Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Ինֆորմացիա, բովանդակությունը, տեսակները
CODE(3005000354)
էջերի քանակ: 9
Ժուրնալիստական կրթության արդի փուլի առանձնահատկությունները և զարգացման միտումները
CODE(3005000355)
էջերի քանակ: 10
«Ռադիո Հայիե և «Ստերեո ստուդիայիե լեզվի և ոճի համեմատական բնութագիրը
CODE(3005000356)
էջերի քանակ: 7
Արդյունաբերությունը հանրային և մասնավոր ռադիոկայաններում
CODE(3005000487)
էջերի քանակ: 8
Արդյունավետությունը հանրային և մասնավոր ռադիոկայաններում
CODE(3005000488)
էջերի քանակ: 8
Արդյունաբերությունը հանրային և մասնավոր ռադիոկայաններում-2
CODE(3005000489)
էջերի քանակ: 8
Դինամիտ FM-ի երաժշտական և լրատվական ծրագրերը
CODE(3005000490)
էջերի քանակ: 11
Համբարձում Առաքելյան հրապարակախոս
CODE(3005000491)
էջերի քանակ: 11
Ինչու են ժուռֆակում քիչ տղաները
CODE(3005000492)
էջերի քանակ: 2
Քաղաքական մշակույթ-2
CODE(3005000493)
էջերի քանակ: 10
Ռադիո
CODE(3005000494)
էջերի քանակ: 3
Շիրվանզադեն <<Արձագանքի>> թղթակից
CODE(3005000495)
էջերի քանակ: 11
Խոսքի ազատության սահմանափակումները
CODE(3005000496)
էջերի քանակ: 11
Հնչակ
CODE(3005000727)
էջերի քանակ: 8
Կանանց ամսագրերի ընդհանուր բնութագիր
CODE(3005000728)
էջերի քանակ: 7
Տեղեկատվական Հասարակություն
CODE(3005000729)
էջերի քանակ: 11
Դարձվածքային նորաբանությունները հայ մամուլում
CODE(3005001281)
էջերի քանակ: 4
Nokia-ն Հայաստանում
CODE(3005001498)
էջերի քանակ: 3
«Չորրորդ իշխանության» հրապարակախոսությունը
CODE(3005002650)
էջերի քանակ: 10
Առաջին տպագիր պարբերականները
CODE(3005002651)
էջերի քանակ: 10
Գիտելիքն ու իշխանությունը տեղեկատվական հասարակության մեջ
CODE(3005002653)
էջերի քանակ: 12
Հոդվածի ժանրը թերթում
CODE(3005002654)
էջերի քանակ: 17
Իտալիայի մամուլը,ռադիոն,հեռուստատեսությունը
CODE(3005002655)
էջերի քանակ: 12
Ժամանակակից ժուռնալիստիկայի դրսևորումները ու 20-րդ դարի տիպաբանական էվոլյուցիան
CODE(3005002656)
էջերի քանակ: 9
Journal of Democracy ամսագրի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(3005002657)
էջերի քանակ: 11
Լեզվավոճական սխալները ԶԼՄ-ներում
CODE(3005002658)
էջերի քանակ: 6
Լոմոնոսովը և ռուս լրագրությունը
CODE(3005002659)
էջերի քանակ: 15
Լրատվամիջոցներ
CODE(3005002660)
էջերի քանակ: 7
Մասնավոր հեռարձակման կարգավորման մարմիններ
CODE(3005002671)
էջերի քանակ: 13
Նախասկզբնականություն
CODE(3005002672)
էջերի քանակ: 7
Նորությունների տեսակները և կառուցվածքը
CODE(3005002677)
էջերի քանակ: 8
Պաշտոնական ոճի գործածությունը ԶԼՄ-ներում
CODE(3005002679)
էջերի քանակ: 14
Փաստարկության տրամաբանությունը
CODE(3005002680)
էջերի քանակ: 11
Պրոֆեսիայի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները-2
CODE(3005002682)
էջերի քանակ: 12
Թերթերի վերնագրերի քերականական առանձնահատկությունները
CODE(3005002685)
էջերի քանակ: 15
“The New Yorker” ամսագիր
CODE(3005002688)
էջերի քանակ: 8
“The week” պարբերականի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(3005002689)
էջերի քանակ: 12
Տպագիր մամուլի դերակատարումը, գործառույթները
CODE(3005002690)
էջերի քանակ: 3
www.usatoday.com կայքի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(3005002691)
էջերի քանակ: 10
ԶԼՄ-ները Հայաստանում և Ռուսաստանում
CODE(3005002693)
էջերի քանակ: 14
ԶԼՄ ստատիստիկա
CODE(3005002694)
էջերի քանակ: 6
Բայի գործածությունը գովազդում
CODE(3005002965)
էջերի քանակ: 10
Ամերիկյան հեռուստատեսության պատմությունը
CODE(3005003366)
էջերի քանակ: 15
Արդյունաբերությունը հանրային և մասնավոր ռադիոկայաններում-2
CODE(3005003368)
էջերի քանակ: 7
ԵՐԵՎԱՆ հեռուստատեսություն
CODE(3005003370)
էջերի քանակ: 6
Ֆրանսիայի հեռուստատեսության պատմությունը
CODE(3005003373)
էջերի քանակ: 15
Հարցազրույցի վարում
CODE(3005003374)
էջերի քանակ: 12
Հեռախոսային հարցման էությունը, տեսակները
CODE(3005003375)
էջերի քանակ: 16
Հեռախոսային հարցման տեսակները
CODE(3005003376)
էջերի քանակ: 10
Հեռուստացույցը բթացնում է մարդուն
CODE(3005003377)
էջերի քանակ: 5
Հետաքննական լրագրության անվտանգության երաշխիքները
CODE(3005003378)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ հանրային հեռուստատեսության ընդհանուր բնութագիրը:
CODE(3005003380)
էջերի քանակ: 12
Հին և նոր ժամանակաշրջանի կինոների համեմատությունը
CODE(3005003382)
էջերի քանակ: 7
Հոդվածի ժանր
CODE(3005003383)
էջերի քանակ: 15
ԻնՖորմացիայի հավաքման մեթոդները սոցիոլոգիայում
CODE(3005003385)
էջերի քանակ: 12
Իտալիայի հեռուստատեսության պատմությունը
CODE(3005003387)
էջերի քանակ: 15
Լրատվությունն «ԱԶԳ» օրաթերթում
CODE(3005003390)
էջերի քանակ: 17
Փորձագիտական հարցման առանձնահատկությունները
CODE(3005003394)
էջերի քանակ: 15
Ռուսաստանի ժամանակակից մամուլը
CODE(3005003396)
էջերի քանակ: 20
Սոցիոլոգիայի հետազոտությունների առանձնահատկությունները
CODE(3005003397)
էջերի քանակ: 10
Տպագիր գովազդ
CODE(3005003402)
էջերի քանակ: 3
ԶԼՄ
CODE(3005003404)
էջերի քանակ: 5
Հայի կերպարը ադրբեջանական մուլտֆիլմերում
CODE(3005004391)
էջերի քանակ: 6
Մարզական իրադարձությունների լուսաբանումը «Ազգ» օրաթերթում 2012թ
CODE(3005004433)
էջերի քանակ: 13
Նորաձևություն և գովազդ
CODE(3005004472)
էջերի քանակ: 10
Արտասանական նորմի խախտումները հեռուստալեզվում
CODE(3005004634)
էջերի քանակ: 3
Яндекс.Метрика