
Մեծ Բրիտանիայի աշխատուժի վերլուծությունը
CODE(3012001215)
էջերի քանակ: 14
Միջազգային կազմակերպությունների իրավասությունը, լիազորությունները և գործառույթները
CODE(3012001216)
էջերի քանակ: 11
Միջազգային կազմակերպությունների դատական մարմիններ` մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, արդարադատության միջազգային դատարան,Հաագայի քր. դատարան
CODE(3012001217)
էջերի քանակ: 10
Միջազգային պայմանագրի իրավունքի հասկացությունը, միջազգային պայմանագրի կնքումը
CODE(3012001218)
էջերի քանակ: 6
Նապոլեոն Բոնապարտ (1769-1821)-2
CODE(3012001219)
էջերի քանակ: 7
Պորտուգալիայի ժողովրդավարացումը
CODE(3012001220)
էջերի քանակ: 7
Քաղաքական կոմունիկացիաները
CODE(3012001221)
էջերի քանակ: 9
Շարլ-Մորիս Թալեյրան
CODE(3012001222)
էջերի քանակ: 8
Տեխնոլոգիաների միջազգային փոխանցումների էությունը, պաշտպանության իրավական ձևերը
CODE(3012001223)
էջերի քանակ: 11
Հայ վրացական դիվանագիտական պայքարը վիճելի տարածքների շուրջ /1918թ վերջին ամիսներին/-2
CODE(3012001224)
էջերի քանակ: 6
Ղարաբաղյան հիմնահարցը և միջազգային դիվանագիտությունը
CODE(3012001225)
էջերի քանակ: 9
Եվրոմիության Մերձարևելյան քաղաքականությունը
CODE(3012001226)
էջերի քանակ: 8
Միավորված Ազգերի Կազպակերպության դերը Հայաստանի Հանրապետությունում-3
CODE(3012001227)
էջերի քանակ: 7
Մրցակցության պաշտպանությունը Եվրոմիությունում
CODE(3012001283)
էջերի քանակ: 3
Հայկական ազգայնականություն
CODE(3012001491)
էջերի քանակ: 11
Եվրոպական միության նոր հարևանության քաղաքականությունը և Հայաստանը
CODE(3012001495)
էջերի քանակ: 6
Չինաստան-Հայաստան տնտեսական հարաբերությունների ներկա վիճակն ու զարգացման հեռանկարները
CODE(3012001506)
էջերի քանակ: 7
Ցիցոռոն պետության և իրավունքի մասին
CODE(3012001507)
էջերի քանակ: 10
Եվրամիության անվտանգությունը
CODE(3012001508)
էջերի քանակ: 7
Իսլամական քաղաքական կուսակցությունները Թուրքիայում
CODE(3012001509)
էջերի քանակ: 7
Իսպանիայի քաղաքական համակարգը
CODE(3012001510)
էջերի քանակ: 12
Կանադայի արտաքին տնտեսական կապերը
CODE(3012001511)
էջերի քանակ: 13
Յունեսկո
CODE(3012001512)
էջերի քանակ: 6
Քաջազնունու կառավարության արտաքին քաղաքական կուրսը, հայ պատվիրակությունների գործունեությունը Բեռլինում և Ստամբուլում
CODE(3012001515)
էջերի քանակ: 8
Իտալիայի քաղաքական համակարգը
CODE(3012001516)
էջերի քանակ: 14
ԱՄՆ և ՌԴ ազգային անվտանգության ռազմավարությունների համեմատություն
CODE(3012001517)
էջերի քանակ: 5
Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական համակարգը
CODE(3012001519)
էջերի քանակ: 13
Դիվանագիտական բանկցությունների փուլերը
CODE(3012001529)
էջերի քանակ: 7
Կոնֆլիկտների հիմնախնդիրները
CODE(3012001558)
էջերի քանակ: 6
Պետական իշխանությունն ու մարմինները
CODE(3012001561)
էջերի քանակ: 16
1920թ. թուրք-հայկական պատերազմը: Հայաստանի Հանրապետության անկումը
CODE(3012001603)
էջերի քանակ: 7
Հանրային կառավարման տեսությունն ու պրակտիկան
CODE(3012001702)
էջերի քանակ: 10
Հրեական ռազմական մշակույթը
CODE(3012001703)
էջերի քանակ: 10
Իսրայելի ազգային անվտանգության հայեցակարգը
CODE(3012001704)
էջերի քանակ: 7
Միջազգային իրավունքի նորմերի մեկնաբանությունը գլոսատորների, դեկրետիստների և կոմենատատորների ուսմունքներում
CODE(3012001705)
էջերի քանակ: 7
Իրաքի ազգային անվտանգության հայեցակարգը
CODE(3012001706)
էջերի քանակ: 5
Լատվիայի քաղաքական համակարգը
CODE(3012001707)
էջերի քանակ: 12
Սիրիայի քաղաքական զարգացումները
CODE(3012001708)
էջերի քանակ: 5
ՀՀ տարածքային քաղաքականություն
CODE(3012001756)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ ոստիկանությունը,հասկացությունը,խնդիրները,գործառույթները
CODE(3012001757)
էջերի քանակ: 12
Համայնքային սեփականության կարգավորում
CODE(3012001758)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ վարչատարածքային բաժանման հիմնախնդիրները
CODE(3012001759)
էջերի քանակ: 13
Մանրածախ ապրանքաշրջանառության ծրագրերը համայնքում
CODE(3012001760)
էջերի քանակ: 12
Տեղական ինքնակառավարման համակարգերի բարեփոխումների սկզբունքները
CODE(3012001761)
էջերի քանակ: 15
ԱՊՀ տարածաշրջանային անվտանգության հիմնախնդիրները և ՀԱՊԿ դերը
CODE(3012001775)
էջերի քանակ: 12
Benelux անդամ երկրներ
CODE(3012001776)
էջերի քանակ: 6
ԵՄ որպես հյուսիսատլանտյան խորհրդի անվտանգության մի մաս
CODE(3012001777)
էջերի քանակ: 5
Եվրապական միություն և Թուրքիա
CODE(3012001778)
էջերի քանակ: 4
Եվրոպական հաձնաժողովի գործունեությունը Հայաստանում «Տասիս» ծրագրի շրջանակում
CODE(3012001779)
էջերի քանակ: 6
Հյուսիսատլանտյան դաշինքը 20-րդ դարի վերջին, Ռիգայից հետո , ՆԱՏՕ
CODE(3012001780)
էջերի քանակ: 14
ՆԱՏՕ
CODE(3012001781)
էջերի քանակ: 3
Ֆրանսիայի նաղագահ Ժակ Դելորի նախագիծը Եվրոպա 1992թ.
CODE(3012001782)
էջերի քանակ: 5
Եվրոպական խորհրդի նիստի որոշումը 1995թ. դեկտեմբերի Մադրիդ, կազմավորելու համապատասխան կառույցներ ԵՄ թեկնածու երկրներում
CODE(3012001783)
էջերի քանակ: 6
Եվրոպայի ենթատարածաշրջանային կազմակերպությունները, բենլուքս Արևմտաեվրոպական, Միություն Վաշինգտոնյան խումբ, ՍԾՏՀ
CODE(3012001784)
էջերի քանակ: 17
Սևծովյան տնտեսական համագործակ¬ցությունը և ՀՀ-ն
CODE(3012001785)
էջերի քանակ: 12
ԵՄ քաղաքականության ներկա խնդիրները և հեռանկարները Կովկասում
CODE(3012001786)
էջերի քանակ: 4
ՌԴ և իր սահմանակից երկրների միջև առկա և պոտենցիալ տարածքային խնդիրները
CODE(3012001787)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ էներգետիկ անվտանգություն և հեռանկարները
CODE(3012001788)
էջերի քանակ: 9
ԵՄ էներգետիկ անվտանգությունը
CODE(3012001789)
էջերի քանակ: 9
Հյուպատոսական Ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
CODE(3012001790)
էջերի քանակ: 11
ՄԱԿ-ի դերը միջազգային վեճերի խաղաղ կարգավորման հարցում
CODE(3012001791)
էջերի քանակ: 13
Միջազգային վեճերի խաղաղ կարգավորման սկզբունքի և միջոցների ձևավորման ու զարգացման պատմությունը
CODE(3012001792)
էջերի քանակ: 13
Եվրոպական խորհրդարանի տեղը, դերը և նշանակությունը Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգում
CODE(3012001793)
էջերի քանակ: 12
Սևծովյան տարածաշրջան
CODE(3012001795)
էջերի քանակ: 12
Ռուսաստանը որպես միջնորդ երկիր ղարաբաղյան հակամարտությունում
CODE(3012001820)
էջերի քանակ: 8
Միջազգային և ոչ միջազգային բնույթի զինված հակամարտություննեի տարբերակում
CODE(3012001821)
էջերի քանակ: 7
ԱՄՆ - ՌԴ - Չինաստան հնարավոր հակամարտության շախմատային մոդել
CODE(3012001827)
էջերի քանակ: 7
Ինչ է դիվանագիտական տեղեկատվությունը, որոնք են նրա հատկությունները
CODE(3012001848)
էջերի քանակ: 10
ԱՀԿ-ն որպես մաքսային հարաբերությունների հիմնական կարգավորիչ
CODE(3012001929)
էջերի քանակ: 10
ԱՄՆ տնտեսության զարգացման փուլերը և դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ
CODE(3012001930)
էջերի քանակ: 14
Անգլիայի տնտեսությունը
CODE(3012001931)
էջերի քանակ: 16
Անկախ պետությունների համագործակցության ձևավորումը
CODE(3012001932)
էջերի քանակ: 13
Արժութային շուկաների զարգացումը, միջազգային փորձը
CODE(3012001933)
էջերի քանակ: 7
Ազատ առևտրի գոտիների ստեղծումը
CODE(3012001934)
էջերի քանակ: 12
Եվրոմիության առաջատար երկրների տնտեսության զարգացման առանձնահատկությունները
CODE(3012001935)
էջերի քանակ: 19
Եվրոպական Հանձնաժողովի դերը ԵՄ կառույցների շարքում
CODE(3012001936)
էջերի քանակ: 10
Եվրոպական Միության ինստիտուցիոնալ համակարգի հասկացությունը
CODE(3012001937)
էջերի քանակ: 8
Եվրոպական Միության իրավասուբյեկտությունը
CODE(3012001938)
էջերի քանակ: 5
Եվրոպական Միության իրավասությունները, ոլորտների ընդհանուր բնութագիրը
CODE(3012001939)
էջերի քանակ: 6
Եվրոպական խորհրդարանի իրավական կարգավիճակի պատմական էվոլյուցիան
CODE(3012001940)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ մասնակցությունը ԱՊՀ կառույցների գործունեությանը
CODE(3012001941)
էջերի քանակ: 6
Իտալիան համաշխարհային տնտեսության մեջ
CODE(3012001942)
էջերի քանակ: 13
ՄԱԿ-ի Միջազգային Դատարանը` որպես միջազգային վեճեր լուծող ատյան
CODE(3012001943)
էջերի քանակ: 10
Միջազգային փոխադրումների կազմակերուպումը օդային տրանսպորտով
CODE(3012001944)
էջերի քանակ: 15
Մատակարարման պայմանագրեր
CODE(3012001946)
էջերի քանակ: 6
Արտաքին հարաբերությունների մարմինների ընդհանուր բնութագիրը
CODE(3012002145)
էջերի քանակ: 13
Դիվանագիտական ծառայության անցնելու կարգը
CODE(3012002146)
էջերի քանակ: 15
Հյուպատոսական հիմնարկների գործառնությունները ըստ 62թ. կոնվենցիայի ՀՀ օրենսդրության
CODE(3012002147)
էջերի քանակ: 12
Հյուպատոսական իրավունքի հաստատման կարգը, հյուպատոսական գործունեության սկիզբը և ավարտը
CODE(3012002148)
էջերի քանակ: 14
Դիվանագետի հատկություն
CODE(3012002245)
էջերի քանակ: 12
ԱՄՆ-ի Միջազգային զարգացման գործակալություն
CODE(3012002436)
էջերի քանակ: 6
Արտաքին հարաբերությունների մարմինները
CODE(3012002437)
էջերի քանակ: 12
Արտաքին հարաբերությունների մարմիններ
CODE(3012002438)
էջերի քանակ: 12
Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայում ազատ տնտեսական գոտիների ձևավորման ու գործառնության առանձնահատկությունները
CODE(3012002439)
էջերի քանակ: 8
Ֆրանսիայի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը
CODE(3012002440)
էջերի քանակ: 12
Ֆրանսիա Հայաստան տնտեսական կապերը
CODE(3012002441)
էջերի քանակ: 7
Ուկրաինայի արտաքին քաղաքականությունը
CODE(3012002443)
էջերի քանակ: 17
ԱՄՆ-ի ֆինանսական համակարգը
CODE(3012003009)
էջերի քանակ: 10
ԱՄՆ-ի ժամանակակից արտաքին քաղաքական դոկտրինան և նրա ազդեցությունը նավթի շուկայի վրա
CODE(3012003010)
էջերի քանակ: 8
ԱՄՆ-ի ֆինանսական համակարգը, համեմատություն ՀՀ-ի հետ
CODE(3012003011)
էջերի քանակ: 16
ԱՄՆ-ի Միջազգային զարգացման գործակալությունը
CODE(3012003012)
էջերի քանակ: 6
Անկախ պետությունների համագործակցություն
CODE(3012003013)
էջերի քանակ: 15
Արաբական երկրների լիգայի տնտեսական կառույցը և գործունեությունը 1960-ական թվականներին
CODE(3012003014)
էջերի քանակ: 10
Արժույթի միջազգային կազմակերպություն, ԻՄՖ
CODE(3012003015)
էջերի քանակ: 10
Արտաքին առևտրի պետական կառավարման միջազգային փորձը
CODE(3012003016)
էջերի քանակ: 12
Բանակցությունները որպես միջազգային վեճերի լուծման միջոց
CODE(3012003017)
էջերի քանակ: 12
ԵԱՀԿ-Հայաստան: Մինսկի խմբի մասնակցությունը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտում
CODE(3012003018)
էջերի քանակ: 10
ԵՄ և ՆԱՏՕ
CODE(3012003019)
էջերի քանակ: 15
Եվրոմիության արդի խնդիրները
CODE(3012003020)
էջերի քանակ: 10
Եվրոմիություն-Հայասրան
CODE(3012003021)
էջերի քանակ: 14
Հանձնաժողովի կառուցվածքը և նրա հիմնական գործառությունները
CODE(3012003022)
էջերի քանակ: 8
Եվրոպական կոնվենցիայում ներմուծում մարդու իրավունքների վերաբերյալ
CODE(3012003023)
էջերի քանակ: 18
Եվրամիության խորհրդարան կամ խորհուրդ
CODE(3012003024)
էջերի քանակ: 6
Գերմանիա
CODE(3012003025)
էջերի քանակ: 14
Գերմանիայի տնտեսության կառուցվածքը
CODE(3012003026)
էջերի քանակ: 12
Գերմանիայի տնտեսությունը
CODE(3012003027)
էջերի քանակ: 19
Համաշխարհային առևտուր
CODE(3012003028)
էջերի քանակ: 15
Համաշխարհային տնտեսության գլոբալ հիմնախնդիրները
CODE(3012003029)
էջերի քանակ: 15
Հայաստանի և Ճապոնիայի տնտեսական կապերը
CODE(3012003030)
էջերի քանակ: 6
Հայաստանի և Չինաստանի համագործակցությունը, հեռանկարները
CODE(3012003031)
էջերի քանակ: 4
Հայաստան և ԵՄ հարաբերությունները
CODE(3012003032)
էջերի քանակ: 11
Հայ-վրացական հարաբերությունները 18-րդ դարի 50-70-ական թթ
CODE(3012003033)
էջերի քանակ: 9
«Իտալիայի լիզինգային շուկան
CODE(3012003034)
էջերի քանակ: 10
Լոնդոնի և Լոզանի կոնֆերանսները
CODE(3012003035)
էջերի քանակ: 11
ՄԱԿ-ի դերը միջազգային վեճերի լուծման հարցում
CODE(3012003036)
էջերի քանակ: 13
Միջազգային առևտրի սահմանափակման լծակները
CODE(3012003038)
էջերի քանակ: 7
Միջազգային արժութային շուկա-2
CODE(3012003039)
էջերի քանակ: 15
Միջազգային հարաբերությունները և դիվանագիտությունը հելլենիստական աշխարհում
CODE(3012003040)
էջերի քանակ: 10
Միջազգային իրավական կարգավորման մեխանիզմը
CODE(3012003041)
էջերի քանակ: 14
Միջազգային կազմակերպությունների գործունեությունը արտաքին հարաբերությունների բնագավառում
CODE(3012003042)
էջերի քանակ: 11
Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ: Օբյեկտները և սուբյեկտները
CODE(3012003043)
էջերի քանակ: 10
Միջազգային տնտեսական կապեր
CODE(3012003044)
էջերի քանակ: 11
մուսուլմանական կանանց կազմակերպությունը
CODE(3012003045)
էջերի քանակ: 8
Օրհուսի կոնվենցիան
CODE(3012003046)
էջերի քանակ: 10
Քաղաքացիական ավիացիայի եվրոպական կոնֆերենցիա (ECAC)
CODE(3012003047)
էջերի քանակ: 13
ՌԴ-ի արտաքին հարաբերությունների մարմինները
CODE(3012003048)
էջերի քանակ: 10
ՎԱԿ-երի գործունեության առանձնահատկությունները Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի երկրներում
CODE(3012003049)
էջերի քանակ: 15
Խորհրդահայ մշակույթը
CODE(3012003311)
էջերի քանակ: 7
Անտիկ դիվանագիտության հիմունքներ
CODE(3012003405)
էջերի քանակ: 10
Միջազգային իրավունք, դիվանագիտություն, արտաքին հարաբերություններ և դրանց հարաբերակցությունը
CODE(3012003406)
էջերի քանակ: 11
Արտաքին հարաբերությունների մարմիններ-2
CODE(3012003407)
էջերի քանակ: 15
Ասուրբանիպալ արքայի քաղաքականությունը
CODE(3012003408)
էջերի քանակ: 5
Ազգային պետական ժողովրդական քաղաքականությունը և միջազգային համագործակցությունը այդ ոլորտում
CODE(3012003409)
էջերի քանակ: 5
Բանակցություններ
CODE(3012003418)
էջերի քանակ: 16
Բանակցությունների հասկացությունը
CODE(3012003421)
էջերի քանակ: 10
“Դեսպանական ծիսակատարություն”
CODE(3012003423)
էջերի քանակ: 16
Դեսպանության տարեկան հաշվետվություն
CODE(3012003424)
էջերի քանակ: 3
Դիվանագետների պարտականությունը
CODE(3012003427)
էջերի քանակ: 11
Դիվանագիտական ընդունելություններ
CODE(3012003429)
էջերի քանակ: 15
Դիվանագիտական արձանագրություն
CODE(3012003431)
էջերի քանակ: 12
Դիվանագիտական ծառայության և իրավունքի հիմնական սկզբունքները
CODE(3012003434)
էջերի քանակ: 20
Դիվանագիտական տեղեկատվության վերլուծություն
CODE(3012003436)
էջերի քանակ: 7
Ֆաշիզմ
CODE(3012003437)
էջերի քանակ: 7
Համեմատական վարչարարություն երկու երկրների օրինակով
CODE(3012003438)
էջերի քանակ: 12
Համեմատական վարչարարություն երկու երկրների օրինակով-2
CODE(3012003440)
էջերի քանակ: 7
Համեմատական վարչարարությունը երկու երկրների օրինակով(Ֆրանսիա-Շվեդիա)
CODE(3012003443)
էջերի քանակ: 15
Հայ պատվիրակների գործունեությունը Տրապիզոնի և Բաթումի կոնֆերանսներում
CODE(3012003447)
էջերի քանակ: 15
Հայ-Ֆրանսիական հարաբերությունները արդի ժամանակներում
CODE(3012003448)
էջերի քանակ: 6
Հուշանամակները և դրանց տեսակները
CODE(3012003451)
էջերի քանակ: 15
Հյուպատոսական արտոնությունների և անձեռնխմելիությունների ինստիտուտը միջին դարերում
CODE(3012003452)
էջերի քանակ: 7
Հյուպատոսական արտոնությունների և անձեռնմխելիությունների ինստիտուտը նոր և նորագույն ժամանակներում
CODE(3012003453)
էջերի քանակ: 20
Իսրայել Օրու ռուսական օրիենտացիան
CODE(3012003456)
էջերի քանակ: 7
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը: Կարգավորման ուղիներ
CODE(3012003459)
էջերի քանակ: 15
«Մենուայի եւ Արգիշտիի արտաքին քաղաքականությունը»
CODE(3012003460)
էջերի քանակ: 15
Պատերազմը` որպես քաղաքական կոնֆլիկտի ծայրահեղ միջոց
CODE(3012003463)
էջերի քանակ: 15
Պատվո հյուպատոսությունը միջազգային իրավունքում
CODE(3012003464)
էջերի քանակ: 12
Պերակլեսի դիվանագիտությունը
CODE(3012003467)
էջերի քանակ: 10
Փոխադարձ ճանաչման համաձայնագրեր
CODE(3012003469)
էջերի քանակ: 6
Ռուսաստանի դիվիզիան Սան Ստեֆանոյի և Բեռլինի վեհաժողովներում
CODE(3012003471)
էջերի քանակ: 15
Թուրքիայի անջատ պայմանագրերի քաղաքականության ամրագրումը Կարսի 1921թ. կոնֆերանսում
CODE(3012003473)
էջերի քանակ: 10
Վեճերի խաղաղ կարգավորման սկզբունքը տարածաշրջանային կազմակերպությունների շրջանակներում
CODE(3012003475)
էջերի քանակ: 12
Առաջին ատյանի դատարաններ
CODE(3012003499)
էջերի քանակ: 10
Ազգային ժողովի գործունեության կարգը
CODE(3012003501)
էջերի քանակ: 13
Դատարանի կազմը և լիազորությունները
CODE(3012003503)
էջերի քանակ: 11
Գործադիր իշխանության մարմնի հասկացությունը, տեսաները և կազմակերպման ու գործունեության սկզբունքները
CODE(3012003507)
էջերի քանակ: 11
Գրիգոր Տաթևացին հանրային կառավարման մասին
CODE(3012003511)
էջերի քանակ: 20
Հանրային ծառայության ինստիտուտը Ռուսաստանում
CODE(3012003513)
էջերի քանակ: 15
Հանրային կառավարման կառուցվածքը ՀՀ-ում
CODE(3012003515)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ ԱԺ պատգամավորների կարգավիճակի առանձնահատկությունները
CODE(3012003518)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ դատական համակարգ-2
CODE(3012003520)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ իրավապահ մարմիններ: Փաստաբանների պալատ
CODE(3012003524)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ նախագահը և նրա սահմանադրական լիազորությունների ընդհանուր բնութագիրը
CODE(3012003527)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ նախագահի լիազորությունները գործադիր իշխանության բնագավառում
CODE(3012003529)
էջերի քանակ: 6
ՀՀ նախագահի լիազորությունները պետական կառավարման բնագավառում
CODE(3012003531)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ ոստիկանությունը որպես իրավապահ մարմին
CODE(3012003548)
էջերի քանակ: 10
Իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունք հասկացությունը
CODE(3012003549)
էջերի քանակ: 20
Իրավաբանական, անձի իրավասուբյեկտիվությունը
CODE(3012003550)
էջերի քանակ: 16
Իրավաբանական անձի կարգավիճակը
CODE(3012003552)
էջերի քանակ: 15
Իրավաբանական մարմիններ
CODE(3012003553)
էջերի քանակ: 5
Իրավապահ մարմինների համագործակցության և փոխադարձ զսպվածության երաշխիքները ՀՀ-ում
CODE(3012003555)
էջերի քանակ: 10
Ժողովրդավարական արժեքները հանրային կառավարման պրակտիկայում-2
CODE(3012003556)
էջերի քանակ: 6
Մարզպետը մարզում կենտրոնի ներկայացուցիչ
CODE(3012003557)
էջերի քանակ: 6
Նոտարական գործողություն
CODE(3012003558)
էջերի քանակ: 6
Օրենսդիր իշխանություն
CODE(3012003559)
էջերի քանակ: 12
Պետական ծառայությունների տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները
CODE(3012003560)
էջերի քանակ: 16
Պետական գույքի կառավարման կատարելագործման և արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտությունը
CODE(3012003561)
էջերի քանակ: 10
Պետական գույքի մասնավորեցման ՀՀ օրենքի բնութագիրը
CODE(3012003562)
էջերի քանակ: 11
Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի հասկացությունը, պաշտոնների դասակարգումը, պաշտոն զբաղեցնելու կարգը և ծառայողների ատեստավորումը
CODE(3012003563)
էջերի քանակ: 12
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության աշխատակազմի կանոնադրությունը
CODE(3012003564)
էջերի քանակ: 12
Սահմանադրական դատարանի լիազորությունները
CODE(3012003565)
էջերի քանակ: 15
Տարածքային կառավարման առանձնահատկությունները
CODE(3012003566)
էջերի քանակ: 12
Տարածքային կառավարման առանձնահատկությունները-2
CODE(3012003567)
էջերի քանակ: 10
Տեղական ինքնակառավարման հիմնական գործառույթները
CODE(3012003568)
էջերի քանակ: 15
Զինված ուժերը պետության մեխանիզմում
CODE(3012003569)
էջերի քանակ: 12
Օսմանիզմ,պանիսլամիզմ,պանթուրքիզմ
CODE(3012003740)
էջերի քանակ: 14
Ալ-Գամմա ալ-իսլամիյա
CODE(3012003869)
էջերի քանակ: 17
ԱՄՆ-ի տնտեսական զարգացումը 2-րդ համաշխարհային պատերազմից հետո
CODE(3012003871)
էջերի քանակ: 15
Ապրանքային և համաշխարհային առևտուր
CODE(3012003877)
էջերի քանակ: 20
Առևտրի և սակագների գլխավոր պայմանագրի գործունեության հիմնական սկզբունքները
CODE(3012003884)
էջերի քանակ: 11
Առևտրի և սակագների գլխավոր պայմանագրի գործունեության արդյունքները և ԱՀԿ ստեղծումը
CODE(3012003885)
էջերի քանակ: 11
Արգենտինայի տնտեսությունը-2
CODE(3012003886)
էջերի քանակ: 15
Ասիական – խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցություն
CODE(3012003891)
էջերի քանակ: 15
Ազգերի լիգա-2
CODE(3012003893)
էջերի քանակ: 10
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը
CODE(3012003894)
էջերի քանակ: 10
Եվրոմիության դերը տնտեսության մեջ
CODE(3012003895)
էջերի քանակ: 15
Եվրոմիության դերն համաշխարհային քաղաքականության մեջ
CODE(3012003896)
էջերի քանակ: 15
Եվրոմիություն Թուրքիա համագործակցության առանցքային խնդիրները
CODE(3012003897)
էջերի քանակ: 15
Եվրոմիություն - Թուրքիա համագործակցության առանցքային խնդիրները
CODE(3012003898)
էջերի քանակ: 12
«Եվրոպական գաղափարները» և եվրոպական ինտեգրումը
CODE(3012003899)
էջերի քանակ: 12
Եվրոպական միության կազմավորումը և զարգացումը
CODE(3012003900)
էջերի քանակ: 12
Եվրոպական քաղաքականություն
CODE(3012003901)
էջերի քանակ: 15
Եվրոպական տնտեսական և վալյուտային միություն
CODE(3012003902)
էջերի քանակ: 15
Գերմանիայի տնտեսությունը-2
CODE(3012003903)
էջերի քանակ: 15
Գլոբալիզացիան և իսլամը արդի միջազգային հարաբերություններում
CODE(3012003904)
էջերի քանակ: 13
Համաշխարհային արժութային համակարգի էվոլուցիան
CODE(3012003905)
էջերի քանակ: 15
Համաշխարհային շուկայի հեռահաղորդակցական ծառայությունների զարգացման միտումները
CODE(3012003906)
էջերի քանակ: 10
Համաշխարհային տնտեսության ներուժի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(3012003907)
էջերի քանակ: 10
Համաշխարհային տնտեսության ձևավորման նախադրյալները և զարգացման փուլերը
CODE(3012003908)
էջերի քանակ: 20
Համաշխարհային տնտեսությունը որպես ամբողջական համակարգ
CODE(3012003909)
էջերի քանակ: 10
Հարավկովկասյան երկրների ու Եվրոպական Միության միջև գոյություն ունեցող հարաբերությունների վերլուծությունը
CODE(3012003910)
էջերի քանակ: 17
Հայ-ամերիկյան հարաբերությունները վերջին տասնամյակում
CODE(3012003911)
էջերի քանակ: 6
Հայ-գերմանական հարաբերությունները Հայաստանի անկախացումից անմիջապես հետոª 1991-1994 թվականներին
CODE(3012003912)
էջերի քանակ: 6
Տարածաշրջանային հաղորդակցման միջոցներից մեկուսացումը որպես սպառնալիք: ՀՀ ազգային շահ
CODE(3012003913)
էջերի քանակ: 16
ՀՀ արտաքին քաղաքականության գերակայությունները
CODE(3012003914)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ անդամակցությունը ԱՀԿ-ին
CODE(3012003915)
էջերի քանակ: 10
Հյուպատոսական արտոնությունների և անձեռնխմելիությունների ինստիտուտը միջին դարերում-2
CODE(3012003916)
էջերի քանակ: 10
Ժնեվի կոնվենցիաները
CODE(3012003917)
էջերի քանակ: 15
ՄԱԿ: Տնտեսական և սոցիալական խորհուրդ
CODE(3012003918)
էջերի քանակ: 10
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը և Մարդու իրավունքների խորհուրդը
CODE(3012003919)
էջերի քանակ: 10
ՄԱԿ-ի գործունեության հիմնական ուղղությունները
CODE(3012003920)
էջերի քանակ: 10
ՄԱԿ-ի գործունեությունը ուղղված հանցավորության դեմ
CODE(3012003921)
էջերի քանակ: 10
ՄԱԿ-ի մարմինները, մասնագիտացված հաստատությունները
CODE(3012003922)
էջերի քանակ: 10
ՄԱԿ-ի Միջազգային Դատարան
CODE(3012003923)
էջերի քանակ: 10
ՄԱԿ-ի ստեղծումը և գործունեության հիմնական ուղղությունները
CODE(3012003924)
էջերի քանակ: 11
Մաքսային միություն
CODE(3012003925)
էջերի քանակ: 6
Միջազգային անվտանգություն և գլոբալ քաղաքական գործընթացներ
CODE(3012003926)
էջերի քանակ: 10
Միջազգային առևտուր
CODE(3012003927)
էջերի քանակ: 15
Միջազգային արժութային հարաբերություններ-2
CODE(3012003928)
էջերի քանակ: 13
Միջազգային ֆինանսական հարաբերություններ
CODE(3012003929)
էջերի քանակ: 5
Միջազգային հանցագործությունները և դրանց հատկանիշները
CODE(3012003930)
էջերի քանակ: 10
Միջազգային կազմակերպությունների դերը
CODE(3012003931)
էջերի քանակ: 10
Միջազգային վարկային հարաբերություններ
CODE(3012003932)
էջերի քանակ: 7
Միջազգային վարկերի դերը համաշխարհային տնետսության զարգացման գործում
CODE(3012003933)
էջերի քանակ: 6
Միջպետական պայմանագրերը և դրանց դերը տրանսպորտային գործունեության կարգավորման գործում
CODE(3012003934)
էջերի քանակ: 7
Յունեսկո(Միավորված ազգերի կազմակերպություն կրթության, գիտության և մշակույթի հարցերով)
CODE(3012003936)
էջերի քանակ: 10
Վերազգային կորպորացիաներ
CODE(3012003937)
էջերի քանակ: 5
Ղարաբաղը և միյազգային դիվանագիտությունը
CODE(3012003938)
էջերի քանակ: 15
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն որպես ՄԱԿ-ի մասնագիտացված կառույց
CODE(3012003939)
էջերի քանակ: 15
ԱՄՆ-Վրաստան նոր հարաբերությունները
CODE(3012004040)
էջերի քանակ: 8
Անցումային շրջանի հայ հասարակության ընդհանուր բնութագիրը
CODE(3012004041)
էջերի քանակ: 7
Արաբաիսրայելական հակամարտություն
CODE(3012004042)
էջերի քանակ: 4
Արցախյան ազատագրական շարժումը և ԼՂՀ հռչակումը
CODE(3012004043)
էջերի քանակ: 14
Ճապոնիայի ազգային ռազմավարական մշակույթ
CODE(3012004044)
էջերի քանակ: 11
Եվրախորհրդի և ՄԱԿ-ի միջամտության անհրաժեշտությունը Հարավսլավիայի բաժանման մեջ (Սլովենիա և Խորվաթիա հակամարտություններ)
CODE(3012004045)
էջերի քանակ: 7
Հանրայն կառավարման բարեփոխումները ԱՄՆ-ում
CODE(3012004046)
էջերի քանակ: 16
Լատվիայի քաղաքական համակարգը-2
CODE(3012004047)
էջերի քանակ: 11
Միջազգային հարաբերությունները և արդի խնդիրները
CODE(3012004048)
էջերի քանակ: 12
Պետական կառավարման ձևը Պորտուգալիայում
CODE(3012004049)
էջերի քանակ: 11
Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի դիրքորոշումները ահաբեկչական կազմակերպությունների նկատմամբ
CODE(3012004050)
էջերի քանակ: 11
Տեղեկատվական քաղաքականության դերը հակամարտությունների կարգավորման գործում մինչև 1994 թվական
CODE(3012004051)
էջերի քանակ: 11
Թոմաս Ջեֆֆերսոնը և Միացյալ Նահանգների անկախության հռչակագիրը
CODE(3012004052)
էջերի քանակ: 12
Անոնիմուս խմբեր
CODE(3012004053)
էջերի քանակ: 12
Ազատականության սոցիոմշակութային հիմունքները
CODE(3012004054)
էջերի քանակ: 8
Չինաստան­-Թուրքիա. ռազմական և տնտեսական հարաբերություններ
CODE(3012004055)
էջերի քանակ: 16
Չինաստան-Սիրիա համագործակցություն
CODE(3012004056)
էջերի քանակ: 9
Իրանի միջուկային դիվանագիտության տարածաշրջանային և միջազգային հիմնախնդիրները
CODE(3012004057)
էջերի քանակ: 7
Իսրայելի ազգային անվտանգության հայեցակարգը-2
CODE(3012004058)
էջերի քանակ: 6
Մերձավոր արևելքի երկրների տնտեսությունների զարգացման օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները
CODE(3012004059)
էջերի քանակ: 15
Մերձավոր Արևելքում Չինաստանի էներգետիկ քաղաքականությունը
CODE(3012004060)
էջերի քանակ: 10
Միջազգային անվտանգությանն սպառնացող գործոնները
CODE(3012004061)
էջերի քանակ: 7
Սոցիոմշակութային լեգիտիմացման հիմնախնդիրները
CODE(3012004062)
էջերի քանակ: 8
Յորք. պատմական ակնարկ
CODE(3012004063)
էջերի քանակ: 10
Եվրոպական Միության կառավարման նոր եղանակներ` համադրելով ռացիոնալիզմը ու կոնստրուկտիվիզմը ԵՄ-ում քաղաքական կուրսի կոորդինացման մեջ
CODE(3012004147)
էջերի քանակ: 5
Զինված պայքարը սփյուռքում 1974-78 թվականներին
CODE(3012004148)
էջերի քանակ: 11
Ռազմական ոլորտի հարցերի շուրջ միջազգային համագործակցության իրավական անհրաժեշտությունը
CODE(3012004182)
էջերի քանակ: 11
Արաբական երկրները աբդուլհամիդյան շրջանում 1876-1908 /հակահամիդյան պայքարի առանձնահատկությունները
CODE(3012004363)
էջերի քանակ: 6
ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը միջազգային ահաբեկչության վերաբերյալ
CODE(3012004374)
էջերի քանակ: 12
Հնդկաստան – Պակիստան հարաբերություն
CODE(3012004375)
էջերի քանակ: 12
Պետության տեսությունը իսլամի մեջ
CODE(3012004376)
էջերի քանակ: 10
Տեղեկատվական աշխատանքի հիմնական սկզբունքները
CODE(3012004377)
էջերի քանակ: 5
ՀՀ և այլ պետությունների միջև կրթության ոլորտում իրականացվող համագործության համաձայնագրեր
CODE(3012004389)
էջերի քանակ: 10
Իրանի Իսլամական Հանրապետություն
CODE(3012004390)
էջերի քանակ: 10
Արևմտյան տեխնոլոգիաները ոչ արևմտյան հասարակությունում
CODE(3012004408)
էջերի քանակ: 10
Եգիպտոսի հայերը
CODE(3012004443)
էջերի քանակ: 15
Հայաստան-Եմ հարաբերությունների վերջին զարգացումները
CODE(3012004448)
էջերի քանակ: 10
Իրան-Իրաքյան պատերազմ
CODE(3012004452)
էջերի քանակ: 10
Իսլամը Թուրքիայի քաղաքական համակարգում
CODE(3012004453)
էջերի քանակ: 10
Իսլամի գործոնը Թուրքիայում 1980թ. ռազմական հեղաշրջումից հետո
CODE(3012004454)
էջերի քանակ: 7
Իսպանիայի քաղաքական համակարգը
CODE(3012004455)
էջերի քանակ: 5
Սոցիալական աշխատանքի հիմնախնդիրները Նար- Դոսի ստեղծագործությունների մեջ
CODE(3012004466)
էջերի քանակ: 20
Նեմեսիս, Ասալա
CODE(3012004469)
էջերի քանակ: 12
«Սոցիալական հոգեբանության հիմնական տեսկան կողմորոշումները»
CODE(3012004471)
էջերի քանակ: 10
Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի դիրքորոշումները ահաբեկչական կազմակերպությունների նկատմամբ-2
CODE(3012004473)
էջերի քանակ: 11
Ժան Ժակ Ռուսոյի քաղաքական և իրավական հայացքները-2
CODE(3012004474)
էջերի քանակ: 12
Պետության իսլամական ձևը
CODE(3012004475)
էջերի քանակ: 11
«Ադրբեջանի ռազմական հռետորիկան»
CODE(3012004482)
էջերի քանակ: 10
Ամուսնությունն իսլամում
CODE(3012004519)
էջերի քանակ: 10
Կատարսիսի տեսությունը
CODE(3012004533)
էջերի քանակ: 10
Անդրազգային կորպորացիաներ
CODE(3012004539)
էջերի քանակ: 15
«Արաբական գարնան» սոցիալ-տնտեսական պատճառները Լիբիայի օրինակով
CODE(3012004635)
էջերի քանակ: 3
Չեչենական ահաբեկչություն
CODE(3012004637)
էջերի քանակ: 5
Պետական այցեր
CODE(3012004638)
էջերի քանակ: 5
Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ահաբեկչության դեմ պայքարում
CODE(3012004639)
էջերի քանակ: 7
Հայ-ադրբեջանական հակամարտության քարոզչական թեզերը
CODE(3012004640)
էջերի քանակ: 10
Կենտրոնական Ասիայի երկրների բնական պաշարները
CODE(3012004641)
էջերի քանակ: 5
Հայերը Եգիպտոսում 1915 թվականից մինչև մեր օրերը
CODE(3012004642)
էջերի քանակ: 10
Իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում՝ Սիրիայում
CODE(3012004644)
էջերի քանակ: 3
Միջազգային իրադրությունը Արևելյան գործընկերության ձևավորման կազմավորման ժամանակ
CODE(3012004645)
էջերի քանակ: 6
Հայերի իրավուքնների պաշտպանության Օսմանյան կայսրության պարտավորությունները 1914թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրով
CODE(3012004646)
էջերի քանակ: 6
Էլեկտրոնային կառավարման համակարգը ՀՀ առողջապահության ոլորտում
CODE(3012004657)
էջերի քանակ: 11
«Կու-կլուքս-կլան» ահաբեկչական կազմակերպությունը ԱՄՆ-ում
CODE(3012004659)
էջերի քանակ: 8
ԱՊՀ-ն որպես ինտեգրացիոն ուղղություն
CODE(3012004671)
էջերի քանակ: 10
ԱՄՆ-ի <Մեծ Մերձավոր Արևելք> ծրագիրը
CODE(3012004674)
էջերի քանակ: 7
Թուրքիայի ծրագրեը Անդրկովկասում
CODE(3012004679)
էջերի քանակ: 10
Մարդկային հիմնարար պահանջմունքները որպես կոնֆլիկտաբանական տեսություն
CODE(3012004681)
էջերի քանակ: 12
Քաղաքական ընդդիմությունն Ադրբեջանում
CODE(3012004692)
էջերի քանակ: 10
Բանակցւտըւններ վարելու անգլիական և ֆրանսիական մոդելներ
CODE(3012004693)
էջերի քանակ: 15
Հռետորիկայի եղանակները, կատեգորիաները, տեսակները
CODE(3012004694)
էջերի քանակ: 7
Ինտոնացիա, շեշտ, դադար, ձայն, միմիկա, ժեստ, կեցվածք, արտաքին
CODE(3012004695)
էջերի քանակ: 7
Կոշտ, մեղմ, սկզբունքային, ուղղակի և անուղղակի, փակ և գաղտնի բանակցությունների առանձնահատկությունները
CODE(3012004696)
էջերի քանակ: 10
Հայաստանյան պառլամենտական դիվանագիտական խնդիրները և դրանց լուծման եղանակները
CODE(3012004697)
էջերի քանակ: 15
Պատվիրակությունների ձևավորումը յուրաքանչյուր անդամի հիմնական խնդիրներն ու պարտականությունները
CODE(3012004698)
էջերի քանակ: 11
Պատվիրակությունների ձևավորումը յուրաքանչյուր անդամի հիմնական խնդիրներն ու պարտականությունները-1
CODE(3012004699)
էջերի քանակ: 12
Պետական ծառայությունն Ազգային Ժողովում
CODE(3012004700)
էջերի քանակ: 12
Քաղաքական ընդդիմության իրավական կարգավիճակը
CODE(3012004701)
էջերի քանակ: 7
Քաղաքացիական հասարակության ազդեցությունը կորուպցիայի դեմ պայքարում
CODE(3012004702)
էջերի քանակ: 7
Հայ-բելառուսական տնտեսական հարաբերություններ
CODE(3012004788)
էջերի քանակ: 10
Ազգամիջյան հակամարտություններ և ցեղասպանություն
CODE(3012004854)
էջերի քանակ: 9
Չինաստան-ԱՄՆ-Հարավային Կորեա հարաբերությունները
CODE(3012004855)
էջերի քանակ: 11
Cosmopolitan
CODE(3012004856)
էջերի քանակ: 8
Եվրամիության ընդհանուր անվտանգության և պաշտպանության քաղաքակա¬նության իրականացրած օպերացիաները
CODE(3012004857)
էջերի քանակ: 12
Հայերի ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը,արդյունքներ և հեռանկարներ
CODE(3012004858)
էջերի քանակ: 13
Հայոց ցեղասպանություն և Հոլոքոսթ
CODE(3012004859)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերը ԱՄՆ-ի հետ
CODE(3012004860)
էջերի քանակ: 6
ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերը Ուկրաինայի հետ
CODE(3012004861)
էջերի քանակ: 6
Պաղեստինի հետախուզական ծառայություններ
CODE(3012004862)
էջերի քանակ: 6
Պետական ծառայությունը Ճապոնիայում
CODE(3012004863)
էջերի քանակ: 16
Չինաստան-ԱՄՆ-ՀԱրավային Կորեա հարաբերությունները
CODE(3012004864)
էջերի քանակ: 9
Ղարաբաղի հիմնահարցը Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության նիստում և Թուրքիայի դերակատարությունը
CODE(3012004865)
էջերի քանակ: 8
HH TT volorti dzernarkutyunneri koxmic vacharqi kazmakerpman razmavarutyunneriev bashxman canceri [email protected]
CODE(951A59AB1E)
էջերի քանակ: 30
Яндекс.Метрика