Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Ակցիզային դրոշմանիշեր կեղծելը կամ իրացնելը
CODE(3007000010)
էջերի քանակ: 7
Անձի անձեռնմխելիությունը
CODE(3007000011)
էջերի քանակ: 12
Անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցմամբ սպանություն
CODE(3007000012)
էջերի քանակ: 11
Անմեղսունակների գործերով քրեական դատավարության առանձնահատկությունները
CODE(3007000013)
էջերի քանակ: 10
Գրի կրիմինալիստական հետազոտության մեթոդիկան
CODE(3007000014)
էջերի քանակ: 14
Հանցակազմի տարրերը և հատկանիշները
CODE(3007000015)
էջերի քանակ: 12
Հարկերը, տուրքերը կամ այլ պարտադիր վճարումները վճարելուց չարամտորեն խուսափելը
CODE(3007000016)
էջերի քանակ: 6
Դատական հասարակական վերահսկողություն
CODE(3007000022)
էջերի քանակ: 9
Կազմակերպությունների իրավական, քաղաքական և տեխնոլոգիական միջավայրերի գործոնների վերլուծության առանձնահատկությունները
CODE(3018000099)
էջերի քանակ: 8
Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանություն
CODE(3007000174)
էջերի քանակ: 11
Կեղծ վճարային փաստաթղթեր պատրաստելը կամ իրացնելը
CODE(3007000175)
էջերի քանակ: 6
Մահապատիժ թե± արտոնագրված սպանություն
CODE(3007000176)
էջերի քանակ: 7
Քրեական վարքաձև
CODE(3007000177)
էջերի քանակ: 9
Իրավունքի փիլիսոփայություն 
CODE(3007000189)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
CODE(3007000190)
էջերի քանակ: 7
Ազգային անվտանգության մարմինների մասին
CODE(3007000191)
էջերի քանակ: 14
Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հանրապետության Նախագահի գործունեության բնագավառում
CODE(3007000208)
էջերի քանակ: 9
Պետության գործառույթների իրականացման ձևերն ու մեթոդները
CODE(3007000209)
էջերի քանակ: 6
Սմբատ Գունդստաբլի դատաստանագիրքը
CODE(3007000210)
էջերի քանակ: 12
Վերաքննիչ դատարան
CODE(3007000211)
էջերի քանակ: 9
Որդեգրում
CODE(3007000212)
էջերի քանակ: 9
Մանրածախ առուծախի պայմանագրի տարրերը
CODE(3007000224)
էջերի քանակ: 4
Պետական /քաղաքացիական/ ծառայություն-2
CODE(3007000226)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ Ազգային շահ
CODE(3007000227)
էջերի քանակ: 12
Հայոց Ցեղասպանության ճանաչումը արտաքին քաղաքականության մեջ
CODE(3007000228)
էջերի քանակ: 5
ԵԱՀԿ-ն և Ղարաբաղյան բախումը
CODE(3007000229)
էջերի քանակ: 8
Դատական վերահսկողությունը, հասարակական վերահսկողությունը և վարչական հսկողությունը գործադիր իշխանության ոլորտում
CODE(3007000230)
էջերի քանակ: 9
Հանցագործություններից տուժած անձանց իրավունքների պաշտպանության սկզբունքները
CODE(3007000231)
էջերի քանակ: 13
Հետաքննության և նախաքննության փոխհամագործակցության ընդհանուր բնութագիրը
CODE(3007000232)
էջերի քանակ: 11
Նախնական և կրկնակի բողոքարկում
CODE(3007000233)
էջերի քանակ: 12
Քննիչի հետախուզական գործունեությունը
CODE(3007000234)
էջերի քանակ: 12
ECSC-ից EEC-ին (Եվրոխորհուրդ)
CODE(3007000235)
էջերի քանակ: 9
Եվրամիության նոր ծրագիրը
CODE(3007000236)
էջերի քանակ: 6
Եվրոպական Դատարան
CODE(3007000237)
էջերի քանակ: 6
Եվրոպական համայնքի ստեղծումը Քարածխի և պողպատի եվրոպական ընկերակցություն
CODE(3007000238)
էջերի քանակ: 6
Եվրոպական Միության իրավունքի աղբյուրների համակարգը
CODE(3007000239)
էջերի քանակ: 8
Ժառագությունն ընդունելու հասկացությունը
CODE(3007000311)
էջերի քանակ: 4
Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր
CODE(3007000312)
էջերի քանակ: 8
Քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտ
CODE(3007000313)
էջերի քանակ: 11
Քննիչի իրավական վիճակը քրեական դատավարությունում
CODE(3007000314)
էջերի քանակ: 8
Երկու կամ ավելի անձանց սպանությունը
CODE(3007000315)
էջերի քանակ: 12
Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանություն-3
CODE(3007000316)
էջերի քանակ: 12
Քերականական ոճական երևույթներ
CODE(3007000317)
էջերի քանակ: 7
Սեռական ազատության և սեռական անձեռնմխելիության քրեաիրավական պաշտպանությունը սոցիալական պաշտպանության համատեքստում
CODE(3007000318)
էջերի քանակ: 11
Պառլամենտի հասկացությունը,դերը և նշանակությունը
CODE(3007000319)
էջերի քանակ: 14
Ազգային ժողովի իրավասությունը
CODE(3007000320)
էջերի քանակ: 14
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգը
CODE(3007000321)
էջերի քանակ: 7
Ինֆլացիա
CODE(3007000322)
էջերի քանակ: 11
Ազգերի լիգա
CODE(3007000323)
էջերի քանակ: 12
Բարի ծառայություններ և միջնորդություն
CODE(3007000324)
էջերի քանակ: 3
Արևելյան սլավոնների հասարակական կարգը պետության առաջացման նախօրյակին
CODE(3007000498)
էջերի քանակ: 3
Բյուզանդիան Մակեդոնական հարստության օրոք
CODE(3007000499)
էջերի քանակ: 7
Հայկական հարցը և միջազգային դիվանագիտությունը
CODE(3007000500)
էջերի քանակ: 13
Հետաձգված ռենտաներ, նրանց ակտուարական հաշվարկների առաձնահատկությունները
CODE(3007000502)
էջերի քանակ: 10
Եվրոպական Միության իրավունքի աղբյուրների համակարգը-2
CODE(3007000538)
էջերի քանակ: 8
Եվրոպական իրավունքի ինտեգրվածության սկզբունքները
CODE(3007000539)
էջերի քանակ: 8
Եվրոպական միասնության գաղափարը
CODE(3007000540)
էջերի քանակ: 8
Եվրամիության նպատակները և խնդիրները
CODE(3007000541)
էջերի քանակ: 8
Եվրոպական Պառլամենտ. Կառուցվածքը և գործունեությունը
CODE(3007000542)
էջերի քանակ: 7
Հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը
CODE(3007000543)
էջերի քանակ: 5
Հայկական գործոնը ԱՄՆ-Թուրքիա հարաբերություններում
CODE(3007000544)
էջերի քանակ: 8
Հայ-թուրքական հարաբերությունները-2
CODE(3007000545)
էջերի քանակ: 10
Հայ-վրացական հարաբերությունները
CODE(3007000546)
էջերի քանակ: 11
Հայաստանի տարին Ֆրանսիայում 2006թ- սեպտեմբերի 21-ից 2007թ-ի հուլիսի 14
CODE(3007000548)
էջերի քանակ: 11
Եվրոպական Ինտեգրացիոն գործընթացները 1957-1992թթ-ին
CODE(3007000549)
էջերի քանակ: 8
Իրանի միջուկային ծրագիրը և տարածաշրջանային անվտանգության հեռանկարները
CODE(3007000550)
էջերի քանակ: 5
Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Միավորված Ազգերի Կազմակերպության շրջանակներում
CODE(3007000551)
էջերի քանակ: 9
Միջազգային անվտանգություն
CODE(3007000552)
էջերի քանակ: 11
Միջազգային և Եվրոպական իրավունքների հարաբերակցությունը
CODE(3007000553)
էջերի քանակ: 8
Միջազգային իրավունքի սուբյեկտները
CODE(3007000554)
էջերի քանակ: 8
Միջազգային իրավունքի սուբյեկտներ
CODE(3007000555)
էջերի քանակ: 8
Միջազգային պայմանագրերը որպես եվրոպական իրավունքի աղբյուր
CODE(3007000556)
էջերի քանակ: 6
Միջազգային պատասխանատվության իրականացման ձևերը
CODE(3007000557)
էջերի քանակ: 8
Միջազգային անվտանգություն-2
CODE(3007000558)
էջերի քանակ: 11
Մինսկի խմբի և միջազգային միջնորդների առաքելությունը
CODE(3007000559)
էջերի քանակ: 12
Պետությունը որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ
CODE(3007000560)
էջերի քանակ: 13
Քաղաքական էկոնոմիկա և միջազգային հարաբերություններ
CODE(3007000561)
էջերի քանակ: 4
Ճանաչման ինստիտուտը միջազգային իրավունքում
CODE(3007000562)
էջերի քանակ: 7
Եվրոպական Ինտեգրացիոն գործընթացները 1957-1992թթ-ին-2
CODE(3007000563)
էջերի քանակ: 8
Միջազգային իրավունքի սուբյեկտները-2
CODE(3007000564)
էջերի քանակ: 8
Անձի իրավական դրության տեսական հիմնախնդիրները և դատապարտյալների իրավական դրությունը, որպես միասնական քրեակատարողական ինստիտուտ
CODE(3007000624)
էջերի քանակ: 12
Դեմոկրատիայի տեսություն, դեմոկրատական արժեքների համակարգը պետական կառավարման գործընթացում
CODE(3007000625)
էջերի քանակ: 8
Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանցից գանձվող հարկեր
CODE(3007000626)
էջերի քանակ: 8
Իրավաբանական անձանց անվճարունակության ( սնանկության) և ֆինանսական առողջացման իրավական կարգավորումը ՀՀ - ում
CODE(3007000627)
էջերի քանակ: 1
Փաստաբանական էթիկան որպես դատական էթիկայի տարատեսակ
CODE(3007000632)
էջերի քանակ: 11
Գրավի հասկացությունը և առաջացման հիմքերը
CODE(3007000666)
էջերի քանակ: 3
ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի սահմանադրությունների համեմատական վերլուծություն
CODE(3007000677)
էջերի քանակ: 10
Իրավաբանական խորհրդատվություն
CODE(3007000710)
էջերի քանակ: 16
Երիտասարդ հանցագործները
CODE(3007000720)
էջերի քանակ: 3
Հոգեբանական մանիպուլյացիան, որպես անձի բռնի հարկադրման միջոց
CODE(3007000924)
էջերի քանակ: 10
Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական ծառայությունը 20-րդ դար
CODE(3007000925)
էջերի քանակ: 9
Արժանապատվության իրավունք
CODE(3007000926)
էջերի քանակ: 6
Ազգային ազատագրական պայքար և ազգային ինքնորոշում
CODE(3007000927)
էջերի քանակ: 12
Դատական իշխանությունը և գործառույթները
CODE(3007000928)
էջերի քանակ: 8
Ենթահանձնաժողովի աշխատանքային խմբերի լ իազորությունները
CODE(3007000929)
էջերի քանակ: 13
Գույքի անհատույց oգտագործման պայմանագիր
CODE(3007000930)
էջերի քանակ: 3
Իրավունքի ձևերի փիլիսոփայական և սոցիալական ասպեկտը
CODE(3007000931)
էջերի քանակ: 11
Իրավունքի գործառույթները
CODE(3007000932)
էջերի քանակ: 10
Իրավունքի գործառույթները-2
CODE(3007000933)
էջերի քանակ: 7
Իրավունքի հասկացության սահմանումների բազմազանությունը և դրա հիմքում ընկած պատճառները
CODE(3007000934)
էջերի քանակ: 10
Հայաստանի հանրապետության ընդունված իրավական ակտերի տեսակները և դրանք ընդունող մարմինները
CODE(3007000935)
էջերի քանակ: 6
Ժամանակակից ինստիտուցիոնալիզմը իբրև ավանդական պարադիգմերի այլընտրանք
CODE(3007000936)
էջերի քանակ: 10
Ժառանգության ընդունումը
CODE(3007000937)
էջերի քանակ: 11
ՀՀ-ն կիսանախագահական հանրապետություն է
CODE(3007000938)
էջերի քանակ: 9
Խորհրդարանական միապետ
CODE(3007000939)
էջերի քանակ: 7
Միապետությունը որպես պետության կառավարման ձև
CODE(3007000940)
էջերի քանակ: 8
Պետական իշխանություններ
CODE(3007000941)
էջերի քանակ: 13
Անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու նշանակությունը,հիմքերը և դատավարական կարգը
CODE(3007000942)
էջերի քանակ: 16
Սահմանադրական արդարադատության եվրոպական համակարգը և դրա առանձնահատկությունները
CODE(3007000943)
էջերի քանակ: 8
Սահմանադրական դատարանի որոշումների ուժի տարածումը այդ որոշմաը նախորդող իրավահարաբերությունների վրա
CODE(3007000944)
էջերի քանակ: 7
Սահմանադրություն
CODE(3007000945)
էջերի քանակ: 6
Սնանկ ճանաչվելու հայցի լուծումը
CODE(3007000946)
էջերի քանակ: 9
Սպանությունների կրիմինալոգիական բնութագիրը
CODE(3007000947)
էջերի քանակ: 15
Զինծառայողների իրավական կարգավիճակի ապահովման երաշխիքները
CODE(3007000948)
էջերի քանակ: 12
Կանանց միջև կոնֆլիկտների հիմնախնդիրները
CODE(3007001007)
էջերի քանակ: 5
Պայմանագրի դադարեցումը որպես պայմանագրի խախտման հետևանք
CODE(3007001338)
էջերի քանակ: 8
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան
CODE(3007001385)
էջերի քանակ: 9
Քննության պլանավորումը և քննչական վարկածները
CODE(3007001438)
էջերի քանակ: 7
ԱՄՆ-Ի ՆԱՀԱՆԳԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ
CODE(3007001524)
էջերի քանակ: 5
ԱՄՆ-ի գերագույն դատարանի կառուցվածքը, գործերի քննության առանձնահատկությունները, լիազորությունների շրջանակը
CODE(3007001525)
էջերի քանակ: 6
ԱՄՆ-ի նահանգային դատարանի համակարգի կառուցվածքը, լիազորությունների շրջանակը
CODE(3007001526)
էջերի քանակ: 8
Բժշկական գաղտնիքը հրապարակելը
CODE(3007001528)
էջերի քանակ: 10
ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ԵՐԿՐԱՄԱՍԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ, ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՀԱՏՅԱ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ
CODE(3007001530)
էջերի քանակ: 6
Հանձնարարության պայմանագիր
CODE(3007001531)
էջերի քանակ: 5
ՀՀ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ: ԻՆՉ Է ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔԸ ԸՍՏ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
CODE(3007001532)
էջերի քանակ: 4
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀՀ - ՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ: ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
CODE(3007001534)
էջերի քանակ: 9
Օդանավ առևանգելը
CODE(3007001537)
էջերի քանակ: 14
Օրենսդրության համակարգումը
CODE(3007001538)
էջերի քանակ: 12
Պետական իշխանությունն իրականացվում է Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխանª օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների բաժանման և հակակշռման հիման վրա
CODE(3007001539)
էջերի քանակ: 6
Պետության գլխի ինստիտուտը արտասահմանյան երկրներում
CODE(3007001540)
էջերի քանակ: 8
ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՐԳԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՅՆ ԿՐՈՂԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ
CODE(3007001542)
էջերի քանակ: 7
Զինված ընդհարումների զոհերի, վիրավորների, հիվանդների, անպաշտպան անձնաց միջազգային իրավական պաշտպանությունը
CODE(3007001543)
էջերի քանակ: 5
ՀՀ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ-ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՀՀ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
CODE(3007001544)
էջերի քանակ: 3
Մեծ Բրիտանիայի դատական համակարգը
CODE(3007001567)
էջերի քանակ: 15
Մեծ Բրիտանիայի դատական համակարգը-2
CODE(3007001568)
էջերի քանակ: 11
ՀՀ և ԼՂՀ (մեկ ազգ – երկու պետություն, թե մեկ ազգ – մեկ պետություն)
CODE(3007001602)
էջերի քանակ: 7
«Բյուրոկրատիա» հասկացությունը և ասպեկտները
CODE(3007001614)
էջերի քանակ: 7
Օրենսդրի մարմնի կարգավիճակը
CODE(3007001615)
էջերի քանակ: 6
Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության հանրապետական մարմինները
CODE(3007001616)
էջերի քանակ: 5
Գործադիր իշխանության գործունեության կազմակերպման ձևերը և դրանց դասակարգումը.
CODE(3007001617)
էջերի քանակ: 5
Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանության վիկտիմոլոգիական բնութագիրը.
CODE(3007001618)
էջերի քանակ: 12
Իմպերատիվ իրավական նորմերը
CODE(3007001619)
էջերի քանակ: 7
Իրավունքի ընդհանուր սկզբունքները որպես եվրոպական իրավունքի աղբյուր
CODE(3007001620)
էջերի քանակ: 13
Կառավարության պատասխանատվության ինստիտուտը
CODE(3007001621)
էջերի քանակ: 3
Կառավարությունը որպես գործադիր իշխանության բարձրագույն մարմին
CODE(3007001622)
էջերի քանակ: 4
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումների իրավաբանական բնույթը, անհատական և ընդհանուր բնույթի միջոցներ
CODE(3007001623)
էջերի քանակ: 9
ՄԻԵԴ-ի որոշումների իրավաբանական բնույթը, վճիռների կատարման նկատմամբ վերահսկման բնույթը, անհատական և ընդհանուր բնույթի միջոցները.
CODE(3007001624)
էջերի քանակ: 6
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԽՄԲԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ
CODE(3007001625)
էջերի քանակ: 3
Պետական ծառայությունը զարգացող երկրներում
CODE(3007001626)
էջերի քանակ: 3
Հայաստանի Հանրապետության պետական ծառայության ժամանակակից միտումները
CODE(3007001627)
էջերի քանակ: 3
Քաղաքացիական դատավարություն և դատավարական ձև: Քաղաքացիական դատավարության փուլերը
CODE(3007001628)
էջերի քանակ: 6
Քննության պլանավորումը և քննչական վարկածները123
CODE(3007001629)
էջերի քանակ: 8
Սահմանադրական վերահսկողության եվրոպական համակարգը և դրա առանձնահատկությունները.
CODE(3007001630)
էջերի քանակ: 6
Սահմանադրական դատարանի եզրակացությունները և դրանց իրավական հետևանքները
CODE(3007001631)
էջերի քանակ: 4
Սահմանադրական դատավարության առանձնահատկությունները
CODE(3007001632)
էջերի քանակ: 4
Սահմանադրական վերահսկողության հասկացությունը և նշանակությունը. պարտադիր և ֆակուլտատիվ /ածանցյալ/ վերահսկողություն
CODE(3007001633)
էջերի քանակ: 6
Սահմանադրական կամ դրանում փոփոխություններ կատարելու և հանրաքվեի դնելու օրենքների քննարկման ընթացակարգերը
CODE(3007001634)
էջերի քանակ: 6
Սնանկության պարզեցված ընթացակարգ
CODE(3007001635)
էջերի քանակ: 4
ՄԻԵԴ որոշումների իրավաբանական բնույթը, վճիռների կատարման նկատմամբ վերահսկողության բնույթը, անհատական և ընդհանուր բնույթի միջոցներ1234
CODE(3007001637)
էջերի քանակ: 7
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովը
CODE(3007001638)
էջերի քանակ: 8
Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանության վիկտիմոլոգիական բնութագիրը12
CODE(3007001653)
էջերի քանակ: 12
Ապրանքային նշանն ապօրինի օգտագործելը14
CODE(3007001664)
էջերի քանակ: 4
Հռոմեական իրավունք. իրավունքը ուրիշ իրերի նկատմամբ
CODE(3007001670)
էջերի քանակ: 11
Դատապարտյալների հետ վարվեցողության վերաբերյալ միջազգային ակտերը
CODE(3007001671)
էջերի քանակ: 10
Պետական ռեժիմը որպես պետության ձևի առանձնահատուկ տարր
CODE(3007001715)
էջերի քանակ: 10
Սահմանադրական իրավունքի գիտության և համեմատական սահմանադրական իրավունք դասընթացի դերը ՀՀ-ում և արտասահմանյան իրավագիտակցության մեջ
CODE(3007001716)
էջերի քանակ: 8
Սահմանադրական իրավունքի սուբյեկտների իրավական կարգավիճակը ժողովրդավարական և ավտորիտար /տոտալիտար/ պետական ռեժիմների համատեքստում
CODE(3007001717)
էջերի քանակ: 11
Սահմանադրական իրավունքի սուբյեկտների իրավական կարգավիճակը ժողովրդավարական և ավտորիտար /տոտալիտար/ պետական ռեժիմների համատեքստում-2
CODE(3007001718)
էջերի քանակ: 11
Սահմանադրական դատարանի լիազորությունները մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում և մարդու սահմանադրական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները
CODE(3007001719)
էջերի քանակ: 12
Բնության հուշարձանների իրավական պաշտպանությունը
CODE(3007001720)
էջերի քանակ: 12
Եվրոպական համայնքների դատրանների կարգավիճակը
CODE(3007001721)
էջերի քանակ: 10
Պետական կառավարումը տնտեսական գործունեության ոլորտում
CODE(3007001722)
էջերի քանակ: 13
Պետական ռեժիմը որպես պետության ձևի առանձնահատուկ տարր-2
CODE(3007001723)
էջերի քանակ: 9
Պետության մեխանիզմի հասկացությունը
CODE(3007001724)
էջերի քանակ: 13
Սահմանադրությունների ժամանակակից մոդելները և դրանց հիմնական սոցիալական գործառույթները
CODE(3007001725)
էջերի քանակ: 8
Ընտրական տեխնոլոգիաներ և ՀՀ-ում ընտրության ձևերը
CODE(3007001726)
էջերի քանակ: 4
Հանցագործության սուբյեկտիվ կողմը
CODE(3007001727)
էջերի քանակ: 8
Գողությունների վիկտիմոլոգիական կանխումը
CODE(3007001728)
էջերի քանակ: 13
Նախընտրական քարոզչություն
CODE(3007001735)
էջերի քանակ: 14
Աշխատանքային գրքույկի հետ աշխատանքի կազմակերպումը
CODE(3007001737)
էջերի քանակ: 10
Քննության պլանավորումը և քննչական վարկածները 22
CODE(3007001799)
էջերի քանակ: 7
Դատական ավտոտեխնիկական փորձաքննությունը, դասակարգումը և հասկացությունը
CODE(3007001805)
էջերի քանակ: 10
Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունքը որպես իրավունքի ճյուղ
CODE(3007001834)
էջերի քանակ: 7
Ֆինանսական իրավունքի հասկացությունը և համակարգը
CODE(3007001835)
էջերի քանակ: 7
Բռնաբարության գործերով տուժողի հարցաքննության առանձնահատկությունները
CODE(3007001905)
էջերի քանակ: 7
Նախաքննության ավարտումը մեղադրական եզրակացությամբ
CODE(3007001906)
էջերի քանակ: 8
Շրջակա միջավայրի անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով քրեական գործ հարուցելու առանձնահատկությունները և ապացուցման ենթական հանգամանքները
CODE(3007001907)
էջերի քանակ: 3
Էլեկտրոնիկական փորձաքննություններով լուծվող հարցեր
CODE(3007001908)
էջերի քանակ: 3
Շինարարատեխնիկական փորաքննություններով լուծվող հարցերը
CODE(3007001909)
էջերի քանակ: 4
Հողային կադաստրի ծագման պատմություն
CODE(3007001910)
էջերի քանակ: 10
Հողային կադաստրի կառավարման միջազգային փորձը
CODE(3007001911)
էջերի քանակ: 12
Ժամանակակից զինված ընդհարումը և միջազգային իրավունք
CODE(3007001928)
էջերի քանակ: 10
14-18 տարեկան անչափահասների և սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձանց կողմից կնքված գործարքների
CODE(3007001945)
էջերի քանակ: 13
Օպերատիվ – հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ միջնորդությունների քննումը և լուծումը
CODE(3007001948)
էջերի քանակ: 7
Առանց մեղքի վնաս պատճառելը
CODE(3007001949)
էջերի քանակ: 14
Մեղսունակություն, անմեղսունակություն
CODE(3007001950)
էջերի քանակ: 10
Քննչական գործողություններ կատարելու և դատավարական հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ միջնորդությունների քննարկումը և լուծումը
CODE(3007001951)
էջերի քանակ: 7
Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների կանխումը
CODE(3007001983)
էջերի քանակ: 14
Հանցագործության կատարող
CODE(3007001984)
էջերի քանակ: 13
Կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, oգտագործելը և իրացնելը
CODE(3007001985)
էջերի քանակ: 9
Կեղծ վճարային փաստաթղթեր պատրաստելը կամ իրացնելը-2
CODE(3007001986)
էջերի քանակ: 9
Փաստաբանական էթիկայի և պաշտպանական տակտիկայի հարաբերակցությունը
CODE(3007001987)
էջերի քանակ: 16
Քրեական իրավունքի սկզբունքները
CODE(3007001988)
էջերի քանակ: 15
Քրեական օրենքի հասկացությունը և հատկանիշները
CODE(3007001989)
էջերի քանակ: 14
Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հասկացությունը
CODE(3007001990)
էջերի քանակ: 13
Աշխատանքային օրենսդրություն
CODE(3007002031)
էջերի քանակ: 10
Աշխատանքային պայմանագրի բովանդակությունը և պայմանագրի կնքումը
CODE(3007002032)
էջերի քանակ: 10
Աշխատանքի հանդեպ վերաբերմունքի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ վերաբերմունքը
CODE(3007002033)
էջերի քանակ: 7
Գույքի պահման կիրառում` աշխատանքի պայմանագրի շրջանակներում
CODE(3007002034)
էջերի քանակ: 4
Փորձաշրջանի հասկացությունը և փորձաշրջանը աշխատանքային պայմանագիր կնքելիս
CODE(3007002035)
էջերի քանակ: 14
Կողմերի հասկացությունը
CODE(3007002158)
էջերի քանակ: 12
Փորձագետի եզրակացության հետազոտման դատավարական կարգը
CODE(3007002159)
էջերի քանակ: 13
Քաղաքացիական դատավարության վարույթի տեսակները
CODE(3007002160)
էջերի քանակ: 15
Վճռաբեկ բողոք բերելու հիմքերը
CODE(3007002161)
էջերի քանակ: 11
Վերաքննիչ բողոքի ընդունումը
CODE(3007002162)
էջերի քանակ: 11
Վկայի ցուցմունքներ
CODE(3007002163)
էջերի քանակ: 12
Վկայի իրավունքները և պարտականությունները
CODE(3007002164)
էջերի քանակ: 10
Ընտրական իրավունքը և ընտրությունների հիմունքները
CODE(3007002165)
էջերի քանակ: 15
Ընտրողների իրավունքները
CODE(3007002166)
էջերի քանակ: 9
Ընտրությունների նշանակման ի±նչ գործընթաց է նախատեսված ՀՀ օրենսդրությամբ: Ինչպիսի± ընտրական տեխնոլոգիաներ կարելի է ոչ կոռեկտ համարել
CODE(3007002167)
էջերի քանակ: 15
Հասարակության քաղաքական համակարգում ինչպիսի հիմնական գործառութներ ունի ընտրությունների ինստիտուտը
CODE(3007002168)
էջերի քանակ: 7
Հասարակության քաղաքական համակարգում ինչպիսի հիմնական գործառութներ ունի ընտրությունների ինստիտուտը Ինչ է աբսենտիզմը
CODE(3007002169)
էջերի քանակ: 7
Ազգային ժողովի ընտրությունները
CODE(3007002170)
էջերի քանակ: 11
Էլեկտորալ (ընտրական) վարքի ( մասնակցության ) առանձնահատկությունը ՀՀ-ում
CODE(3007002171)
էջերի քանակ: 13
Ինչպիսին է ժողովրդաիշխանության իրացման յուրահատկությունը ժողովրդավարության տարբեր մոդելներում Թեկնածուի առաջադրման ինչպիսի ձևեր են գործում ՀՀ- ում
CODE(3007002172)
էջերի քանակ: 8
ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների անցկացման կարգը
CODE(3007002173)
էջերի քանակ: 13
Ինչ դեր ունեն ընտրողները ընտրական համակարգի կառուցվածքում
CODE(3007002174)
էջերի քանակ: 11
Ընտրական իրավունքի սկզբունքները
CODE(3007002198)
էջերի քանակ: 14
ՀՀ Նախագահի ընտրության կարգը
CODE(3007002199)
էջերի քանակ: 20
Իտալիայի պառլամենտական ընտրությունները
CODE(3007002200)
էջերի քանակ: 7
Իտալիայի պառլամենտական ընտրությունները-2
CODE(3007002201)
էջերի քանակ: 7
Ամուսնության աղյուսակների կազմում, ամուսնության ապահովագրություն
CODE(3007002202)
էջերի քանակ: 10
Ընտրական իրավունքի իրականացմանը ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքների կամընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելը:
CODE(3007002316)
էջերի քանակ: 9
Ճանապարհային ոստիկանության կազմակերպման իրավական հիմքերը
CODE(3007002379)
էջերի քանակ: 12
Ազգերի իրավահավասարությունը և ինքնորոծումը որպես միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունք
CODE(3007002444)
էջերի քանակ: 9
Միջազգային առևտրային իրավունք
CODE(3007002445)
էջերի քանակ: 5
Միջազգային հանրային և մասնավոր իրավունքների հարաբերակցություն
CODE(3007002446)
էջերի քանակ: 10
Միջազգային գետերի իրավական ռեժիմը
CODE(3007002447)
էջերի քանակ: 8
Միջազգային պատասխանատվության իրականացման ձևերը
CODE(3007002448)
էջերի քանակ: 11
Հայկական մշակույթը 20-րդ դարում
CODE(3007002449)
էջերի քանակ: 7
Արհմիությունների դերը գործատու-աշխատող հարաբերությունների կարգավորման գործում
CODE(3007002498)
էջերի քանակ: 5
Աշխատանքային իրավահարաբերությունների հասկացությունը, կառուցվածքը և առանձնահատկությունները
CODE(3007002499)
էջերի քանակ: 13
Աշխատանքային օրենսդրությունը, դրանով կարգավորվող հարաբերությունները
CODE(3007002500)
էջերի քանակ: 6
Կոլեկտիվ պայմանագիր
CODE(3007002501)
էջերի քանակ: 15
Ընտրանքային դիտարկում-2
CODE(3007002503)
էջերի քանակ: 11
Վարչական իրավախախտումների իրավաբանական կազմը
CODE(3007002509)
էջերի քանակ: 12
Հարակից իրավունքներ
CODE(3007002744)
էջերի քանակ: 10
Ժառանգման իրավունք
CODE(3007002745)
էջերի քանակ: 9
Մանրածախ առուծախի պայմանագիր
CODE(3007002747)
էջերի քանակ: 7
Ապացույցների տեսակները
CODE(3007002759)
էջերի քանակ: 9
Վարչական արդարադատություն
CODE(3007002760)
էջերի քանակ: 30
Բռնաբարություն
CODE(3007002771)
էջերի քանակ: 12
Դատական ակտը չկատարելը
CODE(3007002772)
էջերի քանակ: 14
Կոռուպցիան և այն դրդող պատճառները
CODE(3007002773)
էջերի քանակ: 5
Մարդուն առևանգելը, ազատություններից ապօրինի զրկելը
CODE(3007002775)
էջերի քանակ: 7
Կտակի ձևը և այն չպահպանելու հետևանքները
CODE(3007002853)
էջերի քանակ: 5
Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
CODE(3007002854)
էջերի քանակ: 17
Սեփականության իրավունքի փունջ
CODE(3007002855)
էջերի քանակ: 5
Սեփականության իրավունք
CODE(3007002856)
էջերի քանակ: 15
Վարչաիրավական հարաբերություններ
CODE(3007002893)
էջերի քանակ: 16
Վարչական ակտ ընդունելը, դրա մասին իրազեկելու և օրինական ուժի մեջ մտնելու կարգը
CODE(3007002894)
էջերի քանակ: 11
Վարչական վարույթի և վարչատարածության հիմնական սկզբունքները
CODE(3007002896)
էջերի քանակ: 11
Վարչական վարույթի մասնակիցները
CODE(3007002898)
էջերի քանակ: 10
Վարչական վարույթի փուլերը
CODE(3007002899)
էջերի քանակ: 10
Վարչարարության և վարչական վարույթի սահմանադրական հիմունքները ՀՀ-ում
CODE(3007002900)
էջերի քանակ: 12
Կառավարման սահմանված կարգի դեմ ոտնձգվող վարչական իրավախախումներ
CODE(3007002902)
էջերի քանակ: 12
Վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատւցումն ոչ գույքայի այլ վնասի դեպքում, հետադարձ պահանջ ներկայցնելը
CODE(3007002904)
էջերի քանակ: 14
Ոչ գույքային վնասի հատուցման հիմքերը և կարգը: Դրամական միջոցներով այն հատուցելու ձևերը
CODE(3007002905)
էջերի քանակ: 10
Համայնքային սեփականություն համարվող հողային ռեսուրսների կառավարման խնդիրները ՀՀ-ում
CODE(3007003006)
էջերի քանակ: 11
ՀՀ հողային օրենսգրքի ընդհանուր դրույթների բնութագիրը
CODE(3007003007)
էջերի քանակ: 15
Հողային իրավունք
CODE(3007003008)
էջերի քանակ: 12
Ահաբեկչության հասկացությունը և էությունը
CODE(3007003050)
էջերի քանակ: 10
Արբիտրաժային համաձայնության հասկացությունը
CODE(3007003051)
էջերի քանակ: 15
Բնակչությունները որպես միջազգային վեճերի լուծման միջոց
CODE(3007003052)
էջերի քանակ: 13
Եվրոմիության պայմանագիր
CODE(3007003053)
էջերի քանակ: 12
Եվրոպական իրավունքի նորմեր
CODE(3007003054)
էջերի քանակ: 10
Հանցագործության դեմ պայքարը ԱՊՀ երկրներում
CODE(3007003056)
էջերի քանակ: 10
ԿՈԼԻԶԻՈՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՀԱՍԿԱՑՈԻԹՅՈԻՆԸ Կոլիզիոն նորմերի կառուցվածքը և կարգավորիչ գործառույթը
CODE(3007003057)
էջերի քանակ: 18
Մարդասիրական իրավունքի դրսևորումները
CODE(3007003058)
էջերի քանակ: 16
Միջազգային իրավունքի աղբյուրները
CODE(3007003059)
էջերի քանակ: 11
Միջազգային իրավունքի պատմությունը
CODE(3007003060)
էջերի քանակ: 11
Միջազգային վեճերի խաղաղ կարգավորման սկզբունքների և միջոցների ձևավորումը,պատմական զարգացումը
CODE(3007003061)
էջերի քանակ: 11
Միջազգային մասնավոր իրավունքի աղբյուրները
CODE(3007003062)
էջերի քանակ: 12
Միջազգային վեճերի կարգավորումը տարածաշրջանային կազմակերպությունների շրջանակներում
CODE(3007003063)
էջերի քանակ: 12
Պայմանագրային պարտավորությունների չկատարումն ըստ եվրոպական սկզբունքների
CODE(3007003065)
էջերի քանակ: 10
Քննչական և հաշտարար ընթացակարգեր
CODE(3007003066)
էջերի քանակ: 10
Ռազմագերիների իրավական վիճակը
CODE(3007003067)
էջերի քանակ: 12
Ռազմագերիների կարգավիճակը
CODE(3007003068)
էջերի քանակ: 14
Ուժի և ուժի սպառնալիք չկիրառելու սկզբունքը միջազգային իրավունքում
CODE(3007003069)
էջերի քանակ: 10
Որոշումների ընդունման համագործակցության ընթացակարգ
CODE(3007003070)
էջերի քանակ: 9
Որոշումների ընդունման միջոցները և դրանց դասակարգման չափանիշները
CODE(3007003071)
էջերի քանակ: 11
Որոշումների համատեղ ընդունման ընթացակարգ
CODE(3007003072)
էջերի քանակ: 8
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվող անձանց կամ հաստատության վրա հարձակվելը
CODE(3007003073)
էջերի քանակ: 13
Ահաբեկչություն և կանխարգելում
CODE(3007003074)
էջերի քանակ: 13
Անչափահասների դատահոգեբանական փորձաքննության առանձնահատկությունները
CODE(3007003075)
էջերի քանակ: 15
Անհրաժեշտ պաշտպանություն
CODE(3007003076)
էջերի քանակ: 10
Անկախության պաշտպանները
CODE(3007003077)
էջերի քանակ: 3
Ապօրինի կերպով զենք պատրաստելը
CODE(3007003078)
էջերի քանակ: 16
Առանձնակի արժեք ունեցող առարկաների հափշտակելը
CODE(3007003079)
էջերի քանակ: 12
նական իրավունքի տեսություն
CODE(3007003080)
էջերի քանակ: 13
Ծայրահեղ անհրաժեշտության հասկացությունը
CODE(3007003081)
էջերի քանակ: 15
Ծնողական իրավունքի վերականգնում
CODE(3007003082)
էջերի քանակ: 5
Դեմքի անջնջելի այլանդակումը որպես անձի առողջությանը ծանր վնասի պատճառում
CODE(3007003083)
էջերի քանակ: 15
Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս հասցնելը
CODE(3007003084)
էջերի քանակ: 15
Երկաթուղային, օդային կամ ջրային տրանսպորտի երթևեկության անվտանգության և շահագործման կանոնները խախտելը
CODE(3007003085)
էջերի քանակ: 15
Գործի քննությունը վերաքննիչ դատարանում
CODE(3007003086)
էջերի քանակ: 15
Գողություն
CODE(3007003087)
էջերի քանակ: 10
Համակարգչային տեղեկատվությունը փոփոխելը
CODE(3007003088)
էջերի քանակ: 15
Հանցագործության օբյեկտը քրեական իրավունքում
CODE(3007003089)
էջերի քանակ: 15
Հանցագործություն կատարած անձին բռնելը վնաս պատճառելու իրավաչափության պայմանները, հանցավորին կյանքից զրկելու հնարավորությունը
CODE(3007003090)
էջերի քանակ: 15
Հանցավոր արարքի գոյացման հոգեբանական մեխանիզմները
CODE(3007003091)
էջերի քանակ: 15
Հանցավոր արարքի գոյացման հոգեբանական մեխանիզմները -2
CODE(3007003092)
էջերի քանակ: 10
Հանցավոր վարքագծի մեխանիզմը
CODE(3007003093)
էջերի քանակ: 11
Հանցավորությունը և կանխարգելումը
CODE(3007003094)
էջերի քանակ: 13
Հանցավորությունը քրեակատարողական հիմնարկներում
CODE(3007003095)
էջերի քանակ: 12
Կոռուպցիոն հանցավորություն և կանխարգելում
CODE(3007003096)
էջերի քանակ: 12
Նորմատիվ-իրավական ակտեր
CODE(3007003097)
էջերի քանակ: 15
Օրինականություն, իրավակարգ և կարգապահություն
CODE(3007003098)
էջերի քանակ: 13
Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը վաղեմության ժամկետն անցնելու հետևանքով
CODE(3007003099)
էջերի քանակ: 15
Քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հասկացությունը
CODE(3007003100)
էջերի քանակ: 12
ոշտանգման համար քրեական պատասխանատվությունը
CODE(3007003101)
էջերի քանակ: 15
Խղճի կամ դավանանքի ազատության իրավունքի իրականացման խոչընդոտելը
CODE(3007003102)
էջերի քանակ: 12
Անչափահասների գործերով վարույթի առանձնահատկությունները
CODE(3007003103)
էջերի քանակ: 17
Անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու նշանակությունը և դատավարական կարգը
CODE(3007003104)
էջերի քանակ: 11
Անմեղության կանխավարկածի սկզբունքի կիրառումը մինչդատական վարույթում
CODE(3007003105)
էջերի քանակ: 10
Անմեղության կանխավարկածի սկզբունքի կիրառումը
CODE(3007003106)
էջերի քանակ: 15
Ապացույցների աղբյուրների տեսակները քրեական դատավարությունում
CODE(3007003107)
էջերի քանակ: 15
Ապացույցների բացահայտումը, հետազոտումը և գնահատումը
CODE(3007003108)
էջերի քանակ: 11
Դատախազը և նրա լիազորությունները ՀՀ քրեական դատավարության մինչդատական վարույթի ընթացքում
CODE(3007003109)
էջերի քանակ: 15
Հետաքննության մարմինների և նրանց լիազորությունները
CODE(3007003110)
էջերի քանակ: 10
Մարդու շրթունքների և գլխի այլ մասերի (մաշկածածկույթի) հետքերի փորձաքննությունը
CODE(3007003111)
էջերի քանակ: 15
Նախնական քննություն
CODE(3007003112)
էջերի քանակ: 15
Պաշտպանը, նրա դատավարական կարգավիճակը‏
CODE(3007003113)
էջերի քանակ: 4
Փաստաբանական էթիկան որպես դատական էթիկայի տարատեսակ-2
CODE(3007003114)
էջերի քանակ: 11
Փորձագետի եզրակացությանը ներկայացվող պահանջները
CODE(3007003115)
էջերի քանակ: 15
Քննչական ենթակայություն
CODE(3007003116)
էջերի քանակ: 4
Քննչական գործողությունների կատարման ընդհանուր պայմանները
CODE(3007003117)
էջերի քանակ: 13
Քննիչը և նրա լիազորությունները
CODE(3007003118)
էջերի քանակ: 15
Քրեական դատավարություն
CODE(3007003119)
էջերի քանակ: 10
Քրեական գործերի միացումն ու անջատումը որպես նախնական քննության օրենքով նախատեսված պայման
CODE(3007003120)
էջերի քանակ: 15
Քրեական գործի ընթացքի արձանագրման պարտադիր լինելը, գործի նյութերի կազմումն ու պահպանումը
CODE(3007003121)
էջերի քանակ: 10
Քրեական դատավարության համակարգը և փուլերը
CODE(3007003122)
էջերի քանակ: 13
Սառը զենք
CODE(3007003123)
էջերի քանակ: 13
Զննում, քննում,արտաշիրիմում
CODE(3007003124)
էջերի քանակ: 15
14-18 տարեկան անչափահասների և սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձանց կողմից կնքված գործարքների անվավերությունը
CODE(3007003177)
էջերի քանակ: 15
Քաղաքացուն անհայտ բացակայող ճանաչելը
CODE(3007003178)
էջերի քանակ: 15
Ակցեպտը ըստ 1994-1995 թվականների սկզբունքների
CODE(3007003179)
էջերի քանակ: 13
Անձի արժեքների կողմնորոշումները
CODE(3007003180)
էջերի քանակ: 15
Անվճարունակության և սնանկության իրավական կարգավորումը
CODE(3007003181)
էջերի քանակ: 11
Ապրանքների առք ու վաճառքի պայմանագրի առանձնահատկությունները
CODE(3007003182)
էջերի քանակ: 12
Առուծախի պայմանագրի կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները
CODE(3007003183)
էջերի քանակ: 15
Առուվաճառքի պայմանագիր
CODE(3007003184)
էջերի քանակ: 10
Ձեռնարկությունների գրանցման իրավունք
CODE(3007003185)
էջերի քանակ: 12
Ձեռնարկությունների լուծարումը
CODE(3007003186)
էջերի քանակ: 12
Ֆիզիկական անձի հասկացությունը
CODE(3007003187)
էջերի քանակ: 7
Հողագույքային հարաբերությունների մասնակիցներ
CODE(3007003188)
էջերի քանակ: 16
Իրավաբանական անձի իրավասուբյեկտիվություն
CODE(3007003189)
էջերի քանակ: 16
Կանանց իրավունքները աշխատաշուկայում
CODE(3007003190)
էջերի քանակ: 3
Մարդու անձնական իրավունքները
CODE(3007003191)
էջերի քանակ: 10
Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները սահմանող ՀՀ սահմանադրական նորմերի մեկնաբանությունը
CODE(3007003192)
էջերի քանակ: 15
Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքները
CODE(3007003193)
էջերի քանակ: 10
Մարդու իրավունքները
CODE(3007003194)
էջերի քանակ: 11
Մարդու իրավունքների դասակարգումը
CODE(3007003195)
էջերի քանակ: 16
Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը եվրոպական դատարանում
CODE(3007003196)
էջերի քանակ: 10
Մասնավոր կյանքի անձեռնամխելիության իրավունքի հասկացությունը և դրա դրսեվորման ձևերը
CODE(3007003197)
էջերի քանակ: 13
Նվիրատվության պայմանագրի հասկացությունը և առարկան
CODE(3007003198)
էջերի քանակ: 20
Քաղաքացիական իրավունքի կարգավորման առարկան
CODE(3007003199)
էջերի քանակ: 15
Քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունների ստեղծման նախապատրաստումը և գործունեության կարգը
CODE(3007003200)
էջերի քանակ: 10
«Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը
CODE(3007003201)
էջերի քանակ: 15
Քաղաքացիական պաշտպանության պլանների մշակում
CODE(3007003202)
էջերի քանակ: 15
Քաղաքացիության հասկացությունը
CODE(3007003203)
էջերի քանակ: 15
Սահմանադրական իրավունքը` որպես իրավունքի առանձին ճյուղ
CODE(3007003204)
էջերի քանակ: 15
Սահմանադրական իրավունքի նորմերը և ինստիտուտները
CODE(3007003205)
էջերի քանակ: 15
Սահմանադրության հատկանիշները
CODE(3007003206)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ Սահմանադրության կառուցվածքը
CODE(3007003207)
էջերի քանակ: 6
Վարձակալության պայմանագիրը և դրա դերը քաղաքացիա-իրավական շրջանառությունում
CODE(3007003208)
էջերի քանակ: 12
Ոչ պատշաճ կողմի քաղաքացիական դատավարությունում
CODE(3007003209)
էջերի քանակ: 12
Գործը դատական քննության նախապատրաստելը
CODE(3007003210)
էջերի քանակ: 12
Դատաքննության փուլերը
CODE(3007003211)
էջերի քանակ: 15
Դատավարական ժամկետների հասկացությունը և տեսակները, քաղաքացիական դատավարության ժամկետների կասեցումը, վերականգնումը և երկարաձգումը
CODE(3007003212)
էջերի քանակ: 12
Դատավորների անկախության երաշխիքը
CODE(3007003213)
էջերի քանակ: 15
Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստեր
CODE(3007003214)
էջերի քանակ: 12
Քաղաքացիական դատավարության մասնակիցները
CODE(3007003215)
էջերի քանակ: 17
Վկայի քաղաքացիական դատավարական կարգավիճակը
CODE(3007003216)
էջերի քանակ: 12
Առևտրային արբիտրաժի հասկացությունը և իրավական բնութագիրը
CODE(3007003313)
էջերի քանակ: 11
Ասբատ ալ-Անսար ահաբեկչական կազմակերպությունը
CODE(3007003314)
էջերի քանակ: 15
Եվրոպական իրավունքի դատական պաշտպանության առանձնահատկությունները
CODE(3007003315)
էջերի քանակ: 6
ԵվրոպայիԽորհուրդը
CODE(3007003316)
էջերի քանակ: 15
Հակամարտությունների կարգավորման եղանակները-2
CODE(3007003317)
էջերի քանակ: 10
Հռոմեական ընտանեկան իրավունք
CODE(3007003318)
էջերի քանակ: 10
Հյուպատոսական իրավունքը ÙÇç³½•³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùáõÙ
CODE(3007003319)
էջերի քանակ: 11
Իտալիայի և Հայաստանի սահմանադրությունների համեմատումը
CODE(3007003320)
էջերի քանակ: 10
աշկար-ի Տաիբա ահաբեկչության կազմակերպություն
CODE(3007003321)
էջերի քանակ: 17
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը
CODE(3007003322)
էջերի քանակ: 15
Մարդու իրավունքների պաշտպանության ինստիտուցիոնալ համակարգը
CODE(3007003323)
էջերի քանակ: 22
Միջազգային դատավարության աղբյուրները
CODE(3007003324)
էջերի քանակ: 15
Միջազգային իրավունքի դերը միջազգային հարաբերությունների կարգավորման հարցում
CODE(3007003328)
էջերի քանակ: 10
Միջազգային կազմակերպությունների իրավասուբյեկտության խնդիրը
CODE(3007003331)
էջերի քանակ: 15
Միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի պահպանման ապահովումը
CODE(3007003332)
էջերի քանակ: 10
Միջազգային պայմանագրերի դասակարգումը
CODE(3007003334)
էջերի քանակ: 15
Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի հասկացությունը
CODE(3007003336)
էջերի քանակ: 18
Միջազգային փորձը պետական ծառայության բնագավառում
CODE(3007003337)
էջերի քանակ: 13
Միջազգային քրեական դատարանի ստեղծումն ու կառուցվածքը
CODE(3007003338)
էջերի քանակ: 11
Միջազգային-իրավական նորմերի առանձնահատկությունները
CODE(3007003339)
էջերի քանակ: 10
Ներքին գործեր և դատական համագործակցություն
CODE(3007003340)
էջերի քանակ: 6
Պետությունը որպես միջազգային ավունքի սուբյեկտ
CODE(3007003341)
էջերի քանակ: 15
Ռազմագերիների իրավական վիճակը-2
CODE(3007003342)
էջերի քանակ: 12
Թրաֆիկինգ
CODE(3007003343)
էջերի քանակ: 6
Ուժ կամ ուժի սպառնալիք չգործադրելու սկզբունքը
CODE(3007003344)
էջերի քանակ: 16
Վեճերի խաղաղ կարգավորման սկզբունքները միջազգային իրավունքում
CODE(3007003345)
էջերի քանակ: 11
Ղազախստանի օրենսդրական համակարգը
CODE(3007003346)
էջերի քանակ: 15
Զանգվածային ոչնչացման զենքեր և դրանց տեսակները, համառոտ բնութագիր
CODE(3007003347)
էջերի քանակ: 15
Պայմանագրի հասկացությունը և կնքման պայմանները
CODE(3007003365)
էջերի քանակ: 15
«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքը
CODE(3007003367)
էջերի քանակ: 4
Հարակից և հեղինակային իրավունքների պաշտպանության ընդհանուր դրույթները
CODE(3007003369)
էջերի քանակ: 12
Իրավական անձանց տեսակները
CODE(3007003371)
էջերի քանակ: 10
Ժառանգական իրավահարաբերություններ
CODE(3007003372)
էջերի քանակ: 8
Ժառանգական իրավահարաբերություններ-2
CODE(3007003379)
էջերի քանակ: 10
Ժառանգումը ներկայացման իրավունքով, ժառանգական տրանսմիսիա
CODE(3007003381)
էջերի քանակ: 7
Ժառանգություն ըստ օրենքի
CODE(3007003384)
էջերի քանակ: 10
Ժառանգումը ներկայացման իրավունքով, ժառանգական տրանսմիսիա-2
CODE(3007003386)
էջերի քանակ: 9
Կտակի բովանդակությունը: Կտակարարի հատուկ կարգադրությունը
CODE(3007003388)
էջերի քանակ: 11
Կտակային հանձնարարությունը: Կտակը կատարելը
CODE(3007003389)
էջերի քանակ: 14
Մարդկանց իրավահավասարությունը և իրականում ձեռք բերված իրավունքների անհավասարությունը
CODE(3007003391)
էջերի քանակ: 12
Պայմանագրի բովանդակությունը, ձևերը և կնքման կարգը
CODE(3007003392)
էջերի քանակ: 12
Քաղաքացիական պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքը
CODE(3007003393)
էջերի քանակ: 6
Քաղաքացիական պայմանագիր
CODE(3007003395)
էջերի քանակ: 12
Քաղաքացուն մահացած հայտարարելը
CODE(3007003398)
էջերի քանակ: 9
Սահմանադրական իրավունքի աղբյուրների համակարգը
CODE(3007003399)
էջերի քանակ: 10
Սահմանադրությունների նախագծերի ընդունումը
CODE(3007003400)
էջերի քանակ: 12
Սահմանադրության հասկացությունը և ժամանակակից պետությունների սահմանադրական զարգացման հիմնական փուլերը
CODE(3007003401)
էջերի քանակ: 10
Տնտեսական հարաբերությունների սահմանադրաիրավական հիմունքները
CODE(3007003403)
էջերի քանակ: 9
Ճապոնիայի պետությունը և իրավունքը 18-20-րդ դարերում
CODE(3007003661)
էջերի քանակ: 12
Ապացուցման գործընթացը
CODE(3007004112)
էջերի քանակ: 10
Հետաքննության մարմնի և քննիչի փոխգործունեությունը քրեական դատավարությունում
CODE(3007004113)
էջերի քանակ: 10
Մինչդատական վարույթում իրականացավող գործառույթները
CODE(3007004114)
էջերի քանակ: 12
Քրեական դատախազի լիազորությունները
CODE(3007004116)
էջերի քանակ: 16
Հեղինակային իրավունք
CODE(3007004117)
էջերի քանակ: 12
Հեղինակային իրավունքի սուբյեկտները
CODE(3007004118)
էջերի քանակ: 12
Մտավոր սեփականություն
CODE(3007004119)
էջերի քանակ: 16
Սեփականության իրավունքի տնտեսագիտական տեսությունը
CODE(3007004120)
էջերի քանակ: 8
Սոցիալական, խմբային և համայնքային վերլուծություն
CODE(3007004121)
էջերի քանակ: 3
Տիրապետում
CODE(3007004122)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ գլխավոր դատախազություն
CODE(3007004142)
էջերի քանակ: 4
Սահմանադրական իրավունքի սուբյեկտների իրավական կարգավիճակը
CODE(3007004146)
էջերի քանակ: 11
Պատիժները և դատավարության հիմնական գծերը Հին Հռոմում
CODE(3007004152)
էջերի քանակ: 13
Ալկոհոլային կախվածության ձևավորման պատճառները և պայմանները
CODE(3007004153)
էջերի քանակ: 13
Ռենտային պայմանագիր
CODE(3007004155)
էջերի քանակ: 13
Վճռաբեկ վարույթը ՀՀ-ում.Բողոքարկումը և բողոքի քննությունը
CODE(3007004156)
էջերի քանակ: 16
Արդարադատության իրականացումը միայն դատարանի կողմից
CODE(3007004157)
էջերի քանակ: 13
Այլընտրանքային պատժատեսակների հիմնախնդիրը. Այլընտրանքային պատժատեսակները Չեխիայում
CODE(3007004158)
էջերի քանակ: 10
Հանցանք կատարած անձանց մոտիվացիոն ոլորտները
CODE(3007004159)
էջերի քանակ: 12
Ժառանգումն ըստ օրենքի
CODE(3007004160)
էջերի քանակ: 14
Ռենտայի պայմանագիր
CODE(3007004161)
էջերի քանակ: 13
Ընտանեկան բռնությունների մոտիվացիոն առանձնահատկությունները
CODE(3007004162)
էջերի քանակ: 10
Զինծառայողների նկատմամբ կիրառվող պատասխանատվության ձևերը
CODE(3007004163)
էջերի քանակ: 6
Գործադիր իշխանության խորհրդարանական մոդելի հիմնական առանձնահատկությունները
CODE(3007004369)
էջերի քանակ: 7
Հակասություններն ու բացերը ազգային օրենսդրության համակարգում
CODE(3007004370)
էջերի քանակ: 7
Քաղաքացիական ծառայողին հանձնարարականներ տալու սահմանափակումները
CODE(3007004371)
էջերի քանակ: 8
Սեփականության իրավունքը ըստ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի.սեփականության իրավունքի բովանդակությունը և վերլուծությունը
CODE(3007004372)
էջերի քանակ: 7
Սնանկության ժամանակավոր կառավարիչները և ինքնակարգավորվող կազմակերպությունները
CODE(3007004373)
էջերի քանակ: 10
Անձի պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի պաշտպանության մի շարք իրավական հիմնահարցեր
CODE(3007004395)
էջերի քանակ: 12
Արդարադատության իրականացումը միայն դատարանի կողմից-2
CODE(3007004397)
էջերի քանակ: 13
Բնակվարձակալության պայմանագրի դադարումը
CODE(3007004398)
էջերի քանակ: 12
Դատական նախադեպ
CODE(3007004399)
էջերի քանակ: 11
Դեղորայքային կաղվածություն
CODE(3007004400)
էջերի քանակ: 12
Գերմանիայի սահմանադրական իրավունք
CODE(3007004401)
էջերի քանակ: 14
Գերմանիայի տեղամասային դատարաններ
CODE(3007004402)
էջերի քանակ: 12
Հայցային վաղեմության հասկացությունը,տեսակները և նշանակությունը
CODE(3007004404)
էջերի քանակ: 12
Հետաքննության հիմնահարցերը քրեական դատավարությունում
CODE(3007004405)
էջերի քանակ: 16
Հղի կանանց կամ մինչև երեք տարեկան երեխա ունեցող անձանց պատիժը կրելը հետաձգելը կամ պատժից ազատելը
CODE(3007004406)
էջերի քանակ: 13
Իրավաքաղաքական մտքի պատմության առարկան և մեթոդը
CODE(3007004407)
էջերի քանակ: 13
Իսպանիայի այլընտրանքային իրավունք
CODE(3007004409)
էջերի քանակ: 15
Ժամկետների տեսակները քաղաքացիական իրավունքում
CODE(3007004410)
էջերի քանակ: 14
Ժառանգության բացում
CODE(3007004411)
էջերի քանակ: 14
Կարգապահական պատասխանատվություն
CODE(3007004412)
էջերի քանակ: 5
Կախյալ վարքագիծ
CODE(3007004413)
էջերի քանակ: 15
Կյանքի իրավունքը միջազգային փաստաթղթերում
CODE(3007004414)
էջերի քանակ: 10
Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերի վարույթը
CODE(3007004415)
էջերի քանակ: 9
Պատերազմական հանցագործություններ
CODE(3007004416)
էջերի քանակ: 11
Պետական ռեժիմը որպես պետության ձևի տարր
CODE(3007004417)
էջերի քանակ: 9
Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվություն. հասկացությունը, առանձնահատկությունները, պայմանները և տեսակները
CODE(3007004418)
էջերի քանակ: 5
Սահմանադրական դատարան դիմելու կարգն ու առանձնահատկությունները
CODE(3007004419)
էջերի քանակ: 8
Տվյալների հրապարակման անթույլատրելիությունը գախտնիության պահմանումը
CODE(3007004420)
էջերի քանակ: 15
Վարչական,քաղաքացիական և զինծառայողների նկատմամբ պատասխանատվություն
CODE(3007004421)
էջերի քանակ: 14
Հղիության արհեստական ընդհատումը որպես կյանքի իրավունքի խախտում
CODE(3007004450)
էջերի քանակ: 15
Ժառանգումն ըստ կտակի
CODE(3007004476)
էջերի քանակ: 15
Խարդախության քննության մեթոդիկա
CODE(3007004532)
էջերի քանակ: 7
Անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունների քննությունը
CODE(3007004550)
էջերի քանակ: 13
Անհրաժեշտ պաշտպանության ժամանակ ոտնձգողին կյանքից զրկելու հնարավորությունները
CODE(3007004551)
էջերի քանակ: 14
Բռնությամբ կատարվող ավարտված և չավարտված հանցագործության հիմնախնդիրները
CODE(3007004552)
էջերի քանակ: 14
Երեխայի իրավունքի առարկայի կապը իրավունքի այլ ճյուղերի հետ
CODE(3007004553)
էջերի քանակ: 10
Գործերի քննության կարգը վճռաբեկ դատարանում
CODE(3007004554)
էջերի քանակ: 11
Հանցագործության դասակարգումը
CODE(3007004555)
էջերի քանակ: 10
Հանցագործության դասակարգումը-2
CODE(3007004556)
էջերի քանակ: 11
Հանցագործի անձի կառուցվածքը: Սոցիալականի և կենսաբանականի հարաբերակցությունը
CODE(3007004557)
էջերի քանակ: 7
Հանցագործի անձի քրեաբանական բնութագրի հիմնական գծերը
CODE(3007004558)
էջերի քանակ: 16
Հանցավորության կանխարգելում
CODE(3007004559)
էջերի քանակ: 13
Հարակից իրավունքների ընդհանուր բնութագիրը և առանձնահատկությունները
CODE(3007004560)
էջերի քանակ: 10
Իրավական ակտի նախագծի նախապատրաստման փուլերը
CODE(3007004561)
էջերի քանակ: 16
Իրավական օգնությունը քրեական գործերով
CODE(3007004562)
էջերի քանակ: 9
Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործությունները
CODE(3007004563)
էջերի քանակ: 9
Կաշառք ստանալու հասկացությունը և ընդհանուր քրեաիրավական բնութագիրը
CODE(3007004564)
էջերի քանակ: 11
Կաշառք տալը և կաշառք ստանալը որպես փոխկապակցված հանցագործություններ
CODE(3007004565)
էջերի քանակ: 10
Կոռուպցիան և այն դրդող պատճառները-2
CODE(3007004566)
էջերի քանակ: 5
Կյանքի դեմ ուղղված հանցագործությունների ընդհանուր բնութագիրը
CODE(3007004567)
էջերի քանակ: 10
Մանրէաբանական զենք
CODE(3007004568)
էջերի քանակ: 5
Մարդու առևանգումը
CODE(3007004569)
էջերի քանակ: 15
Մարդու իրավունքների և ազատությունների դասակարգման հիմքերը
CODE(3007004570)
էջերի քանակ: 10
Մարդու իրավունքների հասկացությունը և այդ ինստիտուտի ձևավորման հիմնական փուլերը
CODE(3007004571)
էջերի քանակ: 11
Մարդու կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ
CODE(3007004572)
էջերի քանակ: 12
Մոր կողմից նորածին երեխայի սպանությունը
CODE(3007004573)
էջերի քանակ: 10
Նոր ժամանակաշրջանի իրավունքի զարգացման փուլերը
CODE(3007004574)
էջերի քանակ: 12
Մոլորության, խաբեության, սպառնալիքի և պայմանագրի վավերության խնդիրներն` ըստ 94-95թթ. սկզբունքների
CODE(3007004575)
էջերի քանակ: 14
Քրեաբանության հասկացությունը, առարկան, խնդիրներն ու համակարգը
CODE(3007004576)
էջերի քանակ: 10
Քրեական գործի հարուցումը
CODE(3007004577)
էջերի քանակ: 16
Քրեական հետապնդման և քրեական գործի հարուցման փոխհարաբերությունը քրեական դատավարությունում
CODE(3007004578)
էջերի քանակ: 17
Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը տուժողի հետ հաշտվելու դեպքում
CODE(3007004579)
էջերի քանակ: 12
Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը տուժողի հետ հաշտվելու դեպքում-2
CODE(3007004580)
էջերի քանակ: 12
Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործությունները-2
CODE(3007004581)
էջերի քանակ: 9
Թմրանյութերի ազդեցությունը առողջության վրա
CODE(3007004582)
էջերի քանակ: 13
ԱՄՆ վարչական իրավունքի հասկացությունը
CODE(3007004622)
էջերի քանակ: 12
Ֆիրմային անվանման նշանակությունը և գործառույթները. Ֆիրմային անվանումը` որպես առևտրային գործունեության օբյեկտ
CODE(3007004623)
էջերի քանակ: 10
Գործադիր իշխանության նորմաստեղծ գործունեության իրավական նշանակությունը
CODE(3007004624)
էջերի քանակ: 15
Գույքի բռնագրավման կատարման կարգն և պայմանները
CODE(3007004625)
էջերի քանակ: 15
Համախառն եկամուտը և հաշվարկման կարգը
CODE(3007004626)
էջերի քանակ: 15
Իրավաբանական տեխնիկայի դերն ու նշանակությունն իրավական ակտերի համակարգում
CODE(3007004627)
էջերի քանակ: 10
Իրավաբանական տեխնիկայի պատմական զարգացումը
CODE(3007004628)
էջերի քանակ: 10
Փաստաբանական գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները
CODE(3007004629)
էջերի քանակ: 15
Քննչական գործողությունների հասկացությունը« դրանց դերը ապացուցման գործընթացում
CODE(3007004630)
էջերի քանակ: 11
Սահմանադրական վերահսկողության մասնագիտացված մարմինների կազմավորումը, առանձնահատկությունները և միջազգային փորձը
CODE(3007004631)
էջերի քանակ: 16
Վարչական իրավունքի աղբյուրները ԱՄՆ-ում
CODE(3007004632)
էջերի քանակ: 12
Խարդախությունների օպերատիվ կանխարգելումը
CODE(3007004633)
էջերի քանակ: 15
Աշխատանքային իրավունքի ճյուղային սկզբունքները
CODE(3007004636)
էջերի քանակ: 16
Վանդալիզմի հետ կապված որոշ հիմնախնդիրներ
CODE(3007004662)
էջերի քանակ: 11
Փախստականների կարգավիճակի մշտական լուծումները
CODE(3007004665)
էջերի քանակ: 25
Ապաքաղաքացիության հասկացությունը, ապաքաղաքացիության վերաբերյալ միջազգային փաստաթղթերը
CODE(3007004666)
էջերի քանակ: 15
Ապօրինի մուտք գործելը և չձերբակալման սկզբունքը
CODE(3007004667)
էջերի քանակ: 12
Կալանք պատժատեսակի կիրառման առանձնահատկությունները
CODE(3007004668)
էջերի քանակ: 11
Բյուջետային գործընթացը ՀՀ-ում, դրա հիմնական փուլերի բնորաշումը
CODE(3007004687)
էջերի քանակ: 11
Ֆինանսական իրավահարաբերություններ և ֆինանսական իրավունքի նորմեր
CODE(3007004688)
էջերի քանակ: 12
Ֆինանսական իրավունքի հասկացությունը և համակարգը-1
CODE(3007004689)
էջերի քանակ: 10
ՄԱԿ և ԵԱՀԿ
CODE(3007004690)
էջերի քանակ: 10
Արտասահմանյան երկրներում վարչական արդարադատության ձևավորման ուզարգացման պատմական օրինաչափությունները
CODE(3007004691)
էջերի քանակ: 10
Միջազգային երկաթուղային փոխադրումների մասին Բեռնի 1980 թվականի կոնվենցիայի կիրառման ոլորտը
CODE(3007004720)
էջերի քանակ: 15
Ապօրինի աբորտ կատարելը
CODE(3007004723)
էջերի քանակ: 12
Քաղաքացիական իրավունքի գործողությունը ժամանակի և տարածության մեջ
CODE(3007004725)
էջերի քանակ: 11
Դատապարտյալի ուղղման հիմնական միջոցները
CODE(3007004762)
էջերի քանակ: 16
Հռոմեական ստրկատիրական պետություն
CODE(3007004765)
էջերի քանակ: 11
Իրավաբականան կրթության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
CODE(3007004766)
էջերի քանակ: 12
Իրավական հարաբերություններ
CODE(3007004767)
էջերի քանակ: 11
Իրավաստեղծագործության փուլերը
CODE(3007004768)
էջերի քանակ: 8
Կին զինծառայողի կերպարի հոգեբանական վերլուծություն
CODE(3007004769)
էջերի քանակ: 12
Կրթության օրենսդրություն
CODE(3007004770)
էջերի քանակ: 9
Նիկոլո Մաքիավելու իրավաքաղաքական հայացքները
CODE(3007004771)
էջերի քանակ: 9
Պաշտոններում նշանակելու Ազգային Ժոկվի լիազորությունները
CODE(3007004772)
էջերի քանակ: 11
Փաստաբանական գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները-2
CODE(3007004773)
էջերի քանակ: 13
Պատժի նշանակելը կին հանցագործի դեպքում
CODE(3007004774)
էջերի քանակ: 10
Պետական շահերի պաշտպանության հայցի հարուցումը դատարանում
CODE(3007004775)
էջերի քանակ: 12
Պետության և իրավունքի պատմության տեղը իրավագիտության համակարգում
CODE(3007004776)
էջերի քանակ: 12
Փոխպատվաստման վիրահատություն կանոնները խախտելու քրեաիրավական բնութագիրը
CODE(3007004777)
էջերի քանակ: 11
Քաղաքացիական և քաղաքական երկխոսության մշակույթ, համաձայնողական տեխնոլոգիաներ
CODE(3007004778)
էջերի քանակ: 5
Քրեագիտական վարկածներ և քննչական պլանավորում
CODE(3007004779)
էջերի քանակ: 12
Քրեական պատասխանատվությունից և պատժից ազատելը
CODE(3007004780)
էջերի քանակ: 13
Քրեական պատիժների իրագործման համակարգը արտասահմանյան երկրներում
CODE(3007004781)
էջերի քանակ: 15
Սահմանադրական պարտականությունների հասկացությունը և էությունը
CODE(3007004782)
էջերի քանակ: 12
Սեփականության իրավազորություններ
CODE(3007004783)
էջերի քանակ: 12
Գործի վարույթի կասեցում,հետաձգում և կարճում
CODE(3007004787)
էջերի քանակ: 13
Մասնագետը և փորձագետ քրեական դատավարությունում
CODE(3007004795)
էջերի քանակ: 11
Քաղաքացիական դատավարության իրավահարաբերությունները
CODE(3007004799)
էջերի քանակ: 8
Քաղաքացիական իրավունքի գործողությունը ժամանակի և տարածության մեջ-2
CODE(3007004800)
էջերի քանակ: 13
Անառակաբարո գործողություններ
CODE(3007004803)
էջերի քանակ: 8
Դատաքննությունը քաղաքացիական դատավարությունում
CODE(3007004804)
էջերի քանակ: 11
Միապետության ժամանակաշրջան
CODE(3007004818)
էջերի քանակ: 11
Թմրանյութերի դեմ պայքարի վարչաիրավական մեթոդները
CODE(3007004819)
էջերի քանակ: 7
Կեղծ սնանկություն
CODE(3007004820)
էջերի քանակ: 10
Ոստիկանության իրավունքներն ու պարտականությունները իրավախախտումների դեմ պայքարում
CODE(3007004821)
էջերի քանակ: 9
Զինծառայողի Հոգեբանական Ադապտացիան Զինվորական Ստորաբաժանումներում
CODE(3007004822)
էջերի քանակ: 9
Մաքսանենգություն
CODE(3007004825)
էջերի քանակ: 11
Պատժի նշանակելը կին հանցագործի դեպքում-2
CODE(3007004826)
էջերի քանակ: 10
Պատժի նշանակումը հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում
CODE(3007004827)
էջերի քանակ: 11
Քննիչը և ինտերպոլի հետ համագործակցությունը
CODE(3007004828)
էջերի քանակ: 11
Քննության պլանավորում և կազմակերպում
CODE(3007004829)
էջերի քանակ: 11
Քրեական դատավարության ողջամիտ ժամկետները
CODE(3007004830)
էջերի քանակ: 11
Վաշխառություն
CODE(3007004831)
էջերի քանակ: 12
Վարչական մարմինների գործունեության ձևերը
CODE(3007004874)
էջերի քանակ: 8
Որդեգրման գաղտնիքը հրապարակելը կամ երեխայի որդեգրմանը համաձայնելուն հակելը կամ հարկադրելը
CODE(3007004875)
էջերի քանակ: 11
Խնամքը ստանձնելու նպատակով երեխայի առքը կամ ստանձնողի խնամքին հանձնելու նպատակով երեխայի վաճառքը
CODE(3007004876)
էջերի քանակ: 8
Վերապահովագրական պայմանագիր
CODE(3007004877)
էջերի քանակ: 16
Яндекс.Метрика