Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Արյան շրջանառության ֆունկցիան.սիրտանոթային համակարգ

CODE(3002000393)
էջերի քանակ: 15
Բարձր ձայնի և աղմուկի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա

CODE(3002000512)
էջերի քանակ: 9
Ածխաջրերի փոխանակության խանգարումներ

CODE(3002000856)
էջերի քանակ: 4
Ալկոհոլային պոլինևրոպաթիա

CODE(3002000857)
էջերի քանակ: 4
Անեմիաներ

CODE(3002000858)
էջերի քանակ: 3
Անտիսեպտիկա

CODE(3002000859)
էջերի քանակ: 5
Բակտերիային բջջի կառուցվածքը

CODE(3002000860)
էջերի քանակ: 7
Ձեռքբերովի իմունիտետ: Անտիգեններ

CODE(3002000861)
էջերի քանակ: 4
Դավիթ Անհաղթի բժշկակենսաբանական հայեցակետը-2

CODE(3002000862)
էջերի քանակ: 9
Դեղագիտարան

CODE(3002000863)
էջերի քանակ: 8
Դիստրոֆիա

CODE(3002000864)
էջերի քանակ: 4
Ֆերմենտներ

CODE(3002000865)
էջերի քանակ: 3
Ժանտախտ

CODE(3002000866)
էջերի քանակ: 5
Գաստրիտ

CODE(3002000867)
էջերի քանակ: 11
Գազերի փոխադրումն արյան միջոցով

CODE(3002000868)
էջերի քանակ: 3
Ջրի և ջրամատակարարման հիգիենան

CODE(3002000870)
էջերի քանակ: 2
Համաճարակաբանության հիմնական կատեգորիաները և հասկացությունները

CODE(3002000871)
էջերի քանակ: 4
Համաճարակաբանության ուսումնասիրման մեթոդները

CODE(3002000872)
էջերի քանակ: 5
Հանգստի պոտենցիալ

CODE(3002000873)
էջերի քանակ: 3
Հեմի կատաբոլիզմը

CODE(3002000874)
էջերի քանակ: 2
Բժշկությունը Հին Հնդկաստանում

CODE(3002000876)
էջերի քանակ: 11
Իմունիտետ, ձևերը: Ֆագոցիտոզ

CODE(3002000877)
էջերի քանակ: 3
Ինսուլին

CODE(3002000878)
էջերի քանակ: 3
Կենսագործունեության անվտանգություն

CODE(3002000879)
էջերի քանակ: 6
Լիպիդներ

CODE(3002000881)
էջերի քանակ: 3
Լիպիդների փոխանակության խախտումները

CODE(3002000882)
էջերի քանակ: 3
Մակերիկամների կեղևային մասի ախտաֆիզիոլոգիան

CODE(3002000883)
էջերի քանակ: 4
Նյարդաթելի ֆիզիոլոգիա

CODE(3002000884)
էջերի քանակ: 3
Քաղցկեղ

CODE(3002000885)
էջերի քանակ: 11
Ռախիտ

CODE(3002000886)
էջերի քանակ: 11
Սպիտակուցներ,հակամարմինների տեսակները

CODE(3002000887)
էջերի քանակ: 5
Ստաֆիլոկոկեր

CODE(3002000888)
էջերի քանակ: 3
Տեղային անզգայացնողներ

CODE(3002000889)
էջերի քանակ: 3
Տեղային անզգաայացնողներ կամ անեսթետիկներ

CODE(3002000890)
էջերի քանակ: 3
Գազերի փոխադրումն արյան միջոցով-2

CODE(3002000891)
էջերի քանակ: 3
Թութք

CODE(3002000892)
էջերի քանակ: 11
Վեգետատիվ նյարդային համակարգի ֆիզիալոգիա

CODE(3002000893)
էջերի քանակ: 3
Մերսման մեթոդիկա ինսուլտի ժամանակ

CODE(3002000908)
էջերի քանակ: 10
Բժշկական, նյարդաբանական և հոգեբանական խորհրդակցություններ

CODE(3002001365)
էջերի քանակ: 9
Հորմոնների սինթեզը, պահեստավորումը, արտազատումը և փոխադրումը

CODE(3002001418)
էջերի քանակ: 13
Բոտուրիզմ

CODE(3002001882)
էջերի քանակ: 5
Հիպերտոնիկ հիվանդություն: Արյան ճնշումը չափելու տեխնիկա

CODE(3002001883)
էջերի քանակ: 4
Բուժքրոջ դերն ու պարտականությունները հիվանդի բուժման գործում

CODE(3002001884)
էջերի քանակ: 5
Հիվանդի անվտանգությունը, խնամքը, բուժքրոջ աշխատանքը

CODE(3002001885)
էջերի քանակ: 10
Զարգացած երկրների առողջապահական համակարգերի բնութագիրը

CODE(3002001903)
էջերի քանակ: 6
Բժշկություն

CODE(3002002036)
էջերի քանակ: 3
Հիվանդություններ մեծ տարիքում

CODE(3002002037)
էջերի քանակ: 6
Ժանտախտ-2

CODE(3002002038)
էջերի քանակ: 6
Ժառանգական էնզիմոպատիաներ

CODE(3002002039)
էջերի քանակ: 15
Մանրաթելային –օպտիկական ֆիլտրեր , մուլտիպլեկսորներ և ալիքային կոնվերտորներ

CODE(3002002040)
էջերի քանակ: 8
Փորլուծություն

CODE(3002002041)
էջերի քանակ: 5
Շաքարախտ

CODE(3002002042)
էջերի քանակ: 10
Ստոմատոլոգիա

CODE(3002002043)
էջերի քանակ: 3
Թունավոր հղիություն

CODE(3002002044)
էջերի քանակ: 8
Թունավորումներ

CODE(3002002045)
էջերի քանակ: 5
Վնասվածքներ (տրավմա)

CODE(3002002046)
էջերի քանակ: 15
Հոսանքի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա

CODE(3002002317)
էջերի քանակ: 6
Երեխաների պրոֆիլակտիկ հետազոտություն

CODE(3002002318)
էջերի քանակ: 6
Լսողության ընկալման զարգացումը բառերով

CODE(3002002319)
էջերի քանակ: 5
Բերանի խոռոչի անատոմիա և հյուսվածաբանություն

CODE(3002002320)
էջերի քանակ: 4
ԷՆԴՈԴՈՆՏԻԿ ԲՈՒԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՍԽԱԼՆԵՐ և ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

CODE(3002002321)
էջերի քանակ: 3
Արմատախողովակների լեցավորման նյութեր

CODE(3002002322)
էջերի քանակ: 4
Ատամների անատոմիան և հյուսվածաբանությունը

CODE(3002002323)
էջերի քանակ: 5
ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ՄԻԿՐՈԲԻՈԼՈԳԻԱՆ, ԲԻՈՔԻՄԻԱՆ և ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՆ

CODE(3002002324)
էջերի քանակ: 5
Ծամիչ մկանների անատոմիա, ֆիզիոլոգիա և բիոմեխանիկա

CODE(3002002325)
էջերի քանակ: 5
Կարիես

CODE(3002002326)
էջերի քանակ: 8
Կարիոզ խոռոչների մշակման փուլերը

CODE(3002002327)
էջերի քանակ: 3
Կարիոզ խոռոչների մշակման և լեցավորման սխալներն ու բարդությունները

CODE(3002002328)
էջերի քանակ: 5
Կոմպեզիցիոն լեցանյութեր

CODE(3002002329)
էջերի քանակ: 15
ՄՇՏԱԿԱՆ ԼԵՑԱՆՅՈՒԹԵՐ

CODE(3002002330)
էջերի քանակ: 10
Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում օգտագործվող նյութերը

CODE(3002002331)
էջերի քանակ: 15
Պլոմբանյութեր

CODE(3002002332)
էջերի քանակ: 4
Ատամների սաղմնաբանությունը

CODE(3002002333)
էջերի քանակ: 4
Սննդային թունավարակների հարուցիչները

CODE(3002002334)
էջերի քանակ: 13
Ստոմոտոլոգիան որպես գիտություն

CODE(3002002335)
էջերի քանակ: 4
Ստոմատոլոգիական գործիքներ

CODE(3002002336)
էջերի քանակ: 3
Կարիոզ խոռոչների լեցավորումը

CODE(3002002337)
էջերի քանակ: 8
Առողջապահության կառավարում

CODE(3002002338)
էջերի քանակ: 10
Նյութափոխանակություն, օրգանիզմին անհրաժեշտ նյութեր

CODE(3002002915)
էջերի քանակ: 6
Աչքի անատոմիա

CODE(3002002926)
էջերի քանակ: 2
Աչքի օպտիկական համակարգը և նրա առանձնահատ-կությունները

CODE(3002002927)
էջերի քանակ: 12
Ածխաջրերի փոխանակության խանգառումներ

CODE(3002002928)
էջերի քանակ: 2
Անգինա

CODE(3002002929)
էջերի քանակ: 5
Բակտերիային բջջի կառուցվածքը-2

CODE(3002002930)
էջերի քանակ: 5
Հին Հնդկաստանում բժշկությունը

CODE(3002002931)
էջերի քանակ: 10
Բուժական ֆիզկուլտուրան սիրտ - անոթային հիվանդությունների ժամանակ

CODE(3002002932)
էջերի քանակ: 12
Ծխախոտից առաջացած վնասները

CODE(3002002933)
էջերի քանակ: 10
Դավիթ Անհաղթի բժշկակենսաբանական հայեցակարգը

CODE(3002002934)
էջերի քանակ: 7
Դեմոդեկոզի բնութագիրը, տեսակները և նրա ընդհանուր բուժումը

CODE(3002002935)
էջերի քանակ: 2
Դեղագիտարան և բժշկարան

CODE(3002002936)
էջերի քանակ: 7
Դիստրոֆիա-2

CODE(3002002937)
էջերի քանակ: 3
Գազերի փոխադրումն արյան միջոցով-3

CODE(3002002938)
էջերի քանակ: 2
Հեմի կատաբոլիզմը-2

CODE(3002002939)
էջերի քանակ: 2
Իմունիտետ, ձևերը: Ֆագոցիտոզ-2

CODE(3002002940)
էջերի քանակ: 2
Ինֆարկտ

CODE(3002002941)
էջերի քանակ: 6
Ջերմակարգավորում-2

CODE(3002002942)
էջերի քանակ: 4
Կինեզիոթերապիայի կիրառումը կոնքային կոտրվածքների և վնասվածքների դեպքում

CODE(3002002943)
էջերի քանակ: 15
Կինեզիոթերապիան երիկամաքարային հիվանդության ժամանակ

CODE(3002002944)
էջերի քանակ: 15
Կինեզոթերապիան լեղաքարային հիվանդության ժամանակ

CODE(3002002945)
էջերի քանակ: 16
Մաշկ

CODE(3002002946)
էջերի քանակ: 5
Մսի փչացման տեսակները

CODE(3002002947)
էջերի քանակ: 7
Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական օգնության կազմակերպումը

CODE(3002002948)
էջերի քանակ: 2
Ռենտգենյան ճառագայթների կիրառությունը բժշկության մեջ

CODE(3002002949)
էջերի քանակ: 5
Սրտամկանի ինֆակտ, առաջին բուժօգնություն

CODE(3002002950)
էջերի քանակ: 5
Սրտի աշխատանքի փուլերը. արյան մեծ և փոքր շրջանառությունները

CODE(3002002951)
էջերի քանակ: 6
Թռչնագրիպ

CODE(3002002952)
էջերի քանակ: 5
Ուռուցքային սուպրեսորների և մուրացիոն գեներ

CODE(3002002953)
էջերի քանակ: 10
Վնասվածքի տոքսիկոզ

CODE(3002002954)
էջերի քանակ: 6
Որովայնի վնասվածքներ

CODE(3002002955)
էջերի քանակ: 6
Կիֆոզ

CODE(3002004144)
էջերի քանակ: 3
Դարի ամենախորհրդավոր հիվանդությունը`ցրված սկլերոզ

CODE(3002004467)
էջերի քանակ: 15
Վահանագեղձ

CODE(3002004538)
էջերի քանակ: 11
Պսիխոպատիա

CODE(3002004836)
էջերի քանակ: 11
Voch shaqarayin diabet
CODE(E9209C9050)
էջերի քանակ: 6
Aryunahosutyun
CODE(BFB1AEA9D7)
էջերի քանակ: 10
Яндекс.Метрика