Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Վարչական վարույթի մասնակիցների կարգավիճակը
CODE(6007000012)
էջերի քանակ: 70
Հարկային ստուգումներ
CODE(6007000013)
էջերի քանակ: 96
Հանցագործության փուլերը
CODE(6007000017)
էջերի քանակ: 70
Դատական իշխանություն
CODE(6007000018)
էջերի քանակ: 96
Պետական ծառայության իրավական կարգավորման կատարելագործման հիմնախնդիրները
CODE(6007000022)
էջերի քանակ: 75
Քաղաքացիական ծառայության համակարգը
CODE(6007000024)
էջերի քանակ: 91
Պաշտոնական անփութություն
CODE(6007000034)
էջերի քանակ: 80
Քրեածին դիրքորոշում
CODE(6007000035)
էջերի քանակ: 127
Վարչական արտադրությունը ՀՀ-ում
CODE(6007000036)
էջերի քանակ: 80
Ընդհանուր սեփականության իրավունքը
CODE(6007000040)
էջերի քանակ: 147
Ընդհանուր բաժնային սեփականություն
CODE(6007000041)
էջերի քանակ: 97
Ընդհանուր համատեղ սեփականություն
CODE(6007000042)
էջերի քանակ: 75
Ժառանգման իրավունք
CODE(6007000043)
էջերի քանակ: 70
Քաղաքացիության հասկացությունը
CODE(6007000049)
էջերի քանակ: 75
Մարդու իրավունքներ
CODE(6007000058)
էջերի քանակ: 75
Մարդու իրավունքները և հիմնարար ազատությունների Եվրոպական կոնվենցիան և դրա կիրառումը ՀՀ ազգային իրավունքում
CODE(6007000059)
էջերի քանակ: 85
ՀՀ ԱԺ պատգամավորի կարգավիճակը
CODE(6007000096)
էջերի քանակ: 136
ՀՀ նախագահի ընտրության կարգը
CODE(6007000097)
էջերի քանակ: 61
ՀՀ-ում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը
CODE(6007000129)
էջերի քանակ: 62
Կաշառք տալու քրեաիրավական բնութագիրը
CODE(6007000132)
էջերի քանակ: 85
Ահաբեկչություն
CODE(6007000137)
էջերի քանակ: 66
Դատական վերահսկողությունը հեռախոսային խոսակցությունները լսելու նկատմամբ
CODE(6007000138)
էջերի քանակ: 71
Հանցագործության և հանցակազմի փոխադարձ պայմանավորվածությունը և հարաբերակցությունը
CODE(6007000139)
էջերի քանակ: 71
Իրավաբանական անձանց ստեղծման և գործունեության կարգը ԵՄ-ում
CODE(6007000140)
էջերի քանակ: 73
ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
CODE(6007000141)
էջերի քանակ: 87
Քննիչի տեղը և դերը քրեական հետապնդման մարմինների համակարգում
CODE(6007000142)
էջերի քանակ: 62
Սահմանադրական դատարանի ակտերի իրավաբանական բնույթը
CODE(6007000144)
էջերի քանակ: 73
Շորթման քրեաիրավական բնութագիրը և դրա առանձնահատուկ գծերը
CODE(6007000145)
էջերի քանակ: 70
Տարածքային կառավարման ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում
CODE(6007000146)
էջերի քանակ: 72
Իրավաբանական անձանց ստեղծման և գործունեության կարգը ԵՄ-ում
CODE(6007000147)
էջերի քանակ: 73
Սահմանադրությունը պետական օրենք
CODE(6007000152)
էջերի քանակ: 80
Իտալիայի պետական կառուցվածքը: Դատական համակարգի կառուցվածքը և առանձնահատկությունները (Համեմատական վերլուծություն ՀՀ դատական համակարգի հետ)
CODE(6007000158)
էջերի քանակ: 80
Միջազգային փորձը և հայցի ապահովումը ՀՀ քաղաքացիական և վարչական դատավարությունում
CODE(6007000160)
էջերի քանակ: 80
Գործադիր իշխանության համակարգում վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման ուղիները
CODE(6007000168)
էջերի քանակ: 75
ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի կատարելագործումը
CODE(6007000169)
էջերի քանակ: 85
Իրավական պետության ձևավորումը ՀՀ-ում
CODE(6007000172)
էջերի քանակ: 80
Ժամանակակից պետության գործառույթները
CODE(6007000173)
էջերի քանակ: 150
Դատական ապացույցներ
CODE(6007000177)
էջերի քանակ: 115
Գործարարական իրավունքի սուբյեկտների սնանկությունը
CODE(6007000178)
էջերի քանակ: 90
Բանդիտիզմի հասկացությունը և տարբերությունը այլ համասեռ հանցագործություններից
CODE(6007000194)
էջերի քանակ: 70
Քրեական պատժի համակարգը
CODE(6007000195)
էջերի քանակ: 65
Սահմանադրական կարգ և պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործություններ
CODE(6007000196)
էջերի քանակ: 70
Միջազգային ահաբեկչություն
CODE(6007000198)
էջերի քանակ: 70
Հանրային աշխատանքներ. քրեաիրավական և քրեակատարողական տեսանկյուններ
CODE(6007000326)
էջերի քանակ: 65
Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը վաղեմության ժամկետն անցնելու հետևանքով
CODE(6007000330)
էջերի քանակ: 80
Համաներման և ներման իրականացումը ՀՀ-ում
CODE(6007000331)
էջերի քանակ: 80
Հանրային աշխատանքների կիրառման առանձնահատկությունները
CODE(6007000333)
էջերի քանակ: 80
Փորձաքննությունների նշանակման արդյունքների գնահատման հիմնախնդիրները
CODE(6007000334)
էջերի քանակ: 70
Հայցային վաղեմության ժամկետները
CODE(6007000341)
էջերի քանակ: 87
Առևտրային պայմանագրի կնքման կարգը
CODE(6007000343)
էջերի քանակ: 72
Яндекс.Метрика