Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Հանրային ծառայությունների կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
CODE(6012000019)
էջերի քանակ: 70
ՀՀ պետական կառավարման ճյուղային մարմինների բարելավման հիմնական ուղիները
CODE(6012000020)
էջերի քանակ: 71
ՀՀ վարչատարածքային բաժանում
CODE(6012000021)
էջերի քանակ: 72
Պետական կառավարումը ՀՀ-ի 3-րդ հանրապետության օրոք,1991-2008 թթ.
CODE(6012000023)
էջերի քանակ: 70
Տարածքային կառավարման ֆինանսական ապահովության խնդիրները ՀՀ-ում
CODE(6012000025)
էջերի քանակ: 75
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ծրագրային և ֆինանսական կառավարում-1
CODE(6012000026)
էջերի քանակ: 70
Տեղական ինքնակառավարման մարմինները Աբովյան քաղաքում
CODE(6012000027)
էջերի քանակ: 80
Վարչատարածքային բաժանման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(6012000028)
էջերի քանակ: 85
Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն-ԱՀԿ
CODE(6012000044)
էջերի քանակ: 90
Ազատ տնտեսական գոտիներ
CODE(6012000045)
էջերի քանակ: 71
ԵԱՀԿ-ի ստեղծումը
CODE(6012000046)
էջերի քանակ: 75
Եվրոպական ընկերակցության իրավունք
CODE(6012000047)
էջերի քանակ: 80
Եվրոպական Միության հակամենաշնորհային քաղաքականությունը
CODE(6012000048)
էջերի քանակ: 72
Հայ-եգիպտական հարաբերությունները
CODE(6012000052)
էջերի քանակ: 85
Իրանի և Հայաստանի հարկային համակարգերի համեմատական վերլուծությունը
CODE(6012000054)
էջերի քանակ: 60
ՄԱԿ-ի տնտեսական կառույցները և դրանց ազդեցությունը ՀՀ բնակչության կենսամակարդակի վրա
CODE(6012000055)
էջերի քանակ: 70
Ազգերի իրավահավասարություն
CODE(6012000057)
էջերի քանակ: 65
ՀՀ մասնակցությունը ԱՊՀ շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրերին
CODE(6012000134)
էջերի քանակ: 95
ՀՀ և ԵԱՀԿ համագործակցությունը
CODE(6012000148)
էջերի քանակ: 75
Հայաստանի Հանրապետությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի համագործակցության շրջանակներում
CODE(6012000157)
էջերի քանակ: 80
Վերսալ-Վաշինգտոնյան համակարգի ստեղծումը
CODE(6012000161)
էջերի քանակ: 81
Ազգային փոքրամասնությունների դերը եվրոպական քաղաքացիական հասարակության մեջ
CODE(6012000164)
էջերի քանակ: 80
Իրանական ավանդազրույցները հայ մատենագրության մեջ
CODE(6012000166)
էջերի քանակ: 85
2003թ.-ի Պարսից ծոցի երկրորդ պատերազմը ԱՄՆ ներխումը 2003թ.-ին և միջազգային իրադրությունը
CODE(6012000180)
էջերի քանակ: 73
Ազգային և միջազգային անվտանգության ընկալումը հետսառըպատերազմյան շրջանում
CODE(6012000181)
էջերի քանակ: 77
Դիվանագիտական ծառայությունը Ֆրանսիայում
CODE(6012000182)
էջերի քանակ: 78
Ֆրանսիայի դիվանագիտությունը Նապոլեոն Բոնապարտի ժամանակաշրջանում
CODE(6012000183)
էջերի քանակ: 72
Գերմանիայի դիվանագիտական ծառայության առանձնահատկությունները
CODE(6012000184)
էջերի քանակ: 70
Հայ-Եգիպտական հարաբերություններ
CODE(6012000185)
էջերի քանակ: 72
Իտալիայի արտաքին քաղաքականությունը Մասոլինի օրոք
CODE(6012000186)
էջերի քանակ: 61
Ռուս-վրացական հարաբերությունները
CODE(6012000187)
էջերի քանակ: 64
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը և արդի դիվանագիտությունը
CODE(6012000188)
էջերի քանակ: 76
Տարածքային կառավարման ինստիտուտը ՀՀ-ում
CODE(6012000189)
էջերի քանակ: 72
ԳԱՏՏ-ի սկզբունքները, ՀՀ-ի անդամակցությունը ԱՀԿ-ին
CODE(6012000202)
էջերի քանակ: 87
Հայ-ամերիկյան առևտրատնտեսական կապերը
CODE(6012000203)
էջերի քանակ: 70
Հայ-ամերիկյան հարաբերությունները 1991-2001թթ.
CODE(6012000204)
էջերի քանակ: 90
Հայ-գերմանական առևտրատնտեսական կապերը
CODE(6012000205)
էջերի քանակ: 70
ՀՀ տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացները Եվրոմիության երկրների հետ
CODE(6012000206)
էջերի քանակ: 80
ՄԱԿ-ի ստեղծումը և գործունեության հիմնական ուղղությունները
CODE(6012000207)
էջերի քանակ: 85
Միջազգային կազմակերպությունները ժամանակակից միջազգային իրավունքում
CODE(6012000208)
էջերի քանակ: 80
Միջազգային պայմանագրեր և երրորդ երկրներ
CODE(6012000209)
էջերի քանակ: 70
Համայնքային ծառայության կազմակերպումը
CODE(6012000233)
էջերի քանակ: 80
Հանրային ցառայության կառավարման արդյունավետությունը
CODE(6012000234)
էջերի քանակ: 110
ՀՀ գործադիր իշխանության սահմանադրական կարգավիճակը
CODE(6012000235)
էջերի քանակ: 80
Օրենսդիր իշխանության- Ազգային ժողովի և նրա գործունեության իրավական ոլորտները ՀՀ-ում
CODE(6012000236)
էջերի քանակ: 90
Պառլամենտական վերահսկողություն
CODE(6012000237)
էջերի քանակ: 75
Պետական կառավարման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
CODE(6012000238)
էջերի քանակ: 76
Պետական կառավարման բարեփոխումները ՀՀ-ում
CODE(6012000239)
էջերի քանակ: 82
Պետական կառավարման մարմինների համակարգը
CODE(6012000240)
էջերի քանակ: 76
Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ-ՏԻՄ
CODE(6012000241)
էջերի քանակ: 75
Վարչատարածքային բաժանումը և մարզերի համաչափ զարգացման հիմնախնդիրը
CODE(6012000242)
էջերի քանակ: 90
ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի հարաբերությունները 1980-ական թվականներից մինչև արդի ժամանակաշրջան
CODE(6012000327)
էջերի քանակ: 65
ՀՀ անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդին և ստանձնած պարտավորությունները
CODE(6012000328)
էջերի քանակ: 70
Միջազգային ահաբեկչության հասկացությունը և դրա դեմ պայքարը արդի փուլում
CODE(6012000329)
էջերի քանակ: 70
ՀՀ անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդին և ստանձնած պարտավորությունները-1
CODE(6012000335)
էջերի քանակ: 70
Яндекс.Метрика