Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

ՀՀ համախմբված բյուջեի ծախսերի կազմի և կառուցվածքի վերլուծություն
CODE(6018000009)
էջերի քանակ: 80
ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի հաշվեկշռվածությունը և դրան հասնելու ուղիները
CODE(6018000010)
էջերի քանակ: 75
Զեռնարկության ապրանքային քաղաքականություն
CODE(6018000030)
էջերի քանակ: 83
Ձեռնարկատիրական գործունեության ֆինանսավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(6018000032)
էջերի քանակ: 70
Արտաքին տնտեսական հարաբերությունների մաքսային կարգավորման կատարելագործման հիմնախնդիրները
CODE(6018000037)
էջերի քանակ: 70
Մաքսանենգուևթյունը և դրա դեմ պայքարի արդի խնդիրները
CODE(6018000038)
էջերի քանակ: 85
Մաքսասակագնային կարգավորման համակարգը
CODE(6018000039)
էջերի քանակ: 66
Համաշխարհային ֆինանսական շուկայի ազդեցությունը տնտեսության վրա
CODE(6018000050)
էջերի քանակ: 80
Համաշխարհային տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում
CODE(6018000051)
էջերի քանակ: 70
ՀՀ տնտեսական համագործակցությունը հարևան երկրների հետ
CODE(6018000053)
էջերի քանակ: 70
Գլոբալացումը և միջազգային մարքեթինգի առանձնահատկությունները
CODE(6018000060)
էջերի քանակ: 65
ՀՀ ձեռնարկությունների մրցակցային առավելությունները և զարգացման ուղիները
CODE(6018000061)
էջերի քանակ: 80
Միջազգային մարքեթինգի առանձնահատկությունները
CODE(6018000062)
էջերի քանակ: 75
Փոքր և միջին բիզնեսի դերը
CODE(6018000064)
էջերի քանակ: 90
Աշխատանքի շուկայիյ ձևավորման և աղքատության հաղթահարման խնդիրները ՀՀ-ում
CODE(6018000065)
էջերի քանակ: 95
Բնակչության ելամուտները և ծախսերը
CODE(6018000066)
էջերի քանակ: 70
Բնակչության զբաղվածության կառավարումը ՀՀ մարզերում
CODE(6018000067)
էջերի քանակ: 80
Բյուջեի ձևավորման և կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
CODE(6018000068)
էջերի քանակ: 75
Դրամավարկային քաղաքականության իրականացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(6018000069)
էջերի քանակ: 80
Ֆոնդային բորսայի ձևավորումը ՀՀ-ում
CODE(6018000070)
էջերի քանակ: 65
Գործիքները արտադրությունում, որակ, բիզնեսի կանխատեսում
CODE(6018000071)
էջերի քանակ: 80
Գյուղատնտեսության, գյուղացիական տնտեսությունների կառավարման համակարգը
CODE(6018000072)
էջերի քանակ: 76
ՀՀ դրամի փոխարժեքի կանխատեոսման հիմնախնդիրները
CODE(6018000073)
էջերի քանակ: 80
ՀՀ ներդրումային միջավայրի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները
CODE(6018000074)
էջերի քանակ: 70
ՀՀ պետական բյուջեի դիֆիցիտը և նրա ֆինանսավորման աղբյուրները
CODE(6018000075)
էջերի քանակ: 80
ՀՀ տնտեսության կայունացման մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և կայունացման հիմնահարցերը
CODE(6018000076)
էջերի քանակ: 72
Մակրոտնտեսական կարգավորումը ՀՀ-ում
CODE(6018000077)
էջերի քանակ: 75
Մրցակցություն, հակամենաշնորհային քաղաքականություն
CODE(6018000078)
էջերի քանակ: 75
Ներդրումային գործունեության հեռանկարները ՀՀ-ում
CODE(6018000079)
էջերի քանակ: 75
Ներքին պետական պարտքի հիմնախնդիրները
CODE(6018000080)
էջերի քանակ: 85
Պետական բյուջեի եկամուտների բաշխման և կատարման վերահսկողությունը ՀՀ-ում
CODE(6018000081)
էջերի քանակ: 70
Փողի շուկայի կառուցվածքը և զարգացման միտումները
CODE(6018000082)
էջերի քանակ: 72
Սեփականությունների ձևերի բազմազանությունը անցումային շրջանում
CODE(6018000083)
էջերի քանակ: 70
Շինանյութերի արդյունաբերությունը ՀՀ-ում
CODE(6018000084)
էջերի քանակ: 60
Տնտեսական աճի ապահովման հիմնախնդիրները
CODE(6018000085)
էջերի քանակ: 85
Տնտեսության մեջ ներդրումների խրախուսման հարկային քաղաքականություն
CODE(6018000086)
էջերի քանակ: 75
Զբաղվածության կառավարում
CODE(6018000087)
էջերի քանակ: 70
Զբաղվածության պետական կարգավորման միջազգային փորձի կիրառումը ՀՀ-ում
CODE(6018000088)
էջերի քանակ: 82
Հաշվապահական հաշվառումը շինարարական կազմակերպությունում
CODE(6018000089)
էջերի քանակ: 90
Համկարգչային տեխնոլոգիա WLAN WI_FI WIMAX
CODE(6018000091)
էջերի քանակ: 90
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
CODE(6018000092)
էջերի քանակ: 62
Ապահովագրական շուկայի մասնակիցները
CODE(6018000098)
էջերի քանակ: 70
Ապահովագրական շուկայի զարգացման միտումները
CODE(6018000099)
էջերի քանակ: 80
Բժշկական ապահովագրության դրվածքը և զարգացման ուղիները ՀՀ-ում
CODE(6018000100)
էջերի քանակ: 63
Պարտադիր ապահովագրություն
CODE(6018000101)
էջերի քանակ: 61
Ապակե ապրանքների տեսականու և որակի ուսումնասիրությունը
CODE(6018000102)
էջերի քանակ: 60
Էլեկտրական լուսավորման սարքերի որակի և տեսականու ուսումնասիրությունը
CODE(6018000103)
էջերի քանակ: 61
Գարեջրի արտադրություն
CODE(6018000104)
էջերի քանակ: 65
Աշխատաքի շուկա և զբաղվածություն
CODE(6018000110)
էջերի քանակ: 100
ՀՀ վարչատարածքային բաժանումները
CODE(6018000111)
էջերի քանակ: 87
Շուկայական տնտեսության ձևավորման ազդեցությունը աշխատանքային ռեսուրսների կառուցվածքի և շարժունակության վրա
CODE(6018000112)
էջերի քանակ: 80
Հարկային համակարգի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
CODE(6018000113)
էջերի քանակ: 100
Բանկային ծառայություններ
CODE(6018000114)
էջերի քանակ: 140
Հարկման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում
CODE(6018000115)
էջերի քանակ: 80
Արտադրական կազմակերպությունում ռիսկերի կառավարման համակարգը
CODE(6018000116)
էջերի քանակ: 70
Բանկային կարգավորում
CODE(6018000117)
էջերի քանակ: 80
Հարկային վարչարարության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
CODE(6018000118)
էջերի քանակ: 65
ՀՀ գյուղատնտեսական մթերքների արտահանում
CODE(6018000119)
էջերի քանակ: 70
Մաքսային համակարգի կարգավորման հիմնախնդիրները
CODE(6018000120)
էջերի քանակ: 78
Զբաղվածության կառավարման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
CODE(6018000121)
էջերի քանակ: 75
Ինովացիոն ֆինանսական լծակների դերը «Հայփոստ» ՓԲ ընկերության արդիականացման գործում
CODE(6018000149)
էջերի քանակ: 95
Ֆինանսական կանխատեսման և պլանավորման գործընթացի առանձնահատկությունները ՀՀ առևտրային բանկերում
CODE(6018000150)
էջերի քանակ: 95
Փողի շուկայի կառավարման կատարելագործման արդի միտումները ՀՀ-ում
CODE(6018000153)
էջերի քանակ: 85
Արտադրանքի ինքնարժեքի վերուծությունը
CODE(6018000154)
էջերի քանակ: 95
Հարկային բեռի կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ ում
CODE(6018000156)
էջերի քանակ: 80
Ինովացիոն ֆինանսական լծակների զարգացման միտումները ««Հայփոստ» ՓԲ ընկերության արդիականացման գործում
CODE(6018000159)
էջերի քանակ: 100
Թղթե սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքների ընդհանուր բնութագիրը
CODE(6018000163)
էջերի քանակ: 85
Փոքր բիզնեսի զարգացման մեթոդները ՀՀ-ում
CODE(6018000165)
էջերի քանակ: 85
ՀՀ-ում գործող հողի հարկի դերն ու նշանակությունը ՀՀ բյուջետային համակարգի եկամուտներում
CODE(6018000167)
էջերի քանակ: 71
Ձեռնարկատիրական գործունեության վերլուծությունը ՀՀ-ում
CODE(6018000170)
էջերի քանակ: 90
Լոգիստիկական համակարգի ձևավորման առանձնահատկությունները արտադրական ոլորտում
CODE(6018000190)
էջերի քանակ: 63
Բնակչության աճը, կառուցվածքը, վերարտադրության վիճակագրական վերլուծությունը
CODE(6018000191)
էջերի քանակ: 95
Մաքսային ռեժիմներ և մաքսային վճարներ
CODE(6018000199)
էջերի քանակ: 80
Ապրանքների վաճառահանում
CODE(6018000211)
էջերի քանակ: 80
Առևտրային բանակցությունների էությունը
CODE(6018000212)
էջերի քանակ: 70
Արտադրանքի որակի բարձրացման տնտեսական արդյունավետության գնահատումը
CODE(6018000213)
էջերի քանակ: 76
Ձեռնարկության բիզնես – պլանը որպես ռազմավարական կառավարման ձև
CODE(6018000214)
էջերի քանակ: 90
Ֆիրմայի գնային քաղաքականությունը
CODE(6018000215)
էջերի քանակ: 81
ՀՀ ալկոհոլային խմիչքների մարքեթինգային հետազոտությունը
CODE(6018000216)
էջերի քանակ: 90
Ինովացիան կապի ոլորտում
CODE(6018000217)
էջերի քանակ: 75
Մարքեթինգի դերը արտադրական կազմակերպությունում- Գրանդ Քենդիի օրնակով
CODE(6018000218)
էջերի քանակ: 72
Հարկաբյուջետային քաղաքականության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(6018000222)
էջերի քանակ: 85
Հարկային համակարգի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում-1
CODE(6018000223)
էջերի քանակ: 75
Հարկային համակարգի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա
CODE(6018000224)
էջերի քանակ: 70
Հարկային համակարգ
CODE(6018000225)
էջերի քանակ: 70
Հարկային քաղաքականության արդյունավետության գնահատումը ՀՀ-ում
CODE(6018000226)
էջերի քանակ: 75
Հարկային քաղաքականության կատարելագործումը 2005-2005թթ.
CODE(6018000227)
էջերի քանակ: 85
Հարկային ռազմավարություն
CODE(6018000228)
էջերի քանակ: 60
Հարկման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում-1
CODE(6018000229)
էջերի քանակ: 85
Հարկման այլընտրանքային ռեժիմների կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(6018000230)
էջերի քանակ: 75
Սոցիալապես արդարացի հարկային դաշտի ստեղծման պռոբլեմը ՀՀ-ում
CODE(6018000231)
էջերի քանակ: 75
Ուղղակի հարկերը որպես ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների ձևավորման աղբյուր
CODE(6018000232)
էջերի քանակ: 70
Ձեռնարկության արտադրական կարողությունների օգտագործման բարելավման ուղիները
CODE(6018000248)
էջերի քանակ: 102
Ձեռնարկության կապիտալացման մեխանիզմները և կատարելագործման ուղիները
CODE(6018000249)
էջերի քանակ: 70
Ֆինանսական ռազմավարության դերը ձեռնարկության ֆինանսատնտեսական վիճակի բարելավման գործում
CODE(6018000250)
էջերի քանակ: 70
Փոքր բիզնեսի ազգային և մշակութային առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(6018000251)
էջերի քանակ: 90
Փոքր բիզնեսի գույքային աջակցության խնդիրները
CODE(6018000252)
էջերի քանակ: 85
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման միտումները ՀՀ-ում և պետական կարգավորման համակարգը
CODE(6018000253)
էջերի քանակ: 100
Աշխատանքային ռեսուրսների զբաղվածության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
CODE(6018000254)
էջերի քանակ: 71
Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման ժամանակակից միտումները
CODE(6018000255)
էջերի քանակ: 90
Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը ՀՀ-ում
CODE(6018000256)
էջերի քանակ: 90
Աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության կոլեկտիվ ձևը
CODE(6018000257)
էջերի քանակ: 86
Առևտրային բանկերի ֆինանսական կայունությունը
CODE(6018000258)
էջերի քանակ: 70
Առևտրային բանկերի գործունեության ամփոփ գնահատումը
CODE(6018000259)
էջերի քանակ: 75
Արտասահմանյան բանկերի գործունեությունը ՀՀ-ում
CODE(6018000260)
էջերի քանակ: 85
Արտասահմանյան բանկերի վարկաբանկային մոդելները և ՀՀ ներդրումային ներուժը
CODE(6018000261)
էջերի քանակ: 70
Արտասահմանյան կապիտալով բանկերի հիմնական գործունեությունը
CODE(6018000262)
էջերի քանակ: 80
Բանկային գործառնությունների և ցառայությունների մատուցումը
CODE(6018000263)
էջերի քանակ: 120
Բանկային գործունեության տնտեսական կարգավորման ցուցանիշների վերլուծությունը
CODE(6018000264)
էջերի քանակ: 70
Բանկային համակարգի կառուցվածքը և զարգացման ուղիները ՀՀ-ում
CODE(6018000265)
էջերի քանակ: 80
Բանկերի զարգացումը
CODE(6018000266)
էջերի քանակ: 75
Բանկային համակարգ
CODE(6018000267)
էջերի քանակ: 80
Բանկային ծառայությունների կազմակերպում
CODE(6018000268)
էջերի քանակ: 145
Ֆինանսավարկային մարմիններ
CODE(6018000269)
էջերի քանակ: 75
ՀՀ բանկային համակարգ HSBC օրնակով
CODE(6018000270)
էջերի քանակ: 80
ՀՀ բանկային համակարգ
CODE(6018000271)
էջերի քանակ: 100
ՀՀ բանկային համակարգի բնութագիրը
CODE(6018000272)
էջերի քանակ: 80
ՀՀ-ն միջազգային վարկային հարաբերություններում
CODE(6018000273)
էջերի քանակ: 80
Հիփոթեքային արժեթղթերի շուկայի ձևավորման հեռանկարները ՀՀ-ում
CODE(6018000274)
էջերի քանակ: 80
Հիփոթեքային վարկավորման զարգացման ուղիները ՀՀ-ում
CODE(6018000275)
էջերի քանակ: 95
Միջազգային բանկային համակարգ
CODE(6018000276)
էջերի քանակ: 75
Միջազգային վարկեր
CODE(6018000277)
էջերի քանակ: 80
Միջազգային վարկերի ներգրավման հիմնախնդիրները (ՀՀ-ում)
CODE(6018000278)
էջերի քանակ: 70
Միջազգային վարկերի շարժը
CODE(6018000279)
էջերի քանակ: 70
Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի կառուցվածքը
CODE(6018000280)
էջերի քանակ: 90
Տնտեսական նորմատիվները բանկային համակարգում
CODE(6018000281)
էջերի քանակ: 75
Վարկային պորտֆելի ձևավորման առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
CODE(6018000282)
էջերի քանակ: 80
Վարկային ռիսկի կառավարման մեխանիզմները ՀՀ-ում
CODE(6018000283)
էջերի քանակ: 70
Վարկային շուկայի կառավարման արդի գիտակցությունները ՀՀ-ում
CODE(6018000284)
էջերի քանակ: 85
Վարկունակության գնահատման եղանակները
CODE(6018000285)
էջերի քանակ: 70
Ոչ բանկ ֆինանսական կազմակերպություններ և վարկային կազմակերպությունները ՀՀ-ում
CODE(6018000286)
էջերի քանակ: 80
Արտադրանքի արտադրության ու իրացման ծախսերի կազմը և կառուցվածքը,դրանց դասակարգումը ըստ գործառնական ծրագրի հետ ունեցած կապի
CODE(6018000287)
էջերի քանակ: 70
Աուդիտը որպես տնտեսագիտական կատեգորիա
CODE(6018000288)
էջերի քանակ: 75
Ֆինանսական պլանավորման կատարելագործման ուղիները
CODE(6018000289)
էջերի քանակ: 75
Հաշվապահական հաշվառումը միջազգային առեւտրում
CODE(6018000290)
էջերի քանակ: 70
Շահութաբերության ցուցանիշների համակարգը ձեռնարկություններում, դրանց կիրառման ոլորտները
CODE(6018000291)
էջերի քանակ: 70
Շահույթի կազմավորումը և արդյունավետ օգտագործման խնդիրներն առևտրում
CODE(6018000292)
էջերի քանակ: 70
Շրջանառու կապիտալի կազմակերպումը և նորմավորումը արտադրական կազմակերպություններում
CODE(6018000293)
էջերի քանակ: 70
Անշարժ գույքի բիզնեսի ֆինանսավորման առանձնահատկությունները
CODE(6018000294)
էջերի քանակ: 75
Անշարժ գույքի կառավարում համայնքներում
CODE(6018000295)
էջերի քանակ: 90
Անվճարունակութուն
CODE(6018000296)
էջերի քանակ: 70
Արժեթղթերի ֆունդամենտալ և տեխնիակակն վերլուծությունը
CODE(6018000297)
էջերի քանակ: 80
Արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
CODE(6018000298)
էջերի քանակ: 70
Առողջապահության և բնակչության սոցիալական ապահովության կառավարումը Շիրակի մարզում
CODE(6018000299)
էջերի քանակ: 75
Արտաբյուջետային հիմնադրամները, դրանց էությունը և դերը ՀՀ-ում
CODE(6018000300)
էջերի քանակ: 75
Արտադրության օպերատիվ կառավարում
CODE(6018000301)
էջերի քանակ: 70
Աշխատանքի կազմակերպման առանձնահատկությունները տեղական ինքնակառավարման մարմիններում
CODE(6018000302)
էջերի քանակ: 120
Աշխատանքի շուկա-2005թթ
CODE(6018000303)
էջերի քանակ: 70
Աղքատության հաղթահարման ծրագիրը և աղքատության կրճատման ուղիները ՀՀ-ում
CODE(6018000304)
էջերի քանակ: 75
Բնակչության Կենսամակարդակը եւ սոցիալական քաղաքականությունը
CODE(6018000305)
էջերի քանակ: 70
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման հիմնախնդիրը ՀՀ-ում
CODE(6018000306)
էջերի քանակ: 70
Ձեռնարկատիրության զարգացման խնդիրները արդյունաբերությունում
CODE(6018000307)
էջերի քանակ: 70
Ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները արդյունաբերությունում
CODE(6018000308)
էջերի քանակ: 70
Ձեռնարկության արտադրական պոտենցիալի օգտագործումը
CODE(6018000309)
էջերի քանակ: 70
Ֆինանսական համակարգ
CODE(6018000310)
էջերի քանակ: 85
Գնաճը ՀՀ-ում
CODE(6018000311)
էջերի քանակ: 75
Հասարակայնության հետ կապերը որպես կառավարման օբյեկտ
CODE(6018000312)
էջերի քանակ: 75
ՀՀ արտաբյուջետային հիմնադրամների, ֆոնդերի զարգացման հեռանկարները
CODE(6018000313)
էջերի քանակ: 123
ՀՀ արտադրության գործոնները և դրանց առաջարկի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(6018000314)
էջերի քանակ: 70
ՀՀ արտաքին պարտքը և նրա լուծման հիմնախնդիրները
CODE(6018000315)
էջերի քանակ: 70
ՀՀ բնակչության եկամուտները և դրանց կարգավորման մեխանիզմները շուկայական տնտեսության պայմաններում
CODE(6018000316)
էջերի քանակ: 71
ՀՀ ֆինանսական համակարգը
CODE(6018000317)
էջերի քանակ: 85
ՀՀ Ֆինանսական համակարգերի զարգացման հեռանկարները
CODE(6018000318)
էջերի քանակ: 80
ՀՀ Կենսաթոշակային համակարգի արդի վիճակը
CODE(6018000319)
էջերի քանակ: 86
ՀՀ տնտեսական անվտանգության համակարգի կառավարման զարգացման ուղիները
CODE(6018000320)
էջերի քանակ: 75
ՀՀ պետական ֆինանսական քաղաքականության ժամանակակից զարգացումները
CODE(6018000321)
էջերի քանակ: 95
Ձեռնարկության փոխառու կապիտալի կառավարումը և շահութաբերությունը
CODE(6018000322)
էջերի քանակ: 97
Մաքսատների և մաքսակետերի գործունեության բարելավման ուղիները
CODE(6018000323)
էջերի քանակ: 70
ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների վերլուծությունը
CODE(6018000324)
էջերի քանակ: 80
Ընկերության կոմունիկատիվ ակտիվության գնահատման մեթոդները ՀՀ-ում
CODE(6018000332)
էջերի քանակ: 80
Ֆինանսական գործակիցների վերլուծության հիմնախնդիրները
CODE(6018000338)
էջերի քանակ: 95
Մաքսային համակարգի կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(6018000339)
էջերի քանակ: 78
Հարկերի ինստիտուտի էությունը, նշանակությունը և տեսակները
CODE(6018000340)
էջերի քանակ: 85
զմակերպության գործառնական գործունեությունից եկամուտների հաշվառման և վերլուծության հիմնախնդիրները
CODE(6018000342)
էջերի քանակ: 85
Яндекс.Метрика